Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Skydd för visselblåsare LF 2/2022-2023

Tack ledamot Juslin. Naturligtvis står vi till tjänst och ska bidra till det. Jag fick frågan av någon kollega som undrade varför vi inte hade riksdagslagstiftningen med som bilaga som vi brukar? Men i och med att det inte finns en lag de facto så vill vi inte vilseleda lagtinget i övrigt. Det är, som sagt...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Jag tror att jag måste börja, även om det är lite mot min princip, att gå in och kommentera något i ett föregående replikskifte. Landskapsregeringen har fört föreliggande material, som debatteras här idag, på uppmaning av talmannen i synnerhet. Vi hade ju inte tänkt oss kommunicera på det här sättet som är föremål...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jag ställer mig också till skaran av dem som beklagar att Hållbart Initiativ togs sitt beslut. Jag tycker att tidigare kollegan Alfons Röblom var förnuftets röst att ha runt bordet. Politik är politik och jag tror väl att ledamot Måtar träffar lite mitt i prick här varför ni väljer att ta det...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Inledningsvis, nu blottar väl ledamoten Holmström lite av sin okunskap. Jag har aldrig under mina år som minister varit med om att man skulle ta del av en kollegas förslag till lagstiftningspromemoria inom ett ärende, utan man för som ansvarig minister utan att vi sitter gemensamt och gör det. Frågans vikt skulle kunna ha lett...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Till ledamot Eriksson skulle jag vilja säga att regeringsprogrammet ska respekteras. När vi hade genomgång här för ett antal månader sen så blev vi själva faktiskt överraskade av hur mycket vi har lyckats fullfölja trots den omtalade pandemin som vi klarade av att hantera, men det tog ju bort otroligt mycket lagberedningsresurser. Det...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Men verkligheten, ledamot Eriksson, under den tiden var ju pandemin. Vi kunde inte begära mera av oss själva, inte ens jag kunde begära mera lantrådet som ledare av regeringsarbetet att också hinna med de frågorna. Men efter det att språkrådet kunde nystarta så måste jag säga att jag är glad över den aktivitet...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Skydd för visselblåsare LF 2/2022-2023

Det var faktiskt en berättigad fråga som ledamot Holmberg ställde. Jag skulle väl säga, lite fegt kanske, både och. För i vissa fall så är det givet att blankettlag är det enda möjliga just när systemen går in i varandra och vi är tvungna av ekonomiska skäl att inte skapa helt egna system. Och sedan...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-09

Skydd för visselblåsare LF 2/2022-2023

Tack, talman! Ärade lagtingsledamöter. Vi har idag äran att presentera ett lagförslag som tar sikte på att skydda sådana som upptäcker oegentligheter runt om i samhället och känner ett behov av att föra det vidare, och att man då ska vara trygg i att det inte leder till repressalier och sker det någon form av...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-09

Skydd för visselblåsare LF 2/2022-2023

Jag får faktiskt påminna ledamot Holmberg om att jag har föreslagit för lagtinget några lagar, bland annat biograflagen som kanske ledamoten minns. Men det är jättesvårt. Vi har ju inte lagstiftning för skojs skull. De har ju ett syfte och det är klart att man kan ersätta den. Men i samband med biograflagen, inte var...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-09

Skydd för visselblåsare LF 2/2022-2023

Tack, talman! Tack för reflektionerna ledamot Juslin. Vi hade ju viss vånda i början. Vad är lämpligt, som ledamoten sade, med tanke på Ålands småskalighet? Vi valde 50 anställda och sedan befolkningsmässigt när det gäller kommunerna. Jag tror att det är bra, då uppfyller vi direktivets minimikrav. Under tiden ser vi vad vi har...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-09

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Tack till utskottsordförande Juslin, även till utskottet i övrigt och i synnerhet sekreteraren för den önskvärda snabbheten i behandlingen av lagförslaget. Vi konstaterar att utskottet har samma syn på internetröstning som landskapsregeringen, det vill säga att när det finns en teknik och en trygghet om att den är hållbar på alla sätt, då...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Jag vet inte riktigt om jag ska tacka den här gången för ledamot Zettermans inlägg. Det var ett filosoferande som ju återknyter än en gång till balansen i vardagen mellan regering och riksdag. I det här fallet är det som så att lagtinget har ju förtroende för den sittande regeringen tills annat har...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Jag övertygad om att sittande regering mer än väl önskar den typen av resonemang som ledamot Zetterman säger sig vilja föra. Men nu väljer då ledamoten att lägga ett ganska aggressivt klämförslag riktat mot regeringen. Samtidigt efterlyser ledamoten en balanserad diskussion om parlamentarismen rent allmänt. Det är som att ledamoten lite har gått vilse i...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Så som landskapsregeringen betonade i sitt svar så kommer vi inte att beröra rättsprocessen, även om vittnet Sjögren återkommer till den också. Det är inte klokt att diskutera något överhuvudtaget som har att göra med rättsprocessen, där vi då tillsammans har ett ansvar för att Åland klarar sig så bra som helhet. Har...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Med mitt föregående repliksvar så ville jag indikera det olustiga i att vi för den här diskussionen överhuvudtaget här och nu med tanke på den situation vi har, dvs. en pågående rättsprocess där ånyo olika vittnen kommer att involveras. Jag utgår i så fall att det blir en muntlig förhandling och därmed är...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Gunell efterlyste att vi skulle ha lagtingets stöd för vårt agerande och då kan jag bara uppmana ledamoten att åter bekanta sig med finans- och näringsutskottet betänkande i samband med budgeten för 2020. Vi har där ett tydligt besked, man uppmanade landskapsregeringen att antingen omförhandla det avtal som vi nu bråkar om,...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Jag tror, talman, att jag i det här fallet väljer att inte svara på sistnämnda fråga av ren artighet mot ledamoten vad gäller balansen mellan regering och lagtinget i sin helhet. Vi noterar att vi kommer inte att kunna leva upp till till ledamotens dröm om att vi i budgeten för nästa år avslöjar allt,...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Ledamot Zetterman, det är nog en viktig fråga som ledamoten lyfte här. Det finns ju bara en landskapsregering. Jag vill verkligen å hela kollegiets vägnar säga att kollegan Alfons Röblom har definitivt hanterat det på det sättet som vi faktiskt förutsatte vid en överläggning tidigare i år. Jag vågar överhuvudtaget inte säga när den hölls,...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Ja, den slutsatsen delar jag till fullo. Jag tycker att det är bra att finans- och näringsutskottet går till botten med det här för vi har ingenting att dölja. Det har inte funnits något ont uppsåt. Ingen har någonsin pratat om i alla fall under de möten som jag har varit närvarande på och det...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Tack, talman! Tack för en intressant frågeställning ledamot Toivonen. Eurojackpotten hänger intimt ihop med det faktum att när det finska spelbolaget Veikkaus drog sig bort från Åland under föregående mandatperiod blev det också slut på ålänningarnas möjlighet att spela över den delen av spelmarknaden. Det sammanhänger i sin tur att det är Veikkaus som sitter på...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Tack, ledamoten Toivonen. Jag vet att ålänningar har olika preferenser. Vad är viktigt i vår åländska vardag? Jag hoppas trots allt att en klar majoritet tycker det är viktigt att leva i ett hållbart självstyrelsesystem än att man kan få spela på olika spelformer. Men för den skull ska man absolut inte underskatta, även ålänningarnas...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Tack, talman! Frågan är synnerligen aktuell och brännande och jag står till fullo bakom mina egna ord, kanske inte så konstigt. När det gäller axeln, Mariehamn Helsingfors, när det gäller den speciella juridik som präglar vårt system så är faktiskt dessa händelser, som blir flera genom att det är så många aktörer i Helsingfors inkopplade....

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Likaså en högst aktuell frågeställning som ledamoten nu önskar diskutera. Vi kan konstatera att Högsta domstolen har gett presidenten som råd att godkänna domstolens utlåtande in extensio, det innebär att man har sopat undan den beslutspraxis vi haft i många år, som ledamoten och som tidigare minister känner väl till. Det kan ingen i dag...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Det handlar absolut inte om att någon ska ha gjort rätt eller fel. Min bedömning är att vi tillsammans med lagtinget, landskapsregeringen, den politiska referensgruppen och i synnerhet våra lagberedare har gjort ett så fullödigt arbete att jag vidhåller att den produkt lagtinget godkände tidigare i år är hållbar till alla delar. Så sent som i...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack ledamot Josefsson. Ledamoten åskådliggjorde på nytt de diskussioner som vi har fört inom landskapsregeringen, både fördelar och risker. Naturligtvis skulle man vilja vara en minister som skulle säga att vi kan övergå till ett modernt steg vad gäller möjligheten att rösta i åländska val. Men sammantaget så är det ingen metod som vi kan...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Jag vill inte här stå och recensera tidiga insatser. Jag bara konstatera att den rådgivning som dåvarande landskapsregeringen fick var inte tillräckligt hållbar i ljuset av de problem som visade sig ganska snabbt. Man borde ha haft en bättre support när det gäller oss som är IT-lekmän, sannerligen att förstå alla risker som fanns. Jag...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Jo, vi tar till oss det. Är det som så att vi ska ha förtidsröstning fysiskt på andra orter, städer som jag räknade upp så då kommer det nog att krävas ganska omfattande arbete. Det som utrikesministeriet oroar sig för är hur deras ansvariga valfunktionärer i så fall ska ha den kunskap som behövs. Vi...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Först av allt vill jag understryka att den här lagprodukten är ju ett lagarbete där jag haft nöjet att kunna samverka med en grupp ytterst duktiga tjänstemän, så det är ingen enskild, men naturligtvis är vi ytterst beroende av duktiga lagledare i slutskedet. Vi får nog lyfta på hatten för ett antal tjänstemän...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Bästa ledamot Holmberg, initialt hade vi exakt de ambitioner som ledamoten skissade upp, dvs. också London med flera platser kunde vara den fysiska orten för den här typen av röstning. Men det skulle då ha förutsatt att utrikesministeriet i Helsingfors hade gått med på att också bidra på plats, och det var man inte villig...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Svaret på den frågan är väl; hur mycket pengar och resurser skulle landskapsregeringen och lagtinget vara intresserade av att satsa för att skapa en hållbar internetröstning? Ska vi vara helt trygga så tror jag inte själv att 250 000 euro, som nu är den preliminära analysen av vad ett system skulle kostar idag,...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, fru talman! Ärade lagting. Landskapsregeringen föreslår i föreliggande lagförslag en ändring av vallagen på Åland med avseende på bestämmelserna om förtidsröstning utanför Åland. Enligt förslaget ska det inte anordnas någon förtidsröstning via internet, administrationen av brevröstningen centraliseras till landskapsregeringen och så föreslås det införas en möjlighet att rösta vid allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland. Ändringar...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Hela legitimiteten skulle gå förlorad ifall vi fick ett val ånyo där enskilda ålänningarnas röster inte skulle tas med i sluträkningen därför att de fick aldrig den praktiska möjligheten att rösta. Det var det som uppstod i oktober 2019. Vi ska vara oerhört tacksamma, vi som representerar den åländska politiska världen idag, att...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack ledamot Pettersson. Jo, även sjömännen har varit med i diskussionerna. Där har vi tillsammans konstaterat att tack och lov är det ju inte som förr att de var borta åratal, det kunde gå 3-4 år emellan tills en ålänning satte fötterna på sin hemmajord igen. Nu är ju tack och lov de flesta ändå...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Jag vill erinra ledamot Fellman om att är det något lagförslag som varit kantad med varningstecken, stora, stora röda bokstäver om att här lurar en fara, så var det ju dåvarande landskapsregeringens förslag till nuvarande vallag. Som utskottsordförande har jag aldrig varit med om något liknande, dvs. landskapsregeringen själv varnade för att detta...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Jo, det har också funnits med i diskussionen, men vi väljer nu att ta den här biten i och med att de som studerar utanför Åland inom rimlig tid kan få handlingarna om de beställer dem. Sedan vad gäller nuvarande vallag och att lagtinget gick på den, så vi måste kanske upplysa nuvarande lagting...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Det är en bra frågeställning ledamot Påvals. Men är inte redan Åland det maximala småskalighetsvärdet paradiset när det gäller närdemokrati? Är man det minsta intresserad av politik så är det ju sannolikt att man känner någon av oss som är aktörer idag i systemet och aktör inom den politiska åländska världen också på morgondagens Åland....

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Avslutningsvis, vi har alla som ansvarar för dagens åländska politik, vi har alla ett ansvar för att ungdomarna ska känna att det här är något som de vill vara med i och framförallt att gå och rösta, men även i övrigt. Nog är det ju lite med sorg i hjärtat som man kan...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Fellman för sistnämnda besked. Det välkomnar vi förstås. Det betyder att vi kan ägna oss åt att tillsammans göra lagförslaget bästa möjliga. Det här med tidspress, det är ju mer en rekommendation. Känner lagtinget att man mot förmodan vill ha det här i sin famn en längre tid så må...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Det sistnämnda kan jag bara upprepa; behovet av att ha en så tydlig lag som möjligt. Nuvarande landskapsregering vill absolut inte utsätta en kommande regering för samma bryderi. Ska vi verkligen, som lagen säger idag, beställa ett nytt system som vi inte tror på? Sedan efter att vi har beställt och ödat pengar, ska vi...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Det är ju bara att konstatera att landskapsregeringen har givetvis ingenting emot att utskottet ägnar sig åt att dra upp långsiktiga målsättningar när det gäller internetröstning. Vad är bättre än det? Men jag vill nog verkligen uppmana att vi ska gå hand i hand med omkringliggande länder så att vi inte får onödigt...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Talman! Ledamoten uppmanade och uppmuntrade oss att fundera på demokratin. Vi vet att demokratin går tillbaka världen över. Antalet demokratiska stater minskar de facto år för år. Det är en fruktansvärd utveckling. Vi som är demokratiska måste värna om att systemen fungerar. Men har vi inte, ledamot Zetterman, ett stort demokratiproblem på dagens Åland redan,...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! I och med att vi har haft jubileum så tycker jag att vi ska bibehålla en fortsatt god stämning och tacka ledamot Holmberg för visat engagemang. Vad gäller innehållet i det långa anförandet så skulle jag naturligtvis kunna ha många, många synpunkter, men jag vill koncentrera mig på kommunfrågan. Jag tycker att det är...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Då dömer jag ju, ledamot Holmberg, ut själva tanken med kommunfusioner. Man har hela tiden sagt; skapa större, skapa effektiverare organisationer. Klumpa ihop dem, det har varit mottot. Vi som har varit tveksamma till den idén har ju sagt att det blir inte billigare att slå samman. Det är bra att ledamot...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Strand för den ny utsträckta handen. Ledamoten välkomnar de ambitioner som finns inom det nu pågående arbetet med att se över hela landskapsandelssystemet etc. Jag tycker att det är synd att ledamoten med sitt kunnande valde att inte delta aktivt. Jag tror att hela vårt samhälle skulle ha varit betjänt av...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Den sittande ministären har alltid bemödat sig om att när vi lägger fram lagförslag så vill vi vara rimligt säkra på att våra förslag klarar lagkontrollen. Naturligtvis har vi utmanat systemet, vi gör det bl.a. inom ramen för näringsrättslagstiftning som nu genomgår lagkontroll. Det blev klart i Ålandsdelegationen precis i dessa stunder. Men vi vill...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Fellman och tack för den utsträckta handen att försöka hitta en gemensam syn på den kommunala sektorns framtid. Vi har ju lite olika utgångspunkter, som ledamoten mycket väl vet. Vi har konstaterat i nuvarande regering att den förra reformen inte byggde på en hållbarhet, dvs. att den inte var i samklang...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Men det är de enda steg vi kan ta i dessa tider där juridiken går före politiskt tyckande. Däremot håller jag med ledamotens problembeskrivning, men vi måste nog tackla de frågeställningarna utgående från de instrument vi har till förfogande. Den så kallade kriskommunlagstiftningen, det är klart att den kommer. Men vi har ju...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! I tider då Åland kanske mer än någonsin skulle behöva lite statsmannaskap så framstår oppositionsledaren Katrin Sjögren som gnällig, otålig och helt oförstående att Åland har genomgått en tid av ständig krishantering. En krishantering som följdes av det sorgliga överfallet på Ukraina med åtföljande säkerhetspolitiska avvägningar som ständigt måste göras. Det är...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för en mer utvidgad förklaring av de linjedragningar som Socialdemokraterna har gjort preliminärt inför om lagtinget skulle omfatta den kläm som åtgärdsmotionen bygger på. Utgående från ledamotens budskap nu så är det paragraf 12 i gällande självstyrelselag som är utgångspunkten. Ni har inte ambitionen att det ska handla om beredskapslagen...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Tack för förtydligandet också till den delen. Jag tror spontant att det är ytterst angeläget att vi fortsätter debatten här i salen och kommunicerar det här som en naturlig följd att det i gällande självstyrelselag och i förslaget till ny självstyrelselag sedan länge också finns en diskussion om hur ålänningar skulle kunna göra en insats,...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11