Plenum den 4 december 2019 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

12:56Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:02 Försenad ankomstLedamot Fredrik Karlström
13:28 Plenum/frågestund avslutades