Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

För att ta vid där ledamot slutade, det beror på att man måste ju skilja på äpplen och päron, alltid, och också i det politiska. Här är det fel instrument att nyttja och börja skapa någon form av oklarhet om hur Åland i stort ska beröras av reformerna. Som sagt var, är det som så...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, fru talman! Jag kan bara upprepa igen, jag uppmanar ledamoten att bekanta sig med underlaget för den lagstiftning som lagtinget nu är på väg att klubba. Där framgår det tydligt hur landskapsregeringen dels har analyserat nuvarande system som tillämpas i öst och väst om Åland och vi har också haft en diskussion med Ålands...

Harry Jansson / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Bästa ledamot Holmberg. Nu har lagtinget på bordet - det har processats i finans- och näringsutskottet - en teknisk lagstiftning, som jag kallar den. När lagtinget och landskapsregeringen agerar så måste man utgå ifrån att man ska skapa trygghet för dem som berörs av beskattning och dess olika delar. Att göra självstyrelsepolitik av...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack till utskottsordförande Juslin och utskottet i övrigt för ett enhälligt betänkande. Vi välkomnar utskottets besked om vissa preciseringar. Jag har bara en liten fråga. När utskottet säger att vi borde ha en avvikande postutdelningen, en positiv diskriminering, kan man kalla det, av integritetsskäl eller årstidsmässiga förhållanden och särskilt integritetsskäl med tanke på...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack för förklaringen utskottsordförande. Vi får väl göra som så att landskapsregeringen får ha en direkt dialog med Ålands Post om hur man rent praktiskt skulle tillämpa det här. Det kan uppstå lite vanskliga situationer. Samtidigt upplever jag själv, i alla fall min personliga erfarenhet, att nog är ju utdelarna oerhört måna om kunderna. Om...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Ja, ledamoten funderade över vad landskapsregeringen avser att göra när det gäller att trygga tidningsläsarna bland ålänningarna. Trots att de fysiska upplagorna fortsätter att minska i ganska rask takt så har vi aviserat i ett tidigt skede, också i samband med den bedömningspromemoria som fanns som underlag för förslaget, att överväga distributionsstöd, precis...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Vi har ju som en borgerlig regering utgått från att det i första hand är marknaden, dvs. relationerna mellan tidningshusen och i det här fallet Ålands Post, som styr den ekonomiska ordningen, dvs. hur priserna ska se ut år från år när det gäller att fördela tidningarna fysiskt. Men som jag sade, i något skede...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, fru talman! Ärade lagting. Det är kanske eventuellt min pollenangripna röst som gör att ledamot Nina Fellman inte kan uppfatta det rätt tydliga budskap som jag återupprepade från min plats här i salen för en stund sedan. Det vill säga att redan i samband med bedömningsunderlaget, som låg till grund för det nu aktuella...

Harry Jansson / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Jag tror att ledamot Fellman har glömt en ganska viktig sak i det här fallet. När lagstiftningen väl är på plats, dvs. den har klarerats av lagkontroll, stadfästs av presidenten och landskapsregeringen i övrigt har vidtagit de åtgärder som formaliteterna kräver, då först är det ju aktuellt för Ålands Post att se om de ska...

Harry Jansson / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Tillräckliga resurser till polisen SF 13/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för en högst aktuell och välbehövlig frågeställning. De utmaningar som den åländska polisen har i vardagen är ju tidvis rätt betydande, inte minst när det inträffar en extra tragisk omständighet i vårt samhälle som låser upp en betydande del av utredningsresurserna. Innan jag går in på den direkta frågeställningen vill...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2022-05-09

Tillräckliga resurser till polisen SF 13/2021-2022

Tack, talman! Bästa ledamot Fellman, jag uppfattade också frågan positivt ställd. Jag förväntar mig att vi ska föra en diskussion om även detta angelägna samhällsproblem, dvs. i första hand ungdomarnas - ska vi säga - vilda ungdomsår. Nog får jag ju återkommande samtal från oroliga föräldrar som undrar vad vi kan göra för att hjälpa...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-09

Tillräckliga resurser till polisen SF 13/2021-2022

Tack, talman! Vad gäller den sistnämnda frågeställningen så aviserade landskapsregeringen i budgetförslaget för 2022 en översyn av polisstyrelsen och, som ledamoten var inne på, en diskussion också om huruvida polisstyrelsens funktion snarare fyller de förväntningar som man kan ha. I och med att polisstyrelsens mandat är rätt så begränsat så har vi nog diskuterat att...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-09

Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen SF 9/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Tack för frågan! Tack för engagemanget för Åland bästa med tanke på de särskilda tider som vi befinner oss i. Ålands demilitarisering har tjänat oss ålänningar väl under alla år av dess existens och är idag en del av den åländska folksjälen, en del av vår identitet. Från landskapsregeringens sida...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2022-05-02

Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen SF 9/2021-2022

Tack, talman! Tack för tilläggsfrågan, mycket adekvat sådan. När det gäller Natomedlemskapet och de speciella frågeställningar som en anslutning för Finlands del aktualiserar och också för Ålands del så finns det för landskapsregeringens vidkommande ett behov av att tillsammans med självstyrelsepolitiska nämnden resonera om vilken väg vi tillsammans anser att är den mest fruktbara. Folkrätten...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen SF 9/2021-2022

Tack, talman! Tack för tilläggsfrågan. Jag kan säga att våra ambitioner är att för nämnden på onsdag kunna presentera en mer detaljerad strategi för hur vi ska hantera den här frågan på kort sikt, men också på lite längre sikt. Man kan utgå ifrån att Finland går in för Natolinjen. I alla fall utgår vi...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Ändring av kommunallagen SF 11/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman för tilläggsfrågan. Nej, är det som så att man lever på andra sidan glasväggen här borta så ser man mycket mindre dramatiskt på vardagsslitet. Man är ibland glad bara vi lyckas leverera det vi lyckas leverera. Det är så. Vi ser ingen dramatik i att vi i det här...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Ändring av kommunallagen SF 11/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Zetterman, när ledamoten någon gång säkert inom snar framtid kommer att uppleva ministerrollen så kommer ledamoten att förstå att verkligheten är mycket, mycket svårare att förutse än vad ledamoten nu låter påskina inför Ålands folk. Vi kunde inte ana hur Covid-19 skulle påverka lagberedningen och resurserna. Vi kunde inte förutse hur personalen...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Ändring av kommunallagen SF 11/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman för en aktuell och viktig fråga. Vi har från landskapsregeringens sida noterat finans- och näringsutskottets betänkande och därmed också lagtingets beslut om att ge landskapsregeringen vägkost om hur den kommunala sektorn ska hanteras både vad gäller den finansiella delen, dvs. via landskapsandelar, och när det gäller kommunalförbundens ställning. Naturligtvis eftersträvar...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Och tack för en mycket aktuell frågeställning. Vi fick för några veckor sedan, som ledamoten säger, ett remissutkast. En ny lag som i synnerhet handlar om lagen om värdering av tillgångar som utgör själva grunden för den av kommunerna uppbärda fastighetsskatten. Svaret på ledamotens avslutande fråga är ja. Man har beaktat Ålands ställning...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

I och med det kommer ledamoten in på det som blir något av en nyckelfråga i den fortsatta hanteringen här på åländsk mark, det vill säga skall vi anse att vi inskränker de kommunala självstyret? Lagtinget har ju i sin makt beskattningsgrunderna så lagtinget skulle mycket väl kunna säga att den här skattereformen för de...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Jo, till sistnämnda del så har man tänkt sig sätta lagstiftningen i kraft redan i oktober i år, 2023 blir någon form av uppstarts-år. Därför att alla de nya värderingsgrunder som ska basera sig på de aktuella prisnivåerna i respektive region ska ligga till grund för den fastighetsbeskattningshantering som sker 2024. Så vi har de...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack utskottsordförande Juslin. Jag kan konstatera att min tilltänkta replik inte riktigt passar in, för utskottsordförande kommer med helt nya linjedragningar, som jag ser det, i sitt slutanförande, där utskottsordförande nog påtalade att det här är hans egna åsikter. Det här ett första steg att modernisera näringsrätten, ett första steg i en situation...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Under arbetets gång, som jag också har sagt från talarstolen här i parlamentet, så har vi faktiskt lyckats bibehålla en enighet i den parlamentariska kommittén och också förstås i den arbetsgrupp som jag lett med tjänstemännen om att det här är ett första nödvändigt steg. Det gäller också när vi ser över jordförvärvslagstiftningen...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Det är alltid intressant att höra ledamotens linjedragningar. Jag är glad att det var partiledare Sjögren som vi hade med från Liberalernas sida i samarbetskommittén, för där har det varit en god enighet och goda diskussioner i ett givande och tagande. Målsättningen har varit tydlig; att bibehålla en maximal enighet...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Bästa ledamot Holmberg, men det är ju därför som vi har vårt system. Det är därför som det är avvikande, därför måste vi hitta våra egna grepp hela tiden och det är svårt att navigera, om uttrycket tillåts, för det är ganska okända farvatten som vi ger oss ut på när det gäller...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, fru talman! Bästa ledamot Silander, tack för stödet för lagförslaget. Vad gäller de erinringar som ledamoten gav uttryck för. När det gäller visionen om ett anmälningsförfarande så när vi startade den här resan i början av år 2020 så gjorde jag en första analys och då var jag inne lite på de tankegångar som...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, fru talman! Då måste jag välja att nu backa på mina ord. Är det så att ledamoten med sitt uttryck är ute för att det ska vara digitaliserat, så enkelt som möjligt? Är det detta som ledamoten menar? För mig är ett anmälningsförfarande som så; man anmäler att man tänker börja med det här,...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, fru talman! Jag tycker att ledamot Fellman summerar det gjorda arbetet och den gjorda processen på ett bra sätt och pekar på varför det arbetet var framgångsrikt och det sätt som vi processade det. Jag tror faktiskt nog, som ledamoten var inne på, att utgångspunkten kvalificerad majoritet nog har en poäng i den här...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Jag förstår väl i och för sig resonemanget. Jag vill nog påtala att er representant Folke Husell har varit mycket aktiv i den här parlamentariska referensgruppen. Han har mycket långt påverkat i synnerhet lagtexten som från början också hade en stilistisk men även helhetshållbarhet, som jag skulle vilja kalla det,...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Ja absolut, jag förstår att ledamoten naturligtvis i första hand vill kommunicera med utskottet och inte ska jag heller försvara utskottets sätt att hantera det. Men jag tycker också att underlaget är så pass omfattande, parlamentariska referensgruppen hade t.ex. från landskapsregeringens sida försetts med en rapport som beskrev EU-domstolens hantering av stand still...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, talman! Ärade lagting. Det är igen ett händelserikt självstyrelsepolitiskt år som landskapsregeringen sammanfattar på dessa sidor som har översänts till lagtinget för behandling inom ramen för den sedvanliga redogörelsen över självstyrelsepolitiska frågor. Vi har igen från landskapsregeringens sida noterat att självstyrelsepolitiska nämnden på lagtingets vägnar ansett att redogörelsen borde koncentreras på vissa helt grundläggande...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack! Absolut, ledamot Eriksson, den här diskussionen måste fortsätta i självstyrelsepolitiska nämnden och som sagt var, själv tycker jag att vi ska fundera på presidentspåret - om uttrycket tillåts - när det gäller just det sätt man hanterar de åländska kommunerna och därmed kommuninvånarna på från riksdagens sida i detta nu. Om man inte hinner...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Jag delar helt ledamotens förhoppningar om att EU kommer att vara proaktiva och som påminner om det man gjorde i samband med pandemins eskalering. Jag delar också synen på den globala livsmedelskrisen. Den kommer tyvärr bara att tillta om vi tänker på Afrikas horn, där är 13 miljoner människor i akut nöd och skulle behöva...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Jo, avslutningsvis ledamot Påvals, det är därför som jag begärde ordet, även fast det inte är mitt ansvar i dagsfrågorna. Men frågan är så oerhört central och avgörande viktig. Vi får rapporter av enskilda djurproducenter och andra producenter och man pratar om en utökning av månadskostnaden på över 10 000 euro. Det finns inte...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack talman! Det är givetvis en viktig och angelägen frågeställning som ledamot Zetterman väcker och då kan jag bara konstatera att trots att det inte är Ålands behörighet till någon del vad gäller den här delen av flyktingsidan så har ju landskapsregeringen varit proaktiv. På lantrådets försorg har vi fört samtal direkt med inrikesminister Mikkonen...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack! Jo, vi har helt samsyn där, ledamot Zetterman, med oss inom landskapsregeringen och vikten av att också de finska systemen kan fungera på svenska. Det här skrev vi faktiskt till inrikesministeriet redan 2020 och påtalade det. Vi fick till stånd en ny kontaktgrupp där det har aktualiserats men på grund av pandemin så blev...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack talman! Jo, ordvalet brygga var noggrant valt därför att den situation vi upplever är naturligtvis ett resultat av många faktorer. Det ena är naturligtvis pandemin som har ställt helt nya krav på ledarskap och förmåga att samordna våra resurser trots att folk jobbar på distans och mängden - ungefär 60 olika -behörighetsfrågor som vi...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Jag tycker att ledamot Fellmans frågeställning är bra, det är någonting vi funderar jättemycket på. Jag tror att vi tillsammans redan inför nästa tilläggsbudget måste fundera i de banorna som ledamoten argumenterar för d v s identifiera var vi är för korta i rocken i detta nu. Samtidigt vet vi ju alla de krav vi...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamotens frågeställning är också den, som de övriga, intressant och viktig och här får vi tacka vår lyckliga stjärna att landskapsregeringen under fjolåret, i november månad, lyckades få till stånd en större konferens som hölls just om den här typen av frågor. Tyvärr missade jag den själv av olika orsaker men jag har...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, talman! När det gäller den här typen av fientliga angrepp på vårt civilsamhälle, precis som ledamot Påvals säger, så är det oerhört viktigt att den åländska allmänheten är medveten om vad som försiggår och att man i dag inte ska ta för givet att den e-post man mottar har någonting med verkligheten att göra....

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Eriksson har absolut rätt också precis som ledamot Fellman om man tittar på var svagheterna finns i vårt system. Det ena är naturligtvis, med tanke på hur mycket resurser vi borde ha till för att klara av alla dessa frågeställningar i tid. Särskilt i och med att det alltid är korta svarstider...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, talman! Naturligtvis skulle jag kunna stå här och sia om vad som kommer att hända. I alla fall kan jag säga som så att det kommer nog att förutsätta att det från Finlands regering via Ålandsministern och i sista hand statsministern ske en tydlig markering att Ålands intressen också ska tillgodoses inom ramen för...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, talman! Landskapsregeringen har fullföljt de ambitioner som presenterades för självstyrelsepolitiska nämnden 18 februari i år, d v s efter det att lantrådet och undertecknad besökte Helsingfors och förde politiska samtal på olika nivåer. Vi kom fram till att okej, det verkar som om man i Helsingfors trots allt är beredda att göra det som...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, fru talman! Jag tänkte svara med tanke på historiebeskrivningen så att inte ledamotens Zettermans goda fråga ska bli hängande i luften allt för mycket. Varför har det inte hänt mer än vad som har hänt efter att den akuta energikrisen också är på väg att utvecklas till en akut livsmedelskris? Också delar av det...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Fru talman! Det enda jag kan lova här och nu är att om det finns en möjlighet så kommer näringsminister Karlström att hitta den möjligheten. Ni vet alla att han är enormt kreativ. Jag vet att han funderar på ett antal alternativa modeller för att hantera det här, men det kommer också att kräva att...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, fru talman! Ledamot Eckerman har naturligtvis rätt i att det är så lätt att de akuta kriserna gör att vissa saker skjuts i bakgrunden. Men jag känner ändå, utgående från den diskussionen som fördes för en stund sedan här i talarstolen i replikskiftena, att vi håller på att jobba aktivt med det hållbara...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Påvals har naturligtvis rätt. Jag delar helt farhågan om just detta beroende. Ålands centralandelslag måste få ungefär den produktion som de har idag. Samtidigt vet vi att det finns mjölkproducenter som känner, hur ska de mäkta med att få den avkastning i form av konkret mat till djuren att fungera när man...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Ärade lagting. Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om posttjänster ska ändras så att kvalitetsnormen för försändelser lindras och så att en rätt till avgiftsfri avvikande postutdelning för den som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har oskäligt svårt att hämta sin post införs. Regleringen rörande s.k. samhällsomfattande tjänster och kvalitetsnormer har som så mycket...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Jag tror att vi alla i salen delar ledamotens uppfattning om det framtidsscenariot. Vi ska väl hoppas och tro att det leder till positiva synergieffekter som också postens nya satsning på den finska sidan har lett till. Är man lika kreativa, om vi får tillåta att spekulera, så kanske Åland Post trots allt...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Vad gäller de fakta som finns i lagförslaget så måste vi utgå från att Ålands Post som offentligt ägt bolag alltid har försett oss med korrekta uppgifter utgående från hur deras statistik visar utfallet av sin service. Vad gäller det här med att man då nästan förbinder sig att leverera inom den här tidsramen så...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28