Sagt i salen

1 - 50 av totalt 73 tal

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Det stämmer. Det gäller att vi tar vara på de positiva sakerna och trots att känslorna ibland gärna vill ta överhand så måste man ändå tänka klart, kallt och långsiktigt. Det är det som är det viktiga för att skapa fred, säkerhet och trygghet för människorna. Om man ska lyfta fram någonting annat positivt i...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Herr talman! Jag har själv noterat via nyheterna samma sak som ledamot Holmberg har gjort med viss förvåning måste jag säga, med tanke på att de andra rederierna har gjort rätt i den saken, tycker jag. Jag tycker att förklaringarna från nämnda rederi inte är moraliskt hållbara i dagens situation. Deras argumentation, om jag förstod...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack ledamoten Valve. Det är precis så som situationen är och därför uppskattar jag väldigt mycket statsledningens, i det här fallet presidenten, statsministern och regeringen, sätt att hantera den här situationen. Man har varit handlingskraftig när det händer saker, men man har också sagt att man ska ta sig tid att skapa en bred konsensus...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Herr talman! Ja, det stämmer det som ledamot Zetterman sade. Det är svårt att förstå konsekvenserna när mer än 2 miljoner människor är på flykt i Europa. Om man omsätter det så är det mera människor än det bor i Estland, som ett land som skulle förflytta sig. Det kommer att kräva mycket resurser, mycket...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Herr talman! Det är helt sant. Vi märker ju redan i dag stigande bränslepriser och så vidare, men när man ser tv bilderna från Ukraina så tycker man att det är ganska banalt egentligen. De människorna får offra sina liv bokstavligen, sina hem, lämna allt bakom sig och allting förstörs. Då är våra uppoffringar hittills...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, bästa åhörare. Nu när vi sitter här i salen och när jag står här i talarstolen så pågår i det närmaste ett fullskaligt krig i ett europeiskt land och 2 miljoner människor redan nu - kanske ännu fler - är på flykt från sina hem och söker räddning någonstans. De lämnar...

Roger Nordlund / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Fru talman! Tack för ordet. Den här diskussionen om landskapets BNP, eller bruttonationalprodukt som det egentligen skall heta, har förbryllat mig lite under årens lopp. Speciellt de senaste åren. Att vi haft ett sådant tvärt fall men ändå när jag tittar runtomkring mig tycker jag att vi har ett hyfsat välmående samhälle som fungerar rätt...

Roger Nordlund / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Ja, fru talman, det skulle kanske vara bättre om ÅSUB skulle göra den bedömningen. Men som jag ser det tror jag inte att vi åker i en Bentley men vi åker inte heller i en Trabant. Jag misstänker att det är en ganska okej Toyota som vi fortfarande åker i. Men det gäller att se...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Fru talman! Jag kan bara hålla med ledamoten Påvals i det här uttalandet. Jag hoppas och tror att projektet grit:lab som är på gång i samarbete med landskapet, PAF och utbildningsväsendet ska bli ett pilotprojekt som ger ringar på vattnet så att man ser hur man kan göra. Det här blir i en ganska...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Ja, fru talman, det stämmer helt som ledamoten Eriksson säger. Jomalas politiker, tjänstemän och duktiga företagare har skött det bra men ni får nog vara lite på tårna i Jomala också nu för jag tycker att Mariehamn börjar röra på sig och är i en bra utveckling. Jag tror att vi kommer att få en...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Jag håller egentligen helt och hållet med det som ledamoten Zetterman säger. Jag vill tillägga att jag har varit under hela mitt politiska liv och är decentralist ut i fingertopparna. Men man måste också inse att ska man ha många vagnar efter ett lokomotiv måste det vara ganska starkt. Lokomotivet i den...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Ja, fru talman, det är absolut så att det är helheten som är det fantastiska. För två år sedan, har jag för mig, hade jag förmånen att få vara med på resemässan i Helsingfors tillsammans med Visit Åland. Det slog mig då att jag trodde att de flesta som reste till Åland skulle fråga efter...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Ja, fru talman, det är ju så att vi har en befolkningstillväxt på Åland och vi har också en ålderspyramid som ser ut som den ser ut. Det här gör att det finns ett ökat behov när det gäller olika serviceformer både från barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg. Det kommer så att säga på köpet...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Ja, fru talman, det är helt och hållet sant, det som en ledamoten Strand säger. Jag tror det som vi måste inse är att vi inte har råd med suboptimeringar av det åländska samhället och offentliga sektorn mer. Jag sitter också med i ÅHS styrelse och det sparkrav vi har på oss nu en...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Det var det som jag försökte påvisa i mitt anförande, att vi behöver ha en nyanserad bild och kanske analysera BNP:n på lite mera intellektuellt sätt än bara se det som en siffra att jämföra med nationerna runt omkring oss. Så kan vi inte göra. Det är inte rättvist mot Åland. Jag håller också med...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Nej, jag kan bara hålla med och jag hoppas och önskar verkligen att Ålands högskola ska bli den utvecklingskraft som det borde vara i det åländska samhället. Det finns vissa ekonomiska förutsättningar som har kommit med de så kallade resilienspengarna. Jag hoppas att det blir ett lyft som också det åländska näringslivet har nytta...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Fru talman! Jag håller helt med och det stärker det som jag sade tidigare att det kanske inte ens behöver finnas arbetsplatser här utan det är till och med så att man tar jobbet med sig hit till Åland. Bara man hittar ett bra och vackert ställe där man kan bo och där man vet...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Talmansval V 1/2021-2022

Jag, Kjell Roger Nordlund, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Roger Nordlund / Anförande / Föredras / 2021-11-08

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter. Centern har tagit den här situationen som vi nu befinner oss i på ett mycket stort allvar. Lantrådet har fört väldigt långa och grundliga diskussioner med lagtingsgruppen om hur vi ska agera för att bäst hantera den situationen som uppstått genom det beslut som fattats och också utgående från det misstroendet...

Roger Nordlund / Gruppanförande / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Jag kan försäkra ledamot Holmberg att vicelantrådet nog inte upplever den här situationen och de åtgärder som vidtagits som någon belöning, tvärtom eftersom det tillhör hans hjärteområden egentligen. Men han är beredd att också fortsätta göra sitt bästa för att regeringen ska kunna komma fram med sådana förslag som kan godkännas av lagtinget i slutändan...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Bara för tydlighetens skull så ser jag det som nödvändigt att replikera mot ledamot Gunell när det gäller storleken på områden och konstatera att det fortfarande är 4 000 som gäller. Någon ändring av förordningen har inte skett. I det här fallet så har vicelantrådet Jansson gjort en in casu bedömning precis såsom...

Roger Nordlund / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Det är precis så det är. Det har fattats ett antal beslut genom årens lopp, senast också under den föregående perioden och under perioderna före. Jag kan nog gå tillbaka till min egen tid som lantråd till och med, för jag fattade säkert något beslut som har varit någon kvadratmeter över detta, 3...

Roger Nordlund / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Visst är det så, ledamoten Fellman ger en riktig realistisk beskrivningar av hur det kan gå, men det är vårt gemensamma ansvar att se till att det inte går så. Där måste vi antagligen alla vara beredda att kompromissa i viss mån. När jag fick det här förnäma uppdraget att hålla gruppanförande idag så...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Det är precis så att det kommer alltid att finnas någon gräns, oberoende av vilken gräns man sätter, som är lite över. Det är därför som det är väldigt viktigt att det kommer in i lagstiftningen och att man sedan är tydlig i all kommunikation att det är det här som gäller, och att det...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Det är ju så att allting som vi sysslar med i den här salen så är ju politik. Vi har majoritet, vi har minoritet och så vidare. Majoritetens uppgift är att föra frågor och utvecklingen framåt och oppositionens uppgift är att granska allt som görs, vilket nu sker i det här ärendet. Och...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Det ligger ett lite insinuerande tonläge, tycker jag i ledamot Zettermans anförande här. Jag vill inte ge mig in i den diskussionen, utan det viktiga för mig som talare för Centerns lagtingsgrupp är att de grundläggande konceptuella frågorna; hembygdsrätten, näringsrätten och jordförvärvsrätten, ska hanteras med stort ansvar och bred enighet. I självstyrelsepolitiska nämnden har...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Ett konkret svar på frågan, nej så kan man inte göra, då får det konsekvenser och det har det fått för vicelantrådet i det här ärendet, det är helt tydligt. Sedan har vi också varit väldigt tydliga med att om man går in i en regering så ska man vara lagspelare. Det finns...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Tack för det. Vi måste tänka framåt och försöka skapa möjligheter för samhället att utvecklas. De instrument som vi har till förfogande måste ju också utvecklas med den tid vi lever i och det är inte alltid så lätt. Vi har svåra avvägningar att ta ställning till. Sedan vill jag säga att varken...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Jag kan inte dra mig till minnes, men mitt minne är inte alltid det bästa, säkert har det funnits olika historier om vi går igenom hela självstyrelsens historia. Det viktiga är att vi är bestämda, ser framåt och ser till att något liknande inte händer igen. Politik är en förtroendebransch, det måste vi...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! I normala och i de flesta fall av misstroendedebatter så är situationen den att oppositionen anklagar regeringen och regeringen och regeringspartierna står upp med näbbar och klor försvarar sig och är inte beredda att ändra på en millimeter. I det här fallet så har regeringen och lagtingsgrupperna bakom den här regeringen visat en...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Det är helt riktigt som ledamot Påvals sade att lantråd har haft och har en mycket tung arbetssituation. Men den här typen av ärenden så ska ju beredas av tjänstemän. Det är vår bestämda uppfattning att man ska följa det regelverk som vi har. Då kommer de beredningarna att ske på ett sådant...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Det är skäl att påpeka att självstyrelsepolitiska nämnden aldrig har behandlat något enskilt jordförvärvsärende, utan nämnden har diskuterat principen om man ska höja från 4 000 till 4 400. Och där har nämnden gett ett klart besked att det ska vi inte göra, utan vi ska invänta den lagstiftningsprocess som pågår nu. Så...

Roger Nordlund / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Vi är överens om att nämndens beslut handlade om förordningen. Jag hoppas att vi kan vara överens om det. Det operativa verksamheten, konkreta fall behandlas i landskapsregeringen och principerna behandlas av Ålands lagting och dess organ. Sedan, herr talman, när det gäller ledarskapet så det vore ju omänskligt att tro att man som...

Roger Nordlund / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Josefsson. Jag tycker kanske att det här var det mest värdefulla, mest framåtriktade och kanske det mest betydelsefulla inlägget här i dag hittills som har en konklusionsnivå. Det handlar ju de facto om ledarskapet och utvecklingen av vår förvaltning och att ta tillvara den enorma resurs som vi har genom...

Roger Nordlund / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tycker också att ledamot Josefsson var inne på en väldigt viktig sak när det gäller att vi måste bli bättre här på Åland att hitta goda EU-projekt som kan innebära både nya arbetsplatser och friska EU-pengar in i vårt samhälle. Samhällen runt omkring oss gör allt vad de kan för att...

Roger Nordlund / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Jag vill först börja med att säga att jag stöder den här tilläggsbudgeten. Det som gör mig glad och värmer mitt hjärta så är faktiskt den här satsningen på Bomarsunds besökscentrum, att detta kan förverkligas om den här budgeten kommer att godkännas så småningom här i lagtinget. Det har stor betydelse både...

Roger Nordlund / Anförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman! Det är precis det som jag försöker sätta fingret på. Jag tycker att vi ska ha fokus på att rederinäringen inte är till för sig själv och inte ens bara för turismen, utan den är faktiskt till för hela det åländska samhället. Det är en grundförutsättning för att vi ska kunna ha...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Jag kan ju bara hålla med vicetalman Sjögren i det hon säger. Jag understryker igen att det är inte bara för rederiernas egen skull och för turistnäringen utan det är faktiskt för oss alla som bor här Åland. I princip inom vilket område och vilken bransch som vi än är verksamma så...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman! Det är sant att vi har många underskott och gamla synder kan vi väl säga. Om jag ska försöka säga någonting som jag har gått och funderat väldigt mycket på, och som stört mig under den senaste delen av mitt politiska liv, så är det ryckigheten i politiken som vi för på...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman! Jag sade inledningsvis att jag stöder den här budgeten. Som ledamot Gunell sade så är det bra saker i den här budgeten, men samtidigt så lever vi i en ganska oviss tid just nu. Vi kan vara optimister och tro att saker och ting löser sig mer eller mindre av sig självt...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman! Jag håller med om att vi måste rädda vårt samhälle. Men vi måste också hela tiden vara medvetna om att vi måste göra vad vi kan för att effektivisera den offentliga sektorn, som flera har sagt här. Om vi se det på lång sikt så har vi en befolkningsutveckling som gör att det...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman. I början av 1990-talet när vi förhandlade om EU-medlemskapet och de konsekvensutredningar som då gjordes så visade att Åland till 45 procent av vår bruttoregionalprodukt var direkt beroende av sjöfartsnäringen och indirekt var upp till 70 procent av det åländska samhällets ekonomi beroende av sjöfartsnäringen. Då insåg vi att en sådan här...

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Absolut. Kort och gott, jag vill också att framtida generationer ska kunna beställa sjöfiskad strömming på Nautical när de kommer och äter lunch, som vi snart ska göra nu.

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack för det. Det är de facto tack vare strömmingen och sälarna som vi finns här på de här grynnorna.

Roger Nordlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Herr talman! Jag ska inte förlänga den här debatten speciellt mycket, men jag vill avslutningsvis säga att om det är någonting man har lärt sig under de senaste året och framför allt nu den senaste hösten så är det gränsernas betydelse och gränshanteringen. Jag vill framföra att det är väldigt viktigt att vi måste arbeta...

Roger Nordlund / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, herr talman! Som gammal trålfiskare känner jag att jag behövde ta till orda och säga några saker. På slutet av 70-talet var jag fiskardräng ombord på Pelle Husells fiskebåt Mita. På den tiden låg vi 20 båtar och drog i bredd ute i Ålands hav. Det var 20 stycken, i princip, åländska båtar. Då...

Roger Nordlund / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Självstyrelsearbete är ett tålamodskrävande jobb. Det vi nu talar om idag här och som finns i den här redogörelsen är det arbete som egentligen är igångsatt för cirka tio år sedan med de s.k. Jansson kommittéerna som drog upp de första riktlinjerna för hur vi ansåg att självstyrelsesystemet borde utvecklas. Det följdes av...

Roger Nordlund / Anförande / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Jag kan bara hålla med ledamoten Zetterman i hennes uttalande. Hållbarhetsarbetet är ett starkt argument också när vi fortsätter argumentera för mera behörighet på sådana områden som kan trygga sysselsättning här på Åland. Vi har en bra grund gjord där som vi kan vara stolta över och ger oss kraft i vår argumentation...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Det är fint att vi kan konstatera att vi är helt överens. Jag är optimist och jag tror att det är nyttan med det här ekonomiska systemet att vi kommer att få en sådan diskussion här både i lagtinget och i det åländska samhället. Jag är ganska säker på att det åländska näringslivet...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Fru talman! Det är därför som jag själv tidigare här i ett anförande för några dagar sedan lanserade tanken om att vi behöver ett ekonomiskt råd här på Åland som kan börja diskutera just de här sakerna. Hur ska vi utveckla det åländska näringslivet? Vilka förutsättningar behöver vi ge härifrån Ålands lagting politiskt för att...

Roger Nordlund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03