Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Temporära förändringar av studiestödet LF 16/2020-2021

Tack, talman! Detta behöver inte dröja särskilt lång tid. Utskottet föreslår att lagen antas utan förändringar, av det skälet att behovet finns där. Vi ser att ålänningar behöver lyfta studiestöd för att det för ögonblicket inte finns tillräckligt med jobb, det är uppenbart och tydligt. I budgeten som vi så småningom ska hantera finns ett...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! I finans- och näringsutskottet har vi hanterat landskapsregeringens eniga förslag till årets första tilläggsbudget. Vi har efter ett grundligt arbete och berörda höranden landat i ett betänkande som stöds av en stark majoritet av utskottets medlemmar representerande såväl regeringspartierna som oppositionen. Det är en styrka och förhoppningsvis ett tecken på att kriser kan förena. Mot...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamoten Silander för att ni lyfte den frågan. Det där är ju inte en alldeles enkel nöt att knäcka, för det som man planerar att göra från landskapsregeringens sida är någonting som vi inte hittills har haft. Man gör en reform inom kollektivtrafiken. Man måste nog minnas att det är inte det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag delar ledamoten Silanders uppfattning. Vi behöver nå en slags definition av hur fullmakterna verkligen fungerar. Det visar sig inte minst av debatten i denna sal, där det alldeles tydligt visar att man ibland och alltför ofta pratar om olika saker när det handlar om fullmakter. Detta behöver tydliggöras och det ser vi fram...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Ledamoten Gunell ställer den svåraste frågan av dem alla. Det är omöjligt att besvara om det är tillräckligt eller om det inte är tillräckligt. Det är, som ledamoten själv känner till, direkt avhängigt hur pandemin utvecklar sig. Om vi inte ser en verkan av vaccinet så att folk börjar resa igen så är det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Det enkla svaret är nej. Det lite mer fördjupade svaret är att frågan har berörts. I samband med höranden så har det diskuterats hur vi alla kan arbeta för att skapa en så bra Ålandsbild som möjligt. Vi ska koncentrera oss på att berätta hur tryggt det är att resa hit och hur tryggt...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Den frågan är väldigt enkel att göra otroligt komplex och därför kan det nog finnas skäl till att man försöker kanske starta om från början för att bestämma sig för vad det egentligen är som det handlar om. För det är ju så att om detta lagting beviljar en fullmakt så ger det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Det är en viktig fråga som ledamoten Zetterman lyfte. Mer information behövs alltid, informationen är egentligen alltid för lite och då måste man hitta en balans i det arbetet. Jag har uppfattat att inom utskottet så har vi tagit "tillsammansskapet" långt. Alla har försökt bjuda till, för tillsammansskap handlar ju inte bara om...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Jag delar inte riktigt den här beskrivningen faktiskt med ledamoten och det kanske hör till rollerna. Det kanske är så att man från oppositionens sida ska tycka en sak och från regeringsblockets sida en annan, så är åtminstone min erfarenhet då jag har varit i båda rollerna tidigare. Jag hade ändå hoppats att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Jag delar den insikten och de synpunkterna. Vi ska dela den informationen som finns, det finns ingenting att gömma faktiskt. Sedan att man inte producerar meddelanden i den takt som man skulle vilja, det finns alltid förklaringar till det. Sist och slutligen så gör nog faktiskt alla så gott man kan på båda...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten Holmberg var en av dem som starkt bidrog till en politisk samling i budget 2021. I det betänkandet lyftes saker fram som antogs av ett hundraprocentigt lagting faktiskt, det finns vägledning och det finns en slags efterfrågan som jag vet att finansminister Höglund har tittat på. Jag vet att det kommer att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Det enkla svaret på ledamotens Fellmans mycket berättigade fråga är att någon gång måste man välja. Till sist måste man försöka prioritera olika projekt. Den politiska verkligheten är att fördyringen av Bomarsunds besökscentrum inte är enkel att hantera. Vi kan inte bara stillatigande se på när någonting blir dyrare utan att göra någonting...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! I alldeles vanliga fall så är det enklare att svälja fördyringar än under extrema omständigheter. Vi lever i dag under extrema omständigheter och det saknas pengar. Det saknas väldigt mycket pengar i den åländska kassan. Allt kommer att behövas på sitt sätt, antingen för att vi ska genomleva den arbetslöshet vi just nu...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten Påvals föregår med gott exempel här. I en replik så för man ett resonemang som avslutas med en form av fråga som andas en god ton och en nyfikenhet till det som ska bli svaret. Jag har lärt mig väldigt mycket av ledamöterna Josefsson och Mattsson, för de har faktiskt kommit med...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Det är precis så det är. Jag kan tycka att betänkandet som vi nu debatterar i dag är resultatet av diskussioner där faktiskt alla berörda har försökt lyssna på varandra så långt som det någonsin har varit möjligt. Därför har betänkandet ett ganska starkt understöd, får man säga, i utskottet, det har ett stöd...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Tack för ett fint anförande vicetalman Sjögren. Jag tycker att det är svårt att säga hur folk i denna sal kommer att rösta så det ska jag avhålla mig ifrån att spekulera kring. Men jag kan lyfta det som jag vet att är fakta. Jag tycker att det är på sin plats att...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Sedan skulle jag också vilja lyfta det som vicetalman Sjögren nämnde kring fastighetsverket och vikten av att de nu ges möjligheter att fortsätta det arbete som har inletts på ett lovande sätt tycker jag. Ingenting är väl färdigt efter bara fem år, fastighetsverket har funnits i fem år så här långt och det...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Den första som på riktigt fick upp mina ögon för den oemotståndliga berättelsen kring Bomarsundstiden var talman Roger Nordlund. Han var den första som verkligen berättade för mig. Jag fastnade rätt snabbt, för om det är något som jag alltid har kunnat begripa så är en god berättelse och vad den kan göra...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Jag är helt enig i det. Jag vill försöka säga att det här materialet som togs fram då har varit med som en del i det fortsatta arbetet. Jag har läst varje ord i det och det har varit en väldigt viktig del i hur vi nu har arbetat vidare. Det är ändå...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Avvikande reglering i fråga om hälso- och sjukvårdens vårdgaranti LF 18/2020-2021

Talman! Jag ska inte uppehålla mig länge vid detta betänkande, även om det på sitt sätt är ganska intressant. Det handlar om hur vi ska göra när det finns ett behov av brådskande lagstiftning. Denna hälso- och sjukvårdens vårdgaranti inlemmades i tilläggsbudget nr 1 för att man uppfattar att vi behöver se över lagstiftningen i händelse...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2021-03-24

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Låt mig börja med en klassisk klyscha som jag tycker rätt väl illustrerar läget kring just denna årets första tilläggsbudget. När det blåser upp har varje sjöman två val. Antingen väljer man att stanna i hamn och vänta på att det mojnar eller så hissar man segel och drar nytta av kraften i vinden. Nu...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Nej. Att det blev så handlar nog mera om att "vad hjärtat är fyllt av så talar munnen gärna om". Jag nämnde faktiskt också ett tilläggsanslag till Visit Åland liksom studielånet. Jag kunde ha gått in på kollektivtrafiken men den kändes ändå som en såpass teoretisk fråga så att den ska vi ta i...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Den isen tror jag än så länge är för svag för att man ska ge sig ut på och förklarar alldeles för mycket kring. Alldeles personligen är jag av den åsikten att investeringar är någonting man ska försöka genomföra så mycket det någonsin är möjligt. Man ska också titta väldigt aktivt på de inbesparingar som...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Det gjorde mig glad att ni ägnade en så stor del av anförandet åt Bomarsunds besökscentrum. Jag delar uppfattningen att det är en viktig satsning som vi bör genomföras. Jag vill också påminna om att det är någonting som har gått över flera regeringar och där har faktiskt Liberalerna spelat...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Det är klart att man måste granska alla delar. Man ska dock minnas att summorna som vi idag pratar om är ungefär samma summor som vi pratade om för ett dussin år sedan, trots all den fördyring som har hänt. Det är också ett bygge som faktiskt präglas av att vara väldigt udda....

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! I lagförslaget nämns i grundarbetet att forskningen slår fast att längre serveringstider ökar mängden alkoholrelaterat våld, vilket är rimligt. Ett av de strategiska områden som lyfts i regeringsprogrammet är folkhälsan. Målet med all politik borde vara att skapa förutsättningar för att medborgarna ska vara så friska som möjligt, det ska alla arbeta för....

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Det låter som en god idé. Man hade möjligen kunnat tänka att det hade varit klokare att först göra en utredning över alkoholvanor och sedan fatta beslut om lagstiftning. Det hade blivit en möjligen naturligare följd i det hela. I regeringsprogrammet, som jag återkommer till, så nämns särskilt beroendeproblematik som ett fokusområde när det...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Jag vill vara tydlig med att jag inte kan stödja detta lagförslag, då jag betraktar det som skadligt i högre grad än nyttigt för Åland och ålänningarna. Nu kan detta te sig underligt då jag utgör en del av regeringsblocket, men detta har med vårt förhållande till kemiska substanser att göra och berör i...

Jörgen Pettersson / Anförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tillgängligheten. Att man tar bort de olika nivåerna, att man gör det enklare att köpa. Det räcker till för min del. Jag tycker inte att vi ska jämföra oss så hemskt mycket med Finland i det här avseendet. När Finland genomförde sin lagstiftning så gjorde man det av rätt många skäl till följd...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag är inte riktigt säker på om jag riktigt förstod hela slutsatsen där. För att en pandemi just nu skördar offer inom företagandet så kan vi inte släppa blicken på vad vi ska genomföra och vad vi inte ska genomföra. Det här lagförslaget syftar enligt min mening till att göra tillgängligheten av alkohol...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Det här är en svår fråga, det är inte fråga om något annat. I alla regeringar som hittills suttit, i vart fall under den tiden som jag har varit aktiv, så har man bestämt sig för att där finns frågor som berör ens samvete på andra sätt än rent budgettekniska möjligen avväganden. Där är min...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Om man har varit med ett tag i detta så framstår det väldigt tydligt att undersökningar kommer och går. Ibland visar de åt det ena hållet och ibland visar de åt det andra hållet. Inte kan man riktigt dra slutsatser för hur det ligger till. För den skull är det bra att man...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag noterar att man ofta använder begreppet fylleslagsmål eller vad man nu använder, det är en liten del av det hela. Det är någonting extremt litet. Det som är allvarligt är det som inte syns och vägen att få reda på det är oftast rätt snärjig och den gör rätt ont. Innan man...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Den där frågan är nog grannlaga. Min uppfattning är att färjorna i stort sett lever sitt eget liv och att de bör få fortsätta göra det. De transporterar ändå människor som huvudsakligen bor i Finland och Sverige, alltså på helt andra platser än på Åland. Det är lagstiftningsbehörigheter som vi inte har. Däremot...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Svar, ja. Jag tycker att allt som kan stärka självstyrelsen och ge oss mer verktyg bör man arbeta för att det ska ske. Det finns också mycket annat man kan göra när det handlar om alkoholpolitik, som till exempel att man ska möjliggöra små företag ute på landet att enklare kunna producera och...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Temporära förändringar av studiestödet LF 16/2020-2021

Talman! Jag ska inte uppta den remissdebatterna alldeles för länge, men jag tycker det är viktigt att inskärpa att hela Centergruppen står bakom detta förslag. Det är inte självklart. Det handlar ändå i runda slängar om 70 000 euro som vi egentligen inte har, om man är noga. Vi står inför ett läge där vi...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Temporära förändringar av studiestödet LF 16/2020-2021

Tack, talman! När det gäller att värdera insatser är sådant väldigt svårt, eftersom allt spelar roll. Hur vi har byggt upp vårt skolväsende spelar roll. Hur vår dagvård är arrangerad spelar roll. Vilka bidrag till företagen vi har spelar roll. Och alldeles särskilt hur vi finansierar möjligheten till studier. Så man kan säga att det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Temporära förändringar av studiestödet LF 16/2020-2021

Tack, talman! Jag håller med. Det här illustrerar väldigt tydligt hur lätt det är att missuppfatta saker i denna sal. Det händer kanske lite för ofta mellan varven. Vi borde alla tänka på det här, att trots att vi pratar om faktiskt samma sak så kan det ibland studsa snett. Vilket det inte gör i...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman! I vår strävan att göra självstyrelsen tydligare finns det såklart alltid mer att göra. Som nämndes i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande vore det till exempel klokt att försöka sambehandla den självstyrelsepolitiska redogörelsen med det externpolitiska meddelandet. Båda har ju bäring på vår autonomi och är betydelsefulla för förståelsen bland ålänningar och tydligheten mot omvärlden. Dagens diskussion...

Jörgen Pettersson / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Det är alldeles riktigt, det ska ske genom Nordiska rådsdelegation och det ska ske på alla andra platser. Gemensamt för dem är att det räcker inte med att vi här hemma tycker som vi tycker, vi måste nå ut med vårt budskap. Vi måste nå ut med det genom debattartiklar, genom påtryckningar, genom...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman! Det är något som naturligtvis stöds från detta lagting. Vi ska synas, vi ska höras och vi ska på basen av vetenskap där så är möjligt lyfta fram klokskap hellre än att agera i någon form av panik, vilket det verkar vara just nu. Det har blivit någon form av landskamp när det gäller...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Precis sådär är det och där tycker och tror jag att Åland borde kunna ha ett slagläge att göra sig hörda när det inte fungerar som det borde i våra omkringliggande regioner så har vi egentligen både en möjlighet, en chans och en skyldighet att peka på det som är orimligt. I likhet...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Precis så är det fast parlamentet har en sak som regeringarna inte har, de har möjligheten att bilda opinion. Om man tar vara på den möjligheten så har man faktiskt chansen att göra sig hörd. I dagens läge är det lätt och svårt samtidigt för bruset är så stort och det är så...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Till ledamoten Holmström vill jag säga tack och ge inte upp. Jag hör till dem som tycker att det är befriande att lyssna till visioner som på sätt och vis är präglade av egensinne, vilket är ett rätt vackert ord i dessa tider. När ni säger att vi skall bli världens hållbara röst,...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Precis som där är det. När ett äldre sätt att betrakta verkligheten möts med någonting nytt om man tillsammans kan samarbeta så blir resultatet faktiskt ganska bra. Jag vill också tillägga ledamoten Holmström utan andra jämförelser för det är att gå för långt, 1962 sade president Kennedy att vi ska åka till månen...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! Bra jobbat ledamot Påvals. Det tyder på spelöga att lyfta de här frågorna just nu. Frågan är inte jätteenkel. Pelagiskt fiske, som det kallas, det gemensamma fisket mellan strömming och vassbuk tar 95 % av fångsten i Östersjön. I stort sett all fisk som vi fiskar kommer ut på det sätt. De är...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! ICES består av 6000 vetenskapsmän säger de, som kommer från 700 marina institutioner. Vad det betyder i verkligheten kan jag inte bedöma, men det verkar som att EU-kommissionen baserar sina kvotbeslut uteslutande på vad ICES gör för någonting. Då är frågan: vems ärenden springer de? Är det med omsorg om miljön eller med...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020 BF 2/2020-2021

Talman! Detta är en typisk städarbudget där vi lägger till väsentliga förändringar som uppstått efter räkenskapsårets slut. Det är inte en budget där framtiden hanteras, vilket inte är så enkelt att begripa för budgeten är ju trots allt en framtidsbedömning över förväntade intäkter och kostnader. För tydligheten skull så borde vi kanske hitta ett annat sätt...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2021-02-03

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020 BF 2/2020-2021

Tack, talman! Jag tror att man ska tänka så här när det gäller insatserna när pandemin började, då sattes alla klutar till för att man skulle ta så hög höjd som möjligt för att reda upp det som hände. Det är ungefär som när det händer haverier till sjöss, det är det bättre att sätta...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020 BF 2/2020-2021

Tack, talman! Väl prioriterade satsningar så tror jag att jag vågar säga att är huvudfokus för såväl landskapsregeringen som hela detta lagting. Det är något som har lyfts fram i utskottsarbetet och i alla möjliga olika sammanhang. Exakt hur mycket pengar som har använts av det som är tillsatt så ändrar ju allt eftersom. Det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03