Plenum den 25 mars 2020 kl. 13:45

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

  Som nämndes vid föregående plenum behandlar lagtinget denna vecka endast tilläggsbudgeten och budgetlagen. Övriga ärenden kvarstår och kommer att behandlas senare.

  Talmanskonferensen har också beslutat att rekommendera att endast cirka hälften av ledamöterna ska sitta på sina platser men det är möjligt för ledamöterna att följa plenum digitalt eller från läktaren och även de ledamöterna registreras som närvarande. Antecknas.


 • Remissdebatt

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls i morgon den 26 mars 2020 klockan 09.30. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

14:35 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
14:42 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
15:15 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
15:16 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
15:46 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
17:02 Plenum/frågestund avslutades