Plenum den 2 oktober 2020 kl. 09:30

Händelser under plenum

09:30Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
09:38 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
10:41 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
11:13 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
11:52 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
12:15 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
12:39 Plenum/frågestund avslutades