Plenum den 9 september 2009 kl. 17:35

Protokoll

 • Plenum börjar. 1

  Andra behandling. 1

  1   Social- och miljöutskottets betänkande nr 6/2008-2009 angående lagstiftning om avhjälpande av miljöskador (FR 22/2008-2009)

  Enda behandling. 1

  2   Talmanskonferensens framställning angående lagtingsledamoten Gun Carlsons anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden (TMK 3/2008-2009)

  Plenum slutar. 2

   

  Plenum börjar

  Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

   

  Andra behandling

  1      Social- och miljöutskottets betänkande nr 6/2008-2009 angående lagstiftning om avhjälpande av miljöskador (FR 22/2008-2009)

  Först tillåts diskussionen och därefter vidtar detaljbehandlingen vidtar. Detaljbehandlingen vidtar.

  De i landskapsregeringens framställning ingående lagförslagen föreläggs var för sig för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag.

  Föreläggs det första lagförslaget. Lagförslaget är bifallet.

  Föreläggs det andra lagförslaget. Lagförslaget är bifallet.

  Föreläggs det tredje lagförslaget. Lagförslaget är bifallet.

  Ärendets andra behandling är avslutad.

  Lagförslaget är bifallet.

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

  Enda behandling

  2      Talmanskonferensens framställning angående lagtingsledamoten Gun Carlsons anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden (TMK 3/2008-2009)

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

  Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande.

  Ärendets enda behandling är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Med anledning av beslutet meddelar talmannen att fyllnadsval av en medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden sker vid plenum på fredag den 11 september 2009. Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli senast torsdagen den 10 september kl. 15.00.

  Ärendet är slutbehandlat.

   

  Plenum slutar

  På fredag den 11 september 2009 hålls frågestund kl. 09.30 och plenum kl. 10.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.40).