Sagt i salen

1 - 50 av totalt 154 tal

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Efter att under många timmar ha lyssnat på debatten kan jag konstatera att jag åter är ensam om att lyfta en fråga som har en stor betydelse för Ålandsbilden speciellt för besökare. Jag kommer nu tyvärr att hålla ett dystert anförande om situationen för en av våra primärnäringar nämligen det kustnära skärgårdsfisket efter sik,...

Mikael Lindholm / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger LF 4/2022-2023

Tack, herr talman! Det här är ett väldigt speciellt läge eftersom utskottets ordförande är sjuk och jag var av olika anledningar inte på plats när betänkandet klubbades. Vi har tagit det korta formuläret bara för att upprätthålla rättsläget. Hela utskottet har varit eniga om att att vi tar det här betänkandet med korta formuläret och...

Mikael Lindholm / Anförande / Första behandling / 2022-11-16

Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger LF 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Den information som jag har fått är att det jobbas brådskande på att få på plats en lagstiftning som är anpassad till åländska förhållanden, eftersom välfärdsområdena gör att det inte funkar att bara köra enligt blankettlag.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2022-11-16

Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger LF 4/2022-2023

Absolut. Min uppfattning är vi har en samsyn, landskapsregeringen och ledamot Eckerman. Det här ska lösas så fort det bara är möjligt. Det finns inga politiska stridigheter om det här. Det här är en effekt av att Finland går in för den här nya reformen med social- och hälsovårdsområden som berör Åland på så vis...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eliasson. Det är precis så där som det har blivit framförallt de sista tio åren, det har kommit längre och längre in i vikarna. De finns också säl på sådana ställen där det historiskt sett aldrig har funnits säl. I ytterskärgården där den havslekande siken går in så finns inte en...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eliasson. Som jag sade, faktum är att det är inga våldsamma pengar som skulle behövas för att kunna göra ganska stor skillnad. Säg nu att vi har en skyddsjaktkvot på 500 sälar varav det i dagsläget under ett normalår skjuts cirka 150 av dem. Skulle vi ge en skälig ersättning på...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack minister Karlström. Det finns tydligen någon form av sälskrämmor som man skulle kunna prova förstås och då skulle landskapsregeringen behöva köpa in dem. Det räcker med att prata med Ålands fiskevårdscentrum så vet de vilka som har varit leverantörer av sikrom de senaste fem åren. Man skulle placera ut de där i...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Angående försäljningsförbud mot produkter så där säger jag lite som ledamot Måtar sade igår i sitt anförande. Det är samma sak som med skattegränsen. Alla gånger som vi pratar med någon från EU eller med någon från finska regeringen eller vem vi än pratar med så ska vi säga "det där måste hävas, det där...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Absolut är det som ledamot Holmström lyfte om det storskaliga industrifiske efter strömming och vassbuk ett stort bekymmer. Det gör också att sälarna söker sig mer inomskärs. Går vi tillbaka 20 år i tiden och räknar framåt så har väl sälstammen bara runt Åland antagligen mer än fördubblats och den...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag håller absolut med ledamot Holmström att det där måste vi också ta. Men jag valde att lyfta det här, för det där har ju faktiskt varit i våra lokala medier också om problematiken med trålfisket. Det är så kvar inom det kustnära, småskaliga fisket så det är ingen som lyfter det mera....

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Talman! Som vi kan läsa redan i ingressen till detta lagförslag så är det inte de stora förändringarnas lag. Grundorsaken till att vi behöver uppdatera denna lag är egentligen den stora social- och hälsovårdsreformen i riket som påverkar oss i de fall där vi har lagstiftningsbehörighet men hittills haft blankettlagar. Det är därför bra för...

Mikael Lindholm / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Jag har ju suttit med lika länge som ledamot Zetterman. Jag skulle säga att det här har ju varit gängse, tyvärr, ända sedan 2015, det är alldeles för ofta alldeles för korta remisstider. Det är mycket möjligt att det kan gå och ha andra forum än just bara själva remisstiden, att man kan...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Ja, det är klart, jag tycker att vi från lagtinget har varit flexibla också. Om det har behövts extra plenum så har vi ju skjutit på våra tidtabeller och våra ledigheter. Jag har ingenting emot att vi kan vara ännu mer flexibla. Det är inga bekymmer från min sida sett.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Visst har det tagits upp, men av naturliga orsaker så är tjänstemännen väldigt tveksamma eftersom de vill se det med stöd av lag. Det här är någonting som vi politiskt måste sätta ner foten. Enligt mitt sätt att se det så finns det i fågeldirektivet möjlighet att införa en strikt...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Det skulle vara bra att vi lagtingsledamöter kunde komma till en så stor majoritet som möjligt. Vi skulle tillsammans jobba för det. Jag vet att det tittas på möjligheter och vi har resonerat kring det. Det är samma sak där, man måste hitta det där nålsögat som man kan komma igenom. Om vi...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Egeland. Så är det. Vi måste bestämma oss helt enkelt. Vill vi ha ejdern kvar så då måste det tas skarpa beslut som är obekväma att ta, men vi måste ta dem.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Precis så är det. Man ska tänka på att det är inte jakt vi pratar om, utan det är skyddsjakt för att värna om en utrotningshotad fågelart. Man ska ju betänka att både i Sverige och i Finland så har det varit skyddsjakt på varg i många år, trots att vargpopulationerna där tidigare...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Måtar. Det är ett intressant förslag att införa vårjakt på råbock. Men i min värld så skulle det i sådant fall vara att man bytte, att man skulle ta bort augustijakten på råbock. Det är egentligen ganska omoraliskt att skjuta bockar den 15 augusti när de fortfarande har fullt sjå med...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Äntligen har vi fått en uppdatering av jaktlagen på våra bord. Det är en välbehövlig uppdatering då mycket av det som föreslås förändrat är föråldrat och i stort behov av modernisering. Redan i mitt första anförande i lagtinget i budgetdebatten för snart 7 år sedan lyfte jag det märkliga i att det finns kyrkliga...

Mikael Lindholm / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Sedan när det gäller vitsvansen så kan jag bara konstatera att ledamot Måtar och undertecknad har olika uppfattningar. Jag kan tycka att som följd i färg så borde ju ledamot Måtar också rekommendera att arealkravet på rådjursjakt ska tas bort, vilket jag inte heller understöder. Men varför då ett högvilt som vitsvansen, som vi för...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Juslin. Jag undrar bara om utskottet närmare har granskat hur det kommer att påverka om man får någonting från FPA eller något som ska lämnas med svar också då på samma vis. Huruvida kommer detta att innebära avsevärda förändringar? För det är ju redan nu så att viss brevgång har svårt...

Mikael Lindholm / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Juslin. Jag håller med ledamot Juslin om att det där är någonting som bör tänkas på i samband med att den nya lagen träder i kraft. Man kan säkert föra en diskussion. Jag tog FPA som exempel, det finns ju flera. Men jag har hört om sådana som har fått hem...

Mikael Lindholm / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Vi hade en diskussion kring det här, men eftersom det var en bred parlamentarisk förankring på det som hade gjorts redan innan plus att det har varit på en bred remissrunda och det här är redan i kraft, så vad skulle vi ha frågat dem? Det var lite så som...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Det hoppas jag också. Jag tror att jag talar för hela utskottet, att vi ser fram emot att åtgärdsprogrammet kommer och förhoppningsvis kommer till lagtinget för debatt. Det är egentligen där som kärnan är huruvida det här programmet kan anses vara ett lyckat program, det beror ju på åtgärdsprogrammet. Jag delar ledamot Eckermans...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Jag kan helt ärligt erkänna att den formuleringen inte är bra. Det är precis som ledamot Pettersson sade, det borde ha stått beroende i stället. Jag ska vara så ärlig och säga att jag reagerade inte. Vi hade ganska många förslag till förbättringar från utkastet. Men av någon anledning så...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Pettersson. Absolut. Jag vill också framhäva att min personliga uppfattning är att det är ganska mycket lättare att få någon att erkänna att man har ett beroende än att få personen ifråga att säga att jag är missbrukare. Det är helt helt korrekt. Vi har absolut varit slarviga med formuleringarna,...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Utskottet konstaterar att missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel medför omfattande skadeverkningar som orsakar lidande för den enskilde och närstående samt betydande kostnader för samhället. Utskottet anser därför att det är angeläget att det bedrivs ett samordnat och kontinuerligt arbete på ANDTS-området med fokus på såväl generella som riktade förebyggande insatser och...

Mikael Lindholm / Anförande / Enda behandling / 2022-04-06

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Jag förstår att det behöver göras förändringar. Jag tycker kanske att de kommer lite för fort. Jag tror inte att den åländska befolkningen riktigt är så digitaliserad som man utgår ifrån. Vad gäller tidningsdistribution så är jag faktiskt väldigt oroad för att det kommer att bli så dyrt så att de som kanske...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! I stora drag så håller jag med ledamot Fellman. De här uppgifterna så borde vi kunna ha fått. Men jag hoppas att utskottet åtminstone kan begära att få dem så att de i sitt betänkande kan leverera någon form av svar på frågorna.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Gunell. Som sagt, jag utgår från att utskottet tar det här med som färdkost och också det som har framkommit från tidigare anföranden. Vi behöver få lite mera fakta på vad det här innebär. Som sagt, långsiktigt så går vi åt det här hållet, det förstår jag också, men jag...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Som sagt, jag delar ledamoten Gunells uppfattning. Man kan också tillägga att många, framförallt äldre - även om vi absolut inte ska dra alla äldre över en kam och säga att det är enbart de som behöver ha den i pappersform - men för de äldre framförallt så har det varit dagens höjdpunkt...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack vicelantrådet. Det jag försöker säga är att jag tror att det kommer troligen att bli så här, det vet vi ju, det blir varannandagsutdelning. Men då kommer tidningshusen att lägga ut på anbud och det är inte alls säkert att det är Åland Post som delar ut i Godby och i de...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Talman! "Posten ska fram", det har varit ett ordspråk allt sedan postväsendet och den ordnade postgången infördes på 1600-talet. Med tanke på hur tidigare generationer kämpat med livet som insats för att forsla post över Åland från Grisslehamn i väster till Gustavs i öster så känns det nu föreliggande lagförslaget futtigt. Om lagförslaget antas i...

Mikael Lindholm / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Jag tycker att vicelantrådet försöker förminska det jag säger och förvanska det jag säger. Det jag menar, som även vår gruppledare förtjänst sade, är att det är aktiebolag som ska förhandla. Det finns ingenting som säger att tidningshusen inte börjar titta på vad distributionskostnaderna ut till glesbygd och skärgård blir per exemplar. Tar du tätorter...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Jag vill börja med att tacka utskottsordförande Pernilla Söderlund för en bra redogörelse över hur vi har resonerat i utskottet kring det här ärendet. Talman, jag har en förståelse för att detta medborgarinitiativ tillkommit då många djurägare såväl med produktionsdjur som med sällskapsdjur bävar inför varje nyårshelg med tillhörande okynnesskjutningar av fyrverkerier långt...

Mikael Lindholm / Anförande / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Bara ett förtydligande. Det här medborgarinitiativet syftar inte till samma lagstiftning som de har på Irland, där både innehav och användning också är förbjuden. Det är därför vi tror att det här är för tandlöst, speciellt så länge det är möjligt - även om det egentligen inte är tillåtet -...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Det är säkert möjligt i viss mån. Men, som sagt, med de höranden som vi hade och som bör var hyfsat insatta i det här, så såg vi inte att det här var det som var lösningen. Däremot, som både flera anföranden och repliker har varit inne på, så ser man en minskande...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tror mig ha hört det sista som ledamot Holmberg säger att nej, naturligtvis ska vi försöka få någon annan som kommer. Vad jag ville framhäva var att de som framgångsrikt sysslar med att kläcka gädda är få och de har inte möjlighet att administrera de runt - om vi säger att...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Det är precis så det är. Och som jag sade i mitt anförande har sotdöden hållit på en längre tid och dessvärre så syns det inte några ljusningar. Man brukar säga att nu kan det inte bli värre och då säger optimisten, jo, det kan det nog det och det är precis så...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack, minister Wikström. Jag nämnde lite kort i mitt anförande, men jag vet inte om ministern hade möjlighet att svara, därför frågar jag nu istället. Jag har ingenting emot att man driftprivatiserar linfärjorna om det blir billigare. Jag har en fundering just när det gäller Töftö-linjen. Om privata ska sköta den så undrar...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag ska börja med att blicka tillbaka på förra årets budgetdebatt. Jag var då mycket bekymrad över att näringsministern inte hade en så kallad plan B om samhället inte öppnat upp inför sommarens turistsäsong och talade också om det tydligt. Jag är tacksam över att näringsministern och regeringen i sin helhet i alla fall...

Mikael Lindholm / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Och tack ledamot Eckerman. Jag kan inte annat än instämma. Det gick mycket bättre än vad man kunde tro. Jag har samma uppfattning som ledamot att de allra flesta som kom hit från finska sidan var väldigt nöjda och många planerar att komma igen. Det är bara tummen upp. Det är jätteroligt.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det är nog så att ledamot Holmberg kan titta sig själv lite i spegeln också vad gäller retoriken ifall han tog på näsan över vad jag sade angående vad han har sagt i sina anföranden. Att jag inte lyfte fiskodlingen i mitt anförande var att jag har inga problem med den fiskodling...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Absolut, ledamot Eriksson, jag håller med om det ledamoten säger. Problemet är ju att när det räknades ut laxkvot har vi inte fått vara med och bestämma som ju alla i den här salen är väl medvetna om. Numera bestämmer ju Helsingfors ensidigt våra gemensamma resurser. Det ett jättestort bekymmer. Förhoppningsvis ska det...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag fick väl någon form av svar på den ena frågan, men den andra som jag tycker är minst lika viktig är just hur ni har tänkt lösa problematiken när de är på översyn, andra linfärjor, så finns det bara en linfärja i det sundet och vi vet alla vad som händer om...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag börjar lite som ledamot Nordberg här och konstaterar att i förslag 5, längst ner, så finns det också en felskrivning av namnet. Det heter numera Ålands fiskevårdscentrum och inte Ålands fiskodling, Guttorp. Ledamot Holmberg pratade om att det inte ska få fortgå i gamla fotspår, men just det stället...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Absolut har vi väldigt duktiga fiskodlingsföretag på Åland, det är jag den första att skriva under på. Men mig veterligen är det ingen av dem som kläcker vare sig sik, gädda eller havsöring och har dem från så små. På Guttorp har de dem ända från ägg. Tar vi bort...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag märker att det är andra gången här idag bara som Socialdemokraterna hävdar att elhybridfärjan, som vi borde ha beställt, så hade vi kunnat använda som vi hade velat. Det är ju överhuvudtaget inte sant. Vi beställde trafik mellan Svinö och den här holmen (som jag tappat namnet på nu)...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Även om vi hade tyckt att det här var ett superbra projekt så fanns det överhuvudtaget inga realistiska möjligheter att vi hade kunnat ha trafik på gång där före allra tidigast 2024. Då skulle vi haft en väldig framgång med att det inte hade kommit in besvär mot miljökonsekvensbedömningar och saker med brobygge...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Det kan man säkert ha olika åsikter om. Det finns säkert möjligheter att ta det i ett vidare perspektiv. Det som jag tänkte främst på i det här fallet var att en fullmakt ska ha en prislapp. Om inte prislappen håller så måste man återkomma till lagtinget och få en...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-07