Plenum den 8 september 2004 kl. 14:15

Protokoll

 • PLENUM den  8 september 2004 kl. 14.15.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

   

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Republikens presidents framställning angående godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP 24/2003-2004).

   

  Republikens presidents framställning angående godkännande av konventionen med stadga om Europaskolorna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP 25/2003-2004).

   

  Republikens presidents framställning angående godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen. (RP 26/2003-2004).

   

  Ärendena upptas till behandling vid plenum den 13.9.

   

   

  Lagtingets nästa plenum är måndagen den 13.9. kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.14.19).