Plenum den 19 januari 2018 kl. 09:30

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Fortsatt enda behandling. 1

  1    Misstroendeyrkande

  Ltl Axel Jonssons m.fl. misstroendeyrkande MY 1/2017-2018

  För kännedom.. 1

  2    Ändring av lagtingsordningen för Åland m.fl. lagar

  Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 1/2017-2018

  Plenum slutar 1

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.

  Fortsatt enda behandling

  1        Misstroendeyrkande

  Ltl Axel Jonssons m.fl. misstroendeyrkande MY 1/2017-2018

  Diskussionen är avslutad.

  Omröstning kommer att verkställas angående yrkandet om misstroende. 

  Talmannen påminner om att yrkandet för att godkännas enligt 43 § 2 mom. arbetsordningen ska omfattas av minst 16 lagtingsledamöter.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar misstroendeyrkandet röstar ja; de som inte omfattar yrkandet röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Öppen omröstning kommer att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Tage Silander och Britt Lundberg att biträda vid rösträkningen.

  Rösterna avges efter upprop.

  Upprop.

  Vid omröstningen har avgivits 13 ja-röster och 17 nej-röster.

  Lagtinget har sålunda förkastat yrkandet om misstroendeförklaringen mot lantrådet.

  Ärendet är slutbehandlat.

  För kännedom

  2        Ändring av lagtingsordningen för Åland m.fl. lagar

  Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 1/2017-2018

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 5 mars 2018. 

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls måndagen den 5 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.