Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet MOT 7/2020-2021

Talman! Bästa lagting och åhörare. Förändringen av fastighetsskatten 2017 drabbade många ålänningar då oproduktiv mark började uppvärderas till en nivå som inte står i relation till marknadsvärdet. Förändringen tar ingen hänsyn till Ålands unika förhållanden i form av markmiljöer eller jordförvärvsrätt. Ett reformarbete av fastighetsskattesystemet i Finland pågår och det är elementärt att det i...

John Holmberg / Anförande / Remissdebatt / 2021-04-28

Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet MOT 7/2020-2021

Tack, talman! Tack vicelantrådet. Det är en konstruktiv stund och anda i dagens plenum och det ska vicelantrådet ha mycket av krediten för. Vi står ju inför en situation, precis som jag nämnde i mitt anförande, där ålänningarna kommer att behöva tulla in sina tidningar. Vi har hamnat liksom med väldigt kort framförhållning inför en...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2021-04-28

När blir fastighetsskatten anpassad efter åländska förhållanden? SF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack vicelantrådet. Bästa lagting och åhörare. Förändringen av fastighetsskatten för drygt 3 år sedan drabbade många ålänningar då oproduktiv mark började uppvärderas till en nivå som inte står i relation till marknadsvärdet. Förändringen tar ingen hänsyn till Ålands unika förhållanden i form markmiljöer eller jordförvärvsrätt. Äganderätten är viktig och nuvarande fastighetsskattesystem försvårar och fördyrar...

John Holmberg / Fråga / Föredras / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Toivonen. Jag måste också ställa mig i kön till min kollega ledamot Sjögren som poängterade vikten av att det finns specialkunskaper även om man är minister. Det är inte något fel i det. Det som jag främst tänkte på. och som jag vet att ledamot Toivonen nu har varit inne på,...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Valve. Jag vågar säga att den liberala gruppen har inte anfört någonting kring alkohollagen när det gäller näringslivet. Tvärtom, vi har tyckt att den är bra. Den avbyråkratiserar och förenklar. Mycket, mycket bra! Det som vi har efterlyst är en barnkonsekvensanalys. Den kanske man kunde ha fått med här med tanke...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Valve för positiv respons. När det gäller barnkonsekvensanalyser så blev i alla fall jag personligen glad när minister Holmberg-Jansson beskrev situationen. Jag kommer definitivt inte att motsätta mig någonting kring alkohollagen nu. Men det måste finnas en förståelse också, visst näringspolitiken ska igång, absolut. Men det måste finnas en sans också. Det...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-21

När blir fastighetsskatten anpassad efter åländska förhållanden? SF 4/2020-2021

Tack, talman! Fastighetsskatten är ett svårlöst problem. Men fastighetsskatten innehåller också intressanta självstyrelsepolitiska frågeställningar, inte minst med tanke på vår jordförvärvsrätt som skapar andra förutsättningar än vad den finska värderingslagen tar hänsyn till. Så frågan är, nu vet jag inte vilka argument som landskapsregeringen har fört fram i de ändringsförslag som man vill påvisa? Det...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-21

När blir fastighetsskatten anpassad efter åländska förhållanden? SF 4/2020-2021

Tack, talman! Jag är djupt tacksam över att Åland inte har följt samma fastighetsskattetaxor och intervaller som riket. Jag hoppas att det förblir så. Jag hoppas att vi gör andra nödvändiga åtgärder som ändå kan hålla den åländska attraktionskraften god utan att vi behöver skattslå ålänningarna, för det påverkar det privata ägandet och kanske i...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Lindholm. Förenkling och avbyråkratisering är alltid bra i alla sammanhang. Där har jag ingenting att invända. Det jag funderar på är att det står tydligt att ingen barnkonsekvensanalys har blivit gjord och det tycker jag att är väldigt anmärkningsvärt. Det här ju ändå ett lagförslag som på sikt kommer att påverka...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag är inte riktigt nöjd med det svaret. Jag konstaterar också här i betänkandet att utskottet har återigen varit en form av lagberedningsinstans. Det här lagförslaget har varit förknippat med en hel del felaktigheter där man har varit tvungna att gå in och korrigera. Jag kan väl tycka kanske, jag vill inte använda...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Jag tycker att det är synd för näringspolitik skulle inte behöva gå stick i stäv med att man vill föra en god barn- och ungdomspolitik. Jag håller helt med att jag tycker att det förkastligt att man inte har gjort en barnkonsekvensanalys i det här fallet. Det är lite som...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Valve. Absolut, jag håller med. Det behövs förenklingar, avbyråkratisering och det är en bra signal till näringslivet. Där är vi överens. Jag konstaterar också att ledamot Valve pratade om att vi har i dag en lagstiftning som är från stenåldern och det är väl där jag blir lite betänklig. Då är alltså...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Ja, har vi hållit på i fyra år så tror jag nog att det parti som önskar bordläggning ska få sin vilja igenom. När det gäller just lagberedningen och om den har hållit på i fyra år så är jag förundrad över den kvalitet som då har kommit fram via lagförslaget. Social- och miljöutskottet...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Talman! Bästa lagting och åhörare. I egenskap av viceordförande redogör jag nu för finans- och näringsutskottets betänkande över lagförslaget "Ändringar i samfundsbeskattningen då ordförande Pettersson inte har möjlighet att närvara fysiskt. Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner höjs från och med skatteåret 2021. En del av höjningen är temporär och avsedd att...

John Holmberg / Anförande / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman för frågan. Vi hade i samband med utskottsbehandlingen en öppen diskussion kring frågan om näringspolitik och skatteinstrumentet för Åland. Vi kunde alla gemensamt konstatera att instrumentet är känsligt av givna orsaker. Vi är alltid inne i en situation där vi vill utveckla vår självstyrelse. I den aspekten så är det...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Det var ett intressant anförande i den aspekten att frågan är väldigt, väldigt viktig. Vi vill höja vår attraktionskraft, vill öka vår skattebas, vi vill öka sysselsättningen och vi vill öka vår produktivitet och tillväxt, allt på samma gång. Vi är inne i ett nytt avräkningssystem som bygger på att...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, talman! Det som jag tror att också kommer att vara en viktig spelare i sammanhanget är den förnyade näringsrätten som är på gång. Jag tror att det också kommer att göra att vi kan locka till oss nyetablering från företag, annars riskerar vi också att vi har företag som flyttar över en kommungräns. Vi...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Precis som jag sade i mitt anförande så hade vi i och för sig en ganska grund diskussion öppet kring de saker som ledamot Silander lyfte upp, men vi valde att begränsa detta ärende. Vi var vid ett vägskäl där vi kunde strikt hålla oss till ärendet i sig eller...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, talman! Vi får hoppas att båtarna fortsätter att gå. Diskussionen var så pass informell och så ytlig så att det fanns ingen tanke på att få ner någonting i ett betänkande från den, utan det var mera en öppen diskussion. Samtliga i utskottet hade nog tydliga åsikter kring frågan, vågar jag säga, och insåg...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Toivonen, jag har två delar i min replik. Den första gäller ordförandeskapet. Jag tycker att det inte riktigt är god hygien att i talarstolen kritisera en ordförande som inte kan besvara kritiken. Ledamot Toivonen vet själv vilken situation som den ordinarie ordförande befann sig i och kanske befinner sig i form av...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, talman! Med initiativet menar jag att frågan är så pass viktig, sådan dignitet så att har inte landskapsregeringen pole position i den här frågan - alltså att det är de som driver en fråga, kommer med ett meddelande och kommer med initiativ i den här riktningen - så blir det väldigt svårt. Visst hade...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Bästa lagting och fågelvänner. Ett gott arbete i utskottet, det kan jag definitivt hålla med om. Det är ett bra betänkande. Ledamot Påvals ändringsförslag omkullkastar ingenting i betänkandet, tvärtom så förstärker det betänkandet. Ändringsförslaget handlar om att vinna tid. Tidsaspekten är faktiskt viktig här. Vi har möjligtvis kanske fem år på oss att...

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Egeland. Jag har all respekt för ledamot Egelands åsikt i örnfrågan och tillvägagångssättet för att motverka problemet och hantera utmaningen. Jag tror inte att det är möjligt att vi på eget bevåg tolkar fågeldirektivet och inleder skyddsjakten mot örn. Jag tror att det är en väldigt smal stig att vandra som...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Min övertygelse och den liberala gruppens övertygelse är att vi ska inleda en diskussion med EU-kommissionen, sedan må man tycka vad man vill om EU och dess begränsningar men det är fakta. Jag hoppas att detta inte behöver bli politik. Jag drar paralleller till detta ärende precis som jag gjorde i ärendet om...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Jag håller helt med ledamot Eriksson om näringspolitiken. Jag hoppas att ledamot Eriksson kan nyttja sin del i majoritetsblocket och verkligen föra fram behovet av att vi börjar diskutera de frågorna. Det är en bred fråga. Det handlar inte bara om besöksnäringen som är en viktig del, det handlar om...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Det har blivit något missförstånd också, tycker jag, det kanske är den senaste diskussionen kring JO och JK som har utmynnat i det också. Jag ser inte att det finns en splittring här i salen när det gäller speciellt näringspolitik och Ålands väg ut från pandemin. Absolut inte. Jag hoppas verkligen att vi gemensamt kan...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Jag ber att få understöda ledamot Påvals ändringsförslag.

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Bästa lagting, bästa finansminister. Nästa vecka eller rättare sagt 19 april införs ändringar i handeln mellan Åland och Finland. Stor osäkerhet och oro råder bland våra företag, då det nya importförtullningssystemet ännu inte är på plats. Har i samband flera frågestunder ställt frågan kring just tullkodex och hur landskapsregeringen arbetar för att implementeringen av systemet...

John Holmberg / Fråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack, talman! Tack, finansminister Höglund för de inledande svaren. Det låter tryggt att finansministern har satt sig in i frågan kring höjda farledsavgifter och det känns från min sida som ett steg i rätt riktning skulle vara att ta kontakt på politisk nivå mot svenska sidan, på det sätt också förklara vad det innebär även...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack, talman! Jag känner till att man under gårdagen hade en testkörning. Men det är synd att man knappt en vecka innan ett helt nytt system implementeras att man inte som företagare har förmånen att ha den framförhållningen och den förutsägbarheten i sin verksamhet som man ska kunna kräva, speciellt på Åland. Jag vet att...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Högman. Jag tror det finns en risk i dagens värld att allt det som utspelar sig på sociala medier i tidningar också följer med in i vårt parlament. Jag tror liksom att det blir en fin grogrund som finns färdigt när vi börjar debattera olika saker under resans gång. Det är...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Det där med politisk prestige och lite ödmjukhet, det är någonting som kanske alla skulle behöva få en extra dos av till morgonfrukosten, speciellt när det är plenum, även jag själv. Men visst kan väl ledamot Högman hålla med om att inte har det varit mycket "tillsammans"? Jag tycker att den här debatten...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Det var ett bra anförande som vanligt, balanserat och hygieniskt. Det som jag funderar och som jag har oroat mig för under en ganska lång tid är att vi har ju några så kallade ödesfrågor. Det är självstyrelsefrågorna, visst, absolut, och det ges uttryck i den här debatten i mångt...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Jag hoppas att ledamot Silander verkligen tar det ansvaret. Ledamot Silander har den kunskapen, den erfarenheten och den förmågan att kunna hitta de lösningarna. Jag hoppas att ledamot Silander verkligen tar det ansvaret och bygger den bryggan som behövs för att vi ska kunna gå stadigt efter det här också.

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Bästa lagting och åhörare. Än en gång också ett tack till initiativtagarna för detta medborgarinitiativ och ett tack även till social- och miljöutskottet som lagt ned tid och har fått fram ett välarbetat betänkande. Precis som de allra flesta ålänningar som på något sätt har en kontaktyta med vatten och skärgård så kan jag...

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Lindholm som har varit med och tagit fram detta väldigt bra betänkande. Jag undrar vilka skarpa åtgärder som Lindholm ser? Ledamoten nämnde några exempel. Jag ska formulera mig så här, ser ledamot Lindholm någon möjlighet att diskutera med EU-kommissionen kring skarpa åtgärder? Kan vi göra gemensam sak med andra regioner, andra...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Det finns ju en risk att den tidsfrist som vi har satt upp själva - om hur lång tid vi har på oss att lösa detta problem - kanske inte är så lång som vi hela tiden har trott. Den som har rört sig i skärgården de senaste dagarna så vet att det...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Egeland. Ledamot Egeland sade mycket som många jägare känner innerst inne också. Men det finns ju ändå en barriär för allt det här. Det gör mig lite nyfiken, ledamot Lindholm i sitt inlägg som var bra och nu ledamot Egeland i sitt anförande och dessa anföranden hade ju vissa skärningspunkter som...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Det var inte barbariskt sett ur min synvinkel, däremot hur vår omtalade Ålandsbild kan se ut och formas utefter det. Havsörnen känns lite som vår elefant ungefär, det är inte så populärt att skjuta elefanter idag heller i dagens moderna värld. Men det finns olika åsikter. Har det framkommit och kan ledamot i Egeland...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack till ledamot Bergbo. Jag tycker det var ledamot Bergbos mest konstruktiva anförande hittills och det säger inte lite. Jag bygger det på att i slutet av ledamot Bergbos anförande så kom ledamoten in på aktiva åtgärder, men att vi först ska vänta och se hur dessa passiva åtgärder faller ut. Men jag...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Absolut ska vi pröva det som prövas kan, det har jaktföreningar och alla ideella krafter gjort under många år. Det finns också goda förslag i detta betänkande på ännu flera passiva åtgärder. Det finns ju ingenting som talar emot att vi redan nu skulle börja med lobbyarbete, förklara problematiken och gärna ta med...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Påvals för ett engagemangfullt anförande, ledamoten vet vad han pratar om. Under den tid som vi har debatterat det här ärendet nu så har det säkert försvunnit x antal ådor ur den åländska skärgården på grund av örnens framfart. Känslan här inne är ju att det finns ett samförstånd om att...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Valve. Jag skulle säga att tidsaspekten är en väldigt viktig faktor i ejderns framtid i Östersjön. Visst kan man tolka det här betänkandet, som är väldigt bra, på ett sådant sätt som ledamot Valve väljer att göra. Jag tycker också att det skulle finnas en vinst i att förtydliga det ytterligare....

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Jag har fullt förtroende för jaktminister Karlström, absolut. Däremot så ser jag också, som andra ledamöter här i salen har sagt idag, att det behövs andra åtgärder än de passiva och de behövs ganska snabbt. Jag tycker att det finns ingen orsak till att chansa. Därav så vidhåller jag nog vikten av att...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Röblom. Det står i förslaget att ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag och att remiss har skickats till ÅMHM, näringsavdelningen och social- och miljöavdelningen. Varför har man inte skickat till Åland näringsliv och till företagarna på Åland?

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2021-04-12

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Tack, talman! Ja, minister Röblom, de här miljökonsekvensbedömningarna och miljöbedömningarna, det har ju varit historiskt sett ganska vanligt att det sker med olika åsikter kring ärendet, om man säger så. Du har en tillståndsgivare och du har en motpart. De privata är många gånger motparten och inte de offentliga. Jag vet att detta mera är...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Bästa lagting, åhörare. Skrönan om att all reklam är bra reklam stämmer inte. Speciellt inte när det gäller landskapsregeringens syn på grundlag och diplomati. Den publicitet Åland erhållit de senaste veckorna är absolut ingenting som bygger varumärket Åland, tvärtom. Bilden av det egensinniga och snart 100-åriga Åland har fått sig en rejäl törn och...

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Tack, lantrådet Thörnroos. Jag kunde skönja i lantrådet Thörnroos anförande en halv pudling. Åtminstone en väldigt kortklippt pudling gällande att skulle lantrådet ha hanterat det här ärendet så skulle hon ha svarat på ett annat sätt än vad vicelantrådet gjorde. Kan vi då förvänta oss, vi som har lämnat in det här spörsmålet,...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker det blev en liten logisk kullerbytta, hela lantrådet Thörnroos resonemang. Grundfrågan gäller grundlagen, det torde råda väldigt få tvivel om att grundlagen har företräde i det här ärendet. Det är märkligt om lantrådet Thörnroos inte vill blanda sig i och styra ministrarna i sin regering för rädsla av jäv, men samtidigt...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Jag började skratta för den första meningen i mitt kommande anförande var ledamot Silanders slutmening här i senaste repliken. Jag tycker ledamot Silander är en god diplomat och det kom en stor dos frisk luft in i salen. Det var ett väldigt balanserat, som vanligt, anförande från ledamot Silander. Det...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2021-04-07