Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Då kan jag omformulera frågan till ledamot Bergbo eftersom ledamoten Bergbo nu pratade om klimathotet och de effekter som det har på den biologiska mångfalden, om jag uppfattade anförandet rätt. Vilka åtgärder anser Hållbart Initiativ att måste tas på kort sikt för att stävja klimathotet och inverkan på att sprida sjukdomar som IHN och stävja...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Det är precis på det sättet som jag tolkade det. Ledamoten Gunell har givetvis rätt i att det är bäst om majoritetsblocket själva formulerar sina synpunkter och de utgångspunkter man har för det fortsatta arbetet, och i vilken takt man har tänkt göra det. Det är alltid lätt att säga att i framtiden...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Man brukar säga att vill man ha någonting gjort så måste man också veta vad man vill. Baserat på dagens diskussioner och ministerns anförande så är min fråga till ministern; vad vill ministern åstadkomma när det gäller skärgårdstrafiken under de två år han har kvar? Hälften har gått nu av den här mandatperioden. Man...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Talman! Jag vill i det här skedet tacka utskottets ordförande och utskottet som helhet som också höll ett öppet hörande för lagtinget när det gäller digitaliseringsfrågan. Det är uppenbart att vi behöver tillförskansa oss en hel del kunskap, dels för det här ärendet, dels för samhällsutvecklingen i stort men också för att det kommer att...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Talman! Jag tänker att Åland ska vara en del av det som bygger kunskap och som är en del av skapandet av nya e-tjänster och nya e-samhällen. Då är det viktigt att vi inte heller bara befinner oss passivt som användare av olika system, utan att vi också är med och utvecklar det. Det kan...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Talman! Ledamoten Josefsson lyfte upp en klassiker i de här sammanhangen. Den där processen har fått många att både småle men samtidigt nog fastnar skrattet. Det är inte riktigt så som det ska vara. Det är precis den här vägen såsom ledamoten Josefsson diskuterade. Det ska vara behovsstyrt, verksamhetsnära och verksamhetsvänligt, då blir de digitala...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Talman! Förutom de faktiskt affärsmöjligheter som öppnas när man öppnar upp data för allmänheten så finns just den här medborgarnyttan också. Det var ju ett praktiskt exempel som ledamoten Josefsson här lyfte. I fall vi ser på den åländska offentliga sektorn så finns ju samma möjligheter här. Alltså att man ger möjlighet att sköta alla sina...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Talman! På tal om att dela data och ha öppen offentlig data så tycker jag ändå att även om vi har en lång väg att gå så finns det ändå mycket av den här grundinfrastrukturen som är gratis för oss och som man har byggt upp fritt för oss att använda. Då tänker jag på...

Ingrid Zetterman / Anförande / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Ja, men precis så där kan man använda informationen. Det är liksom vansinnigt vilka resurser vi på ett år slösar i den offentliga sektorn på att människor lämnar in handskrivna blanketter, alltså hur många timmar totalt sett det offentliga Åland spenderar på att göra en så liten sak som att skriva in en medborgares namn...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack! Frågor finns det. Jag vill fråga gällande alarm. Vad jag kan förstå så ska alarm förvisso få ett åländskt skal, men grundfunktionaliteten ska vara det finska systemet Eerika och IT-miljön ska placeras i molntjänster på finska servrar så som jag fått information. Det får gärna utskottsordförande Pettersson dementera ifall det någonting jag uppfattat. Men...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! I och med inriktningsbeslutet har man ju också fastställt det här beslutet och det gäller definitivt ÅDA:s framtid, kostnadsfördelningen och möjligheten att bära upp den frågan. Är det så att man börjar flytta ut sina IT-miljöer hos externa parter, vilket jag förstått att det nu ska göras med Ålarm, så blir det ju allt...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Ledamot Bergbo lyfte viktiga frågor när det gäller mångfald och konstaterar att klimathotet i allra högsta utsträckning kommer att påverka också den biologiska mångfalden. Hon talade om ett varmare vatten och andra effekter för livsförutsättningarna för det liv vi har på jorden. Orsaken till det här är ju förstås koldioxidutsläppen och på Åland är...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Ledamoten Gunell frågade sig hur majoriteten ställer sig till skärgårdstrafikens framtid och vilka drivmedel man ska ha. Till skillnad från ledamoten Gunell så tycker jag att svaren har varit mycket tydliga. Både Centern, genom utskottets ordförande, redogjorde för att det är bra att använda begagnad drift och Obundna har gjort detsamma. Jag har uppfattat...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag noterade att ministern inte vill, som jag tolkar det som, för jag utgår ifrån att han har en uppfattning om vad han vill egentligen, men inte vill delge detta till lagtinget, för annars har vi nog problem i fall ministrarna inte vet vad det är som man vill åstadkomma. Men då väljer jag...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Talman! Den liberala gruppen ställer sig positiv till den lagframställning som nu debatteras. Redan i slutet av förra mandatperioden så lämnade sittande talman in en lagmotion i ärendet. Liberalerna tyckte redan då att det var en bra idé och följde upp det med en budgetmotion i samband med likviditetsdiskussioner under våren 2020. Det här är...

Ingrid Zetterman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Talman! Jag har respekt för det som Socialdemokraterna för fram gällande bostadspolitik och andra frågor. Jag tror säkert att man kan få stöd för den typen av tankar inom regeringsblocket också, kanske främst från Hållbart Initiativs sida. Men det som jag undrar över är: På vilket sätt menar Socialdemokraterna att just den här lagen har...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Talman! Jag är osäker på om jag hänger med i resonemanget. Den här lagstiftningen möjliggör ju en ökad likviditet för landskapet. Det blir ju inga intäkter, utan man får loss reda pengar som man kan investera istället för att uppta lån. Någon akut likviditetsbrist har vi väntat oss rätt länge. Nu verkar det som om...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Talman! Finans- och näringsutskottet lämnade ett intressant betänkande över budget 2021 där också digitaliseringen kommenterades. Man konstaterade att digitaliseringen på Åland ligger efter. Man behöver göra ganska stora insatser. Man konstaterade också så här: "Vilket angreppssätt som landskapet väljer att ta sig an den digitala transformeringen är en fråga av sådan dignitet att landskapsregeringen, innan...

Ingrid Zetterman / Fråga / Föredras / 2021-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Talman! Det är intressant hur landskapsregeringen beslutar att lagtingets beslut var korkade, så får man väl sammanfatta näringsministerns uttalande. Vore det inte på sin plats att landskapsregeringen då hade återkommit i en tilläggsbudget för att efterhöra ifall lagtinget kunde ompröva sitt tidigare beslut och beskriva hur man resonerar med digitaliseringsarbetet framåt, istället för att bara...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Talman! Till först vill jag påminna ministern om att jag frågade när vi kan räkna med att ha det här meddelandet på bordet. Den frågan skulle jag gärna vilja ha svar på. Jag håller med om att det finns ytterst kompetenta kodare. Problemet med det är att det blir väldigt, väldigt personbundet. En av de...

Ingrid Zetterman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-09-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Som sagt, det är faktiskt roligt att vara här och se alla ansikten. Det kändes bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Det är ju bra att vi börjar komma ur pandemiläget och framförallt att den ekonomiska politiken kan riktas om från bidrag till annat som syftar framåt. Först några generella...

Ingrid Zetterman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag har inte förlöjligat någon och inte Liberalerna heller. Tjänstemännen agerar efter lagstiftning och landskapsregeringen och finansministern agerar efter de politiska krav som finns. Det är helt rätt av en tjänsteman att meddela att den här budgeten kanske inte håller. Det vi uppfattar är att finansminister Roger Höglund skulle ha meddelat: "Jo, jag hör...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Det kan jag visst göra. Alltså det är så att man inom polismyndighetens budgetanslag äskar om 300 000 mindre, vilket gör att det totala anslaget är positivt istället för negativt. Eftersom vi ytterligare tar bort de här utbildningspengarna som finns upptaget i textdelen så ökar det positiva anslaget för polismyndigheten. Det som står i...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Inom polismyndigheten finns ett projekt om 300 000 som inte blir av, alltså kommer dessa 300 000 tillbaka till landskapsregeringen från polismyndigheten. Därifrån har det sedan dragits av vissa minusposter som är tilläggskostnader för polismyndigheten. Bland dem finns en liten summa - nu kommer jag inte ihåg exakt, 10 00-12 000 - för...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Precis den diskussionen hade vi också, att tilläggsbudgeten känns som en fullmäktigesal med de här små beloppen som kommer upp till den högsta beslutande församlingen. Vi ville påpeka att det här är inte lämpligt och därför föreslår vi att de stryks. Det är precis samma resonemang som ledamoten Nordberg har. Vi är uppenbarligen överens,...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Liberalerna är ett parti som har verkat i över 40 år. Vi har alltid engagerat oss för en stabil ekonomi. Vi har haft trovärdiga finansministrar. Vi har haft trovärdiga lantråd. Vi har arbetat konstruktivt och strukturerat med den politik som vi har fört fram. Vi har haft ekonomi i balans med i våra vallöften...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Ledamoten Holmström talade om skuldsättning, om att Åland har en långsam återhämtning och andra ekonomiska fakta i sitt anförande. Jag undrar, hur ser Hållbart Initiativ på det ekonomiska underskottet som landskapet har strukturellt? Talar också Hållbart Initiativ om dessa 20 miljoner som jag kan uppfatta att har mantrats ut i åtta-tio år bland de...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Jag vet inte om det är något fel på kopplingen härifrån fram till talarstolen, men jag säger det en fjärde gång tror jag idag. Alltså det är inte en kritik gentemot de tjänstemän som har konstaterat och aviserat att deras budget eventuellt inte håller. Vi menar att det borde gå ut ett politiskt budskap om...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag skulle gärna vilja höra ett resonemang från finansministern om konjunkturpolitiken och stimulanspolitiken som landskapsregeringen har varit ganska aggressiv på. Lagtinget har gett bifall till en hel del öppna moment där landskapsregeringen har haft möjlighet att vidta en rad olika stimulansåtgärder, bland annat med hänvisning till den höga arbetslösheten. Vi har ett underskott, om...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag hade väl kanske lite väntat mig en djupare analys av nuläget från finansministern. Hur ser man på vilken politik som ska föras? Med anledning av att finansministern hänvisade till de här sparbetingen som man har lagt på landskapsförvaltningen, alltså anser man att det är tillräckligt? Hur snabbt ska vi återhämta oss, om vi...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Det här är ingen kritik till tjänstemännen. Det är finansministern som väljer vad han presenterar för landskapsregeringen och det är landskapsregeringen som presenterar budgeten här hos oss. Det vi menar är att man från landskapsregeringens sida, från det politiska hållet, behöver vara tydlig med att budgeten behöver hållas. Man behöver vända på varenda en...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Det som ledamoten Nordberg förde fram skulle säkert vara ett sätt att hantera det på. Jag tror att det kan finnas flera olika. Jag är rädd att det beloppet som landskapsregeringen skulle ha att disponera skulle bli väldigt, väldigt stort och större än vad lagtinget kanske anser att vore lämpligt. Det där är en...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag tror att ett bra steg att komma runt det här är just att göra motsatsen till det som ledamot Holmström sade. Jag tror att ledamoten Holmström måste fundera över sin egen retorik ifall han vill uppnå den här typen av satsningar. Jag kan säga vad Liberalerna står för. Liberalerna står för att vi...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Det är ju så som det står i motionen, att man skulle stärka den förebyggande tillsynen och eventuellt se över lagstiftningen ifall man kunde strängera den så att det skulle vara mindre önskvärt att helt enkelt inte anmäla sitt bisamhälle. Sedan finns det säkert en rad olika åtgärder som man ytterligare kunde göra, men...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Så är det. Det som är intressant med det åländska jordbruket - även om jordbruket i sig har varit drabbat till stora delar av lönsamhetsbekymmer och förstås också på grund av att den europeiska politiken är beroende av bidrag - så är ju trots allt kringtjänster. Tjänster som utförs kring jordbruket, särskilt inom transportsektorn,...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Ledamoten Silander har förstås rätt i att vilka siffror man lyfter fram beror på hur man räknar. Men precis som ledamoten Silander sade så är ju trenden inte särskilt god för det åländska samhället, varken på landskapsnivå, på kommunal nivå eller det privata näringslivets förmåga att öka sysselsättningen osv. Så det finns stora...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jo, det kan man göra, men som sagt, jag skulle ha blivit ännu gladare ifall det var en kostnad som hade försvunnit och inte någonting som bara ska göras nästa år, utan året därpå. Dessa 300 000 kommer ju att komma som ett brev på posten i kommande budgetar, de är inte borta och...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! För att få ut något svar alls av ledamoten Holmström, som nog väldigt tydlig politiskt gled förbi dem alla, så kunde jag underlätta frågeställningen så att vi bortser från pandemin. Vi vet att pandemin har försämrat läget. Vi kan utgå ifrån situationen vid årsskiftet 2019 och den ekonomi vi hade då och där många...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag vill lyfta frågan om Ålarm och en utvärdering av det som jag uppfattade att ledamoten Eriksson lyfte. Jag tror att det här är en superviktig sak för Åland. Min uppfattning är att det aldrig görs några utvärderingar efter att större projekt har varit genomförda. Man har några interna system för till exempel större...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Så där är det. Det huvudsakliga är att vi ska våga börja utvärdera det som vi har genomfört. Jag hoppas att landskapsregeringen nu tittar på en utvärdering inom kort av KST:s tillblivelse, att man tittar på hur den här fördelningen gällande äldreomsorgen slår ut och så vidare och så vidare. Sedan tror jag att när...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag skulle vilja kommentera frågan kring budgetdisciplinen och allra särskilt det som ledamoten Måtar tog upp, nämligen ÅMHM:s laboratorium. Som jag under studiebesök och i andra skeden har blivit förvissad om så jobbar man väldigt effektivt och kostnadsmedvetet där. De här motionerna är ju ingen kritik mot enskilda myndigheter och tjänstemän som korrekt och...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! De som har större djurenheter är ju förstås anmälda också till ÅMHM. Skulle vi ha den här öppna datan så skulle det bara vara för vilken organisation som helst och vilken privatperson som helst att ha ett kartmaterial, ta koordinaterna och plotta ut det på en karta och sätta en buffertzon på två kilometer....

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-16

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Precis så är det. Jag tror att det här är en fråga, som sagt, där många människor vill göra rätt. Det är vår uppfattning. Men man kanske inte alltid känner till att man har en gård på andra sidan sundet på sin stuga eller så vidare, som gör att man kanske skjuter onödigt mycket...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-16

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Det är alltid trevligt tycker jag när man får diskutera medborgarinitiativ. Jag tycker att det är roligt och viktigt att medborgarna engagerar sig i vad vi också gör. Det som kan konstateras direkt efter replikskiftena mellan ledamöterna Mattsson och Söderlund är att medborgarinitiativ är ett ganska trubbigt instrument där man ju är tvungen att...

Ingrid Zetterman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-06-16

Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland M 5/2020-2021

Talman! Jag har en fråga till lantrådet. Vi fick höra här att ansvaret för den här typen av frågor; jordförvärv, hembygdsrätt och näringsrätt, ska övergå till till lantrådet från vicelantrådet, vilket det står i meddelandet. Men jag vill kolla om jag uppfattade saken rätt. Jag förstod i förra veckan att vicelantrådet ändå skulle hålla i...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-06-14

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.

Ingrid Zetterman / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! Utskottets ordförande säger att pengarna finns till för att stärka Åland post pandemiskt så att säga och för att hantera pandemin. Vi vet att pandemins effekter har slagit väldigt, väldigt olika över landskapet. Hur ser utskottet på den delen att å ena sidan har landskapet väldigt ont om pengar och å andra sidan ger...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Talman! Lantrådet lyfter i tid och otid regeringsprogrammets titel nämligen "Tillsammans". Hur uppfattar lantrådet att det här har fungerat nu? Vicelantrådet har fattat sitt beslut trots att hon själv har trotsat övriga regeringskollegor och trots att övriga partier, tjänstemän och självstyrelsepolitiska nämnden säger nej och ändå kan en minister agera precis som hen vill. Hur...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Talman! Det är ju på det sättet att tjänstemännen har ju sagt att om man ska göra ändringar i den här frågan så ska man ändra förordningen först. Det framkommer i beredningar och det har framkommit i media. Alltså förordningen och det här ärendet hör tätt samman. Vicelantrådet har också varit och försökt förankra...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! För ett år sedan, vad jag uppfattade, var utskottet av en annan åsikt. Man sade att man ska göra en slutavverkning och en slutreglering. Man hade ju också möjligheten att ge likviditetslån i detta skede och sedan då retroaktivt ge pengar baserat på till exempel arbetslöshetstalen som faktiskt är ett instrument och som direkt...

Ingrid Zetterman / Replik / Första behandling / 2021-06-11