Plenum den 9 december 2019 kl. 13:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering.

  30 ledamöter är närvarande. Antecknas.

  Talmannen önskar informera om tidtabellen. Tisdag den 10 december kommer ett kort plenum kl. 13.00 att hållas för att förrättas val till lantråd.

  Onsdagen den 11 december debatteras finans- och näringsutskottets betänkande. Talmanskonferensen har diskuterat att målsättningen är att bli klar med den debatten på onsdag. På onsdag kommer det också att ligga ett förslag till regeringsprogram på lagtingets bord, om allt går enligt planerna.

  Fredagen den 13 december har vi eventuella omröstningar kring budgeten.

  Regeringsprogrammet kommer att presenteras måndagen den 16 december av lantrådet, därefter följer en helt normal debatt som är ämnad att bli klar på måndagen.Efter det så är både budgeten och regeringsbildningen avklarad.

  Det blir också fortsatta plenum nästa vecka, åtminstone på onsdag, för vi har ganska många förändringar i lagtinget. Det kommer in nya ledamöter, det kommer också att bli en del förändringar i utskotten och de valen har sin procedur som måste följas. Så ser situationen ut.


 • För kännedom

 • Andra behandling

 • Betänkande för kännedom

 • För kännedom

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls i morgon den 10 december klockan 13.00. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:05 Plenum/frågestund avslutades