Plenum den 4 oktober 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:20 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
13:42 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
14:23 Plenum/frågestund avslutades