Plenum den 4 maj 2020 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:46 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
14:41 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
14:42 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
15:15 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
15:57 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
16:32 Plenum/frågestund avslutades