Plenum den 21 januari 2003 kl. 09:30

Protokoll

 • PLENUM den 21 januari 2003 kl. 9.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Ulf Andersson och ltl Danne Sundman).

  28 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

   

  Ltl Gun-Mari Lindholms klämförslag i anslutning till landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål angående yrkesträningsundervisningen. (S nr 2/2002-2003).

   

  Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum den 20 januari, har ltl G-M Lindholm, understödd av ltl Lindeman, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsstyrelsen av följande lydelse:

   

  ”Lagtinget hemställer att landskapsstyrelsen senast den 31 mars 2003 presenterar de möjligheter som står till buds hösten 2003 för träningsundervisningens elever.”

   

  Detta kallas ltl G-M Lindholms förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för att landskapsstyrelsens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja; de som röstar för förslaget till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl G-M Lindholm: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Häggbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson borta, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, P-E Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: avstår, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: nej, vtm Christer Jansson: ja, J-E Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman borta, Boman: avstår.

   

  Omröstningen har gett som resultat 15 ja-röster och 11 nej-röster och två ledamöter har avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har därmed beslutat anteckna landskapsstyrelsens svar till kännedom.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets höstsession är härmed slut. Vårsessionen inleds måndagen den 3 mars 2003, om inte lagtingets presidium därförinnan finner anledning att sammankalla lagtinget.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls således måndagen den 3 mars 2003 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 9.40).