Plenum den 2 november 2020 kl. 12:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering. Lagtingsledamoten Mika Nordberg deltar på distans. 30 ledamöter är närvarande. Antecknas.


 • Föredras

 • Talmannens avslutning

  En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till kyrkan.
  Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat.

  Respektera avståndet i processionen till kyrkan och inta platser i kyrkan så glest som det bara är möjligt. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

12:00Plenum börjadeAndra vicetalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
12:36 Plenum/frågestund avslutades