Plenum den 21 december 2000 kl. 16:00

Protokoll

 • PLENUM den 21 december 2000 kl. 16.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Svensson).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Finansutskottets betänkande nr 1a/2000-2001 med förslag till budget för landskapet Åland 2001. (FR nr 2/2000-2001 jämte FM nr 1-29/2000-2001).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum. Godkänt.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls kl. 16.05. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 16.05).