Plenum den 19 januari 2004 kl. 13:30

Protokoll

 • PLENUM den 19 januari 2004 kl. 13.0.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar.

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

   

  Meddelas att landskapsstyrelsens svar på ltl Anders Erikssons enkla fråga nr 4/2003-2004 kommer att avges vid plenum inkommande onsdag den 21 januari.

  Antecknas.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 9/2003-2004 angående republikens presidents framställning om godkännande av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen. (RP 9/2003-2004).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar.

   

  Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall.

   

  Lagförslaget är bifallet.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 21 januari kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.33).