Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Talman! "Den här gången också", sade utskottets ordförande Pettersson med ett snett leende, så anpassade man sig till den finska beskattningen och gör bara helt enkelt följa John. Har inte utskottet högre ambitionsnivå än så här? Eller tycker man att det skulle vara icke nödvändigt på något sätt för Åland att nyttja sitt eget skatteinstrument?

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Talman! Förutsägbarheten som utskottsordförande var inne på är kanske en av de viktigaste grundförutsättningarna för allt näringsliv, oavsett om det gäller planering, skatter eller andra näringspolitiska åtgärder. Man kan ju konstatera att en sådan förutsägbarhet skulle ju också uppnås ifall vi gemensamt i Ålands lagting kunde konstatera hur vi skulle använda skatteinstrumentet och verka för...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Jag skulle vilja ställa en ganska konkret fråga när det gäller den subjektiva rätten till dagvård, kopplat dels till kommunernas kritik gällande kostnader och dels också kring det som vicetalman Sjögren nyss lyfte, nämligen barnens rätt till vila. Den subjektiva rätten till barnomsorg så kan inte jag se att är begränsad i tid på...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Ledamoten Mattsson sade med emfas och kraft att jämställdhetspolitiken är extremt viktig för Centern som helhet. Jag undrar - förutom den här reformen som är finsk lagstiftning, det är inte den åländska landskapsregeringens lagförslag utan den finska regeringens förslag - vad har vi för stora jämställdhetsframgångar under regeringen Thörnroos? Vad har vi i röret?

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Frågan om skiljelinjen mellan politiken och tjänstemannaskapet är intressant. Jag hör till dem som tycker att vi kanske borde ha en ännu mer tydlig fördelning mellan de uppgifterna, alltså att ministrarna ska sköta mindre av den dagliga verksamheten, mera koncentrera sig på politiken, låta förvaltningen sköta juridiken och begränsa vilka uppgifter som ministrarna har. Jag...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Jag kan avslutningsvis säga att jag tycker om ministerns sätt att resonera. Å ena sidan är barnomsorg väldigt bra. Det är bra för där idkar professionell småbarnspedagogik. Barn mår bra av att vara på daghem i viss mån, men därmed betyder det ju inte att man mår dåligt av att vara med sina familjer....

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Det tillsätts väldigt mycket grupper och parlamentariska kommittéer under regeringen Thörnroos, men vad det sedan leder till har vi sett ganska få spår av. Det blir liksom ingenting av de rapporterna som kommer och det är ju ändå ett slöseri med resurser - resurser som istället hade kunnat lagts på service till medborgarna. Handen...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av kommunallagen SF 11/2021-2022

Talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: När kan lagtinget vänta sig en ändring av paragraf 85 i kommunallagen i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022?

Ingrid Zetterman / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Ja, alltså i mån av möjlighet, det betyder ju inte vid undantagsfall, utan om man kan så ska man, enligt den paragrafen såsom i alla fall jag har läst det. Det betyder ju till exempel att ska en arbetssökande kunna få dagvård för sitt barn mellan tiderna sju till nio på morgonen, när man vet...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Jag har inte hört att löneprogrammet för jämställda löner har gått vidare. Den här landskapsregeringen tyckte att det som experter hade tagit fram under förra mandatperioden, när det gällde jämställdhetsbonusar för partier som aktivt jobbar med jämställdhetsarbetet, det var ingenting att ha. Man rev det och satte det i papperskorgen. Hemvårdsstödet - som vi...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Jag måste tyvärr börja med att kommentera den korta remisstiden. Jag vet att ministern har ursäktat sig för det, men det finns faktiskt inga som helst ursäkter för att ha en så här kort remisstid. Vi kan notera att Rädda Barnen inte har lämnat ett utlåtande. Det är omöjligt att förvänta sig att föreningslivet...

Ingrid Zetterman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Det är väl bra om det blir så. Men jag tror att landskapsregeringen faktiskt skulle må bra av att sätta sig ner och fundera: Vi har i praktiken ett år kvar nu. Det är vår sista politiska budget vi lägger. Vad det vi egentligen vill göra för avtryck? Nu är det liksom ena dagen...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av kommunallagen SF 11/2021-2022

Talman! Jag tycker att den här situationen är ganska besvärande faktiskt. Jag tycker att det är problematiskt när lagtinget gång på gång beställer och begär saker av landskapsregeringen och man konstaterar sedan att det inte går att verkställa. Nu kommer 85 § och tidigare tyckte man att digitaliseringsmeddelandet skulle komma före man anställde någon och...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Ändring av kommunallagen SF 11/2021-2022

Talman! Först för att klarera en bred praktisk fråga som jag gärna vill få ett förtydligande på från vicelantrådet. Alltså landskapsregeringen avser att gå in med den här förändringen gällande alla andra kommunalförbund, men KST ska undantas. Det får gärna vicelantrådet förtydliga i sitt svar. Sen när det gäller den andra delen. Jo, det finns...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! När jag läste utskottets betänkande så tycker jag att man tog ett väldigt tydligt ställningstagande för att processen ska vara decentraliserad, det vill säga att man låter det privata näringslivet göra stora delar av utredningsarbetet och annat. När utskottsordförande presenterade betänkandet så fick jag ibland uppfattningen att man kunde välja den ena eller den...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Jag läser från betänkandet: "För att Ålands havsområden ska röna optimalt intresse från investerare är det avgörande att landskapsregering i ett tidigt skede decentraliserar arbetet och möjliggör samverkan med privata bolag". Utskottet skriver att det är avgörande att man i ett tidigt skede går in för ett decentraliserat arbetssätt. Hur kan då utskottets ordförande,...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Precis så där resonerar vi liberaler också i gruppanförandet, man behöver nyttja den privata investeringskraften. Sätt nu de här pengarna som behövs fast i tilläggsbudgeten, nu har man ett halleluja moment rent politiskt. Kommer pengarna till det här nästa vecka, då kommer parlamentet att godkänna de medlen. Få fart på projektet, låt de privata...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag till kläm.

Ingrid Zetterman / Anförande / Andra behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Jag tycker att ledamoten Fellman hade ett mycket bra och analytiskt anförande. Jag noterar två saker allra särskilt och jag tycker att bägge de två frågorna faktiskt stöder det här med en decentraliserad process. Det ena är det här med landskapsregeringen som trovärdig partner. Landskapsregeringen har inte det bästa ryktet, man säger upp avtal...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! När jag läser finans- och näringsutskottets betänkande så får jag uppfattningen att man tycker att man bör gå vidare och göra ytterligare förenklingar, men kanske också ta bort kravet på den styrelseledamot som nu finns i lagstiftningen. Hur ser utskottsordförande och utskottet på vilka verkliga effekter detta kan ha på näringslivet? Vi vet att...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! "Äntligen", inledde Centern det här anförandet med, och det förvånar mig lite. För nog är det ju så att Centern har varit en bromsklossarna när det gäller en moderniserad näringsrätt under många och långa år. Eller menar ledamoten Salmén att man inom Centerpartiet inte har varit ytterst tveksam till att modernisera näringsrätten?

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Min uppfattning är nog att det är Centern, med stöd av obundna, som har sett till att detta inte har hänt för tio år sedan. Liberalerna har under 20 år jobbat frågan och med att luckra upp de här bestämmelserna och modernisera lagstiftningen. Men man har haft en väldigt protektionistisk politik, särskilt från Centern där...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Planerna för utbildningssektorn SF 6/2021-2022

Talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: På vilka sätt vidtar landskapsregeringen åtgärder för att stödja kommunernas bildningssektorer vid mottagningen av ukrainare samt hur arbetar man genom sina egna utbildningsmyndigheter för att möjliggöra bästa möjliga integration?

Ingrid Zetterman / Fråga / Föredras / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Jag översätter från politiskan till vardagsspråk; det kanske snarare är en from förhoppning. Ledamoten Pettersson, utskottsordförande, pratade också om att särskilt exportbolag borde etablera sig på Åland. Det uppfattar jag kanske som en annan fråga än den här lagstiftningen som ju är generell för alla företag. Just exportbolagens hinder, i alla fall ifall om...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Planerna för utbildningssektorn SF 6/2021-2022

Talman! Först och främst, jag är glad över att ministern talar om en långsiktig integration. Vissa länder har i det här läget gått in med den attityden att här ska det inte ske så mycket integration, utan det här är en tillfällig lösning. Det är förstås så att många av de ukrainska medborgare som har...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-04-20

Planerna för utbildningssektorn SF 6/2021-2022

Gällande det så borde landskapsregeringen ha trumf på hand och kunna styra det här mot att det faktiskt sker till de kommuner som har mottagit ukrainare. Vi gjorde ju om landskapsandelssystemet utan tanke på att en sådan situation skulle uppstå. Nu behöver man anpassa lagstiftningen till verkligheten till den delen. Det där behöver landskapsregeringen helt...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-04-20

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Vi uppfattar att ledamoten Gunell kommer med en bra och förstås ytterst aktuell motion med frågor som sannerligen behöver diskuteras i en tid när energipolitiken inte längre bara handlar om grön omställning. Det handlar också om hushållens resiliens gällande stigande priser och också om säkerhetspolitik. Ett mycket högaktuellt område. Vi i den liberala gruppen...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Så är det definitivt. Det är också svårt att hålla en fast åsikt i det här tidiga skedet av processen. Men spontant kan man uppfatta, även om vi har mycket kompetenta tjänstemän på andra sidan, att det kan vara svårt att ta hand om alla utredningar och allt annat som behövs för ett så...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Myndigheternas främsta uppgift det är att leverera och producera service gentemot den enskilda medborgaren och det vet alla att servicen inte bara är ålänningar och finländare till gagn, utan även andra kan omfattas av de grundläggande rättigheterna. Det som nu är aktuellt är ju de ukrainska personer som har kommit till Åland under lagstiftningen...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! När man hör på politiska debatter och nyhetsrapportering nu så används väl aldrig ordet exceptionellt så ofta som det görs i de här dagarna. Och det är precis så att Migri har försatts i en exceptionell situation där saker och ting inte riktigt kan fungera så som det gör till vardags. Fortsatt så är...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Igår var jag på ett samtal om Erasmus av Rotterdam, en av våra starkt influerande filosofer som har präglat den västerländska demokratin i mycket hög utsträckning. Det var ett väldigt, väldigt intressant samtal mellan tre olika parter och de konstaterade att det goda samtalet är kanske det viktigaste verktyget för en bibehållen demokrati och...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Jag vill diskutera vidare kring den havsbaserade vindkraften. Vi ser ju nu en situation där man i norra Europa konstaterar att det är vinden som är vägen framåt. Samtidigt ser vi väldigt många kommuner som säger nej tack, inte här, det bra med vindkraft men inte i mitt närområde. Och när det gäller den...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! I fall det var otydligt så var det just den här proaktiviteten som jag ville stödja i dom resonemangen. Jag tror det kommer att komma mycket intressanta utspel nu, framför allt från EU- nivå. Alltså dels när man säger att man vill begränsa ägandet av grundläggande infrastruktur, kanske till Europa, men i alla fall...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Som reflektion till ledamoten Mattssons anförande så kan man ju konstatera att när coronapandemin kom och tjänstesektorn blev extremt utsatt så fattade landskapsregeringen väldigt snabba beslut med ganska stora summor som gick ut som stödåtgärder. Nu är det väldigt, väldigt tyst. Det finns inga sommarjobbssedlar för jordbrukare när man skulle kunna få i princip...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

För att dra en parallell till coronakrisen så var det ju samma sak där. Alltså det kom resilienspaket och det kom andra nationella åtgärder via business Finland. Men vi valde ändå att ha en egen näringslivspolitisk filosofi från Åland, just därför att tjänstesektorn var så mycket större på Åland än vad den är i övriga...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! När jag fick höra här för ett tag sedan att utbetalningarna, tilläggsmedlen från EU, kommer först i höst så blev jag ju faktiskt oroad. Man kan ju också tänka sig att en högre prissättning också kommer att nå producenterna, men det får man skörda i höst, både bildligt och bokstavligt, samtidigt som EU-stöden kommer...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Det här är en fråga som inte alls bara drabbar Åland och inte heller bara Norden, utan hela Europa. Vi ser en global katastrof faktiskt framför ögonen med den matkris som det innebär. Därför uppfattar jag att det inte vore förvånande ifall man från EU:s sida skulle luckra upp vissa regelverk temporärt, precis som...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Talman! Vi har nu igen då en kommunal beskattning. Det kommer att komma flera, säger finansminister. Liberalerna har i olika omgångar lämnat in motioner om att ta ett helhetsgrepp kring den kommunala beskattningen. Är det här någonting som ligger i röret hos landskapsregeringen eller är det bara sådant att man anpassar sig till de finska...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Talman! Vi tycker från Liberalernas sida att landskapsregeringen borde lägga mer krut på just skattefrågan. Vi diskuterade förra veckan två olika motioner där man klart och tydligt kan se att hushållens ekonomi försämras. Det instrument som landskapsregeringen har i sin hand som kanske är mest effektivt med lägst transaktionskostnader är just kommunalskatteverktyget. Från Liberalernas sida...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Talman! Jag skulle vilja ställa en fråga om utbildning. Vad är det, enligt finansministerns uppfattning, som ingår som utbildning i den här lagstiftningen? Uppfattar finansministern att det i dag är helt homogeniserat i de åländska förvaltningarna? Agerar man på samma sätt gällande utbildningsfrågor på hela fältet?

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Talman! Det finns ju inom vissa yrken prov som ska tas. Alltså inte tester på kroppen, utan tentamen som ska avlägga och som i dag, vad jag har förstått i alla fall, inte utförs på arbetstid och inte heller instuderingen till det medan andra saker kanske genomförs. Finans- och näringsutskottet skulle nog behöva fördjupa sig...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Talman! På tal om höst och löften om lagstiftning så vill jag minnas att senast hösten 2021 så skulle landskapsregeringen leverera en offentlighetslagstiftning för bolag som ägdes av myndigheter. Den här lagstiftningen har vi kanske inte sett röken av, såvitt jag känner till. Nu undrar jag om Obunden Samling och Marcus Måtar litar på att...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Talman! Jag uppfattar att jag håller mig mycket väl till lagtingsordningen genom att Marcus Måtar lyfte upp frågan om lagstiftning som ska komma till hösten i sitt huvudanförande. Jag replikerade helt i enlighet med det som lagtingsledamoten lyfte. Jag konstaterar att han talade om att den här lagstiftningen ska komma hösten 2022. Jag undrar ifall...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

(Hörs inte. Mikrofonen inte påslagen.)

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Talman! Visst är det så. Samtidigt kan man tänka att ifall man kritiserar att offentlig sektor växer, vilket görs från många partier - egentligen är det Socialdemokraterna och kanske Hållbart Initiativ som försvarar det i högst utsträckning i det här lagtinget - så då behöver man ju se på vilka delar av den offentliga sektorn...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Talman! Det här lagförslaget är ju inte ett roligt lagförslag. Det är bara att konstatera att det här är ingenting som någon på det politiska Åland vill genomföra. Samtidigt är det också så att vi behöver ta hand om skattebetalarnas pengar och vi behöver ha en effektiv förvaltning där man kan försvara det man gör...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Talman! Jag håller med ledamoten Fellman i det att Socialdemokraterna har haft en pragmatisk hållning till privatiseringar. Inte heller finns det till den delen något egenvärde i privatiseringar för Liberalerna, ifall det skulle bli sämre så vill man ändå gå in för en privatisering. Däremot tycker vi att det finns flera intressanta områden där man...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Enestamrapporten är formulerad så att det finns en opt in-opt out funktion för länderna, dvs. att man behöver inte delta i en punkt ifall den punkten inte passar en. Det är förstås en svaghet att länder kan stå utanför. Men jag tycker faktiskt att det också är en styrka, att det faktiskt kan bli...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Det vore tacknämligt ifall lagtinget kunde få möta Enestam så att han kan fördjupa och presentera den här rapporten också för lagtinget. Precis, Helsingforsavtalet är Nordens gemensamma grundlag, vilket också någon konstaterade här tidigare. Ska man gå in i ett fördjupat samarbete på det sätt som rapporten föreslår, och vilket nu emfaseras med all...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Jag vågar påstå att Åland älskar Norden och också att Norden älskar Åland. Vi är en fin familj med mycket, mycket goda syskon som finns där som trygghet och stabilitet för oss. Därför är det otroligt glädjande att få högtidlighålla Nordiska rådets 70-årsdag och det formella arbetet, de institutionella processerna även om vänskapen och...

Ingrid Zetterman / Gruppanförande / Föredras / 2022-03-25