Plenum den 4 juni 2002 kl. 15:40

Protokoll

 • PLENUM den 4 juni 2002 kl.  15.40.

  TALMANNEN:

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

   

   

  Föredras för fortsatt andra behandling ärende nr 1:

   

  Stora utskottets betänkande nr 3/2001-2002 angående ny blankettlag om underhållstrygghet. (FR nr 19/2001-2002).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Sundback:

  Fru talman!

  En majoritet i stora utskottet har vidblivit lagtingets tidigare gjorda beslut, dvs. att landskapsstyrelsens framställning skall gälla i fråga om nivån på underhållsstödet. Detta kan man väl säga trots att de bevekelsegrunder, som finns i reservationen som ligger till grund för majoritetens ställningstagande, inte håller streck. Vi har hört ledande tjänsteman på området och det har framkommit att underhållsstödet inte påverkar bostadsbidraget och inte heller studiestödet. Däremot påverkar det utkomststödet eftersom man där räknar ut en disponibel inkomst som basen för utskomststödet.

   

  Ledamoten Ulf Andersson, som också är ordförande i social- och miljöutskottet, hade ett kompromissförslag i stora utskottet som gick ut på att skillnaden mellan beloppet 125 euro, det föreslagna höjda beloppet och motsvarande belopp som finns i rikets lag om underhållstrygghet, skulle vid beräknande av utkomststödet  anses att inte beräknas som en inkomst, alltså precis samma metodik och teknik som landskapsstyrelsen föreslår när det gäller det förhöjda åländska barnbidraget.

   

  Men trots detta kunde inte stora utskottsmajoriteten gå med på en förhöjning och därför föreslår stora utskottet att landskapsstyrelsens förslag skall bli gällande.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar.

   

  Konstateras att stora utskottet beslutat omfatta lagtingets beslut. Detta antecknas därför som lagtingets slutliga beslut i andra behandling.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Lagtingets nästa plenum hålls torsdagen den 6 juni kl. 9.30. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 15.45).