Plenum den 8 mars 2021 kl. 13:00

Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:04 Plenum/frågestund avslutades