Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Den liberala gruppen stöder det avbyråkratiseringsarbetet som sker genom den nya alkohollagen. Det hade också vi med som ett vallöfte. Det är ett viktigt led i att stärka tjänstesektorn och det är särskilt välkommet just i de här tiderna när tjänstesektorn har drabbats hårt av de restriktioner som coronaviruset har medfört. Liberalerna konstaterar...

Ingrid Zetterman / Anförande / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Jag har en fråga till utskottets viceordförande. Man har uttryckt ett önskemål om att man inte ska servera starka alkoholdrycker på läktare. Uppfattar ledamoten att det är juridiskt bindande eller att det är ett önskemål från utskottet?

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Strikt juridiskt, har man diskuterat det här med tillsynsmyndigheterna? Alltså skillnaden mellan våra betänkanden här är ju att vi klubbar dem, att de faktiskt blir en del av lagstiftningen, medan det inte finns en paragraf som möter upp mot utskottets betänkande till den här delen. Hur ska tillsynsmyndigheterna förhålla sig till den skrivning som social-...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Det finns en operativ grupp som jobbar mer konkret med de här frågorna. Men saknas det en politisk vision med vad man vill med området så kommer man ju ingenstans alls. Sedan kan jag hålla med om det som ledamoten Toivonen sade, många av de här planerna blir bara hyllvärmare. Jag tror att...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Jag tror att det där är en fråga som främst bör riktas till landskapsregeringen. Men generellt kan jag tycka att i alla typer av grupper så är det bra om olika typer av kompetens är med. Jag tror att det kan vara ett problemen när det tillsätts olika arbetsgrupper för det tillsätts personer med...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Det här är en lagstiftning där man behöver vara tydlig med att hålla just två tankar i huvudet samtidigt. Jag vet att våra liberala medlemmar i social- och miljöutskottet har varit ytterst, ytterst aktiva med att få in skrivningar i social- och miljöutskottets betänkande. Jag skulle kunna tro att flertalet av de socialpolitiska skrivningarna...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! När det gäller nästan all näringspolitik så är det så att vill vi skapa fler arbetsplatser på Åland så har det ofta sociala eller miljömässiga negativa konsekvenser, i väldigt, väldigt många fall. Tittar man på koldioxidutsläpp så vet vi att för varje intjänad euro så ökar de, för att ta ett exempel. Anser man i...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Automatiserat beslutsfattande MOT 5/2020-2021

Tack för det stödet! Det är ju förstås så att nu letar vi alla efter efter effektiviseringar med ljus och lykta. Jag tror att det här är ett bra ställe att börja med. Precis som ledamot Silander sade så finns det också många andra processer som kan automatiseras och som inte är rena myndighetsbeslut, till...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Automatiserat beslutsfattande MOT 5/2020-2021

Jag tror också att det är helt oundvikligt att vi kommer dit. Alltså när man ser att det finns en effektiviseringsmöjlighet någonstans så rör sig hela det privata näringslivet åt det hållet och också det offentliga. Sedan vem som gör det först så det brukar ofta vara näringslivet som är lite snabbare på bollen. Vad...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Talman! Viceordförande Holmberg nämnde i presentationen av betänkandet frågan om kommunernas näringslivspolitik. Behörighetsfördelningen mellan kommunerna och landskapet är ju sådan att näringspolitiken till mycket, mycket stora delar och vissa hävdar till och med att det till uteslutande delar ligger på landskapet. Har utskottet diskuterat den här frågan? Många av dessa frågor är viktiga för näringslivet,...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Talman! Ledamoten Silander talade om fördelningen av samfundsskatter mellan kommuner och landskapet. Jag återkommer till den replik som jag hade tidigare till ledamoten Holmberg. Alltså, hur ser ledamoten Silander på förmågan att föra näringspolitik för landskapet respektive kommunerna? Är all behörighet fördelad som den bör däremellan? Kommunerna har inte strikt näringslivspolitiken på sitt bord utan...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Om man ser till exempel på den frågan som aktualiseras med jämna mellanrum, nämligen de kommunala avgifterna, så är det ju landskapsregeringen som äger makten till de stöd som kan ges till näringslivet och eventuellt också då till kommuner för att göra sitt uppströms arbete, dvs. rena vid källan och minska energiförbrukningen etc. Men kommunen...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Jag har en fråga till ledamoten Egeland. Om jag förstår saken rätt så vill ledamot Egeland införa skyddsjakt på örn utan dialog med EU och menar att det är den vägen som är den rätta att gå. Tror ledamot Egeland att det också är någonting som man kommer att få med sig majoriteten på,...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

(Hörs ej, mikrofonen inte påslagen.)

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Ministern ska visst kunna lita på ett gott samarbete i den frågan och också i den andra frågan som jag tänkte lyfta nu i mitt replikskifte också gällande språket och vården, det vill säga översättningsarbetena. Ministern och jag har jobbat både i ÅHS-styrelse tillsammans med de frågorna och också i folktinget på ett mycket...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Så är det och det är det som är problemet här på Åland där vi är helt svenskspråkiga. För det som har visat sig i tidigare översättningar, i alla fall när det gäller socialvårdslagstiftningen, är ju att det har varit oliklydande översättningar, precis som också vicelantrådet tidigare nämnde i ett replikskifte. I de medicinska frågorna...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack talman! Min fråga till finansministern är hur ser ministerns huvudsakliga målsättningar ut när det gäller ekonomin under den här mandatperioden och vilka är de huvudsakliga strategierna för att nå dit?

Ingrid Zetterman / Fråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Talman! Det var ett mycket politiskt svar men ganska lite konkreta svar, de huvudsakliga strategierna kom inte riktigt fram utan finansministern nämner det som alla vill. Jo, vi ska kunna spara i offentlig sektor utan att enskilda ska drabbas om vi vill ha ett starkt näringsliv. Det är väldigt få som inte skulle kunna skriva...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Talman! Det var bra att finansministern tog upp frågan kring ramar. Jag och många med mig har reagerat över det att landskapsregeringen i det här läget har valt att gå ut med generella ramar för verksamheterna, att man inte haft det politiska modet och har bara drygt två år kvar, att man inte haft modet...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Lantrådet återkommer ständigt till att man visst har lämnat svar, men det som JO frågade efter vad utredningar. Landskapsregeringen har svarat att man inte kommer att lämna någon utredning i den här frågan, det hoppas jag att vi kan vara överens om att det är så handlingarna ser ut. JO fick sitt material av den...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! I brevet så pratar man uttryckligen om utredning, vilket torde vara nya handlingar. Det är också det som landskapsregeringen svarar, att man inte kommer att lämna någon utredning i ärendet. Någonting annat står inte i det material som finns tillgängligt. Min fråga kvarstår också med anledning av de texter som landskapsregeringen avlämnat i spörsmålssvaret. Man...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Ledamoten Högman sade att hela förra veckan gick åt till den här saken och nu ska den här veckan gå till misstroendedebatten. Det är ju i sak två olika frågor. Jag har noterat det här på många håll att man ser att den här diskussionen är onödig eller tar för lång tid som ledamot...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Vi haft två ärenden i den här saken; en spörsmålsdebatt i förra veckan och nu ett misstroende i dag. Jag har sett att oppositionen har två anföranden och majoriteten fyra. Så ifall majoriteten inte vill diskutera saken så är det nog i majoritetens händer.

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Ledamoten Silander frågade sig vad som kommer att hända nu. Det har ju diskuterats väldigt lite i den här salen, med all rätt tycker jag. Jag tror att vi är ute på sju famnars vatten ifall lagtinget börjar agera domstol och ska säga vad som är strikt juridiskt rätt eller fel. Det här har...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Det är väl det som har varit det lite mer komplexa i den här frågan. Man har varit tvungen att ta ställning också till vissa juridiska frågor för att kunna klargöra politiken. Men, som sagt, det är precis just det som har varit grunden för oss, alltså att individens rättigheter till att få en...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Har någon förvägrats att få sitt ärende behandlat av JO? Nej, det har inte skett. JO har konstaterat att JO har rätt att hantera också åländska ärenden, och JO- och JK-rollen kommer att justeras i självstyrelselagen. Bra så, men har någon enskild blivit fråntagen rätten att få sitt ärende hanterat på det sätt som...

Ingrid Zetterman / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Vicelantrådet säger att man har följt grundlagen i sitt hanterande. På vilket sätt menar vicelantrådet att man har uppfyllt 111 § första moment, som ger myndigheterna skyldighet att lämna upplysningar till JO?

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Då måste alltså vice lantrådet på fullaste allvar mena att det är landskapsregeringen som avgör vilka handlingar och vilka upplysningar som JO ska ha. De facto har JO lämnat in begäran om upplysningar som fick svaret att det här kommer vi inte att ge. Alltså har man inte gett de upplysningarna. Man svarade inte...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Lantrådet upprepade i dag det som också har sagts från hennes sida i tidningen. Nämligen det att vi hade inga fler handlingar att tillgå, men det är inte det som JO har begärt. JO har inte frågat efter befintliga handlingar, utan JO har frågat efter utredningar till tre punkter. När tog lantrådet del av...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Hur kan då lantrådet upprepade gånger påstå det här med att vi hade inga handlingar, det fanns ingenting annat vi hade kunnat bistått med. När JO hade tre direkta frågor, tre direkta punkter, där man begärde utredning i saken. Hur kan lantrådet då säga att vi hade inga befintliga handlingar?

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Landskapsregeringen meddelade inte JO att man inte har någonting att tillägga. Man meddelade JO att man inte tänker besvara frågan. Det vicelantrådet nu läste upp, vad jag kan förstå härrör från någon privat mejlkonversation, är inte med verkligheten överensstämmande.

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag undrar om vicelantrådet, trots sitt stora politiska intresse genom långa tider och ändå flera år som parlamentariker, har missförstått någonting. Vi sitter i opposition. Vi har förstås talat med väldigt många rättssakkunniga i de här frågorna. Alla säger samma sak. Det här sättet landskapsregeringen agerar på är inte i enlighet med grundlagen. Alla...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Befriande att höra från majoritetsblocket att man anser att grundlagen gäller även på Åland till de delar inte självstyrelselagen avviker och att den på det sättet ska vara lika bindande som självstyrelselagen. Också befriande att höra från majoritetsblocket att JO borde nog ha fått sitt svar. Att det hör till grundläggande folkvett att svara...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Ledamoten Högman säger i sitt anförande att det fanns inte så stort behov av vidare utredning. Vems åsikt är det? JO har begärt utredningar. Är det Centergruppens uppfattning eller? För JO:s uppfattning var ju en annan.

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det som också ingår i proceduren är att man svarar till JO, vilket nu landskapsregeringen vicelantrådet inte gjorde. Ledamoten Högman sade att det inte var så stort behov av vidare utredning. Jag undrar vems bedömning det är som ligger till grund för det? Eftersom JO:s bedömning uppenbarligen var annorlunda.

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Utskottsordförande Pettersson pratade om det här som kanske kan sammanfattas som "tillsammans" som också landskapsregeringens regeringsprogram har döpts till, vilket vi från oppositionen inte riktigt uppfattat att har realiserats. Hur ser utskottsordförande Pettersson på finans- och näringsutskottet kommande roll och lagtingets roll i det omställningsarbete som kommer att göras? När kommer lagtinget att få...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Det är intressanta resonemang som utskottsordförande för och särskilt slutklämmen är intressant. Regeringsblocket är inte enig i den här förfäktningen och säger att nästa arbete kommer att bli betydligt mycket mer komplicerat. Lagtinget har inte på länge fått uppdaterade analyser varken hur utgifter eller inkomster prognostiseras. Man har inte heller någon form av parlamentariskt...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag uppfattade också att ledamoten Gunell resonerade lite så att Åland skulle vara en egen stat med de ekonomiska verktyg som där finns, alltså allt från skattepolitik, kontroll på export- och importhandelsbalanser och framförallt penningpolitiken som inte ens Finland har kontroll över. De exempel som ledamoten Gunell gav är jätteviktiga projekt. Det är precis...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Min analys om varför vi har den här något känsliga debatten om Bomarsund och inte den stora debatten om ekonomin är förstås för att vi i lagtinget inte får presenterat den typen av ärenden för oss. Frågan om ett ekonomiskt råd, en sådan motion lämnade vicetalman Sjögren för ett år sedan. Förslaget har också...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Först, med anledning av det senaste replikskiftet, parlamentarism innebär, som vi alla vet, att man har en regering och för det finns det ett parlamentariskt förtroende. Regeringen utses av parlamentet och ingen annan. Detta kräver inte den form av oppositions- och majoritetsbygge som vi har nu. Men precis som har sagts så har ju...

Ingrid Zetterman / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Det var ord och inga visor från ledamoten Måtar. Det inbegriper dels finansministerns ägarstyrning för fastighetsverket, det inbegriper kulturminister Annika Hambrudds planering och det inbegriper givetvis lantrådet. Har Obunden Samling och ledamoten Måtar förtroende för den här landskapsregeringen?

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jan skulle bara vilja kolla ifall jag hörde rätt. Sade ledamoten Salmén att det här projektet helt och hållet saknar politisk styrning?

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Det verkar alltså som om finansministern inte hållit i ägarstyrningen av fastighetsverket och det verkar också då som om kulturministern inte har hållit i projektet som helhet. Eller hur ska det tolkas?

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Talman! Jag avser uppehålla mig kring frågan om subventionerade tester för att resa. I massmedia kan vi läsa att Medimars sjuksköterskor gör bedömningar av vem som ska få subventioner för sina Covidtester. Landskapsregeringen har sagt att detta inte är medicinska beslut utan är ett näringslivspolitiskt verktyg. Är det ministerns uppfattning att sjuksköterskorna vid Medimar...

Ingrid Zetterman / Fråga / Föredras / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Talman! Ministern valde att använda alla sekunder av sitt svar, men helt utan att svara på min fråga. I stöd med vilken lag fattar med Medimars personal besluten om vem som ska få subventionerade prov?

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Talman! Jag frågade med stöd av vilken lag och baserat på det som ministern svarade så tolkar jag att det är med stöd av ÅHS-slagen som man fattar de här besluten och där finns det regleringar kring när man kan utfärda intyg. Men det är den frågan jag nu har ställt i omgångar utan att...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-03-22

Ändring av blankettlagar om socialvård LF 17/2020-2021

Talman! Jag kommer att uttrycka mig mycket kort. Jag har egentligen frågor till ministern, jag kunde kanske ha tagit replik, men jag vill ändå föra ett resonemang bakom det. Enskilda klienter har idag flera olika högkostnadsskydd att förhålla sig till; dels apoteken, dels sjukvården och dels för kommunerna. Alla dessa högkostnadsskydd fungerar ju förstås så att...

Ingrid Zetterman / Anförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Ändring av blankettlagar om socialvård LF 17/2020-2021

Ja, alltså utbetalningen av färdtjänststödet ges ju förstås ut av någon form av högkostnadsskydd. Men det kan ju också finnas andra frågor inom KST-området där kommunerna har kvar vissa saker inom högkostnadsskyddet och andra är utanför. Jag har den uppfattningen - och det kan vara helt fel för de här frågorna är oerhört svåra och...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Ändring av blankettlagar om socialvård LF 17/2020-2021

Jo, alltså det är också min bild av det. Det är ett väldigt obekvämt sätt att använda just för att det är väldigt fria bedömningar. Det är svårt att svårt att uppfylla likabehandling och man uppfattar också, vad jag har förstått, rättssäkerheten som svår att hantera. Där behöver ju landskapsregeringen vidta lagstiftningsåtgärder uppfattar jag. Man...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag tänker börja med att kommentera anslagen och sedan diskutera lite generellt kring budgeten. Bomarsund är en av de frågor som kanske har fått mest uppmärksamhet idag och det är den väl också värd, även om vi från liberal sida nog saknar de övriga analyserna. Bomarsund är ett viktigt inslag på norra Åland bland...

Ingrid Zetterman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15