Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Jag kan inte säga att jag hoppade högt av glädje när jag läste det här lagförslaget och såg att det var en ofinansierad lag. Jag hörde också när ledamot Eckerman höll sitt anförande att det inte är ett så stort problem att det inte finns någon finansieringskunskap i det hela....

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman. Jag tycker att vi ska tro någon annanstans, här i lagtinget och i plenum när vi behandlar lagförslag så ska vi veta. Vi vet inte så mycket om kostnaderna i dag. Som sagt, innehållet är bra på många, många sätt och det kommer att utveckla en hel del olika saker. Förhoppningsvis ska detta...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack, talman! Bästa vicelantråd, lagting, åhörare. Förändringen av fastighetsskatten 2017 drabbade många ålänningar då oproduktiv mark började uppvärderas till en nivå som inte står i relation till marknadsvärdet. Förändringen tar ingen hänsyn till Ålands unika förhållanden i form av markmiljöer eller jordförvärvsrätt. Ett reformarbete av fastighetsskattesystemet i Finland pågår. Och det är elementärt att det...

John Holmberg / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Jag har tagit del av de skriverier som har funnits i riksmedia kring det här och jag konstaterar att kommunerna har inte involverats särdeles mycket. Hur har landskapsregeringen hanterat den biten här lokalt på Åland, har landskapsregeringen fört någon dialog med kommunerna? Om man sedan tar del av media så ser man till...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Det här är ju självstyrelsepolitik på riktigt och vi kan också ställa frågan att ska man betala skatt på det man som man redan har betalat för? Jag vet att vicelantrådet i en tidigare frågestund också gav exempel på att det kanske är så att vi inte ska betala någon fastighetsskatt. Alltså att...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Det som så länge var en klimatfråga har blivit en, om ännu viktigare geopolitisk fråga. Energitillgången ska inte bara vara fossilfri, den ska även vara ren från rysk diktatur. Det är runt detta investerarna nu samlas. Putins blodtörstiga vansinne gör att den fossilfria energiutvecklingen tar ännu snabbare steg framåt,...

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Egeland, det som vi pratar om nu, havsbaserad vindkraft, är av en sådan dignitet, en sådan storlek och en sådan utformning att världen har egentligen inte haft tillgång till det förut. Det här är någonting nytt som kommer, som har utvecklats och som kommer att ge helt andra möjligheter än vad den...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Höglund. Utan att nu trampa någon på tårna och vara elak, men vi ser hur den här dansen går väldigt långsamt. Redan för ett år sedan så diskuterade vi fastighetsskatten som en inkomstkälla. Redan då kom det påpekanden om fastighetsskatten faktiskt var den intäktsväg som landskapsregeringen bör gå? Och tyvärr har...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting. Liberala gruppen har ett förslag till kläm: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i samband med årsbudget 2023 redovisa hur man på ett formaliserat sätt avser arbeta mot den målgrupp ålänningar som idag står långt från arbetsmarknaden samt hur § 48 i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet ur en såväl humanitär som tillväxtfrämjande...

John Holmberg / Anförande / Andra behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Nej, ledamot Egeland, det är inte de siffrorna som har gjort mig väldigt positiv till vindkraft. Det har jag varit hela tiden, så länge vindkraft har funnits. Jag har ju sett utvecklingspotential i vindkraft. Sen tror också jag att vindkraft kommer att vara en del av flera andra energikällor i framtiden. Det stora...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag är kanske aningen mer tävlingsinriktad än ledamot Holmström. Jag gillar nog att Åland ska vara nummer 1. Vi ska vara på första plats när investerarna tar sina beslut för vi kommer definitivt att ha konkurrens, den saken är helt klar. Precis som jag lyfte i mitt anförande så finns det orsaker till...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det är ju det som är problemet idag. Vi vet ju inte hur lång tid vi har på oss. Vi vet inte hur lång tid det tar att förverkliga vindkraftsprojekt hos de andra destinationerna runt Östersjön. Vi kan tro och vi kan ana, men vi vet inte. Så det gäller ju att vi...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Mansén. Givetvis går utvecklingen ständigt framåt, men vi måste ju också vara så nyanserade så att vi inte kan sitta här och tro att investerare väntar in Åland tills vi blir klara. Det kommer att finnas ett otal möjligheter för kapitalet att investeras i miljövänliga energiformer. Jag ser heller inte varför...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker inte att man behöver kalla det att vi stressar, att hålla ett högt tempo behöver inte betyda att man stressar heller. Sen undrar jag om vi använder oss av samma vokabulär, samma innehåll i orden? Decentralisering för mig är när det finns privata utanför det offentliga som bekostar och genomför utredningar...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Röblom. Jag vill också tacka för ministerns engagemang i den här frågan. Jag hoppas också att ministern inte tog det som en personlig kritik, men jag tycker kanske att frågan politiskt borde vara på en annan ministers stol i landskapsregeringen. Det blir lite gulle, gulle med det här på något sätt....

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Minister Röblom, bra att ni gjorde det uppropet mot de privata! Men det hade väl kanske sin givna orsak, det är inte åländsk behörighet fullt ut just den biten. När det sedan gäller att dansa snabbt och smart, ja, det är det. Men när meddelandet presenterades här i lagtinget för ungefär ett år sedan...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Höglund. Ja, jag är fullt medveten om att en sådan beställning har gått ut. Man kan väl säga att det ingår i arbetet med den så kallade affärsmodellen, alltså hur intäktskällan ska se ut. Precis som jag lyfte i mitt anförande så tror jag inte på fastighetsskatt. Jag tror att fastighetsskatten...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Två saker, jag kan inte låta bli när ledamot Holmström också gör jämförelser med sjöfarten och dess unika sätt att bringa välstånd till Åland historiskt sett. Men när den tog fart så inte var det en åländsk landskapsregering som var grunden till den framgångssagan, utan det var nog entreprenörer som var villiga att ta risker...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det som är intressant nu är ju utskottets betänkande. Innehållet i det betänkandet är väldigt tydligt, ovanligt tydligt. Jag vet inte riktigt hur det rent parlamentariskt och politiskt nu går vidare. Om utskottsbetänkandet är tydligt i en riktning så hoppas jag att landskapsregeringen tar den bollen, är så pass lyhörda och för stafettpinnen...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Egeland. Nej jag tänker inte heller gå in i teknikaliteter, för jag anser att det finns en marknad och ett behov. Ser vi på hela den här finansieringen som ju är mångmiljardbelopp så kommer landskapsregeringens insats, ekonomiskt i alla fall, att vara väldigt, väldigt liten. Vi kanske pratar om knappt 1...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Precis som jag sade i mitt anförande tidigare i dag så kommer vindkraft att vara en del av den totala energitillgången om ett antal år, eller den är det redan i dag. Men det kommer inte att vara det allenarådande, det kommer att finnas flera olika energiformer. Jag är positiv till kärnkraft och...

John Holmberg / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det stämmer ledamot Silander, men det var inte det som var frågan. Den åländska styrelseledamoten har väl inget större ansvar än de övriga i styrelsen.

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Lagting, åhörare. Tack Centern för att vi står här i dag och diskutera det här. Jag vill lyfta det som även utskottets ordförande Pettersson lyfte och som står i finans- och näringsutskottets utlåtande, nämligen vikten av att vi nu marknadsför det här på ett vettigt och vägvinnande sätt. Utskottet skriver: "Utskottet har erfarit...

John Holmberg / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack vicelantrådet Jansson. Det som jag främst syftade på är ju de facto att vi nu förenklar näringsrätten, men de facto så finns det kvar ett hinder i form av att det måste vara minst en ålänning i styrelsen. Det riskerar ju faktiskt bli en bulvan och det hämmar och höjer tröskeln för...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag tycker att vicelantrådet avspeglar en viss rädsla i landskapsregeringens politik. Jag och Liberalerna - jag vågar tala för hela den liberala gruppen - vi har under många, många år haft en helt annan vision när det gäller näringsrätten. Jag förstår att det kommer som en form av marknadskrock, om vi kallar det...

John Holmberg / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Det är givetvis så, fast man har lite frågeställningar så är man inte emot det här första steget. Absolut inte, utan det kan väl vara skönt att man får tvätta sitt samvete lite när man hade velat gå ännu längre. Men det som ledamot Silander tog upp, alltså tvånget att...

John Holmberg / Replik / Första behandling / 2022-04-20

På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa SF 7/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Holmberg-Jansson. Jag tror att både ministern och jag kan vara överens om en sak, vår kommunindelning försvårar vardagen för många. Våra kommungränser har satt just gränser beroende på var du råkar bo. Den tidigare finansieringen av finansieringen av klubbhuset Pelaren där levde inte den kommunala ansvarsfrågan upp och gav nödvändig finansiering....

John Holmberg / Fråga / Föredras / 2022-04-20

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Utskottet skriver följande i betänkandet; "Utskottet har fäst uppmärksamhet vid frågan om arbetslösa personer med nedsatt arbetsförmåga och deras möjlighet att erhålla anställning med sysselsättningsstöd för högst två år åt gången (48 §). Utskottet anser att frågan är av humanitär natur och att landskapsregeringen bör granska systemet ur den...

John Holmberg / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa SF 7/2021-2022

Tack, talman! Psykisk ohälsa är bland de vanligaste sjukskrivningsorsakerna sedan flera år, om inte den vanligaste. En förändrad arbetsmarknad, större social press att passa in i samhällsnormen, en ökad oro för framtiden och ensamhet är exempel på orsaker som gör att den psykiska ohälsan breder ut sig. Psykisk ohälsa drabbar alla åldrar och det är...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-04-20

På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa SF 7/2021-2022

Jag uppskattar ministerns senaste svar om att landskapsregeringen ska titta på fördelningsprinciperna. Jag är fullt medveten om att det egentligen inte går att peka på någon förening inom tredje sektorn som är oviktig. Alla behövs. Men i tider när vi vet att den psykiska ohälsan sprider ut sig över alla åldrar, och jag vet också...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-04-20

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Det är också intressant att se hur det offentliga arbetar. Det finns nu ungefär 1,7 miljoner att hantera för att driva den havsbaserade vindkraften framåt. Då lägger man kanske arbetet efter det, det är det som är ramen. Medan det privata skulle ha konstaterat; vad behövs för att vi ska driva den här...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Det är nog så att vi kan diskutera väldigt mycket viktiga saker här i lagtinget. Men en av de absolut viktigaste framtidsfrågor som vi har är nog att våra barn och ungdomar rör på sig för lite i dag. Det är en snöboll som vi skuffar framför oss och som...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Det är en intressant och viktig motion. Jag vill också upprätthålla mig kring Kraftnät Åland. Liberalerna har varit ganska aktiva. Även i budgetarbetet inför 2021 så ville vi bibehålla den kapitalisering av Kraftnät Åland som förra regeringen vidtog, även inför årets budget så hade vi exempel på hur denna kapitalisering kunde...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Ja, den är nog väldigt seriös. Ser vi på hur Socialdemokrater i Sverige nu agerar gällande vindkraften så kom de i dagarna ut med hur man ska "köpa" kommunen, Man får kommunen att gå med på bygglov, men samtidigt så ska man också få vissa infrastrukturella satsningar till den kommunen betald av svenska...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Valve. Jag vill ge ett litet försiktigt beröm till ett bra anförande. Jag var själv inne på det i en replikväxling att motionen till många och stora delar är bra, men att den andas en viss överstatlighet. Jag saknar det elementära som det privata har. Jag är helt övertygad om att...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Jag vill passa på att lyfta rörelsens betydelse för våra barn och ungdomar. Det passar bra via den motion som ledamot Eriksson har lämnat in. En ny svensk studie genomförd av Gymnastik och Idrottshögskola i Stockholm visar att mobilförbud har ett samband med både mer fysisk aktivitet...

John Holmberg / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Jag vill på förhand tacka för två väldigt intressanta motioner, men jag vill upprätthålla mig vid ledamot Erikssons inledning av anförandet. Jag tycker att det är beklämmande att vi i april 2022 i Ålands parlament ska få höra att man inte ses med blida ögon när man lämnar in en...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Det är ärligt och bra att ledamot Eriksson nämnde det. Jag kan ju tycka också att det skulle finnas en vinst i att motioner behandlas på ett bra sätt i respektive utskott. Det borde också den sittande landskapsregeringen se som en fördel, att frågor belyses, frågor som kanske inte avdelningarnas tjänstemän hinner ta...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Josefsson. Det är exakt som ledamoten sade. Vi kan titta i princip på alla studier och enkäter som berör barn och ungdomar så ser vi att de grundläggande basala sakerna som att äta frukost, röra på sig på dagarna, sova tillräckligt och allt detta pekar många gånger åt fel håll. Dessa...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Jag tror att ledamot Josefsson och undertecknad är helt överens om problembilden och möjligheterna att komma ifrån det. Vi kan också konstatera att det behöver heller inte kosta så mycket pengar att lösa dessa problem eller att utveckla dem i rätt riktning. Det handlar, som sagt, om att vi tar tillbaka de basala...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Det är bra att ledamoten lyfte den orättvisa som i dag råder mellan offentlig sektor och privat sektor när det gäller vår självstyrelsedag. Om jag har förstått saken rätt så mellan tummen och pekfingret så kostar den 9 juni ungefär 1 miljon euro. Det skulle väl tyda på att man...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Jag fortsätter då med mitt förslag att självstyrelsedagen alltid skulle firas på en söndag. Det skulle också innebära en viss cementering, att man vet alltid vilken dag det är. Det kan ju alltid vara svårt när de här dagarna infaller olika år från år. Som jag lite kom in på att i det ekonomiska läget...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Bästa lagting och åhörare. Jag vill fästa uppmärksamhet på det som social- och miljöutskottet lyfter upp som en viktig förebyggande åtgärd mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, nämligen traditionell ungdoms- och fritidsverksamhet. Oberoende hur det ekonomiska läget sett ut på Åland så har det aldrig byggts en struktur där fokus ligger på en...

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-04-06

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Höglund. Jag har ställt frågan tidigare i samband med att Åland tvingas parera hälsoreformen i riket. Det skapar ju ett merarbete, inte minst för lagberedningen men även politiskt och för tjänstemän. Har reformen på något sätt varit en del av självstyrelsearbetet? Alltså, har vi kunnat påvisa att vi hamnar i en...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Jag vet inte, för jag uppfattade det som att vi nog bara tar de negativa sidorna som åsamkar Åland. Vi är helt oberoende av den reformen, men vi får en hel del negativa effekter till oss. Vi har en lagberedning som ändå idag är fullt sysselsatt och borde kunna få hantera viktigare ärenden...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Det ska bli intressant att se den konsekvensanalys som också kommer med, som ledamot Valve tog upp, och som också skulle göras. Tillåt mig vara försiktigt optimistisk när det gäller den biten. Sen när det gäller visstidsersättningen så är det nog inte så svart och vitt som ledamot Måtar nu sade. Det finns...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Valve. Det var huvudet på spiken. Det handlar inte om att man misstror eller missgynnar en visstidsanställd förlängning. Givetvis ska du som anställd under ett visstidsavtal ha samma förmåner som om du skulle vara ordinarie. Det är inte det, utan är precis det som ledamot Valve förde fram. Det finns också...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Nordberg. Nej, vi har så pass många och väldigt professionella aktörer och entreprenörer inom bilbranschen, dess verkstäder och underliggande verksamheter. Så tanken är nog, precis som i andra delar av världen, att verkstäder också kan fungera som besiktningsverkstäder. Det är nog huvudtanken.

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Höglund. Jag har några frågor som jag funderar kring och de handlar om implementering till stor del. Men jag funderar också varför inte landskapsregeringen nu passar på att införa förändringar som kanske gagnar arbetsgivaren? Här finns nu en uppräkning av åtgärder som kommer arbetstagaren till godo, men jag hittar egentligen inte...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Jag tror att ministern lite missförstod mig, jag menade inte det som står i detta förslag. Jag tänker mera på åtgärder och förändringar som ska komma till för att man ska lyckas med en fullgod digitaliseringsprocess till exempel eller om man har en reform som bygger på konkurrensutsättning, driftsprivatiseringar etc. Alltså åtgärder för...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28