Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Upphävande av landskapslagen om vinstskatt inom elbranschen LF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Höglund. Vi i finans- och näringsutskottet, under ledning av ordförande Jörgen Pettersson, höll ganska många möten just gällande den här lagstiftningen och frågorna var ganska många. Vi kunde notera när vi var i mål att elpriserna var på en helt annan nivå då än när vi startade arbetet och förhoppningsvis kommer...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-12-04

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Forsbom. Finans- och näringsutskottet kommer givetvis att behandla motionerna. Vi kan konstatera att finans- och näringsutskottet i två tidigare betänkanden har skrivits bort Prästösundsbrons undersökningar av motiv som var ganska självklara då i alla fall, det behövs en helhetssyn över investeringarna. Det räcker inte bara med att titta på ett område....

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Kanborg. Det här kan vara lite smörigt, men jag måste faktiskt säga att jag är imponerad av alla rookiesarnas första anföranden. Det har varit hög kvalitet och inte minst när det gäller ledamot Kanborg. Jag glad att ledamoten tar plats i finans- och näringsutskottet. Med den kompetens och den drivkraft ledamoten...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Alla vill hem så jag ska fatta mig kort. Tack vicelantrådet. Vi ska lyfta problematiken. Vicelantrådet kommer ju också att bli hörd i utskottet så att vi får anledning att återkomma. Det verkar vara lite gammalmodigt och kanske, så här spontant, tungjobbat. Det är säkert något som man kan förbättra för framtida fullmakter.

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Röblom. När man tävlar är det alltid bra att vara först, men när man ska bygga ett samhälle då kan det vara bra att man har en omvärldsanalys och fakta att gå på och se vilka misstag som andra har gjort. Jag tycker att det är bra att Hållbart Initiativ och...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag tror också att det personliga ansvaret och individens ansvar, det må vara föräldraansvar men det kan också vara den individuella människans ansvar, är viktigt. Det är sällan sådant som man kan få in tydligt i ett budgetförslag, det är omöjligt, utan det är mer en kultur som man skapar långsiktigt via en...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack för anförandet ledamoten. Man kan tycka att det är politisk retorik eller vad som helst, men fakta är att i slutet av oktober så var den finska statsskulden 156,3 miljarder euro. Det motsvarar en skuldsättning per finländare på ungefär 27 000 euro. Man må tycka att inte Åland har en del av den statsskulden,...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Det är självklart att det finns investeringar som sparar kostnader och som genererar tillväxt längre fram. Men man måste också förhålla sig till verkligheten. Nettoupplåningsbehovet för Finland i år beräknas vara ungefär 11 miljarder euro. Det är 1 miljard i månaden som Finland ska betala bara i ny upplåning för att kunna hantera driften av...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Det är ju en hel del som jag tror att alla, oberoende om man är politiker på Åland eller ålänning i stort, håller med om. Det är klart att vi vill ha bra förbindelser och inse betydelsen av dem. Men det är också lite som att önska sig en...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Nu blev det inte så konkreta saker än en utsträckt hand att man ska träffa rederierna. Jag vet inte riktigt vad som ligger bakom rent konkret. En marknadsekonomi fungerar ju på det sättet att finns det en efterfrågan så finns det också entreprenörer som sätter igång saker och ting exempelvis en färjelinje mellan...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Jag tycker att denna budgetdebatt bevisat två saker åtminstone. Det första är att de nya ledamöterna är insatta, kunniga, förändringsbenägna, prestigelösa och framåtsyftande. Det bådar gott. Det andra är att det förefaller finnas en större samsyn kring de utmaningar Åland står inför och har att hantera; ekonomi, infrastruktur, tillväxt, ÅHS...

John Holmberg / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Hambrudd för ett gott arbete under mandatperioden, tillika med minister Holmberg-Jansson så har ni gjort ett stort jobb för kommande barn, ungdomar och dessa generationer. När det gäller folkhögskolan, tror ministern att Ålands folkhögskola kommer att vara en del av Ålands gymnasium till höstterminen 2024?

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Höglund! Jag vill rikta ett tack till den delen, till ministern som har gjort ett bra arbete under de här åren och fått fram en ännu mer transparent budget. Det är mycket mera nyckeltal och den är mer lättåskådlig än tidigare. Ministern med sina kollegor och tjänstemän har gjort ett bra...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag är helt övertygad om att den här trenden är totalt ohållbar. Ska vi komma överens samstämmigt här i salen och med nästa landskapsregering om vi ska ha en budget i balans, då måste den här trenden helt enkelt inte bara stämma av, den måste helt enkelt upphöra på olika sätt. Det ska...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Det låter bra. När det gäller våra idrottsföreningar så gör de ett enormt jobb och har alltid gjort det. De har åländsk rekord i att skapa självfinansiering, ideellt arbete etcetera. Men de lever också i en verklighet där deras kostnader stiger, deras handlingsutrymme minskar och idrottsanläggningarna är tvungna att höja priserna. Men fördelningen till...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Karlström. Två saker. Visst ska man alltid vara optimist, men man måste också vara realist. Tittar vi på inflyttningen så ser vi att det tyvärr också finns en stor utflyttning, så nettot är inte tillräckligt stort ännu. När det gäller näringsavdelningen och det ansvarsområde som ministern har haft en andra period....

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jo, det kan ministern vara trygg i att det kommer att göra. När det gäller till exempel en organisation som AMS så tog vi för något år sedan en lagstiftning som också var på nationell riksnivå och som förändrade arbetet med de arbetssökande. Vi kan läsa i media att nu behöver AMS tilläggsresurser....

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Wikström! Det kan te sig lite märkligt, men jag tycker att det här är ett anförande som kanske näringsministern skulle ha hållit. Det hör väl egentligen inte hemma hos minister Wikström. Saken är den att minister Wikström har under hela den här mandatperioden visat ett förakt mot de skärgårdsföretag som befinner...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Det som gör att det skevar en hel del, trots att det här ligger på infrastrukturavdelningen, är ju att vi också i budgetförslaget återigen har transportstöd för vissa sektorer av den landbaserade näringen som jordbruk till exempel. Inget fel i det. Det behövs säkert för att vi ska kunna konkurrera och ha ett...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Bästa lagting, speciellt de nya lagtingsledamöterna och åhörare. Tack till minister Holmberg-Jansson. Det var ett bra anförande som ministern höll. Det visar med all tydlighet att det finns ett lagstiftningsutrymme som behöver täppas till. Gott så! Lagförslaget gällande privat hälso- och sjukvård är komplext och inkluderar egentligen flera av de utmaningar vi allt oftare...

John Holmberg / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Det är bra att det är utrett, men jag ser heller inte i ekonomins namn att vi alltid per automatik ska nyttja vår egen behörighet. Precis som jag tog upp i gruppanförande så har den ett mervärde, men baksidan måste också belysas. Ministern sade själv att om en månad kommer vi att klubba...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Absolut ska vi ha en lagstiftning på plats, men vi ska också vara ärliga och konstatera att när vi fick till känna -vilket årtal det nu var - att vi har den här behörigheten, så det var ju inte förra veckan heller. Det är ju ett bra tag sedan. Det är det jag...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag har ingen detaljinformation kring det, men vi har ju fört fram från liberalt håll att vi behöver ta inriktningsbeslut där vi behöver göra vårt yttersta för att kunna komma med i externa register, sen om det är fordonsregistret, om det är Kanta eller vad det än må vara. Jag kan tänka mig...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag håller med ledamot Jessy Eckerman. Läser man remissvaret från Datainspektionen till den här lagstiftningen så ser man att det är en ganska diger samling åsikter och ganska kraftfulla meningar som finns med i remissutlåtandet. Det visar också hur snabbt tiden har gått och hur snabbt vi har kommit till den utmaningen att...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Liberalerna försöker när tillfälle ges att lyfta upp den här frågeställningen blankettlagstiftning kontra egen lagstiftning och speciellt i ljuset av hur belastad vår lagberedningen är. Jag tror att vi behöver göra inriktningsbeslut även där. Ofta när vi står inför fullbordat faktum och ska godkänna och klubba en lagstiftning så dyker frågan upp. När det...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Tittar vi på våra företag så tror jag mig veta att det viktigaste för dem är att de har en konkurrensneutral lagstiftning. Alltså, lagstiftning ska inte vara strängare här än den är i vår närregion. Det ska vara konkurrensneutralt. Sedan kan man ju fundera, är just denna lagstiftning människonära? Jag tycker kanske inte...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack, lantrådet Thörnroos. Det var ett tydligt och bra anförande. Jag skulle vilja ställa två frågor. Den första är landskapsregeringen har ju en ministertrio, med tre ministrar, där en av ministrarna tillhör ett parti som på ett tydligt sätt har offentliggjort att man är emot vindkraft. Även ministern i sig har varit väldigt...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag tycker det var ett förnuftigt beslut som lantrådet har tagit och landskapsregeringen i övrigt.

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Tack till pensionsfondens ordförande och lagtingsledamot Eliasson som kom upp och klargjorde flera viktiga saker. Tack också för att ledamoten har drivit det här lagförslaget. Det var synd att det tog hela mandatperioden innan vi förhoppningsvis kommer i mål. Jag tänkte bara klargöra det här med myndighet. Min tolkning,...

John Holmberg / Anförande / Första behandling / 2023-09-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Eriksson. Man brukar ju säga att en god ekonomi är också grunden till en stark självstyrelse. Jag vill lyfta det som ledamot Eriksson sade i slutet på sitt anförande, det här med digitaliseringen. Jag och Liberalerna tror att digitaliseringen också är en räddningsplanka för att stärka självstyrelsen. Vi ska inte se...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Absolut, och det är den striden vi får ta, det är den kampen vi ska ta. Att se till att vi säkerställer svenskan naturligtvis. Jag tycker Ålarm projektet, ännu en gång, bevisade det vanskliga och det kostsamma och det mer eller mindre omöjliga att bygga egna stora system. Vi mäktar inte med det. Utan då...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Jag kan bara hålla med, absolut. Det här är en utmaning som absolut inte är i mål, den har lämnat stationen och någon kommun har tagit en position där man har varit i framkant av att försöka lösa utmaningen. Det handlar om en god ekonomi och det handlar också om att kunna konstatera...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag är en av sju ledamöter i utskottet. Jag kan bara tala från min horisont. Det kan konstateras att det har funnits ärenden som har haft förtur i kön, av rent lagtekniska orsaker. Ett meddelande kommer ju aldrig före lagstiftning och budget till exempel. Men jag håller med om att det här arbetet...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag kan glädja ledamot Egeland att jag delar till vissa delar ledamotens syn. Absolut.

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Mansén. Det är lite mera sunt att det offentliga skapar förutsättningar via utbildning, via forskning etc. Det är ju det offentligas ansvarsområdet. Det offentliga ansvarsområdet är kanske inte att gå in i ett privat bolag för att på det sättet driva utvecklingen framåt. Det handlar om att skapa förutsättningar och det...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Ja, för min del kan jag ju tycka att det viktiga för landskapsregeringen, om man tittar på att att vara med i utvecklingen av elomställningen. så skulle kanske vara få vår högskola att fungera på ett optimalt sätt. Att vi kan producera utbildningar som är attraktiva på arbetsmarknaden och som också har ett stort...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Finansminister Höglund, det kanske är det sista replikskiftet som vi har den här perioden i alla fall. Jag tror att vi kan överens om en sak, att det finanspolitiska ramverket behövs. För då har vi ett tydligt överskottsmål och vi har ett tydligt kostnadstak och då blir det mycket enklare att förhålla sig...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Jag önskar motivera varför ett finanspolitiskt ramverk borde sjösättas. Ett finanspolitiskt råd blir ett nyttigt stöd i arbetet med att balansera den åländska offentliga ekonomin och kommer även att kunna bidra till att diskussionen samt transparens gällande finanspolitikens utformning vidgas och förbättras. Det skapar en ökad transparens och dynamik där även ekonomi och...

John Holmberg / Anförande / Andra behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Jag önskar föra reservationen till omröstning gällande Ålands fastighets Ab och det olyckliga i att landskapsregeringen konkurrerar på en privat fastighetsmarknad.

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Nej, det är fel uppfattat. Det kan sitta fast sju fackföreningsrepresentanter i pensionsfondens styrelse om det så de har tillgång till den spetskompetens som styrelsearbetet kräver. Det kan faktiskt sitta enligt mig sju personer från fackföreningarna. Men det är kompetensen som är det viktiga, inte bakgrunden.

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack talman! Är det så att jag har trampat någon på tårna så ber jag om ursäkt, absolut. Och det var inte min mening, jag tycker heller att jag inte har gjort det. Däremot tycker jag att debatten i remissdebatten vreds på ett sätt så att det kunde uppfattas på det sättet vid ett...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Ja, ledamot Fellman så kan man ju vrida till det om man vill, men det har jag aldrig sagt. Jag har sagt att de är minst lika kompetenta av samma förutsättningar som precis alla andra. Men när man i en pensionsfond ska tillsätta sju styrelseledamöter så anser jag att det ska utgå från...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Jag tog mig tiden och läste igenom, före den här remissdebatten så läste jag igenom de remissutlåtanden som hade kommit till lagstiftningen och konstaterat att jag från Liberalerna hade nog ett stort stöd från speciellt ett annat större parti här i salen. Jag såg också tanken om att det är pensionsfondens tillväxt...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Det finns en mängd olika åtgärder att vidta för att förbättra och effektivera. Åtgärder som egentligen inte skapar kostnader, som inte försämrar utan rätt och slätt skapar förutsättningar till en bättre samhällsekonomi. Och förutsättningar till en tryggare resursering till vår välfärd. Att landskapet idkar god ägarstyrning av sina bolag och har professionella styrelser är ett...

John Holmberg / Anförande / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack talman! Jag har en högtidsstund här i talarstolen just nu. Jag tycker det är bra att ledamot Gunell tycker att det är en bra utveckling som pensionsfondslagstiftningen tar. Jag håller med. Det är ett steg i rätt riktning, absolut. Jag är också väldigt nöjd med den fråga, eller den replik som ledamot Måtar tog....

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! För mig blir det otydligt vad egentligen ledamot Gunell menar och socialdemokraterna menar, är det en bra lagstiftning? Jag konstaterar att socialdemokraterna inte förkastar lagstiftningen utan man tycker att den är värd att ta vidare. Sedan när det gäller att backa. Ja, det skulle inte jag säga. Jag, speciellt, har haft en...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Det märks att det snart är val. Om det är en liberal teater att stå här och prata om pensionsfonden som kan jag informera ledamot Egeland om att jag har lämnat in åtgärdsmotioner kring pensionsfonden som går i exakt den riktning som lagförslaget nu går. Inte hela vägen, men i den riktningen....

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Jag har visst diskuterat med fackföreningspersoner. Det gör jag nästan varje vecka, i alla fall flera gånger varje månad. Det har jag gjort hela perioden och jag har många bekanta, släktingar som är fackförenings anslutna som jag diskuterar det här med och som jag får stöd i mina tankar för. Men om ledamot...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Det var precis det jag sa för en stund sedan att placeringsrådet är ju inte behövligt om man har en styrelse som talar samma finansspråk om vi säger så. Finns kompetensen i styrelsen så fyller ju inte placeringsrådet den funktionen, men har man inte det så då kan ju placeringsrådet ha en form...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Precis så är det. Och det är samma typ av debatt som uppstår om man tycker att en myndighetsstyrelse ska bestå av professionalism och inte på grund av partibok. Tycker man inte att politiker kan och vet? Jo, givetvis, de kan sitta med i en styrelse på kompetens grunder, men inte på grund...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20