Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack finansminister Höglund. Finansministern sade i sin inledning att det är glädjande att den parlamentariska arbetsgruppen nu tittar på rambudgetering och långsiktiga mål. Det är gott så, det har vi i Liberalerna eftersträvat och efterfrågat länge. Samtidigt så presenterade finansministern en tilläggsbudget som består av 60 miljoner fullmakt för skärgårdstrafik utan omställningsplan, 6...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman. För det första när det gäller vindkraftsprojektet så har ett enigt lagting ganska nyligen gått in för att den arbetsmodell som landskapsregeringen ska följa är ju en decentraliserad modell, just för att man inte ska behöva öka budgetslitaget. Sedan när det gäller resilienspengarna så stämmer det ju, men det står också en passus;...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Och tack ledamot Gunell. Ja, det är jag också övertygad om att många markägare givetvis vill ha någon form av ersättning, medan det säkert också finns markägare som ser det som ett upplåtande av god vilja för ett gott ändamål. Men hur som så jag är fullständigt övertygad om att det ändå är...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Jag och Liberalerna skulle vilja skulle vilja inkomma med ett klämförslag som går ut enligt följande: att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att öka kunskapen om det åländska skatteverktygets betydelse för en aktiv arbetsmarknads-, inflyttnings- och näringspolitik, samt i högre grad än idag använda de riksskattelagar som försätter Åland i en parerande roll som förhandlingsargument i utvecklingen...

John Holmberg / Anförande / Andra behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Jag tycker det är bra att denna fråga äntligen får ett stort fokus i debatten. Jag lyfte det här redan för två år sedan att om inte Åland har framförhållning i frågan så kommer många åländska privata markägare att stå inför ett faktum som de kanske inte riktigt är...

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Och tack ledamot Holmström. Jag tar avstamp i det sista som ledamoten sade att det är ju upp till det privata. Landskapsregeringen måste ge de privata möjlighet att upplåta mark. De privata ska få behålla, om de vill, jakt- och fiskemöjligheter och ska få någon form av arrende för att de upplåter marken....

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Det sistnämnda tycker jag ska hamna längst ner i den prioriteringsordning för det blir både dyrt och de pengarna finns inte och det är också onödigt. För min fulla övertygelse är att ålänningarna - många ålänningar - som besitter mark och vattenområden är beredda att upplåta sina mark- och vattenområden för naturskyddsområden under...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Vi är fullständigt överens om en sak, ledamot Gunell, och det är att det är bråttom. Och jag tror inte, hur bråttom vi än har, att landskapsregeringen via inköp av mark- och vattenområden kommer att ha en tillräckligt stabil grund att stå på för att EU-kommissionen skall vara nöjda med det. Så det...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack talman! År 2020 stod jag här och pratade och till viss del alarmerade om denna fråga. 2021 gjorde jag likadant och nu står jag här. Så jag är väl medveten om att tiden springer iväg. Och jag är väl medveten om - det har jag också sagt flera gånger - att mardrömsscenariot det är...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Två saker; tror faktiskt ledamot Holmström att lösningen nu för att åtgärda det här är att landskapsregeringen helt plötsligt ska börja köpa upp all mark som finns till salu via våra olika mäklare. Vi har ju ett och ett halvt år på oss. Då borde ju ledamot Holmström sett till att det fanns...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Minister Röblom, jag trodde aldrig att jag skulle säga det åt minister Röblom eller en Hållbart Initiativ representant. Vi har inte så mycket tid för det här faktiskt, av givna orsaker. Det finns inte tid. Det har gått två och ett halvt år av mandatperioden och vi har inte tagit en centimeters steg...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Jag har aldrig sagt att det ska vara gratis. Jag sade för en stund sedan att det finns säkert markägare som är villiga att upplåta sin mark gratis just för ändamålets skull. Däremot är jag fullständigt övertygad om att det är en billigare affär för landskapet och skattebetalarna att ge ut arrende i...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Jag vet inte, men jag hoppas att vi har någon form av samsyn när det gäller skatteinstrumentet. Precis som jag sade i mitt korta anförande, så just i det här lagförslaget som vi debatterar i dag, betänkandet till det, så handlar det om enligt mig - för det har jag påtalat flera gånger -...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ursprungsgarantier för energi LF 16/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Röblom. Det var kloka tankar kring samarbete, jag skriver under det direkt. Men jag funderar, är samarbetet i hamn? För det känns som att det finns dubbla spår som landskapsregeringen nu skriver om i lagförslaget. Vi tycker givetvis att samarbete över gränserna är det bästa. Men det blir inte riktigt solklart,...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Det framgick ju här i förra replikskiftet att vi ska fortsätta följa John, så jag hoppas att det fortgår. Jag tycker att vi borde veta i stället för att just tycka, precis som min kollega Ingrid Zetterman sade. Vi tycker mycket idag men vi vet väldigt lite. Lagförslaget gällande...

John Holmberg / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Måtar. Det är väl just det att den här lagen påverkar egentligen inte Åland eller borde inte påverka Åland på något sätt. Det här lagen kom ju till för att det är en parering av reformer som görs i riket. Precis som jag sade i mitt anförande, här handlar det om...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Det är en lite tråkig inställning som ledamot Måtar har till det hela. För detta är inte här och nu enbart, det här gäller ju åtminstone fram till år 2027 som Åland varje år fram till dess ska parera den här för Ålands del onödiga lagstiftningen. Men jag håller med om att inte...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Tack vicelantrådet Jansson. Då vicelantrådet använde backspegeln så måste jag nog kontra och säga att det var precis det som förra landskapsregeringen gjorde. Tack vare det arbete som man självstyrelsepolitiskt gjorde då, speciellt finansminister Perämaa, så kan dagens landskapsregering casha hem 10 miljoner extra i systemet. Det gör att budgetunderskottet ligger kring minus...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ursprungsgarantier för energi LF 16/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Tack till minister ´Röblom och landskapsregeringen för et viktigt lagförslag. Den nya ursprungsgarantilagen är ägnad att förbättra kunders möjligheter att påverka ursprunget för den energi man köper. Det är mycket bra. Det är när kunden, marknaden kan göra ett aktivt val som utvecklingen tar stora steg. Vidare står i...

John Holmberg / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-09

Ursprungsgarantier för energi LF 16/2021-2022

Tack, talman! Just frågeställningen som jag hade gällande remissmottagarna så är det inte den första gången som jag ställt den frågan. Varför begär man inte remissvar från privata aktörer? Och speciellt när det gäller klimat och miljö så tror jag att det är ytterst viktigt, för det är nog där som de här stora stegen...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Hambrudd för presentationen. Jag reagerade lite på den skrivning som finns som också ministern lyfte i anförandet; "landskapsregeringen kommer därför att utvärdera ändringarna tillsammans med kommunerna efter att lagen tillämpats i två år. Vid behov kommer kommunen att kompenseras retroaktivt och merkostnader har uppstått." Det är väl just den här typen...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Jag förstår mycket väl problematiken i att estimera. På något sätt tycker jag det hade varit rejälare om man hade hittat en schablon som man kunde nyttja. Det skulle också ha varit enklare för kommunerna. Tittar man igenom remissvaren så är det ju många kommuner som med fog nog är oroliga. Jag vill...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Mattsson. Jag måste ge ett litet försiktigt beröm till ledamoten som lyfte just försörjningskvot och demografi. Det är ju en fråga som jag tycker att vi diskuterar för lite här i salen. Vi behöver bli fler ålänningar, det behöver födas fler ålänningar på BB och det behöver flytta nya ålänningar till...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Mattsson, vi har en samsyn i det. Vi ska inte halka efter. Det som gör det hela lite mer spektakulärt är ju att landskapsregeringen med vänstra handen vill titta på hur man ska dra ner kommunala servicenivåer, man har gjort det via en arbetsgrupp. Det finns ett diskussionsunderlag som är under någon...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Jag kan inte säga att jag hoppade högt av glädje när jag läste det här lagförslaget och såg att det var en ofinansierad lag. Jag hörde också när ledamot Eckerman höll sitt anförande att det inte är ett så stort problem att det inte finns någon finansieringskunskap i det hela....

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman. Jag tycker att vi ska tro någon annanstans, här i lagtinget och i plenum när vi behandlar lagförslag så ska vi veta. Vi vet inte så mycket om kostnaderna i dag. Som sagt, innehållet är bra på många, många sätt och det kommer att utveckla en hel del olika saker. Förhoppningsvis ska detta...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack, talman! Bästa vicelantråd, lagting, åhörare. Förändringen av fastighetsskatten 2017 drabbade många ålänningar då oproduktiv mark började uppvärderas till en nivå som inte står i relation till marknadsvärdet. Förändringen tar ingen hänsyn till Ålands unika förhållanden i form av markmiljöer eller jordförvärvsrätt. Ett reformarbete av fastighetsskattesystemet i Finland pågår. Och det är elementärt att det...

John Holmberg / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Jag har tagit del av de skriverier som har funnits i riksmedia kring det här och jag konstaterar att kommunerna har inte involverats särdeles mycket. Hur har landskapsregeringen hanterat den biten här lokalt på Åland, har landskapsregeringen fört någon dialog med kommunerna? Om man sedan tar del av media så ser man till...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Det här är ju självstyrelsepolitik på riktigt och vi kan också ställa frågan att ska man betala skatt på det man som man redan har betalat för? Jag vet att vicelantrådet i en tidigare frågestund också gav exempel på att det kanske är så att vi inte ska betala någon fastighetsskatt. Alltså att...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Det som så länge var en klimatfråga har blivit en, om ännu viktigare geopolitisk fråga. Energitillgången ska inte bara vara fossilfri, den ska även vara ren från rysk diktatur. Det är runt detta investerarna nu samlas. Putins blodtörstiga vansinne gör att den fossilfria energiutvecklingen tar ännu snabbare steg framåt,...

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Egeland, det som vi pratar om nu, havsbaserad vindkraft, är av en sådan dignitet, en sådan storlek och en sådan utformning att världen har egentligen inte haft tillgång till det förut. Det här är någonting nytt som kommer, som har utvecklats och som kommer att ge helt andra möjligheter än vad den...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Höglund. Utan att nu trampa någon på tårna och vara elak, men vi ser hur den här dansen går väldigt långsamt. Redan för ett år sedan så diskuterade vi fastighetsskatten som en inkomstkälla. Redan då kom det påpekanden om fastighetsskatten faktiskt var den intäktsväg som landskapsregeringen bör gå? Och tyvärr har...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting. Liberala gruppen har ett förslag till kläm: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i samband med årsbudget 2023 redovisa hur man på ett formaliserat sätt avser arbeta mot den målgrupp ålänningar som idag står långt från arbetsmarknaden samt hur § 48 i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet ur en såväl humanitär som tillväxtfrämjande...

John Holmberg / Anförande / Andra behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Nej, ledamot Egeland, det är inte de siffrorna som har gjort mig väldigt positiv till vindkraft. Det har jag varit hela tiden, så länge vindkraft har funnits. Jag har ju sett utvecklingspotential i vindkraft. Sen tror också jag att vindkraft kommer att vara en del av flera andra energikällor i framtiden. Det stora...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag är kanske aningen mer tävlingsinriktad än ledamot Holmström. Jag gillar nog att Åland ska vara nummer 1. Vi ska vara på första plats när investerarna tar sina beslut för vi kommer definitivt att ha konkurrens, den saken är helt klar. Precis som jag lyfte i mitt anförande så finns det orsaker till...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det är ju det som är problemet idag. Vi vet ju inte hur lång tid vi har på oss. Vi vet inte hur lång tid det tar att förverkliga vindkraftsprojekt hos de andra destinationerna runt Östersjön. Vi kan tro och vi kan ana, men vi vet inte. Så det gäller ju att vi...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Mansén. Givetvis går utvecklingen ständigt framåt, men vi måste ju också vara så nyanserade så att vi inte kan sitta här och tro att investerare väntar in Åland tills vi blir klara. Det kommer att finnas ett otal möjligheter för kapitalet att investeras i miljövänliga energiformer. Jag ser heller inte varför...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker inte att man behöver kalla det att vi stressar, att hålla ett högt tempo behöver inte betyda att man stressar heller. Sen undrar jag om vi använder oss av samma vokabulär, samma innehåll i orden? Decentralisering för mig är när det finns privata utanför det offentliga som bekostar och genomför utredningar...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Röblom. Jag vill också tacka för ministerns engagemang i den här frågan. Jag hoppas också att ministern inte tog det som en personlig kritik, men jag tycker kanske att frågan politiskt borde vara på en annan ministers stol i landskapsregeringen. Det blir lite gulle, gulle med det här på något sätt....

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Minister Röblom, bra att ni gjorde det uppropet mot de privata! Men det hade väl kanske sin givna orsak, det är inte åländsk behörighet fullt ut just den biten. När det sedan gäller att dansa snabbt och smart, ja, det är det. Men när meddelandet presenterades här i lagtinget för ungefär ett år sedan...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Höglund. Ja, jag är fullt medveten om att en sådan beställning har gått ut. Man kan väl säga att det ingår i arbetet med den så kallade affärsmodellen, alltså hur intäktskällan ska se ut. Precis som jag lyfte i mitt anförande så tror jag inte på fastighetsskatt. Jag tror att fastighetsskatten...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Två saker, jag kan inte låta bli när ledamot Holmström också gör jämförelser med sjöfarten och dess unika sätt att bringa välstånd till Åland historiskt sett. Men när den tog fart så inte var det en åländsk landskapsregering som var grunden till den framgångssagan, utan det var nog entreprenörer som var villiga att ta risker...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det som är intressant nu är ju utskottets betänkande. Innehållet i det betänkandet är väldigt tydligt, ovanligt tydligt. Jag vet inte riktigt hur det rent parlamentariskt och politiskt nu går vidare. Om utskottsbetänkandet är tydligt i en riktning så hoppas jag att landskapsregeringen tar den bollen, är så pass lyhörda och för stafettpinnen...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Egeland. Nej jag tänker inte heller gå in i teknikaliteter, för jag anser att det finns en marknad och ett behov. Ser vi på hela den här finansieringen som ju är mångmiljardbelopp så kommer landskapsregeringens insats, ekonomiskt i alla fall, att vara väldigt, väldigt liten. Vi kanske pratar om knappt 1...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Precis som jag sade i mitt anförande tidigare i dag så kommer vindkraft att vara en del av den totala energitillgången om ett antal år, eller den är det redan i dag. Men det kommer inte att vara det allenarådande, det kommer att finnas flera olika energiformer. Jag är positiv till kärnkraft och...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det stämmer ledamot Silander, men det var inte det som var frågan. Den åländska styrelseledamoten har väl inget större ansvar än de övriga i styrelsen.

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Lagting, åhörare. Tack Centern för att vi står här i dag och diskutera det här. Jag vill lyfta det som även utskottets ordförande Pettersson lyfte och som står i finans- och näringsutskottets utlåtande, nämligen vikten av att vi nu marknadsför det här på ett vettigt och vägvinnande sätt. Utskottet skriver: "Utskottet har erfarit...

John Holmberg / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack vicelantrådet Jansson. Det som jag främst syftade på är ju de facto att vi nu förenklar näringsrätten, men de facto så finns det kvar ett hinder i form av att det måste vara minst en ålänning i styrelsen. Det riskerar ju faktiskt bli en bulvan och det hämmar och höjer tröskeln för...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag tycker att vicelantrådet avspeglar en viss rädsla i landskapsregeringens politik. Jag och Liberalerna - jag vågar tala för hela den liberala gruppen - vi har under många, många år haft en helt annan vision när det gäller näringsrätten. Jag förstår att det kommer som en form av marknadskrock, om vi kallar det...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Det är givetvis så, fast man har lite frågeställningar så är man inte emot det här första steget. Absolut inte, utan det kan väl vara skönt att man får tvätta sitt samvete lite när man hade velat gå ännu längre. Men det som ledamot Silander tog upp, alltså tvånget att...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2022-04-20