Plenum den 27 mars 2020 kl. 09:30

Protokoll

Händelser under plenum

09:33Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
09:34 Plenum/frågestund avslutades