Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Jag ber att få understöd ledamot Zettermans klämförslag.

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Absolut. De här intentionerna tycker jag att är jättebra, att man med lagstiftning försöker få föräldrarna att dela mera på det här omsorgsansvaret. Det är jättebra. Jag tycker också att det är riktigt intressant att man svänger lite på det här, barnets rätt till dagvård, till fritidshem osv. Det hade varit bra också...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Hambrudd. Jag har läst remissvaren på den här lagen och man kan väl lindrigt säga att kritiken var ganska hård. Men det finns ju mycket bra också med den här lagen och tyvärr så tänker jag fortsätta lite med den negativa kritiken. Det står ganska tydligt i lagförslaget - jag kommer...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Mattsson för ett engagerat anförande. Jag är riktigt glad att ledamoten Mattsson lyfte det här med jämställt arbetsliv, jämställda löner och jämställt föräldraskap. För är det någonting vi vill så är det ju att man måste dela på ansvaret för familj och barn mer än vad man gör nu. Som ledamot...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Sedan lyfte ledamot Mattsson också dagvård på obekväm arbetstid; kvällar, och helger och nätter. Det behovet är ju bekant för mig som har jobbat inom sjukvården tidigare. Det är ju tyvärr många som har fått sluta jobba inom sjukvården för att kommunerna inte har mäktat med att ordna det här, men det är...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Om vi i hela förvaltningen ska lyckas rekrytera och engagera och behålla personal så tror jag att det är viktigt att vi är lyhörda för personalens synpunkter också. Om vi dessutom ska kunna använda personalresursen på ett effektivt sätt, bland annat vid ÅHS, så tror jag att det här skulle vara en viktig fråga...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Jag har några frågor om tjänstemannalagen som vi har fått höra att är under beredning och vi väntar med spänning. Jag vet inte hur mycket finansministern vill avslöja om vad som kommer, men jag hoppas att han kan föra ett resonemang. För där regleras förstås rätten till olika tjänstledigheter som ju finns både lagstadgade...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack, talman! Och tack ministern. Jag tror att landskapsregeringen skulle vinna på att ha liknande principer för tjänstledighet för förvaltningen och underlydande myndigheter. För jag tror att vi som arbetsgivare vinner på att personalen får möjlighet att testa på annat. Visst blir det en liten tröskel med att hitta vikarier ibland, men jag tror att...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Prioritera barns hälsa SF 8/2021-2022

Talman! Åländska barn har inte tillgång till de lagstadgade hälsokontrollerna på grund av bristande resurser, vilket hindrar hälsovårdare från att i god tid reagera på avvikelser och identifiera behov av särskilt stöd, vilket även gör att hänvisning till vidare undersökningar och vård försenas. Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2022-04-20

Prioritera barns hälsa SF 8/2021-2022

Tack, talman! Tack för svaret minister Holmberg-Jansson. Antalet hälsovårdstjänster 8-9, kanske 10 är jättebra, men när de inte är besatta och ingen söker dem så hjälper det inte hur många tjänster man har om det inte finns folk på dem. Tillgången till tider för rådgivningskontroller har varit dålig länge, och nu är det om möjligt...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-04-20

Prioritera barns hälsa SF 8/2021-2022

Tack, talman! Både i insändarform och i artikelform har vi de senaste åren fått läsa om hälsovårdarnas vädjan om mera resurser, dels att de behöver bli flera, dels att utbildning och ansvar behöver löna sig. Trots en längre utbildning är lönen för en hälsovårdare endast marginellt högre, vilket minskar incitamenten för att utbilda sig för...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-04-20

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Talman! Den föreslagna lagstiftningen vi har framför oss syftar till att implementera två EU-direktiv. Dels är det direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar, och dels är det arbetsvillkorsdirektivet, båda som ett led i att stärka en sociala pelaren inom EU. Den liberala lagtingsgruppen anser att ärendet borde varit på en sedvanlig...

Pernilla Söderlund / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Tack finansministern för presentationen. Inom Liberalerna hade vi förstås önskat lite mer tid att sätta oss in i de här lagarna och direktiven, men nu är det som det är. Kan jag få ett förtydligande om den här ledigheten för anhöriga, anhörigveckan? Om jag uppfattat det rätt så krävs det liksom inget intyg...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Sedan tänkte jag hoppa över till den här informationen till nyanställda där finansministern förklarade ganska tydligt. Jag tycker att ända sedan jag blev politiker så har man pratat om att man måste flexibelt kunna utnyttja personalresurserna på ett bättre sätt. Då tänker jag att om det är hemskt specificerat, du ska göra det...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Jag har sagt i något annat sammanhang att innan man kan göra någonting åt ett problem så måste man erkänna det som ett problem och vi är ju helt eniga om att det här är ett problem. Men sedan ser vi kanske lite olika på det. Det som kanske inte kom fram så bra...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Sedan hoppar jag till Irland som ledamot Holmström också nämnde. Vi fick bra med uppgifter därifrån, de var väldigt behjälpliga och försåg oss med jättemycket och bra material. Men vi kunde ju konstatera att det är lite svårt att tolka de här senaste årens statistik med den här coronaeffekten som kanske har funnits...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Valve för ett bra anförande. Jag tog replik egentligen för att få ett förtydligande. Utskottets uppfattning är att det kan finnas en risk för import från andra länder. Om jag minns rätt så fick vi veta i utskottet att det är ju egentligen förbjudet att ta med sig fyrverkerier på färjorna....

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Tack till ledamot Fellman för anförandet. Precis som ledamot Fellman var inne på där i början så är det här är en komplex fråga. Som vi har varit inne på förut - kanske inte i det här men i andra ärenden - så lagbereder vi ju inte i utskottet. Vi har inte de...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Social- och miljöutskottet vill börja med att tacka de 1142 medborgare, speciellt initiativtagarna Pernilla Hägglund och Eva Eriksson, som i juni lämnade in Medborgarinitiativ nr 1 – 2020/2021; som heter Fyrverkerierna måste begränsas! Stort tack till er alla! Det här är demokrati på riktigt! Medborgarinitiativets syfte är att minska de olägenheter som fyrverkerier...

Pernilla Söderlund / Anförande / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Det är också så att utskottet har klämmen att ta hänsyn till. Ifall vi skulle ha varit väldigt överens om att det här ska förbjudas att säljas, att innehas och att avfyras så hade vi gått ut över gränserna och det var inte möjligt för utskottet. Men jag tänker betona en annan sak som...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Mattsson för de kloka orden, speciellt de inledande orden om kriget i Ukraina och de drabbade där. Det var riktigt kloka ord. Nu är jag inte så bekant med landskapsregeringens arbetsmängd så att jag vet eller kan förutse hur mycket och hur långt man kan komma innan det här nyåret med...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Systemet är lite trögt idag, men tack för presentationen ministern. Det var riktigt intressant att höra. Det kommer att bli riktigt intressant och roligt att behandla det här i social- och miljöutskottet. Jag blir att fundera när ministern sade att åtgärdsprogrammet är så nära och att det är precis snart klart. Borde utskottet vänta...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! När man ska skriva ett program är det alltid bra att först fråga sig; vad funkar bra och vad fungerar dåligt idag idag? Vilka hinder har vi, vilka lösningar behöver vi och vilka möjligheter finns det? För att lättare överblicka detta kanske det skulle vara bra att ha programtiden längre så den blir mera...

Pernilla Söderlund / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Kritik tycker jag att man ska ta på ett konstruktivt sätt och se vad som kan göras bättre till nästa gång, inte bara det här programmet, utan det skrivs ju många program på olika områden. Det är någonting som vi har lärt oss under pandemin inte minst, att det tar alltid lite längre...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Ja, precis som jag sade, det finns ju mycket bra i det här programmet. Men för att försöka vara lite konstruktiv så måste man lyfta det som kan förbättras. Att stå och ge beröm är ju också trevligt. Men jag försöker vara konstruktiv och kan konstatera att det perfekta programmet finns inte ännu....

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Arrangera psykoterapiutbildning på Åland MOT 2/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell för en motion. Behovet finns absolut, det är vi överens om. Ledamot Gunell lyfte i sitt anförande ÅHS personal som har fått erbjudande om att gå en utbildning och intresset var svalt. Jag vet att det inte är första gången som ÅHS personal förväntas gå en viss utbildning på sin...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Arrangera psykoterapiutbildning på Åland MOT 2/2021-2022

Tack, talman! Jo, precis vi är överens, utbildning behöver löna sig. Sedan finns det ju andra yrkesgrupper som studerar, får kompetenshöjning och under arbetstid får betalt för det. De tjänar in semester, pension och får dagtraktamenten och sådant. Det här behöver också harmoniseras mellan landskapets olika tjänstemän.

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Delad pensionsintjäning under föräldraledighet MOT 3/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Tack också för ett intressant initiativ. Ledamot Eriksson lyfte frågan med kvinnors löneutveckling och det finns ju mycket att säga i den frågan. Jag skulle kunna prata flera timmar om det, men det var bra att han tog upp den frågan. Han tog också upp det här med delad föräldraledighet...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Delad pensionsintjäning under föräldraledighet MOT 3/2021-2022

Tack, talman! Absolut, vi ska titta på det i utskottet. Det är absolut en intressant fråga. Jag har ju genom många olika motioner och åtgärdsförslag försökt få regeringen att ta några steg framåt i jämställdhetsarbetet, så jag är glad att ledamot Eriksson tog upp den här frågan. Men av alla åtgärder som man skulle kunna...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Talman! Nyligen kom landskapsregeringen ut med en utredning över institutionsvården där man konstaterar att det finns utrymme för förbättringar. Jag har sagt det förut och jag säger det ingen; det ska inte spela någon roll i vilken kommun man bor, när man är gammal och sjuk och behöver vård. Men tyvärr visar rapporten att läget...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Talman! Innan problem kan lösas eller åtgärder vidtas behöver problemet erkännas som ett problem. Rapporten visar att få kommuner mäter vårdtyngden som blir allt högre och visar även på otillräckliga sjukvårdsresurser för att kunna ge en kvalitativt god vård. Vidare så saknas en specificering av vilken sjukvård som ska ingå i omsorgen vilket ganska enkelt...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Talman! Alla vårdkedjor borde fungera smidigt och resurser kunde nyttjas bättre men det är svårt med olika huvudmän. Ökad samverkan och mera samarbete är alltid bra men ack så svårt. Regeringens arbete med att lyfta bort ansvar och uppgifter från kommunerna fortsätter. Institutionsvården är kanske nästa uppgift som försvinner och skjuter fram behovet av en...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-03-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Tack till utskottsordförande Pettersson för presentationen. Nu låter det säkert som att jag var lite ouppmärksam. Ledamot Pettersson nämnde förebyggande hälsokontroll i slutet av sitt anförande. Kan han lite förtydliga? Jag förstod inte riktigt var de ska göras. Är det den här som lågtröskelmottagningen eller vems uppgift är dessa hälsokontroller?

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Då förstår jag. Då har vi lite olika uppfattning om vad förebyggande hälsokontroller är. Ungas hälsa och välmående är viktigt, om vi hoppar dit. Jag ser ju en risk - när man placerar lågtröskelmottagningen för ungdomars mentala hälsa på sjukhuset, att man medikaliserar ungdomars problem. Vi vet att det alltid blir en journalanteckning efter...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Jag hör till dem som ser fram emot en ny Maja-film. När vi hade remissdebatt här så höjdes det ganska mycket röster om att utskottet behöver sätta sig in i det här företagets ekonomi, tidigare projekt och tidigare filmer. Precis som ledamot John Holmberg nämnde så har det varit en jättestor brådska med...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Ledamoten försökte få det att låta som att Liberalerna är emot screening och så är fallet inte alls. Vi tycker absolut att tidig upptäckt är bra. Det som vi lite saknar i utskottets betänkande är för det första förstås en beredning av det här ärendet. Men jag skulle gärna ha sett någon slags etisk...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Så är det. Liberalerna vill att den vård som vi utför på ÅHS är evidensbaserad. Det tycker vi absolut. Men det jag efterlyste var lite hur många falskt positiva svar som man kommer att få och hur det påverkar dem och deras liv. Det är just för de här orsakerna som man inte har infört...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! ÅHS får ibland kritik för att man har väldigt mycket hövdingar eller chefer. Och för att många går som vikarier år efter år. Behovet av chefsläkare tänker jag inte säga så mycket om men som ni vet så finns det ju inom sjukvården två stycken parallella hierarkier, man har den medicinska och man...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack talman! Absolut finns det förbättringsmöjligheter precis överallt. Det som man har stort behov av nu är flera händer och fötter på golvet. Det är min uppfattning. Men i ett tidigare replikskifte sa ministern att betydelsen av en välfungerande ledning är viktig och vi håller säkert alla absolut med. Men hur menar minister Höglund att...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Jag tänkte lyfta en liten men viktig fråga och bara den som är riktigt uppmärksam kommer ihåg att jag även under den förra externpolitiska debatten tog upp den. Det handlar om det här om att minska risken för att hälsovårdspersonal, som inte borde, ändå får jobb här på Åland Ni kanske hört talas om...

Pernilla Söderlund / Anförande / Remissdebatt / 2022-02-02

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Talman! Det känns som det var alldeles nyligen vi behandlade förslaget om ny diskrimineringslagstiftning, men det är snart två år sedan som vi äntligen fick ett förslag om en modern diskrimineringslag på våra bord. Och vi var alla taggade på en ny diskrimineringslag, och vi var faktiskt ganska eniga! Bara det! En sån sak... Arbetet...

Pernilla Söderlund / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Läget inom vården såväl inom äldreomsorgen är svår, både insjuknad personal samt insjuknade klienter. Att viruset förr eller senare skulle ta sig in på äldreboenden kanske tyvärr var väntat, men ändå tragiskt. Ansvaret att se till att klienterna får sina vaccindoser är delat, nu har några fallit mellan stolarna, vilket vi hoppas aldrig händer...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Det som inte underlättar den svåra personalsituationen i vården är den s.k. lagen om tvångsvaccinering som strax träder ikraft. Jag förstår att lagen bereddes under en tid då man trodde att vaccinerade personer inte smittar, vilket tyvärr inte visat sig stämma, men nu omplaceras och permitteras vårdpersonal. Landskapsregeringen förordade den här lagen, men då...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Tillbaka till ÅHS personal igen. Runt om i Norden och i världen har personalen inom bl.a. covidvården fått olika ersättningar på grund av hård belastning. Det kan vara i form av generösare övertidsersättningar, olika tillägg eller möjlighet att ”sälja” sin semester eller någon annan s.k. ”coronabonus” på lönen. Detta har inte alls diskuterats eller...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-01-26

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det är väl inte så många här som tror att det kommer att bli en parlamentarisk grupp för jämställdhetsarbetet, att man får med alla partier i det. Men tillbaka till de vackra orden om jämställdhetsarbetet, jag saknar absolut konkreta förslag för att komma framåt. Nu är det liksom bara tunna skrivningar.

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Jag hade tänkt be om ett förtydligande angående det specialpedagogiska resurscentret, men fick en del klarläggande i tidigare replikskifte med minister Hambrudd. Jag har också förstått att det finns ett stort behov av ett resurscentrum, men som vi vet så är grundskolan kommunernas ansvarsområde. Jag tycker ibland att landskapsregeringen är...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Vi hoppar vidare till reservationen om jämställdhet som nyligen också diskuterades. När finans- och näringsutskottets ordförande Pettersson presenterade betänkande så lät det ungefär som att han var den som mest tänkte på den här frågan om jämställdhet i det här lagtinget, att han nästan ägde frågan. Men ändå kunde man inte gå med...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Ericsson för det anförandet. Ledamot Eriksson sade nästan lite så där i förbifarten något som fick mig att reagera lite, att han håller med betänkandet angående skrivningarna om äldreomsorgen och äldrevården. Detta fick mig att lite hoppa till här bänken. Va? Fanns det skrivningar om äldreomsorgen? Dem har jag missat. Så...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack också från mig till utskottsordförande Pettersson för presentationen. Det var mycket vackra ord om jämställdhetsarbetet. En plötslig kovändning kan man kanske kalla det. Men det var inte det som jag egentligen skulle säga i den här repliken. Som ledamot Pettersson vet så skrev jag en lång jämställdhetsmotion med en palett av åtgärder,...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Ja, det är nog inte bara risk att det här med referensgrupper och parlamentariska grupper låter lite tjatigt, utan det är nog lite tjatigt. Men tillbaka till de skrivningar som ledamot Eriksson nämnde. De var ju från förra året, som borde ha verkställts i år och som inte har kommit någon vart riktigt....

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-12-14