Plenum den 29 september 2000 kl. 09:30

Protokoll

 • PLENUM den 29 september 2000 kl. 9.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Sjöstrand och ltl Wickström-Johansson).

  28 lagtingsledamöter närvarande.

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 1:

   

  Stora utskottets betänkande nr 2/1999-2000 om ny arbetsmarknadslagstiftning. (FR nr 5/1999-2000).

   

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de har godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta dem. Först tillåts allmän diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för beslut var för sig, sedan föreläggs motiveringarna för godkännande i enda behandling och slutligen den i stora utskottets betänkande ingående klämmen för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd för arbetslösa för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om arbetsmarknadsstöd för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Förelägs landskapslag om ändring av landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om studieledighet för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs lagförslagets motivering för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Motiveringen godkänd i enda behandling.

   

  Föreläggs det i betänkandet ingående klämförslaget för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Klämförslaget är godkänt.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtinget sammankommer nästa gång onsdagen den 1 november 2000 kl. 12.00 till plenum för val av presidium. Den högtidliga öppningen av arbetsåret 2000-2001 hålls samma dag på tid som landshövdingen tillkännager. Presidiet kan dock sammankalla lagtinget om detta befinnes oundgängligt.  Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 9.48).