Sagt i salen

1 - 50 av totalt 56 tal

Talmansval V 1/2021-2022

Jag, Kjell Roger Nordlund, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Roger Nordlund / Anförande / Föredras / 2021-11-08

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter. Centern har tagit den här situationen som vi nu befinner oss i på ett mycket stort allvar. Lantrådet har fört väldigt långa och grundliga diskussioner med lagtingsgruppen om hur vi ska agera för att bäst hantera den situationen som uppstått genom det beslut som fattats och också utgående från det misstroendet...

Roger Nordlund / Gruppanförande / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Jag kan försäkra ledamot Holmberg att vicelantrådet nog inte upplever den här situationen och de åtgärder som vidtagits som någon belöning, tvärtom eftersom det tillhör hans hjärteområden egentligen. Men han är beredd att också fortsätta göra sitt bästa för att regeringen ska kunna komma fram med sådana förslag som kan godkännas av lagtinget i slutändan...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Bara för tydlighetens skull så ser jag det som nödvändigt att replikera mot ledamot Gunell när det gäller storleken på områden och konstatera att det fortfarande är 4 000 som gäller. Någon ändring av förordningen har inte skett. I det här fallet så har vicelantrådet Jansson gjort en in casu bedömning precis såsom...

Roger Nordlund / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Det är precis så det är. Det har fattats ett antal beslut genom årens lopp, senast också under den föregående perioden och under perioderna före. Jag kan nog gå tillbaka till min egen tid som lantråd till och med, för jag fattade säkert något beslut som har varit någon kvadratmeter över detta, 3...

Roger Nordlund / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Visst är det så, ledamoten Fellman ger en riktig realistisk beskrivningar av hur det kan gå, men det är vårt gemensamma ansvar att se till att det inte går så. Där måste vi antagligen alla vara beredda att kompromissa i viss mån. När jag fick det här förnäma uppdraget att hålla gruppanförande idag så...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Det är precis så att det kommer alltid att finnas någon gräns, oberoende av vilken gräns man sätter, som är lite över. Det är därför som det är väldigt viktigt att det kommer in i lagstiftningen och att man sedan är tydlig i all kommunikation att det är det här som gäller, och att det...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Det är ju så att allting som vi sysslar med i den här salen så är ju politik. Vi har majoritet, vi har minoritet och så vidare. Majoritetens uppgift är att föra frågor och utvecklingen framåt och oppositionens uppgift är att granska allt som görs, vilket nu sker i det här ärendet. Och...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Det ligger ett lite insinuerande tonläge, tycker jag i ledamot Zettermans anförande här. Jag vill inte ge mig in i den diskussionen, utan det viktiga för mig som talare för Centerns lagtingsgrupp är att de grundläggande konceptuella frågorna; hembygdsrätten, näringsrätten och jordförvärvsrätten, ska hanteras med stort ansvar och bred enighet. I självstyrelsepolitiska nämnden har...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Ett konkret svar på frågan, nej så kan man inte göra, då får det konsekvenser och det har det fått för vicelantrådet i det här ärendet, det är helt tydligt. Sedan har vi också varit väldigt tydliga med att om man går in i en regering så ska man vara lagspelare. Det finns...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Tack för det. Vi måste tänka framåt och försöka skapa möjligheter för samhället att utvecklas. De instrument som vi har till förfogande måste ju också utvecklas med den tid vi lever i och det är inte alltid så lätt. Vi har svåra avvägningar att ta ställning till. Sedan vill jag säga att varken...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Jag kan inte dra mig till minnes, men mitt minne är inte alltid det bästa, säkert har det funnits olika historier om vi går igenom hela självstyrelsens historia. Det viktiga är att vi är bestämda, ser framåt och ser till att något liknande inte händer igen. Politik är en förtroendebransch, det måste vi...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! I normala och i de flesta fall av misstroendedebatter så är situationen den att oppositionen anklagar regeringen och regeringen och regeringspartierna står upp med näbbar och klor försvarar sig och är inte beredda att ändra på en millimeter. I det här fallet så har regeringen och lagtingsgrupperna bakom den här regeringen visat en...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Det är helt riktigt som ledamot Påvals sade att lantråd har haft och har en mycket tung arbetssituation. Men den här typen av ärenden så ska ju beredas av tjänstemän. Det är vår bestämda uppfattning att man ska följa det regelverk som vi har. Då kommer de beredningarna att ske på ett sådant...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Det är skäl att påpeka att självstyrelsepolitiska nämnden aldrig har behandlat något enskilt jordförvärvsärende, utan nämnden har diskuterat principen om man ska höja från 4 000 till 4 400. Och där har nämnden gett ett klart besked att det ska vi inte göra, utan vi ska invänta den lagstiftningsprocess som pågår nu. Så...

Roger Nordlund / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Vi är överens om att nämndens beslut handlade om förordningen. Jag hoppas att vi kan vara överens om det. Det operativa verksamheten, konkreta fall behandlas i landskapsregeringen och principerna behandlas av Ålands lagting och dess organ. Sedan, herr talman, när det gäller ledarskapet så det vore ju omänskligt att tro att man som...

Roger Nordlund / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Josefsson. Jag tycker kanske att det här var det mest värdefulla, mest framåtriktade och kanske det mest betydelsefulla inlägget här i dag hittills som har en konklusionsnivå. Det handlar ju de facto om ledarskapet och utvecklingen av vår förvaltning och att ta tillvara den enorma resurs som vi har genom...

Roger Nordlund / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tycker också att ledamot Josefsson var inne på en väldigt viktig sak när det gäller att vi måste bli bättre här på Åland att hitta goda EU-projekt som kan innebära både nya arbetsplatser och friska EU-pengar in i vårt samhälle. Samhällen runt omkring oss gör allt vad de kan för att...

Roger Nordlund / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Jag vill först börja med att säga att jag stöder den här tilläggsbudgeten. Det som gör mig glad och värmer mitt hjärta så är faktiskt den här satsningen på Bomarsunds besökscentrum, att detta kan förverkligas om den här budgeten kommer att godkännas så småningom här i lagtinget. Det har stor betydelse både...

Roger Nordlund / Anförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman! Det är precis det som jag försöker sätta fingret på. Jag tycker att vi ska ha fokus på att rederinäringen inte är till för sig själv och inte ens bara för turismen, utan den är faktiskt till för hela det åländska samhället. Det är en grundförutsättning för att vi ska kunna ha...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Jag kan ju bara hålla med vicetalman Sjögren i det hon säger. Jag understryker igen att det är inte bara för rederiernas egen skull och för turistnäringen utan det är faktiskt för oss alla som bor här Åland. I princip inom vilket område och vilken bransch som vi än är verksamma så...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman! Det är sant att vi har många underskott och gamla synder kan vi väl säga. Om jag ska försöka säga någonting som jag har gått och funderat väldigt mycket på, och som stört mig under den senaste delen av mitt politiska liv, så är det ryckigheten i politiken som vi för på...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman! Jag sade inledningsvis att jag stöder den här budgeten. Som ledamot Gunell sade så är det bra saker i den här budgeten, men samtidigt så lever vi i en ganska oviss tid just nu. Vi kan vara optimister och tro att saker och ting löser sig mer eller mindre av sig självt...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman! Jag håller med om att vi måste rädda vårt samhälle. Men vi måste också hela tiden vara medvetna om att vi måste göra vad vi kan för att effektivisera den offentliga sektorn, som flera har sagt här. Om vi se det på lång sikt så har vi en befolkningsutveckling som gör att det...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman. I början av 1990-talet när vi förhandlade om EU-medlemskapet och de konsekvensutredningar som då gjordes så visade att Åland till 45 procent av vår bruttoregionalprodukt var direkt beroende av sjöfartsnäringen och indirekt var upp till 70 procent av det åländska samhällets ekonomi beroende av sjöfartsnäringen. Då insåg vi att en sådan här...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Absolut. Kort och gott, jag vill också att framtida generationer ska kunna beställa sjöfiskad strömming på Nautical när de kommer och äter lunch, som vi snart ska göra nu.

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack för det. Det är de facto tack vare strömmingen och sälarna som vi finns här på de här grynnorna.

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Herr talman! Jag ska inte förlänga den här debatten speciellt mycket, men jag vill avslutningsvis säga att om det är någonting man har lärt sig under de senaste året och framför allt nu den senaste hösten så är det gränsernas betydelse och gränshanteringen. Jag vill framföra att det är väldigt viktigt att vi måste arbeta...

Roger Nordlund / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, herr talman! Som gammal trålfiskare känner jag att jag behövde ta till orda och säga några saker. På slutet av 70-talet var jag fiskardräng ombord på Pelle Husells fiskebåt Mita. På den tiden låg vi 20 båtar och drog i bredd ute i Ålands hav. Det var 20 stycken, i princip, åländska båtar. Då...

Roger Nordlund / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Självstyrelsearbete är ett tålamodskrävande jobb. Det vi nu talar om idag här och som finns i den här redogörelsen är det arbete som egentligen är igångsatt för cirka tio år sedan med de s.k. Jansson kommittéerna som drog upp de första riktlinjerna för hur vi ansåg att självstyrelsesystemet borde utvecklas. Det följdes av...

Roger Nordlund / Anförande / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Jag kan bara hålla med ledamoten Zetterman i hennes uttalande. Hållbarhetsarbetet är ett starkt argument också när vi fortsätter argumentera för mera behörighet på sådana områden som kan trygga sysselsättning här på Åland. Vi har en bra grund gjord där som vi kan vara stolta över och ger oss kraft i vår argumentation...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Det är fint att vi kan konstatera att vi är helt överens. Jag är optimist och jag tror att det är nyttan med det här ekonomiska systemet att vi kommer att få en sådan diskussion här både i lagtinget och i det åländska samhället. Jag är ganska säker på att det åländska näringslivet...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Det är därför som jag själv tidigare här i ett anförande för några dagar sedan lanserade tanken om att vi behöver ett ekonomiskt råd här på Åland som kan börja diskutera just de här sakerna. Hur ska vi utveckla det åländska näringslivet? Vilka förutsättningar behöver vi ge härifrån Ålands lagting politiskt för att...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Jag utgår ifrån att landskapsregeringen efter bästa förmåga deltar också i det arbetet och gör vad man kan. Men man får inte blanda ihop korten och säga att det åländska samhället och vår självstyrelse ska vara beroende där, därför att självstyrelsen har en annan status och det är den som vi ändå måste...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Oberoende av om de här förhandlingar som nu pågår skulle ge ett hundraprocentigt positivt utfall för Åland så kommer det ändå att finnas ett behov av tredje fasen eller nästa fas. Det kommer att behövas många faser om vi tittar framåt i tiden, för i det arbetet som nu pågår så finns inte...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Det stämmer helt det som ledamot Holmberg säger. Det kanske kan vara skäl att upplysa att när det gäller landskapets inkomster, de som vi fördelar här i budgeten, så från och med det här året så kommer cirka 2/3 från klumpsumma som är 0,47, detta får vi från finska statens budget och statens...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Jag tycker också att det är självklarhet att vi ska dra vårt strå till stacken när det gäller att försöka hålla Finland så tvåspråkigt som möjligt, att både finska och svenska ska vara nationalspråk i landet. Men man kan inte lägga det ansvaret på Åland, att det är vi som ska rädda svenska...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Jag tror att det finns anledning för oss att återkomma till det när vi har fått en bredare diskussion i vårt åländska samhälle och vi ser lite erfarenheter av det här året som vi nu lever och det kommande året. Det är naturligt att man pratar om beskattningsbehörigheten och sådana saker. Jag tror...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Herr talman! Jag tror att vi har möjlighet att komma dit till den statusen som var redan tidigare, men vi kommer inte dit automatiskt. Det kommer att kräva ett jättehårt arbete från rederiernas sida, från organisationernas sida och från det landbaserade näringslivet. Och att vi också politiskt är beredda att ställa upp och visa med...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Fru talman! Allt det som ledamot Holmberg säger stämmer. Jag upplever själv, eftersom jag på ganska nära håll ser och känner ganska många turistföretagare, jag beundrar hur uthållig och seg man är och hur mycket man är beredd att offra för att kunna vara kvar. Men det finns samtidigt, måste man veta, en gräns för...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Herr talman! Jag uppskattar att minister Karlström tar upp det här med gränserna. För det är helt riktigt så som ministern säger att det är gränserna, om vi får eller inte får resa, som är det avgörande sist och slutligen. Det som gör mig lite bekymrad kanske i den är diskussionen idag är att det...

Roger Nordlund / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Jag uppskattar att ministern kommer att kämpa för försäsongen och sommarsäsongen också västerifrån. Sedan en sak som jag kanske har lite annan uppfattning om är när det gäller antalet konkurser. Det är riktigt som ministern säger att det är säkert ingen formell konkurs, men det har nog väldigt mycket att göra med det...

Roger Nordlund / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Herr talman! Det kanske är lite märklig början på ett gruppanförande från ett regeringsparti att tacka ledamot Holmberg, som kommer från ett oppositionsparti. Det är kanske det viktigaste som ledamot Holmberg har gjort hittills under sin karriär i lagtinget, att väcka den här frågan genom den här åtgärdsmotionen. Jag har själv, eftersom jag har vissa...

Roger Nordlund / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-02-01

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Jag tror att vi borde kunna konstatera att det finns ett jättestort ansvar där ute i kommunerna. Se på kökarsborna hur de kämpar för sin kommun och sitt område för att skapa en framtid. Se på Jomala hur man utvecklar sin kommun och tar tillvara. Jag ser ingenstans på Åland där det egentligen inte finns...

Roger Nordlund / Repliksvar / Andra behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Det här beror säkert sedan på hur man värderar olika storheter. Jag tillhör dem som väldigt mycket värderar det lokala engagemanget som det innebär att ha en egen kommun. Framförallt för skärgårdskommunerna vågar jag påstå att det är helt avgörande att man har en egen demokratisk organisation. I det här fallet kallas det för en...

Roger Nordlund / Repliksvar / Andra behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Herr talman! Så är historien och det kan vi inte förändra nu. Det som vi behöver fundera på nu är hur vi kan vi skapa den bästa möjliga framtiden för den åländska offentliga ekonomin, både landskapets och kommunernas. Vad är det klokaste sättet att arbeta på för att vi ska ha så bra kostnadseffektivitet men...

Roger Nordlund / Repliksvar / Andra behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Herr talman! Det är väl som vicetalman Sjögren sade, att ni "bulldozar på" och sedan kanske det var en hel del skräckpropaganda. Men det visar att det var väldigt mycket känslor från båda sidor i det här. Jag har försökt lära nuvarande lantråd Veronica Thörnroos att när det gäller vad som avgör för människor, saken...

Roger Nordlund / Repliksvar / Andra behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Vi har det övergripande ansvaret för att den offentliga ekonomin ska vara långsiktigt hållbar här på Åland, utan tvekan. Sedan tycker jag att vi ska bistå med de redskap som behövs för att kommunsektorn ska kunna skapa sig sin egen framtid. En sådan framtid som har accept inom kommunsektorn i sig självt, inte bara bland...

Roger Nordlund / Repliksvar / Andra behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Vår viktigaste uppgift är kanske att skapa trygghet. Trygga människor är också beredda att skapa utveckling. Rädda människor bara slår vakt om det man har helt enkelt. Jag tror att det är det som kanske är det viktigaste. Det har varit så väldigt mycket fokus på gränserna. Gränserna har de facto ingen kostnadseffektiv i sig,...

Roger Nordlund / Repliksvar / Andra behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Det är helt riktigt som ledamot Strand sade, när man ger sig in i de här diskussionerna så måste man göra det med öppna ögon och kunna se på alla saker egentligen. Vi har skapat en väldigt komplex verklighet inom landskapets egna offentliga sektor som vi ansvarar för och också inom den...

Roger Nordlund / Repliksvar / Andra behandling / 2021-01-25