Plenum den 4 december 2002 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den 4 december 2002 kl. 13.00.

  FÖRSTA VICETALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop (Frånvarande: talman Viveka Eriksson, ltl Englund, ltl Sundback, ltl Holmberg, ltl Svensson, ltl Lundberg och vtm Salmén).

  23 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från dagens plenum anhåller talman Viveka Eriksson och ltl Englund för tjänsteåliggande: invigning av Ålandskontorets lokaler i Helsingfors, ltl Holmberg på grund av privata angelägenheter, ltl Lundberg och ltl Svensson för regionkommitténs möte och ltl Sundback för privata angelägenheter. Bifalles.

   

   

  Föredras för remiss ärende nr 1:

   

  Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion angående ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland. (LM 1/2002-2003).

   

  Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänt. Diskussion.

   

  Ltl Häggblom:

  Herr talman!

  Det här är en lagmotion som som gäller ett förfarande som jag tror att alla redan har trott att har varit tillämpat och varit en kutym, dvs. att de personer som engagerar sig i brandkårerna, första hjälpgrupper och sjöräddningssällskap samt andra sällskap som har till uppgift att rädda egendom och i synnerhet människoliv, får framföra sina fordon vid utryckning utan att behöva iaktta de hastighetsbestämmelser som gäller. Vi blev uppmärksamgjorda senaste höst på att så inte är fallet utan att brandkårister som var på väg till utryckning blev fast och också bötfällda. För mig var det förvånande att så skedde. För det första hade jag inte trott att vi hade en så stor poliskår att den också hade tid att stoppa människor samtidigt som egendom och människoliv kan vara i fara.

   

  Jag hoppas att lagutskottet kan behandla lagmotionen i snabb takt. Det visade sig att i det här fallet betalades böterna av ett försäkringsbolag, vilket i slutänden också drabbar försäkringstagarna och medborgarna i landskapet Åland medan böterna går till finska staten. Det är en allmän uppfattning att sådant här inte skall ske. Vi skall också veta att vår räddningstjänst i landskapet bygger på frivillighet, för att människor ställer upp och engagerar sig. Många engagerar sig otroligt i brandkåren, första hjälpgrupperna och sjöräddningssällskapet. Jag tror att det här är viktigt; det är också så att man kan befinna sig var som helst i landskapet, så jag tror att vi har världens bästa räddningstjänst. De människorna är utbildade och de finns överallt bland oss och de är hela tiden beredda på utryckning.

   

  Jag hoppas, som sagt, att lagutskottet kan behandla motionen i snabb takt så att vi får se en lagändring.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 4/2002-2003 angående ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring samt om godkännande av Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen. (RP 11/2001-2002).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. De i presidentens framställning ingående förordningarna respektive lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall var för sig i enlighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Föreläggs först de i klämmen berörda förordningarna för lagtingets bifall. Förordningarna är bifallna.

   

  Föreläggs därefter den i andra klämmen berörda lagen för lagtingets bifall. Lagen är bifallen.

   

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 9 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.10).