Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2023-01-23

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Jag understöder ledamot Holmbergs förslag.

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2023-01-23

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Talman! Hushållen gläds säkert åt att få mer pengar i plånboken, vilket ju det här lagförslaget syftar till och också kommunerna detsamma. Men skatteavdrag är ju knepiga till den delen att har du väldigt, väldigt låga inkomster så träffas du inte av dem. Vad är utskottets bedömning kring behovet av indexjusteringar av andra stöd? Vissa...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Talman! Ledamot Eriksson underströk att det här förslaget är ofinansierat och att det saknas planer på hur det ska finansieras framöver. Ändå föreslår ledamoten en ytterligare utökning av kompensationen av grundavdraget. Då lär ju kanske ledamoten ha funderat på finansieringen av den delen. Jag skulle gärna höra lite närmare beskrivning kring det.

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Talman! Jag noterade ledamoten Fellmans kommentar inledningsvis i sitt anförande. Jag vill bara poängtera att det bara pratats om stöd till den breda medelklassen. Det har inte pratats om stöd till de svagaste. Det är det som Liberalerna förvånas över och understryker att den delen måste också diskuteras och hittas lösningar för den delen av...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Talman! Jag tycker att för mycket av diskussionen här i lagtinget handlar just om den breda medelklassen och för lite om dem som har det absolut svårast. Vi ser generella bidrag som barnbidrag eller grundavdrag och förhöjning av det och det träffar den breda medelklassen, medan de med största ekonomiska bekymren blir utanför det systemet....

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Talman! Ser man till den delen att vi har 19 miljoner i underskott och att vi har haft stora inkomstpucklar under de senaste åren och därtill lägger på ytterligare kostnader som kommer årligen i form av de här kompensationerna, så är det ganska många miljoner som ska bort från landskapsförvaltningens totala kostnadsmassa. Tar man också...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Intressant av en socialdemokrat att säga att om man lyfter också dem med de svagaste inkomstklasserna att det är whataboutery. Det får faktiskt för ledamoten Fellman själv. Vi lägger nu ut miljoner euro årligen kontinuerligt långsiktigt framåt på att ge bidrag till den stora breda medelklassen, medan det inte har kommit några som helst stödåtgärder...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag ber om att få understöda ledamot Holmbergs förslag.

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag ber om att få understöda lagtingsledamot Holmbergs förslag.

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-12-19

Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter LF 5/2022-2023

Talman! Eftersom att utskottsordförande Pettersson lyfte upp frågan att man hade fört vissa diskussioner i utskottet i saken, även om man hade valt korta formuläret, så skulle jag vilja höra ifall man också förde ett resonemang kring revideringen av landskapsandelssystemet. Ifall man tycker i utskottet, hade uppfattningar om det, att själva grundmodellen är bra i...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2022-12-14

Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter LF 5/2022-2023

Talman! I det nuvarande landskapsandelssystemet så har vi en ganska stark skattekomplettering för de kommuner som har stora samfundsskatter. I ljuset av vindkraften och de eventuella samfundsskatter som man inberäknar så blir det här en otroligt intressant fråga framöver. Att hur ska man se på samfundsskatter i allmänhet och kanske vissa bolags samfundsskatter i synnerhet....

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2022-12-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2022-2023

Talman! Vi har nu nåtts av beskedet om att M/S Rosella inte längre ska gå rutten Kapellskär - Mariehamn. Ett beslut som förstås inte landskapsregeringen har fattat utan ett bolag som har rätt att fatta de affärsmässiga beslut som man vill fatta. Det till trots så får det stora komplikationer på hela samhället för de...

Ingrid Zetterman / Fråga / Föredras / 2022-12-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2022-2023

Talman! Jag har full förståelse för att näringsministern i det här tidiga skedet inte kan ge några detaljerade uppgifter. Men det är viktigt att diskutera frågan också i den här salen. Det får vi säkert möjlighet att återkomma till vid senare skeden också. En av de saker som var förvånande för många var att sommaren när...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-12-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2022-2023

Talman! Det tror och hoppas jag också att linjen Kapellskär - Mariehamn kommer att återuppstå, frågan är ju snarare när. Även om jag tycker att ministern gör rätt i det att man inte nu snabbt över en helg vidtar några starka åtgärdsstrategier tror jag nog att man också från den offentliga sidan med landskapsregeringen i...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-12-12

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar BF 2/2022-2023

Talman! I samma anda vill jag också tacka landskapsregeringen med minister Höglund i spetsen för god förankring både med finans- och näringsutskottet men också Liberalerna som lagtingsgrupp. Vi motser en mycket, mycket snabb behandling av ärendet.

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Först lite allmän politiskt och sedan en diskussion om meddelandet. Industrialiseringen på det sätt som den är genomfördes, och också tyvärr fortsatt genomförs till stora delar i dag med fossila bränslen och kraftigt utnyttjande av arbetskraft, måste bli en parentes i mänsklighetens historia, på samma sätt som vi idag ser på den historiska skillnaden...

Ingrid Zetterman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag vill lite ta vid där ledamoten Röblom slutade, för hållbarhetsarbetet handlar ju om systemförändring. Jag tycker att finansministern kanske lite väl kategoriskt gick igenom det här meddelandet och inte så djupt. Jag skulle vilja fortsätta på en frågeställning, men kanske lite mer bredare än vad kollegan Rönnblom gjorde. Alltså vilka systemförändringar ser landskapsregeringen...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Till den sista delen och också till den första delen så är det ett hot mot fix- och trickspolitik. Att säga att man ska kunna välja själv politiskt vilka lagstiftningar man vill tillämpa och på vilket sätt, att man själv politisk ska kunna avgöra vad som är fakta och inte och att själv kunna avgöra...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Precis just så här är det och det är ju det som alltid är frågan med självstyrelsepolitiken. Kan man inte leva med den här och nu? Kan inte den vara adekvat och viktig i samtiden så förminskas självstyrelsen. Men vilken är den största frågan i de flesta länder? Det är hållbarhetsfrågorna och den största...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag uppfattad, såsom jag sade i mitt anförande, att ledamoten Eriksson frågade ifall Centern faktiskt stöder rapporten och det var därifrån den diskussionen som jag diskuterade.

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Till det sista kan jag bara hålla med. Jag tror också att man i den här systemomställningen behöver ha en förståelse för att det inte är lätt. Jag tror också man behöver ha en förståelse för att saker och ting måste göras i rask takt nu. Tidglaset håller på att rinna ut. Men samtidigt måste...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det är väl det jag uppfattar från vår sida och från många av de replikskiften som finansministern också fick motta, att man saknar det här strukturerade utvecklingsarbetet, det strukturerade hållbarhetsarbetet. Det är så nu att man gör lite ad hoc grejer, man förändrar lite här och man förändrar lite där. Man vill inte ställa...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Min enda farhåga och där behöver landskapsregeringen och alla som också har det kommunala beslutsfattandet ta sig en funderare, hur ska vi få det här igenom det byråkratiska maskineriet så att det inte blir så att en part som säger nej stoppar hela utvecklingen? Det tycker jag är den viktigaste frågan. Om vi ska...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Till ledamoten Högman får man be om ursäkt för att man hoppade över renässansen, men jag tror att min poäng ändock kom fram. Visst är det så, varenda en av de här utvecklingsskedena har ju också varit väldigt smärtsamma, åtminstone på individnivå. Ser man på dem som flyttade från landsbygden in till staden...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Men nog är det ju ändå märkligt, om man grundar sig på varför vi har kommuner och närdemokrati så är det för att man bäst vet hur ens egen omgivning ska hanteras och man vet vad behoven är i lokalsamhället. Det är grunden, den förstår jag och den respekterar jag. Hur man då kan...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Det är bra att ministrarna är ute och sköter sina åtaganden med de nordiska samarbetspartierna. Det som jag tycker att är mera olyckligt i sammanhanget är att det var majoriteten som började ifrågasätta den här paragrafen. Vad jag kunde förstå så var det lantrådet som ifrågasatte den här paragrafen. Borde man inte i stället...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2022-11-23

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Jaktfrågor är en av de frågor som ofta berör. Jag tycker att utskottet har gjort ett utomordentligt bra arbete och uppenbart också landskapsregeringen. Det var få ändringar som gjordes. Jag tycker att det är väldigt starkt och fint att vi har en gemensam bild från lagtinget om till exempel hur ejderstammen ska kunna skyddas...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Ja, talman, systemförändring innebär ju att man ändrar i grunden på samhällssystemen. Vissa saker kanske man kan fortsätta med ungefär som vi har gjort tidigare, medan andra saker så behöver man vända på systemet. Det finns inget avfall som har varit en paroll i snart tio år och fortfarande inte gett verkning fullt ut i...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Med glädje kände jag igen mycket av det jag anförde under budgetdebatten. Det är inte så förvånande för jag och ledamot Josefsson brukar vara överens i de här frågorna när det gäller digitaliserings- och utvecklingsfokus. Jag tycker att det är bra att ledamoten Josefsson lyfte frågan om effektivisering. Alltså utan effektivisering ingen utveckling, det...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Missförstå mig inte nu, vi har en förvaltning som jobbar efter lagstiftning och man ska göra rätt. Men vi har ju också proportionalitetsprincipen som säger att man ska avväga hur mycket arbete man gör för varje enskilt ärende. Men framförallt så tror jag att vi inom offentlig förvaltning behöver bli betydligt bättre på att...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det kan konstateras att all matproduktion är förknippad med väldigt stora antingen klimat- eller miljöolägenheter på olika sätt. Också det landbaserade jordbruket har stora koldioxidutsläpp. Om vi pratar köttproduktion på global nivå så är det förknippat med stora miljöproblem. Sojaproduktionen, vegetariskt alternativ, gör att stora delar regnskog skövlas. Matproduktionen är en av de viktiga...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Ska man ställa det på den spets som ledamot Gunell gör så måste vi också fråga om vi alls ska ha matproduktion på det sätt vi har i dag på Åland, eftersom de mest sköra och mest skadade vattnen är ju innanvattnen på fasta Åland som kommer från de landbaserade jordbruken bland annat men...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag tyckte också att det var synd att finansministern inte kunde svara på min fråga. Jag tror att det är viktigt att förstå att de här systemförändringar inte bara handlar om klimatfrågorna, utan det handlar också om en omställning av utbildningsväsendet och hur vi ser på människor när världen förändras. Därför tycker jag att...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Till den sista delen så var det ingen kritik mot själva meddelandet i sig utan det var en poängtering av vad Liberalerna ser som viktigt vid sidan av de här stora frågorna om klimat, vatten och biologisk mångfald. Om vi ska klara av den här utvecklingen och omställningen så behöver vi ständigt jobba med humankapitalet....

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Så där är det. Vindkraftsprojekt är inte ett isolerat projekt för något företag och att det handlar om hur mycket kommunalskatt några kommuner får och hur ska man hantera det. Det är en större fråga än så. Det är en profilfråga för Åland. Man kan också tänka sig att det i framtiden från de...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Till den första delen, och därför talade jag om fortbildning och utveckling av humankapital generellt, så jag tror inte att vi kan räkna med att vi i framtiden varje gång vi ska ha ett nytt yrke så ska vi utbilda oss från grunden till det nya yrket. Vi måste skapa lite mer flexibilitet både...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det är sannerligen en viktig fråga. Jag tror ju att inte kan vi hitta på allting själva. Särskilt vicetalman Sjögren har tittat mycket på SLU, lantbruksuniversitet i Sverige och deras arbete kring omställning av jordbruket. För det är ju så att all matproduktion är förknippad med bekymmer. Och inte blir det bättre för att...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag såg ett väldigt intressant inslag i går på Svenska nyheterna där man pratade om att man satt fast dikningar på gamla myrmarker och återfuktade gammal torv så att den inte längre släppte ut stora mängder koldioxid. Jag tror att det är precis just den här balansgången mellan piska och morot som vi...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Ledamot Gunell talade om kommungränser. Jag har bara en reflektion kring den delen kopplat till frågan om fysisk strukturutveckling. Det verkar finnas många som anser i det här lagtinget att när det gäller att flytta över ansvar till kommunalförbund och till och med till landskapet vad gäller den riktigt människonära verksamheten inom kommunen, dvs....

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Ledamoten Röblom pratade om tilliten som jag också lyfte i Liberalernas gruppanförande. Jag skrev jag en liten pil till elit och eliten kom här på slutet. Jag tycker att den här frågan är oerhört intressant därför att den kommer att smärta det här omställningsarbetet. Det är så oerhört viktigt att dels bland de som...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! När ledamoten själv var en del av landskapsregeringen så lade ju landskapsregeringen fram en lag om kommunernas transporter. Man sade att den kommun som redan har en elbilspark och som har aviserat intresse att fortsätta med det och utvidga det, de ska ta all del av elbilstransporterna medan de andra kommunerna slipper. Det blir...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Marknadskontroll inom miljöområdet LF 3/2022-2023

Talman! Det är alltid samma fråga när det gäller EU. Är det här verkligen anpassat för de småskaliga förhållandena? Så är det sällan de facto. Sedan handlar det om hur man implementerar det och vilken nivå man uppfattar att är tillräckligt god, eller om man vill inom ett område ta steg ytterligare. Men några kommentarer...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-21

Marknadskontroll inom miljöområdet LF 3/2022-2023

Talman! Att man uppdaterar sina sorteringsvanor är väl ingenting dåligt i sig. Ledamoten sade att han aldrig har kontrollerat hur avfallssorteringen ser ut. Faktum är att undertecknad har gått igenom brännbara soppåsar ton efter ton och sorterat bort avfall handgripligen. Jag har också studerat väldigt många forskningsrapporter. Alla säger detsamma. Ju fler sorteringsfack du har,...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Talman! Först en tråkig formaliafråga. Enligt arbetsordning så ska utskotten sammankallas då arbetssituationen så kräver och utskotten ska sammankallas på initiativ av ordföranden. Hur kommer det sig att vi nu igen får årsredovisningen så här sent till lagtinget? Hur ser planeringen ut från utskottsordförandes sida? Vi har flertalet så kallade gula veckor där utskottsarbete kan...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Talman! Det kan ju vara så att utskottets ordförande uttryckte sig lite slarvigt. Det verkar som att vi är överens om att budgeten är lagtingets viktigaste styrdokument vid sidan av den lagstiftning vi förstås fattar beslut om. Men jag tycker det är viktigt att poängtera, vi har uppfattat, i alla fall från oppositionens sida, att...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Talman! Liberalerna värnar starkt om att det ska fonderas PAF-medel. Om vi sätter det på ett balanskonto eller om man vill ha en fond, det är för oss ganska egalt, men vi ser att det behöver komma till pengar för forskning och utveckling på Åland. Det är också en svaghet som man har noterat till...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Talman! Vi delar den frustrationen. Vi ser som sagt behovet och vi ser det som akut. Tar man ett praktiskt exempel, till exempel digitaliseringen, en digital transformering eller verksamhetsutveckling genom digitalisering, så de första stegen kan ju falla inom forskning och utveckling, alltså när man ställer om hur man fungerar. Sedan gäller det ju att...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2022-11-21