Plenum den 3 januari 2001 kl. 15:30

Protokoll

 • PLENUM den 3 januari 2001 kl. 15.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltla Andersson, Englund, Wiklöf, Holmberg, Christer Jansson, vtm Viveka Eriksson, ltla Wickström-Johansson och Jan-Erik Mattsson).

  22 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Republikens presidents framställning om ikraftträdande av avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra. (RP nr 3/2000-2001).

   

  Ärendet upptas för remiss vid lagtingets plenum den 8.1.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 8 januari kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 15.33).