Plenum den 22 april 2020 kl. 14:20

Protokoll

Händelser under plenum

14:20Plenum börjadeFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
14:53 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
15:52 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
15:53 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
16:24 Plenum/frågestund avslutades