Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Komplettering av landskapslagen om ekologisk produktion LF 25/2022-2023

Talman! Det här är en rätt teknisk förändring av en tidigare landskapslag om ekologisk produktion där man i samband med lagstiftningskontrollen invände på två punkter som avdelningen har rättat till och som utskottet enligt det så kallade korta formuläret har ställt sig bakom utan vidare diskussioner. Det ena handlade om att landskapsregeringen inte får kallas...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2023-05-03

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag tror också att det är väldigt bra att blicka framåt och även om kanske just det här anförandet till rätt stora delar bara blickade bakåt så satte det ändå fart på tankarna och det var bra. Det är ju så här att när det handlar om tunneln, vilket jag är väldigt glad...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag fortsätter att föra den här dialogen mellan ledamoten Gunell och det som hon sade i anförandet och de fördelar som man kunde nå med hjälp av en tunnel. Därför är jag glad att ledamoten lyfte frågan om tunneln, för den är viktig. Man kunde till exempel spara både ekonomi och miljö i...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Jag gläder mig åt att ledamoten Juslin fortfarande är redo att ta kampen, eftersom stora projekt genomför man inte enkelt. Nu har jag haft förmånen att på nära håll bekanta mig med hur man har utvecklat tunnlar på Färöarna, en ö som i allt väsentligt är likadan som vår. Där har man gjort det...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Det är en alldeles vettig lösning på många sätt, för den skulle visa alla möjligheter som därmed skulle uppstå. De är många. När det gäller åtgärdsuppmaningen så det är klart att man kan fortsätta diskutera den. Men frågorna som ställs är nog rätt övergripande, jag tror faktiskt att ledamoten vet att många av dem...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Det är på sin plats att tacka den samlade oppositionen för initiativet till spörsmålet rubricerat en ”Försummad skärgårdspolitik”. Frågan är högaktuell idag liksom den var det för fyra år sedan, för åtta år sedan, för tolv år sedan och så vidare. Egentligen har trafiken till och från vår unika skärgård försummats ända sedan 1980-talet...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Jag tänkte fråga om ministerns uppfattning när det gäller marknaden för second hand tonnage. Det tyder på att ministern är en varm förespråkare av det framom att bygga nytt, vilket kan vara förnuftigt under rätta omständigheter. Den här marknaden har emellanåt varit utmanande. Hur ser det ut så där övergripande? Finns det fartyg som...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Mot den bakgrunden att det kan vara utmanande att hitta detta tonnage så måste frågan ställas: Varför exkluderade man fasta förbindelser i den här beställda omställningsrapporten? För sådana blir ju rätt intressanta om de ska ställas i förhållande till vad nybyggda färjor kostar. En tunnel till Föglö skulle vara rätt snabbt finansierad om man...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag tänker ställa en fråga om en sak som ledamoten Juslin inte nämnde, som jag tror att det möjligen är första gången som det har hänt i samband med att skärgårdstrafiken diskuteras. Ledamoten Juslin nämnde inte tunnelalternativet till Föglö, något som vi har satt ned rätt mycket arbete på och som faktiskt skulle...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Så är det naturligtvis. Det är en stor fråga, gigantisk på många sätt och den är knepig också. Nu utdelade ledamoten Juslin rallarsvingar åt lite olika håll. Det hör till spelet. Så gör vi när vi står där i talarstolen. Men frågan måste ändå ställas, för i samband med budgetbehandlingen av 2023 års...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Hur man läser ett meddelande beror nog rätt mycket på vilka glasögon man har på sig, om man väljer att verkligen inte se framtiden alls i det, så är det så det är. Jag tror att ledamoten Röblom skulle vinna på att läsa det med andra ögon och faktiskt försöka se, vad kan...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Ja, det finns en poäng i att man har elnätet på plats innan man går in för att skapa infrastruktur som bygger på att elnätet är på plats. Då är det bättre att kablarna är där före hellre än efter. Det har vi lärt oss den hårda vägen.

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Nu är det här inte en valdebatt, kan hända. Men jag är rätt säker på att i den kommunikation som kommer att byggas upp inför valet så kommer fasta förbindelser att spela en central roll, eftersom de är den kloka lösningen på det som vi har att hantera. Det är bättre med fasta förbindelser...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag får påminna igen om att inför budgeten 2023 så föreslog den här lagtingsgruppen, Centern, att man skulle inleda provborrningar för att bättre kunna uppskatta kostnaderna för en tunnel till Föglö och därmed kunna gå vidare med extra anslagsansökan. Vi gick till och med så pass långt att vi sträckte ut handen mot...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Jag är kanske inte lika övertygad om sanningshalten i det där som ledamoten Zetterman. För när man ska dansa måste man vara två. När vi till exempel diskuterade budgeten för 2023 och där fanns en motion från den liberala gruppen att man skulle inleda provborrningar när omställningsmeddelandet var taget så var vi redo att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Härifrån anklagar man ingenting, man konstaterar att de har minimal erfarenhet. Det är skillnad på sådant. Man ska inte märka ord där. Jag konstaterade att man har en begränsad erfarenhet av det, och det är som det är. Det behöver inte vara dåligt. Det är precis som jag sade i anförandet att de...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Om jag uttryckte mig så, så måste jag ha uttryckt mig väldigt otydligt. Det jag avsåg var att vi är fast i fossildrift under överskådlig tid framöver. Om det handlar om 5, 10, 20 eller 30 år, det är det faktiskt ingen som känner till idag. Men under den tiden så är det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Det här är enligt min mening halvfullt och det kommer jag aldrig att sluta tycka. Jag tror att man ska jobba för att framtiden alltid ska bli lite bättre och att tillväxt alltid ska komma. Jag tror inte att man ska planera för att man ska bromsa in. Det är skälet till att jag...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! I stort sett allt. Om man har med en omställningsrapport att göra som inte är helt enkel att ta till sig och man ska para ihop det med ett meddelande som det finns olika åsikter om, samtidigt som vi vet att trafiksituationen är otroligt utmanande i skärgården av olika skäl inte minst eftersom...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Det här är nog som det mesta annat. Vi gör det inte för att det är enkelt, utan för att det är nödvändigt. När det handlar om skärgårdens framtid så tror jag faktiskt att man förväntar sig en mer seriös hantering än det som sker här i salen. Det händer rätt ofta inom ramen...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! De kloka orden tar vi naturligtvis med oss, för det är också avsikten med det hela. Vi tycker att det i både meddelandet och i rapporten finns substans som man kan driva vidare och försöka formulera ett betänkande som man, om inte annat, har nytta av framöver. Det tror jag att det finns...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Nordberg har alldeles uppenbart ett behov av att reda ut vad som egentligen hände under den förra mandatperioden. Jag tolkar det som att samvetet kanske inte är riktigt rent. Man demoniserar skärgårdstrafiken genom att slunga runt sig med hundratals miljoner hit och dit, vilket gör att det blir rätt svårt att riktigt...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Jag tror att man behöver vara så pass ärlig mot sig själv, vi som sitter på regeringssidan och ni som sitter i oppositionen, att i den här frågan så finns inga enkla lösningar. Det här är en debatt som har pågått i decennier utan att man riktigt har fått klarhet i vart man vill....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Om jag tror att Åland kan reda ut vad som blir framtidens fartygsbränslen så är svaret nej. Det tror jag inte. Just nu så pågår det arbetet inom alla rederier, alla organisationer i hela världen och ingen har svaret. Av det skälet så vore det nog väldigt konstigt om Åland skulle komma upp med...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Svaret är nej. Vi hade velat se att provborrningar hade inletts och därför var vi redo att stöda den liberala motionen på det området när vi inte lyckades hitta en egen majoritet i regeringen, det var så som vi ville göra. Man kan inte säga att det inte har tagits steg, för utveckling sker...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag ska bortse från den lite indignerade tonen som ledamoten Holmström hade. Jag tycker att det här är en fråga som är väldigt intressant inför framtiden, men att man inte behöver se allt. Man måste minnas att det finns väldigt många nyanser i och som man har lyft fram i meddelandet så sitter...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Det där är en 10 miljoner euros fråga. Den går inte att besvara. Det är exakt så enkelt. Hela världssjöfarten är i dag beroende av fossila bränslen. Man brukar säga att det är 98 %, det kan säkert vara 100, som behövs för att hela världshandeln ska fungera. Alla färjor och båtar ska gå. Det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Visst önskar jag att man skulle kunna svara ett ja eller ett nej på den frågan, men det beror nog på hur man vill se att samhället ska utvecklas. Vill vi att skärgården ska växa? Vill vi att företagen ska fortsätta utvecklas? Vill vi ha inflyttning dit så blir det kontraproduktivt om vi samtidigt...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Nej, ledamoten Gunell, på sig själv känner man inte alltid andra. Jag hade önskat att ledamoten själv eller socialdemokraterna hade deltagit i tunnelkommitténs arbete, för då hade man möjligen haft lite större insikter. Nu är det faktiskt så att argumentationen bygger på lösa tyckanden, kalkyler som inte finns, uppskattningar som i bästa fall...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag hade tänkt inleda mitt anförande med förhoppningen att man kanske kunde ägna den här debatten åt att i högre grad försöka konstatera vad som borde göras och vart vi vill nå, hellre än att kasta invektiv på varandra. För sådana leder rätt sällan någonstans. Det blir inte uppbyggligt hur man än försöker....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack för frågan, den uppskattas mycket. Jag hör till dem som tror på fasta infrastrukturer och inom centergruppen gör vi det också. Av det skälet så valde vi att inför budgeten föra fram ett förslag till anslag för att genomföra provborrningar för att man sedan på ett seriöst vis skulle kunna gå vidare...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Som så ofta när man ska förklara komplicerade saker så kan man vinna på att göra det så enkelt som det bara någonsin är möjligt. Om jag drar till med en typisk killgissning här i salen så skulle jag gissa att väldigt få här köper nya bilar, av det skälet att det är billigare...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Nej, skälet till det kan jag faktiskt inte svara på, för jag vet helt enkelt inte. Jag tycker att det är ett väldigt klart fall. Jag tycker att man genom kalkyler kan visa hemskt tydligt vilka möjligheter det finns om man skulle genomföra det. Jag tycker att det också är redovisat att det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Man fick rätt enkelt den uppfattningen och därför var det väl lika bra att det i sådana fall blev klarlagt. För i den rättsprocessen så är även ledamoten Norberg ett så kallat vittne som säkert har påverkan på hur själva processen fortskrider. Igen så nämnde också ledamoten i ett sammanhang det här med kostnadstak,...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Ändring av studiestödslagen LF 21/2022-2023

Tack, talman! Igen och faktiskt med viss ordning, vi betraktar inte skolning som frihetsberövande och vi betraktar absolut inte gymnasietiden som övergrepp. Mina minnen därifrån är visserligen nuförtiden vaga, men de var mestadels fyllda av positiva saker, särskilt efteråt när det visade sig att saker och ting fastnade fast. Så med all tydlighet i världen,...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17

Ändring av studiestödslagen LF 21/2022-2023

Tack, talman! Jag blir lite förvirrad. Ledamoten ställde sig frågan om hur det här ska finansieras sett ur samhällets perspektiv. Jag skulle vilja ändra på perspektivet lite och ställa den ur den studerandes sätt att se det hela. Anser eller anser inte ledamoten Holmström att vi ska uppmuntra studeranden att arbeta vid sidan av sina...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17

Ändring av studiestödslagen LF 21/2022-2023

Tack, talman! Jag är ju inte säker på att det skulle funnits något sätt att ändra studiestödslagen utan att ledamoten Holmberg hade invänt. Det känns att principen ligger ungefär där. Jag måste ändå ställa frågan. Ledamoten Holmberg å andra sidan säger att det väntar en lågkonjunktur, man behöver finansiera åtgärderna som nu vidtas långsiktigt. Han alltså...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17

Ändring av studiestödslagen LF 21/2022-2023

Tack, talman! Ja, jag förstår tankegången ungefär i varje fall. Men samtidigt så menar jag att om ledamot Holmberg och Liberalerna tycker att det mesta i den här lagen faktiskt är rätt bra så finns det ju nog rätt goda skäl till att man också ska genomdriva den. Det finns säkert nyanser som man kan...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17

Ändring av studiestödslagen LF 21/2022-2023

Tack, talman! Från Centerns sida vill jag nog mest bara understryka att vi delar synen på att satsning på utbildning är en klok investering. Lagstiftningen är till allra största delar helt okej och gör mer nytta än vad den tidigare har gjort. För ordningens skull så vill jag tillägga i fall det uppstod något missförstånd...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17

Ändring av studiestödslagen LF 21/2022-2023

Talman! Som studerande söker man alla möjligheter till extra inkomster. Genom att höja denna nivå för när den är skattefri så mycket som verkar lämpligt så är 50 % en rätt hygglig sats, den funkar rätt bra. Den är mitt i byn, man brukar säga att man sätter kyrkan mitt i byn och ungefär där är...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

När vi är inne på den här delen, så undrar jag om ledamoten Eriksson skulle kunna säga några saker i saklig mening kring att man är redo att tillåta en något högre fosfortillförsel på Åland gentemot i Finland? Vad är skälet till det och vad får det för effekter enligt lantbrukare Erikssons mening?

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-03-27

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Tack, talman! Jag tror att det kan vinna på att man verkligen håller de här frågorna isär. Det här handlar om blankettlag om gödselmedel där vi ska införa regler som då förhoppningsvis ska ge våra åländska jordbrukare möjligheter att konkurrera. Det handlar om ekonomi och arbetsplatser. Man ska minnas att de åländska jordbrukarna egentligen har...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-03-27

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Absolut, talman, det hänger ihop. Men där ska man minnas att de jordbrukare som idag är aktiva och framgångsrika inom särskilt lök och potatis, de har gjort oerhört mycket för att på marknadsmässiga villkor anpassa sig till de krav som konsumenterna ställer. Gör de inte det så ramlar de bort från marknaden. Då vore det...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-03-27

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamoten Eriksson för ett faktiskt vettigt inlägg i den här debatten baserat på egen erfarenhet. Jag uppskattar mycket att höra fakta utifrån den horisonten där man ser hur man arbetar. Det är inte alltid som det är så vanligt här i salen. Ledamoten Eriksson har en lång erfarenhet av odling. Han har...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-03-27

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Talman! Bra jobbat infrastrukturminister Wikström och landskapsregeringen! Det här är någonting som är självstyrelseprogressivt. Det påverkar folks vardag och det är begriplig lagstiftning. Jag har två frågor som jag gärna återkommer till i nästa replik. Jag tycker att det är viktigt att understryka vikten av, precis det som har sagts i tidigare repliker, ett gediget grundarbete...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-03-15

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Talman! Mina frågor tangerar delvis det som ledamoten Fellman hade kring cykelhjälmar, för de är inte helt okomplicerade. I Europa finns det en tendens, bortsett från Holland, att alla använder cykelhjälmar. Cykelhjälmar är, skulle jag gissa, vetenskapligt bevisat att de sparar liv på väldigt många sätt. Min första fråga är: Varför har man inte tagit...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-03-15

Starta certifierade vindkraftskurser MOT 4/2022-2023

Tack, talman! Tack för initiativet! Det här har pågått en längre tid inom ramen för Alandica Shipping Academy där man har tagit fram vilka förutsättningar som krävs för att kunna bli certifierade. Det har genomförts en inledande utbildning där instruktörer från ASA Safty Center och sjöfartsgymnasiet har deltagit. Man ska minnas att GWO-utbildning går hand...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-03-13

Starta certifierade vindkraftskurser MOT 4/2022-2023

Tack, talman! Och där kommer den brännande punkten, Alandica Shipping Academy bildades för att samköra marknadsföringen av den åländska sjöfartsutbildningen inom högskolan och inom sjöfartsgymnasiet. Det här lagtinget har bestämt att ASA ska sköta om den biten. Det visar sig att det är inte alltid så enkelt att samarbeta över olika gränser och det är...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-03-13

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Tack, talman! Det där är ett väldigt framåtsyftande förslag och någonting som vi absolut ska bära med oss framöver. Utmaningen handlar om att göra det så begripligt som möjligt. När det handlar om människors förhållande till naturen så är vi ju inte riktigt ensamma om att begripa det. Det finns 10 miljarder människor till som på...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Tack, talman! Absolut. Point taken! De är de här frågorna som kretsar i denna UNESCO-kommission. Man funderar på vilka vägar vi ska försöka jobba mot framöver. Jag tar hemskt gärna emot andra förslag på saker som man kunde lyfta.

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06