Sagt i salen

1 - 50 av totalt 211 tal

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack! Ledamot Eckerman lyfte de här folkhälsokonsekvenserna som det här lagförslaget antagligen då kommer att innebära, och att vi ligger efter i det drog- och alkoholpreventiva arbetet här. Det kan jag absolut hålla med om. Det var lite det som fick mig att skriva den motionen som vi kommer att prata om sedan senare i...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Sedan kan jag också hålla med om att ANDTS-programmets målsättningar inte kommer att uppfyllas med den här lagen. Jag var själv med och skrev det så jag tycker att jag är ganska insatt i hur vi tänkte och vilka målsättningar vi hade då. Jag tycker att det var jättebra att ledamot Eckerman lyfte...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Det stämmer precis som ledamot Toivonen sade, jag deltog inte i ärendets avgörande behandling. Det finns ju förstås många anledningar, men den största är ju att det här ett betänkande som jag inte kan omfatta. Eftersom jag inte ville förlänga behandlingen ännu mera så valde jag att inte vara med i den avgörande...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Redan som riktigt ny lagtingsledamot fick jag under den förra mandatperioden lära mig att i frågor om alkohol och religion så röstar man precis som man vill och nu gör jag så.

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Talman! Jag tänkte fråga lite om arbetsvärderingen och hur det projektet framskrider. Det finns nu en utökad medvetenhet överallt i samhället om att kvinnoyrken faktiskt är lägre lönesatta än manliga yrkesgrupper. Vi får tacka alla kvinnor som år efter år med sina låga löner har fått landskapsregeringens tidigare budgetar att gå ihop. Men vi är...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Häromdagen eller häromveckan läste vi ett upprop från barnmorskor och hälsovårdare om att få en grundlön som motsvarar deras högre krav på kompetens eller en specialistkompetens. Alltså, de behöver ha väsentligt längre utbildning och mera krävande arbetsuppgifter och om arbetsgivaren kräver en specialistkompetens är man då...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Så är det säkert. Men det är ändå finansavdelningen som sköter avtalsfrågorna för ÅHS personal. Ålands smittspårning är uppskattad och i världsklass och sjukskötarna menar nu att applåderna inte räcker mera, de vill värderas med lön och jag hoppas att det snart ska bli slut på det här som vi kallar ta tre och betala...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Äntligen är det dags att presentera social-och miljöutskottets betänkande nummer 8, vilket lagtinget begärde den 7 september 2020 med anledning av medborgarinitiativet "Skydda sjöfågelstammen" som är nr 2/2019-2020. Ett medborgainitiativ undertecknat av Gun-Mari Lindholm och Johan Mörn samt 3 206 medborgare, som var röstberättigade i det senaste lagtingsvalet, och som den 24 juni 2020...

Pernilla Söderlund / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack så mycket för de orden. Det är absolut ett engagerat utskott som jättegärna behandlar sådana här ärenden. Vi tycker att det har varit riktigt intressant. Vi har lärt oss mycket, i alla fall jag har lärt mig mycket. Det har också varit riktigt intressant med de hörande som riktigt gärna har ställt...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack till ministern för de orden. Ibland funderar jag faktiskt, vem läser riktigt våra betänkanden? Men jag märker nog nu att det läses nog mera än vad man kanske tror. Och precis som ministern nämnde, skulle frågan vara enkel så skulle den vara löst redan. Det är en problematik som kräver många olika...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Ja, jag tycker ju vi är dumma om vi inte tar tillvara den kunskap som jägarna faktiskt har. I många generationer så har ju de samlat på sig jättemycket kunskap som inte vi alla kan ha. Och - där ser jag också lite utanför betänkandet nu kanske - jaktvårdsföreningarna har en jätteviktig uppgift...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Gunell för att jag får förtydliga det. Vi skriver bland annat i betänkandet ungefär som att inleda en diskussion med EU. Vad kan vi mera göra? Vilka möjligheter finns det? Men direkt jakt av örn skulle ge oss så negativ publicitet så det är inte alls något förstahandsval, inte andra och...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Så är det, det finns absolut många olika åsikter om vad man kanske vill göra, men vi måste ju hålla oss till vad man kan göra och vilka möjligheter vi har. Det finns många möjligheter före det.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Ändring av blankettlagar om socialvård LF 17/2020-2021

Talman! Lagtinget begärde den 15 mars social- och miljöutskottets yttrande om lagförslaget som heter ”Ändring av blankettlagar om socialvård”. Utskottet har behandlat ärendet genom att höra ministern och berörda tjänstemän och föreslår att lagförslaget antas utan ändringar. Tack, talman.

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2021-03-24

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

Talman! Social- och miljöutskottet fick i januari ett förslag om en ändring i ”landskapslagen om tobak och relaterade produkter”, med ändringsförslag på grund av att republikens president, i lagstiftningskontrollen, med hänvisning till Högsta domstolens utlåtande i ärendet, till vissa delar förordnat att den lag om tobak och tobaksrelaterade produkter som lagtinget tog den...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Talman! Jag och ledamot Simon Påvals har reserverat oss mot motionens förkastande. Vi vill, till skillnad från regeringspartierna, godkänna motionen som vi själva har varit med och skrivit under. Anledningen är att arbetet med att gynna den biologiska mångfalden på Åland är eftersatt och ett godkännande av motionen skulle visa på vikten av att...

Pernilla Söderlund / Anförande / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack talman och tack till ledamot Fellman för stödet. Precis så är det och vi oppositionsledamöter tycker att genom ett godkännande, ett enigt godkännande så skulle ha gett lite mer tyngd bakom och visa på att det här är verkligen vad lagtinget vill. Tack

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack talman och tack ledamot Holmberg för ett bra anförande. Han slår huvudet på spiken. Jag tänker på den här oviljan att godkänna motioner från oppositionen. Men jag tänkte ta den här bollen om Trafikverket i Sverige. De var så inspirerade när de hörde att vi står i startgroparna för det här. Skulle inte vi...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! I min andra replik hade jag tänkt just prata om det här med trafiksäkerhet. Att betona att det går faktiskt att kombinera med biologisk mångfald. Vi kommer alla följa med, sedan när vi är i gång med detta, trafikolyckorna och statistik. Det är ju så att i en farlig korsning där måste man...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Talman! Nu ska vi se att vi får formalia rätt här. Jag vill föreslå att klämmen godkänns. Jag föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att uppgöra skötselplaner av vägrenar för att öka attraktionskraften och den biologiska mångfalden.

Pernilla Söderlund / Anförande / Enda behandling / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Talman! God medicinsk praxis är nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat. Det handlar om patientsäkerhet, men förstås även om likabehandling och språkliga rättigheter. Den här informationen är lika viktig för oss svenskspråkiga ålänningar som för finskspråkiga. Eftersom ÅHS rekryteringsbas till stor del är Sverige är frågan extra viktig för Åland. Jag anser att...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Tack, talman! Det borde finnas en mera bestående eller kontinuerlig finansiering av översättningar så att sådana här situationer inte uppstår. Situationen riskerar försämra medborgarnas likvärdighet samt jämlikheten inom hälsa och hälsovårdstjänster. När kan vi förvänta oss att ministern kan presentera en lösning på det här problemet som har uppstått?

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Tack talman! Då hoppas vi att ministern tar det ansvaret. För om finansieringen för publicering av de här rekommendationerna inte fortsätter efter innevarande år så försvinner ju betydelsen av de här översättningar som finns hittills under de närmaste åren i och med att de här rekommendationerna hela tiden uppdateras. Men nu med allt hårdare budgetramar...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-03-22

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ministern för presentationen. Jag har lite frågor om Bomarsundsprojektet, en lite tvådelad fråga. Framskjutande nu av renoveringen och underhållet av post och tullhuset, beror det på att landskapsregeringen har tömt fastighetsverkets kassa? Kommer kulturbyrån då att få utökad ram för att klara av de ökade driftskostnaderna för det här projektet?

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Var det då ett jakande svar på att de kommer få en utökad ram i framtiden för att klara av driftskostnaderna sedan?

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Tillbaka till den här vårdgarantin. Jag förstår absolut behovet av den här lagen och ändringen. Ministern gjorde en bra presentation och behovet. Men har det gjorts någon slags analys av var annanstans kostnader uppstår när folk blir att vänta på sin vård? Man kanske mest tänker på operationer och så. Folk blir ju...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Vi kan väl alla konstatera att det är en välkommen lag för de flesta näringsidkare inom branschen. För onödig byråkrati, det gynnar ingen. Syftet med lagen är att förändra genom att förenkla i såväl tillstånds- som förvaltningsbestämmelser, så att ansökning och andra tillvägagångssätt ska bli så smidiga som möjligt. Det här var något som...

Pernilla Söderlund / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Holmberg-Jansson för det klargörandet. Så är det, alkohol- och drogpolicydokument finns på många arbetsplatser. Det är min uppfattning också. Vad är det som gör att just restaurangverksamheten behöver någonting extra, uppdaterat eller strängare lagstiftning om det här? Det är det som vi lite ifrågasätter. Om jag minns rätt så står...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Absolut, det är också den liberala gruppens uppfattning att den här utbildningen har varit bra. Vi vill jättegärna att den att den fortsätter. Det jag tänkte på var att ÅMHM i sitt remissvar pekade på den här svårigheten med att följa upp det här dokumentet. De är inte alltid där och då och...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Wille Valve lyfte Ålands kommunalförbund och deras remissvar i sitt anförande. Jag nämnde det också lite i mitt. Jag ser det som en fortsättning på den här traditionen som vi har att vi tar bort uppgifter från kommunerna. En efter en plockar vi bort kommunernas uppgifter och snart har de ingenting kvar....

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Precis. Jag läste också det där utlåtandet och jag är lite förvånad över att de anser att de inte kommer att få mera utgifter, till exempel inom det sociala. Det får vi se och fördjupa oss i utskottet. Jag tänkte nämna också det här med 16-åringar. Ledamot Wille Valve tycker att 16-åringar ska...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman. Mycket har sagts nu om externpolitik. Jag tänkte lyfta en liten men viktig fråga. Den så kallade Arjeploggruppen har som en av sina uppgifter att motverka onödiga gränshinder mellan de nordiska länderna för hälso- och sjukvårdspersonal. Fri rörlighet är alltid bra, men kan utbytet av information förbättras för att öka klient- och patientsäkerheten? Jag...

Pernilla Söderlund / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Jag hade kanske väntat mig ett resonemang från Hållbart Initiativ om det miljömässigt hållbara med de här engångsmensskydden, och ett resonemang över hur man kan öka användningen av mera hållbara mensskydd. Har ledamot Bergbo någonting att säga om det eller?

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack för det svaret. Min andra replik tänkte jag är egentligen en fråga om Hållbart Initiativs egentliga åsikt i den här frågan, men det kom kanske fram i ett tidigare replikskifte här. Om jag förstod det rätt så anser Hållbart Initiativ att det inte är riktigt läge att införa det nu. Det kan...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Talman! Den 18 januari begärde lagtinget social- och miljöutskottets utlåtande om Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter. Utskottet har inga invändningar i ärendet och föreslår därför att lagtinget ger det begärda bifallet till att den lag och förordning som sätter i kraft det fakultativa protokollet...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2021-01-27

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Tack, talman! Det var ett enigt utskott som tyckte att det här ska antas. Så vi gick inte in på det desto mera.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-27

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Tack, talman. Det var heller ingen fråga som diskuterades i utskottsbehandlingen.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-27

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Tack, talman! Ledamot Toivonen låter nästan lite konspiratorisk, tycker jag, när han pratar om behandlingen i expressfart i utskottet och om det på något vis fanns några avsikter med det. Det vill jag som ordförande dementera. Det här behandlades ganska snabbt i och med att vi redan hade färdigt inplanerade möten. Vi har haft ganska...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2021-01-27

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker att det är en riktigt bra idé att vi tar den här frågan med oss till social- och miljöutskottet. Direkt när vi börjar behandla detta ärende så ser vi om vi behöver skickade det till självstyrelsepolitiska nämnden. Ett bra förslag!

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-01-27

Förtroendet för efterlevnaden av regeringens Covid-rekommendationer S 1/2020-2021

Tack för ett initierat anförande ledamot Gunell. Ledamoten nämnde lite i förbifarten vårdpersonalens insatser under pandemin. De upplever nu att deras insatser med hänsyn till rekommendationerna inte tas på allvar i och med den här händelsen. De har ju också försakat mycket under den här pandemin och har haft massor med regler och olika rekommendationer...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-01-27

Förtroendet för efterlevnaden av regeringens Covid-rekommendationer S 1/2020-2021

Talman! Tack vicetalman Sjögren för att ni lyfte en bra fråga detta med att utsätta andra för en smittorisk. Jag tror att ni uttryckte detta som en viss nonchalans. Det är ju faktiskt så att om minister Karlström hade insjuknat efter det här radioprogrammet så hade ju kanske inte alla smittats men väldigt, väldigt många...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-01-27

Förtroendet för efterlevnaden av regeringens Covid-rekommendationer S 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Silander resonerar som vanligt ganska klokt kring Karlström som en stor resurs och så är det säkert. Det är också min uppfattning. Han resonerade att Karlström inte behöver avgå, att det fortfarande finns förtroende. Men om minister Karlström hade insjuknat, om riktigt många personer hade hamnat i karantän och om några av dem...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Talman! Numera är det inte bara säckpipor och kiltar som sätter Skottland på kartan, nu är de även kända för gratis mensskydd! Lagtinget ska nu diskutera en fråga som man egentligen inte diskuterar; mensskydd och menstruation. Det är ett tabubelagt ämne, trots att menstruationen är förutsättningen för liv och att skapa flera liv. ...

Pernilla Söderlund / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Talman! Stort tack till ledamot Fellman för ett bra anförande. Det var intressant att höra om de här kvinnorna i den här fabriken som inte var så produktiva. Ett ännu större problem är ju de kvinnor och flickor som inte går i skolan under vissa veckor, det är ett större problem och ett globalt problem....

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för det tydliggörandet. Skottland har tagit ett första steg och de här mensskydden finns tillgängliga på många ställen som kvinnor och förstås andra rör sig. Min uppfattning är ju att det finns på gymnasieskolor, grundskolor, sjukhus och hälsocentraler osv. så att vi är en bit på väg redan.

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Precis, absolut, det finns en miljöaspekt här och den är viktig. Det första förslaget var att den här motionen skulle gå till oss i social- och miljöutskottet. Jag kan ju säga att jag är lite besviken över att motionen inte kommer att till oss. Men jag kommer förstås att följa arbetet i lag- och kulturutskottet,...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Jag kan bara instämma.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Jag pratade om menscertifiering av arbetsplatser, förstås är lagtinget också vår arbetsplats. Det handlar om att mensskydd finns tillgängliga, kanske en värktablett och kanske möjligheter att arbeta hemifrån om det behövs under en viss dag i månaden. Lite sådant handlar det om. Jag rekommenderar att ledamot Egeland googlar.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Han betonade noga ordet sakta flera gånger. Det går alldeles för sakta med hela jämställdhetsarbetet. Jag önskar absolut att regeringen skulle steppa upp många, många steg i jämställdhetsarbetet. Tar vi tag i en fråga så kommer de andra frågorna att följa med. Får vi jämställda löner så får vi småningom...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Valve för ett bra anförande. Idag känns det nästan som att jag är tillbaka lite på mitt gamla jobb. Först får jag ryta till om vikten av att hålla karantänsreglerna och sedan får jag diskutera den här frågan. Men om vi tar den här frågan med oss till olika styrelser, kommuner...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-01-27