Plenum den 29 september 2003 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den  29 september 2003 kl.  13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: vtm Christer Jansson och ltl J-E Mattsson).

  28 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Barbro Sundbacks m.fl. spörsmål angående landskapsstyrelsens fördelningspolitiska bedömningar. (S 6/2002-2003).

   

  Enligt 38 § arbetsordningen skall då svaret eller meddelandet om att svar inte avges första gången föredras skall det bordläggas till plenum som hålls tidigast följande dag. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordlägs till plenum den 30.9. Godkänt

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 2:

   

  Stora utskottets betänkande nr 5/2002-2003 angående ändrad lagstiftning om behandling av rörliga arbetsplatser vid fördelning av samfundsskatten mellan kommunerna. (FR 25/2002-2003).

   

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkändes i andra behandling eller att förkasta detsamma. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Motiveringen är godkänd.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i morgon tisdag den 30.9. kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.07).