Plenum den 19 september 2001 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den 19 september 2001 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Christer Jansson).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet för tiden 19-20 september anhåller ltl Christer Jansson på grund av deltagande i regionkommitténs möte i Bryssel. Beviljas.

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion angående komplettering av detaljmotiveringen till moment 43.25. 62 i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001. (FM nr 32/2000-2001).

   

  Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion angående komplettering av allmänna motiveringens avsnitt "Landskapsstöd till anläggningar" i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001.  (FM nr 33/2000-2001).

   

  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion angående komplettering av detaljmotiveringen till moment 43.25.67 i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001. (FM nr 34/2000-2001).

   

   

  Motionerna upptas till behandling vid dagens nästa plenum. Antecknas.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i dag kl. 13.05.  Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.04).