Plenum den 3 mars 2003 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den 3 mars 2003 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Wiklöf och ltl Wickström-Johansson).

  28 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter anhåller ltl Wickström-Johansson och ltl Wiklöf för tiden 5.3 på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Meddelanden

  Meddelas att landskapsstyrelsen svar med anledning av ltl Häggbloms enkla fråga nr 5/2002-2003 kommer att avges vid plenum inkommande onsdag den 5 mars samt den allmänna motionstiden, som inleds i och med vårsessionen börjar, utlöper torsdagen den 13 mars 2003 kl. 12.00.

  Antecknas.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående förevisning för allmänheten av djur som tillhör vilda arter. (FR 12/2002-2003).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling onsdagen den 5.3. Godkänt.

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående sänkning av kommunalskattesatsen för samfund. (FR 13/2002-2003).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling onsdagen den 5.3. Godkänt.

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående ändrad lagstiftning om skogsodlingsmaterial. (FR 14/2002-2003).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling måndagen den 10.3. Godkänt.

   

   

  Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 5 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.07).