Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! Jag tänker ta tillfället i akt och påminna ledamoten Holmberg om varför denna åtgärd har vidtagits och varför utskottet stöder den. Det är för att säkra vardagen hos vanliga ålänningar, för att se till att den sociala servicen fungerar, för att se till att skolor har det utrymmet de behöver och för att se...

Jörgen Pettersson / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! Man kanske också ska påminna om att plåster är till för att sätta på blödande sår, det är därför man har dem. I det här fallet så gör man det för att vi ska säkra upp en situation som är svårbedömd. Hur det kommer att gå för kommunerna i anslutning och efter pandemin vet...

Jörgen Pettersson / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Det är riktigt ledamot Holmberg. Revisionen, såsom jag känner den på Åland, så vet mycket väl att deras uppgift är att peka på saker som de uppfattar som konstiga eller som sticker ut från gängse normer, och det får de påpeka. De vet också att de är inte de som bestämmer. Det är den här...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Talman! Lag- och kulturutskottet är att gratulera som får det här ärendet på sitt bord. Arbetet kring hur information från offentlig sektor ska hanteras är att inte bara att lära sig förstå framtiden utan också lära sig hantera den och dra nytta av möjligheterna i digitaliseringen. Framtiden blir ju sist och slutligen som vi tillsammans...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Tack, talman! Jag tänker ta tillfället i akt eftersom ledamoten Zetterman av allt att döma inte känner till att det har dragits lärdomar av revisionsberättelsen, till exempel när det handlar om att åstadkomma bredaste möjliga politiska överenskommelser när det handlar om att genomföra stora projekt. Det har nu sedan snart ett år tillbaka formats en...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Tack, talman! Jag måste besvära ledamoten Zetterman med att påminna om att hennes minne är ganska dåligt. Det var inte spaden det handlade om, det var upphandlingen. Det var upphandlingen som kunde genomföras, för en upphandling av ett sådant projekt är väldigt svårt, vilket framkommer rätt tydligt i denna effektivitetsrevision. Den förra regeringen gjorde ett...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Tack, talman! Anförandet var personligt betingat och det tackar man för, det är alltid lite uppfriskande att lyssna till sådant som möjligen inte direkt spelar till revisionsrapporten, men ändå. Jag tänker egentligen ta tillfället i akt och tacka ledamoten Holmberg för att man inte faller i fällan att låta ens egen ilska gå ut över...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Tack, talman! Jag kan nog inte riktigt hjälpa det, men jag drar slutsatsen att den upprördhet som ledamoten Valve uppvisar över vissa skrivningar i en revisionsrapport egentligen nog emanerar ur att den kanske är ganska korrekt sist och slutligen. Att fästa alldeles för stor vikt vid vad som står där och dessutom ta till de...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Tack, talman! Jag ska göra som ledamot Valve, men jag går till Vysotsky som säkert ledamoten väl känner till, en rysk protestantisk sångare. Sanningen känner vi, hon går i gyllene klänning och illustrerar väldigt tydligt att det som är verklighet på ett ställe så är en annan verklighet någon annanstans. Jag tror faktiskt att landskapsrevisionen...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Talman! Tack för det påpekandet. Det är säkert viktigt att komma ihåg det där. Ändå vill jag hävda en mer filosofisk fråga för i praktiken så är vi än så länge utan lån och ju längre vi kan hålla oss på det sättet så desto bättre för alla. Men vi ska minnas att vår omgivning...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-31

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, talman! Jag delar den uppfattningen. Lån är någonting som man ska ta till i absolut sista ändan. Jag ville lyfta fram i anförandet att trots att vi inte kan jämföra oss med ett land som har den beskattningsförmåga som vi saknar - som vi nu har lite bättre efter den senaste revisionen - så...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-31

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Talman! Det är med blandade känslor som jag står här och talar om årsredovisningen för 2020. För å ena sidan så är den sannolikt den främsta och bäst upplagda årsredovisningen hittills. Den har alltid utvecklats lite och den här gången så är den bättre än vad den tidigare har varit. Vi har mer årsverken att...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-31

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, talman! Framtiden oroar inte mig. Framtiden är något som ålänningarna kommer att hantera den här gången också, liksom man alltid tidigare har gjort när framtiden kommer. I årsredovisningen så kan jag inte se någonting som handlar om Mise eller om olika samarbeten eller Oasen eller vad det nu är. Årsredovisningen är siffror som berättar...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-31

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, talman! Det här är nog bokslutsdiskussion på en rätt hög nivå. När är man skuldfri? Finns det överhuvudtaget någonting sådant som att vara skuldfri? Man kan säga att landskapet Åland är skuldfritt när det handlar om statsskulden. Men det är också rättvist att säga att vi i teorin i varje fall kan bära ansvar...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-31

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, talman! Den förutsägelsen kommer jag att avstå ifrån eftersom den inte går att säga. Hela världen står just nu och funderar på när allting ska börja ta fart igen. Där är vi inte tillräckligt underrättade för att kunna dra några starka slutsatser. Att jag lyfte att företag inte har gått i konkurs var ett...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-31

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, talman! Det är just därför som vi diskuterar årsredovisningen 2020 just nu, för att den är den bästa som hittills har presterats. Tack vare finansministrar Eliason och Höglund så har vi nu en stabil grund att stå på när det gäller att se på vad siffrorna verkligen är. Hade vi haft årsredovisningen tidigare så...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-31

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, talman! Jag vet inte riktigt varifrån just det här replikskiftet kom? Ingen människa har väl pratat om att förändra är samma sak som att försämra, snarare tvärtom. Denna årsredovisning som vi nu pratar om har förändrats. Den har fått nya delar. Den har fått antal årsverken som inte har funnits tidigare. Det finns en...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-31

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, talman! Jo, den förändrades under år 2020 som denna årsredovisning hanterar. Det kan möjligen kanske komma som en överraskning, men hela världen förändrades under år 2020 som vi nu diskuterar. Alla ramlade ner i en pandemi, det drog undan mattan för i stort sett allt och det är vad vi har att förhålla oss...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-31

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! I ett tidigare liv så jobbade jag som reporter på tidningar och då var uppdraget rätt ofta att ringa runt och ställa obekväma frågor, om än det ena och än det andra. Ett life hack som man fick lära sig på den tiden var att aldrig ringa just före lunch för då är folk...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack för det. Sedan lyssnade jag med stort intresse på de sex punkter som lyftes fram nu av Liberalernas gruppordförande. Jag är glad för att man har släppt tanken på att 200 ska bort utan att man istället ser på en mer övergripande nivå på vad som ska göras. När jag lyssnade på de sex...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack för det, finansminister Höglund. Nu ska vi inte landa i att vi står här och berömmer varandra. Jag tänker ta tillfället i akt att ställa en direkt fråga till finansminister Höglund. Tycker finansministern att ni inte har haft nytta av det betänkande som har varit? Ni nämnde redan att ni har läst...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack för det, talman, det tar vi med oss i den mån som vi har möjlighet att göra det. Vi kommer att inleda hanteringen av denna tilläggsbudget så fort det medger. Då kommer också finansministern att kallas naturligtvis, som det alltid går till när man hanterar ett budgetförslag. Sedan mynnar det ut i ett betänkande...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jag tänker ta avstamp i ledamot Zettermans möjligen något indignerade inledning som berörde utskottsbetänkandet kring budgeten för 2021. Ledamoten tycker inte att man kan läsa in i tilläggsbudgeten nu någonting från det betänkandet. Jag vill anmäla avvikande åsikt. Jag tycker att man kan läsa in väldigt mycket. Jag skulle vilja ge beröm till...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Det där är, som ledamoten Fellman mycket väl känner till, komplicerade frågor. När kan man ställa krav på kommunerna? Vår uppfattning från centergruppen, när vi har resonerat kring det här, är att det nog inte är självklart att bara ge pengar till kommunerna utan att ha någon form av motprestation. Nu försöker vi...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jag tror inte att jag vågar ge mig in på det resonemanget under en minuts repliktid, faktiskt. Jag tycker så här rent generellt att Sottunga antagligen hör till de kommuner som är de mest kostnadseffektiva som finns i hela Finland. Jag tror att deras kostnader per medborgare antagligen är lägre än alla andras....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamoten Holmberg för frågan. Den är lätt att hålla med om, vi måste skära ner kostnaderna. Jag tycker och jag tror man ska minnas att politik är tajming. Politik är att bygga upp ett samhälle med så pass starka människor som det bara någonsin går. Av det skälet så tror jag just...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Jag tror att vi har pratat väldigt mycket om kostnadssidan, för det är faktiskt den som styr nästan allt som vi gör. Men igen, jag tror inte att man vinner på att peka på vad som har gått snett under tidigare mandatperioder, för det är det som det handlar om. Det leder ingenstans alls....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jag delar den där analysen. Alla pålagor som påförs, vilka är många och som vi inte kan göra någonting åt, så har vi två sätt att betrakta. Antingen så anpassar vi oss till dem och gör ingenting mer eller så ser vi till att vara ännu lite bättre för att visa andra vägen....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Power to x är nog det som allt fler nämner som det som kommer att bli definierande för sjöfarten framöver. En väldigt kort historia. När svaveldirektivet tillkom 2015 så protesterade en hel bransch och sade att detta är omöjligt. Det var sjöfarten. Förutom några, det fanns operatörer som sade att det här blir...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Lånebehovet är förskräckande. Det behöver inte bli på det viset. Jag minns för ungefär ett år sedan, tror jag att det var, när vi stod här och började diskutera lånebehovet för första gången. Sedan hanterades det en tilläggsbudget på hösten som inkluderade ett lånebehov på 60 miljoner euro. Från finans- och näringsutskottet så...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Den bollen tar jag absolut med mig. När det handlar om lånebehovet och reformer så finns det också reformer som inte bara är till för att spara. Det finns ju också reformer som kan mynna ut i att man ökar intäkterna. Kan man kombinera dessa båda är ju allt väldigt bra. Jag tror...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamoten Påvals, äntligen en riktig fråga. Svaret är ja. Åland kan ta hand om alla som flyttar hit, men bara om de är redo att ta hand om sig själva också. Det funkar nämligen så när det handlar om inflyttning och människor. Människor kommer in och bidrar med sina insikter, sin arbetskraft,...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Nu ska man väl inte vara förmäten i talarstolen, men att jämföra Åland och Florida, det är ju bara spel mot ett mål det. Florida har ju inte en chans att erbjuda lika mycket möjligheter för en människa att växa som Åland har. Åland har ändå en jordmån som är tillåtande, som är...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Jag gör det lätt för mig och säger; ja, det tror jag, inte i den meningen att möllorna kommer att stå där och snurra, för det kräver nog mer tid än så, gissar jag. Det handlar ändå om energileveranser av en sådan magnitud som vi aldrig ens har kunnat föreställa oss tidigare. Det handlar...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jag vet inte riktigt vad man ska säga, det står ju ganska fylligt beskrivet vad man har tänkt sig med dessa 4 miljoner. Jag förstår inte riktigt vad som är bristen där? Man avser att titta på möjligheten att köpa begagnat tonnage för att skapa en bättre trafik i skärgården. Vad är det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Den här diskussion kanske vi har haft redan i och för sig. Jag tror att en sak som man verkligen ska ta med sig i allt som händer är att man kanske borde ägna lite mindre tid åt problemformulering och kanske vara lite mera lösningsorienterad. När det handlar om framtiden så är det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! En optimist försöker se ljust till och med i värsta mörkret, medan en pessimist försöker släcka det. Jag får väl kanske gratulera på ett ironiskt sätt ledamoten Holmberg till ett av de mest melankoliska anföranden som jag någonsin har hört i detta lagting. Om det här är att betrakta som en utsträckt hand...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jag kan inte släppa det, men ledamoten Holmberg gör faktiskt att Nostradamus själv framstår som en gycklare i sammanhanget. Jag har en fråga till som är väldigt tydlig och rak. När man föreslår att man ska förkasta förslaget till andra tilläggsbudget så är det endast ledamoten Holmberg som har skrivit på det. Ibland...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! I finans- och näringsutskottet har vi hanterat landskapsregeringens eniga förslag till årets första tilläggsbudget. Vi har efter ett grundligt arbete och berörda höranden landat i ett betänkande som stöds av en stark majoritet av utskottets medlemmar representerande såväl regeringspartierna som oppositionen. Det är en styrka och förhoppningsvis ett tecken på att kriser kan förena. Mot...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag delar ledamoten Silanders uppfattning. Vi behöver nå en slags definition av hur fullmakterna verkligen fungerar. Det visar sig inte minst av debatten i denna sal, där det alldeles tydligt visar att man ibland och alltför ofta pratar om olika saker när det handlar om fullmakter. Detta behöver tydliggöras och det ser vi fram...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Det enkla svaret är nej. Det lite mer fördjupade svaret är att frågan har berörts. I samband med höranden så har det diskuterats hur vi alla kan arbeta för att skapa en så bra Ålandsbild som möjligt. Vi ska koncentrera oss på att berätta hur tryggt det är att resa hit och hur tryggt...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten Holmberg var en av dem som starkt bidrog till en politisk samling i budget 2021. I det betänkandet lyftes saker fram som antogs av ett hundraprocentigt lagting faktiskt, det finns vägledning och det finns en slags efterfrågan som jag vet att finansminister Höglund har tittat på. Jag vet att det kommer att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Det enkla svaret på ledamotens Fellmans mycket berättigade fråga är att någon gång måste man välja. Till sist måste man försöka prioritera olika projekt. Den politiska verkligheten är att fördyringen av Bomarsunds besökscentrum inte är enkel att hantera. Vi kan inte bara stillatigande se på när någonting blir dyrare utan att göra någonting...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten Påvals föregår med gott exempel här. I en replik så för man ett resonemang som avslutas med en form av fråga som andas en god ton och en nyfikenhet till det som ska bli svaret. Jag har lärt mig väldigt mycket av ledamöterna Josefsson och Mattsson, för de har faktiskt kommit med...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Det är precis så det är. Jag kan tycka att betänkandet som vi nu debatterar i dag är resultatet av diskussioner där faktiskt alla berörda har försökt lyssna på varandra så långt som det någonsin har varit möjligt. Därför har betänkandet ett ganska starkt understöd, får man säga, i utskottet, det har ett stöd...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Temporära förändringar av studiestödet LF 16/2020-2021

Tack, talman! Detta behöver inte dröja särskilt lång tid. Utskottet föreslår att lagen antas utan förändringar, av det skälet att behovet finns där. Vi ser att ålänningar behöver lyfta studiestöd för att det för ögonblicket inte finns tillräckligt med jobb, det är uppenbart och tydligt. I budgeten som vi så småningom ska hantera finns ett...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamoten Silander för att ni lyfte den frågan. Det där är ju inte en alldeles enkel nöt att knäcka, för det som man planerar att göra från landskapsregeringens sida är någonting som vi inte hittills har haft. Man gör en reform inom kollektivtrafiken. Man måste nog minnas att det är inte det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Ledamoten Gunell ställer den svåraste frågan av dem alla. Det är omöjligt att besvara om det är tillräckligt eller om det inte är tillräckligt. Det är, som ledamoten själv känner till, direkt avhängigt hur pandemin utvecklar sig. Om vi inte ser en verkan av vaccinet så att folk börjar resa igen så är det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Den frågan är väldigt enkel att göra otroligt komplex och därför kan det nog finnas skäl till att man försöker kanske starta om från början för att bestämma sig för vad det egentligen är som det handlar om. För det är ju så att om detta lagting beviljar en fullmakt så ger det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Det är en viktig fråga som ledamoten Zetterman lyfte. Mer information behövs alltid, informationen är egentligen alltid för lite och då måste man hitta en balans i det arbetet. Jag har uppfattat att inom utskottet så har vi tagit "tillsammansskapet" långt. Alla har försökt bjuda till, för tillsammansskap handlar ju inte bara om...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29