Plenum den 4 november 2019 kl. 12:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering.
  Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata angelägenheter.

  Närvaroregistreringen avslutas. 29 ledamöter är närvarande. Antecknas.


 • Föredras

 • Talmannens avslutning

  Ett meddelande om valet av talman och vice talmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.

  En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat.

  Nästa plenum hålls idag kl 15.30. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

11:58Plenum börjadeLedamot Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
12:28 Plenum/frågestund avslutades