Plenum den 24 april 2017 kl. 17:15

Protokoll

 •  

  Plenum börjar 1

  Första behandling. 1

  1    Godkännande av förordning om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2016-2017

  Landskapsregeringens yttrande RP 9/2016-2017-s

  Republikens presidents framställning RP 9/2016-2017

  Plenum slutar 2

   

  Plenum börjar

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

  Första behandling

  1        Godkännande av förordning om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2016-2017

  Landskapsregeringens yttrande RP 9/2016-2017-s

  Republikens presidents framställning RP 9/2016-2017

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Mikael Lindholm

  Herr talman! Social- och miljöutskottet har behandlat förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver.

  Vi har genom hörande kunnat erfara att åländska företag och privatpersoner inte kommer påverkas negativt vid ett ikraftträdande. Utskottets uppfattning är det är viktigt att följa internationella avtal som är avsedda att skydda människor och natur från farliga tungmetaller och kemikalier.

  Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet. Tack, herr talman.

  Ltl Pernilla Söderlund

  Talman! Bästa lagtingskollegor, nu har jag och mina kollegor i social- och miljöutskottet fått tillfälle att fördjupa våra kunskaper om kvicksilver i och med den här Minamatakonventionen som är en viktig konvention och har en hög ambition.

  Namnet på konventionen kommer från namnet på den staden, Minamata, där skador av kvicksilver upptäcktes första gången 1956. Det tog tre år innan orsaken till skadorna kunde härledas till utsläppen av metylkvicksilver från den kemiska industrin.

  Som många redan vet så arbetade jag som barnmorska innan jag blev invald i lagtinget. Vi barnmorskor avråder gravida kvinnor och riktigt små barn från att äta fet fisk som är fångad i Östersjön bl.a. för att de innehåller höga halter av kvicksilver och även PCB och dioxiner.

  För i naturen omvandlas kvicksilver till den extremt giftiga föreningen metylkvicksilver som kan tas upp av levande organismer. Den lagras i kroppen och går över från modern via moderkakan till fostret. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och ger skador på hjärnan och det centrala nervsystemet. Barn och foster är känsligare än vuxna. Fosterstadiet, då hjärnan och nervsystemet utvecklas, är den mest känsliga perioden och hämmar, troligen även vid låga halter, utvecklingen hos barn och foster.

  Ju mer kvicksilver som tillförs till samhället, desto mer ökar halterna i miljön och därför är det här ett väldigt viktigt internationellt miljöavtal som syftar till att skydda miljön och människors hälsa.

  Vårt avloppsvatten innehåller tack och lov inte så höga halter av kvicksilver.

  Social- och miljöutskottet har nu sett närmare på den här konventionen och vi föreslår att den antas. Tack, talman.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls 26 april 2017 klockan 09.30. Plenum är avslutat.