Sagt i salen

1 - 50 av totalt 134 tal

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Juslin. Jag undrar bara om utskottet närmare har granskat hur det kommer att påverka om man får någonting från FPA eller något som ska lämnas med svar också då på samma vis. Huruvida kommer detta att innebära avsevärda förändringar? För det är ju redan nu så att viss brevgång har svårt...

Mikael Lindholm / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Juslin. Jag håller med ledamot Juslin om att det där är någonting som bör tänkas på i samband med att den nya lagen träder i kraft. Man kan säkert föra en diskussion. Jag tog FPA som exempel, det finns ju flera. Men jag har hört om sådana som har fått hem...

Mikael Lindholm / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Vi hade en diskussion kring det här, men eftersom det var en bred parlamentarisk förankring på det som hade gjorts redan innan plus att det har varit på en bred remissrunda och det här är redan i kraft, så vad skulle vi ha frågat dem? Det var lite så som...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Det hoppas jag också. Jag tror att jag talar för hela utskottet, att vi ser fram emot att åtgärdsprogrammet kommer och förhoppningsvis kommer till lagtinget för debatt. Det är egentligen där som kärnan är huruvida det här programmet kan anses vara ett lyckat program, det beror ju på åtgärdsprogrammet. Jag delar ledamot Eckermans...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Jag kan helt ärligt erkänna att den formuleringen inte är bra. Det är precis som ledamot Pettersson sade, det borde ha stått beroende i stället. Jag ska vara så ärlig och säga att jag reagerade inte. Vi hade ganska många förslag till förbättringar från utkastet. Men av någon anledning så...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Pettersson. Absolut. Jag vill också framhäva att min personliga uppfattning är att det är ganska mycket lättare att få någon att erkänna att man har ett beroende än att få personen ifråga att säga att jag är missbrukare. Det är helt helt korrekt. Vi har absolut varit slarviga med formuleringarna,...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Utskottet konstaterar att missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel medför omfattande skadeverkningar som orsakar lidande för den enskilde och närstående samt betydande kostnader för samhället. Utskottet anser därför att det är angeläget att det bedrivs ett samordnat och kontinuerligt arbete på ANDTS-området med fokus på såväl generella som riktade förebyggande insatser och...

Mikael Lindholm / Anförande / Enda behandling / 2022-04-06

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Jag förstår att det behöver göras förändringar. Jag tycker kanske att de kommer lite för fort. Jag tror inte att den åländska befolkningen riktigt är så digitaliserad som man utgår ifrån. Vad gäller tidningsdistribution så är jag faktiskt väldigt oroad för att det kommer att bli så dyrt så att de som kanske...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! I stora drag så håller jag med ledamot Fellman. De här uppgifterna så borde vi kunna ha fått. Men jag hoppas att utskottet åtminstone kan begära att få dem så att de i sitt betänkande kan leverera någon form av svar på frågorna.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Gunell. Som sagt, jag utgår från att utskottet tar det här med som färdkost och också det som har framkommit från tidigare anföranden. Vi behöver få lite mera fakta på vad det här innebär. Som sagt, långsiktigt så går vi åt det här hållet, det förstår jag också, men jag...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Som sagt, jag delar ledamoten Gunells uppfattning. Man kan också tillägga att många, framförallt äldre - även om vi absolut inte ska dra alla äldre över en kam och säga att det är enbart de som behöver ha den i pappersform - men för de äldre framförallt så har det varit dagens höjdpunkt...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack vicelantrådet. Det jag försöker säga är att jag tror att det kommer troligen att bli så här, det vet vi ju, det blir varannandagsutdelning. Men då kommer tidningshusen att lägga ut på anbud och det är inte alls säkert att det är Åland Post som delar ut i Godby och i de...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Talman! "Posten ska fram", det har varit ett ordspråk allt sedan postväsendet och den ordnade postgången infördes på 1600-talet. Med tanke på hur tidigare generationer kämpat med livet som insats för att forsla post över Åland från Grisslehamn i väster till Gustavs i öster så känns det nu föreliggande lagförslaget futtigt. Om lagförslaget antas i...

Mikael Lindholm / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Jag tycker att vicelantrådet försöker förminska det jag säger och förvanska det jag säger. Det jag menar, som även vår gruppledare förtjänst sade, är att det är aktiebolag som ska förhandla. Det finns ingenting som säger att tidningshusen inte börjar titta på vad distributionskostnaderna ut till glesbygd och skärgård blir per exemplar. Tar du tätorter...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Jag vill börja med att tacka utskottsordförande Pernilla Söderlund för en bra redogörelse över hur vi har resonerat i utskottet kring det här ärendet. Talman, jag har en förståelse för att detta medborgarinitiativ tillkommit då många djurägare såväl med produktionsdjur som med sällskapsdjur bävar inför varje nyårshelg med tillhörande okynnesskjutningar av fyrverkerier långt...

Mikael Lindholm / Anförande / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Bara ett förtydligande. Det här medborgarinitiativet syftar inte till samma lagstiftning som de har på Irland, där både innehav och användning också är förbjuden. Det är därför vi tror att det här är för tandlöst, speciellt så länge det är möjligt - även om det egentligen inte är tillåtet -...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Det är säkert möjligt i viss mån. Men, som sagt, med de höranden som vi hade och som bör var hyfsat insatta i det här, så såg vi inte att det här var det som var lösningen. Däremot, som både flera anföranden och repliker har varit inne på, så ser man en minskande...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tror mig ha hört det sista som ledamot Holmberg säger att nej, naturligtvis ska vi försöka få någon annan som kommer. Vad jag ville framhäva var att de som framgångsrikt sysslar med att kläcka gädda är få och de har inte möjlighet att administrera de runt - om vi säger att...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Det är precis så det är. Och som jag sade i mitt anförande har sotdöden hållit på en längre tid och dessvärre så syns det inte några ljusningar. Man brukar säga att nu kan det inte bli värre och då säger optimisten, jo, det kan det nog det och det är precis så...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack, minister Wikström. Jag nämnde lite kort i mitt anförande, men jag vet inte om ministern hade möjlighet att svara, därför frågar jag nu istället. Jag har ingenting emot att man driftprivatiserar linfärjorna om det blir billigare. Jag har en fundering just när det gäller Töftö-linjen. Om privata ska sköta den så undrar...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag ska börja med att blicka tillbaka på förra årets budgetdebatt. Jag var då mycket bekymrad över att näringsministern inte hade en så kallad plan B om samhället inte öppnat upp inför sommarens turistsäsong och talade också om det tydligt. Jag är tacksam över att näringsministern och regeringen i sin helhet i alla fall...

Mikael Lindholm / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Och tack ledamot Eckerman. Jag kan inte annat än instämma. Det gick mycket bättre än vad man kunde tro. Jag har samma uppfattning som ledamot att de allra flesta som kom hit från finska sidan var väldigt nöjda och många planerar att komma igen. Det är bara tummen upp. Det är jätteroligt.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det är nog så att ledamot Holmberg kan titta sig själv lite i spegeln också vad gäller retoriken ifall han tog på näsan över vad jag sade angående vad han har sagt i sina anföranden. Att jag inte lyfte fiskodlingen i mitt anförande var att jag har inga problem med den fiskodling...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Absolut, ledamot Eriksson, jag håller med om det ledamoten säger. Problemet är ju att när det räknades ut laxkvot har vi inte fått vara med och bestämma som ju alla i den här salen är väl medvetna om. Numera bestämmer ju Helsingfors ensidigt våra gemensamma resurser. Det ett jättestort bekymmer. Förhoppningsvis ska det...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag fick väl någon form av svar på den ena frågan, men den andra som jag tycker är minst lika viktig är just hur ni har tänkt lösa problematiken när de är på översyn, andra linfärjor, så finns det bara en linfärja i det sundet och vi vet alla vad som händer om...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag börjar lite som ledamot Nordberg här och konstaterar att i förslag 5, längst ner, så finns det också en felskrivning av namnet. Det heter numera Ålands fiskevårdscentrum och inte Ålands fiskodling, Guttorp. Ledamot Holmberg pratade om att det inte ska få fortgå i gamla fotspår, men just det stället...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Absolut har vi väldigt duktiga fiskodlingsföretag på Åland, det är jag den första att skriva under på. Men mig veterligen är det ingen av dem som kläcker vare sig sik, gädda eller havsöring och har dem från så små. På Guttorp har de dem ända från ägg. Tar vi bort...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag märker att det är andra gången här idag bara som Socialdemokraterna hävdar att elhybridfärjan, som vi borde ha beställt, så hade vi kunnat använda som vi hade velat. Det är ju överhuvudtaget inte sant. Vi beställde trafik mellan Svinö och den här holmen (som jag tappat namnet på nu)...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Även om vi hade tyckt att det här var ett superbra projekt så fanns det överhuvudtaget inga realistiska möjligheter att vi hade kunnat ha trafik på gång där före allra tidigast 2024. Då skulle vi haft en väldig framgång med att det inte hade kommit in besvär mot miljökonsekvensbedömningar och saker med brobygge...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Det kan man säkert ha olika åsikter om. Det finns säkert möjligheter att ta det i ett vidare perspektiv. Det som jag tänkte främst på i det här fallet var att en fullmakt ska ha en prislapp. Om inte prislappen håller så måste man återkomma till lagtinget och få en...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Tack! Till den delen så passar jag över det till landskapsregeringen. Min uppfattning är att håller inte prislappen till det som man har gett fullmakt på, så anser jag att det ska tillbaka till den här salen och bestämmas om man kan gå vidare eller inte. Det är min personliga uppfattning i alla fall.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Talman! Effektivitetsrevisionen är ett intressant dokument att fördjupa sig i. Det är i detta dokument vi kan se vart våra skattepengar faktiskt tar vägen. Eftersom jag inte vill förlänga debatten mer än nödvändigt ska jag försöka fokusera på några områden som revisorerna har synpunkter på och vilka svar landskapsregeringens olika avdelningar och myndigheter har givit. När...

Mikael Lindholm / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-06-07

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Jag ska i mitt anförande koncentrera mig på en liten detalj i budgeten. Vi har under dagen hört många anföranden om de stora penseldragen med varierande innehåll, varav jag tycker att det mest konstruktiva kom från ledamot Josefsson. Orsaken till att jag tar upp denna detalj är att jag befarar att ingen annan annars...

Mikael Lindholm / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack för det!

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Det är ingen lagparagraf, herr talman, men det är utskottets samlade bedömning att det vore lämpligt att man företrädelsevis bara skulle servera lättare alkoholdrycker. I hörandet har det också framkommit att det är ingen som tror, vad vi har hört, att det kommer att innebära något bekymmer att det inte kommer att finnas några starkare...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Utskottets samlade bedömning och förhoppning är att det inte är förbjudet, men att det företrädelsevis ska finnas vägande skäl för att man ska servera starkare alkoholdrycker på läktare. Tanken är väl att man ska kunna fira med ett glas champagne, en cider eller en öl, vilket vi tror om det gäller sportevenemang. Gäller...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Toivonen. Vi konstaterade att just vad gäller tillgängligheten så är det tydligt att det här minskar ju inte tillgängligheten. Det var detta som jag förde fram i mitt anförande. Jag tror också att jag kan svara för hela utskottet, att det är väl ingen där som tror på allvar att det...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag skulle inte säga att vi har tittat på förebilder vad gäller det. När vi pratar läktare så blir det gärna i diskussionerna att man bara pratar om idrottsläktare och de evenemangen. Det finns även läktare inom kulturella evenemang och då kan det väl finnas någon som vill ha ett glas portvin. Det...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat lagförslaget om servering av alkoholdrycker. Utskottet konstaterar att lagens syfte är att förebygga skadeverkningarna av alkoholdrycker och att strävan är att minska alkoholkonsumtionen då ökad konsumtion leder till ökade skador. Lagen strävar efter att uppfylla ANDTS-programmet även om utskottet konstaterar att detta lagförslag inte kan sägas minska tillgängligheten av...

Mikael Lindholm / Anförande / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Vi konstaterade att det finns en ansats och det finns ju skrivningar om barn i lagförslaget, men vi tycker inte att det är tillräckligt. Det är mycket därför också som vi har med att det ska göras en utvärdering inom tre år för att man ska kunna ta ställning. För om det här...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker att ledamot Holmberg använde fel ord när han säger att utskottet är nöjda. Utskottet har ju verkligen sagt till på skarpen att vi tycker att det borde ha varit en barnkonsekvensanalys. Sedan sade jag även i mitt anförande här att vi anser att det syns att lagen har varit väldigt brådskande...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Hela restaurangbranschen är en bransch som har en hård ekonomisk press på sig nu med tanke på att vi har haft pandemi i över ett år. Vi tycker att det är viktigt, framförallt de här skrivningarna om cateringverksamhet och vissa andra delar av lagen och det gör att vi ska inte bromsa lagen...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Det som man måste hålla i åtanke är att detta är ju en reglerad verksamhet där det finns utbildad personal som ska ha koll och de ska ha egenkontrollplaner. Den absolut största delen av den alkohol som dricks på Åland dricks utanför restaurang- och krogmiljön helt okontrollerat och där har vi ingen behörighet...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Vi har ju uppmanat att de ska prioritera. Det här är också under en övergångsperiod som inte är speciellt lång. När alla har väl har fått sina tillstånd så kommer det att innebära även för ÅMHM minskad byråkrati vad gäller tillstånden, och då kan de sätta mera på tillsynen längre...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Det är klart alltså att alla lagar ska efterlevas. Jag delar inte helt och hållet ledamot Gunells syn på att vi skulle ha sådana våldsamma problem med de här andra lagstiftningarna så att de inte skulle efterlevas. Jag hoppas och tror att de kan göra en bra avvägning av hur de ska prioritera...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Tack ledamot Påvals. Det är synd att det här kommer nu. Skulle vi ha haft upp det medan vi hade ärendet i utskottet så hade vi säkert kunnat diskutera oss fram och sett om vi hade kunnat få en enighet kring de här skrivningarna. Att det skulle spela någon roll för när man tar...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! När jag försöker dra mig till minnes hur vi resonerade i utskottet kring just skrivningarna om dialog med EU-kommissionen så orsaken till att jag tyckte att den här skrivningen som nu gäller var okej var att det tydligt framgick att det gäller det här årets häckningssäsong och om det inte skulle vända med...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack för frågan, ledamot Holmberg. Absolut, det skulle vara jättebra att göra en gemensam sak. Bekymret är att om vi väntar så är jag väldigt rädd för att det kan vara irreversibelt så att säga, att det tar för lång tid. Jag föreslog, när vi hade medborgarinitiativet upp i remissdebatten, att när man...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Man ska inte gå in på vad enskilda höranden har sagt. Men om vi tar det på ett mer övergripande plan så hade vi flera som lyfte - det har att göra med den här formuleringen - att det finns ju ingen annan lämplig åtgärd. Det är där som jag faktiskt vill skjuta...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Bästa lagting. Social- och Miljöutskottet har behandlat medborgarinitiativet rädda sjöfågelstammarna som gavs till lagtinget i fjol somras. Orsaken till att betänkandet har dragit ut på tiden har främst med lagtingsordningen att göra då presidentframställningar och lagförslag alltid måste gå före denna typ av ärenden. Vi har ändå vinnlagt oss om att göra vårt arbete...

Mikael Lindholm / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12