Plenum den 6 juni 2002 kl. 11:40

Protokoll

 • PLENUM den 6 juni 2002 kl. 11.40.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar.

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum. 

   

   

  Föredras för enda behandling ärende nr 1:

   

  Vtm Bert Häggbloms förslag till hemställningskläm i anslutning till stora utskottets betänkande nr 3/2001-2002 angående ny blankettlag om underhållstrygghet. (FR nr 19/2001-2002).

   

  Vtm Häggblom, understödd av ltl G-M Lindhom, har under ärendets tredje behandling föreslagit antagande av en hemställningskläm av följande lydelse:

   

  ”att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen till lagtinget senast inom november månad 2002 överlämnar en framställning om höjning av undershållsstöd i enlighet med social- och miljöutskottets betänkande.”

   

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att förrättas. Den som röstar för stora utskottets betänkande röstar ja; den som röstar för vtm Häggbloms klämförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag understöder vtm Häggbloms förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och vunnit understöd och kommer således att verkställas. Jag ber ltl Raija-Liisa Eklöw och ltl Dennis Jansson biträda vid omröstnngen. Omröstningen sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson borta, Englund borta, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf borta, Lindeman: nej, Strand borta, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, J-E Mattsson: ja, Lundberg borta, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 16 ja-röster och 9 nej-röster. Lagtinget har således beslutat att förkasta förslaget till hemställan.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtinget gör nu ett uppehåll i arbetet för sommaren. Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 9 september kl. 13.00, om inte lagtingets presidium enligt 69 § AO finner det nödvändigt att sammankalla lagtinget till plenum före nämnda dag. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 11.50).