Plenum den 24 mars 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:02Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:04 Försenad ankomstLedamot Jessy Eckerman
13:04 Försenad ankomstLedamot Jessy Eckerman
13:19 Plenum/frågestund avslutades