Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Talman! När det gäller ändringen av blankettlagen om beskattningsförfarande så blev det en rätt kort behandling i utskottet som enhälligt kom med det betänkande som är presenterat. Några frågor ställdes i remissdebatten. En av dem var om det medför merkostnader och det har utskottet landat i att det torde inte göra det annat än möjligen...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Det finns olika synpunkter på hur man ska göra detta, lite beroende på varifrån man kommer i politisk mening. Min uppfattning är att inom utskottet så finns det en slags känsla för att man borde utveckla skatteinstrumentet till att bli mer åländskt, samtidigt som man inte vill göra situationen mer svår förutsägbar för...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Talman! Det är nog mycket riktigt så som ledamoten Zetterman sade. Hon underströk att det finns en politisk dimension i det här som inte alldeles enkel. Olika politiska partier tenderar att tycka olika i den här frågan. Det är klart att visst ska vi göra ett arbete för att försöka identifiera var olikheterna är. Min...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! För det första är det extremt viktigt att alla försöker tänka både vitt och framåt när det handlar om storskalig vindkraft i de åländska havsområdena. För att visionen som målats upp ska bli verklighet och inte stanna vid drömmar krävs beslutsamhet och vidsynthet bortom vardagen. Rätt hanterat kan vårt Åland bli en stor aktör...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag uppfattar det inte som det minsta förvirrande, tvärtom så är det väldigt tydligt. Det ska vara möjligt att göra på olika sätt om det så skulle behövas. I betänkandet säger vi väldigt tydligt att dessa processer bör ske parallellt, och det är det som vi är ute efter. Vi vill möjliggöra och...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag tänker på det som framgår i meddelandet med önskvärd tydlighet att målet är att man ska kunna få ut 30 TWh ur hela den potential som vindkraften utgör. Vi har valt att inte gå in på enskilda parker utan ser till helheten av ett storskaligt vindkraftsprojekt. Ser man till hela den energimängd...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Övergripande har vi inom utskottet förhållit oss till den här visionen som att det är ju ingenting som en kommun gör för att det ska ske, utan det handlar om så kallade vindfall intäkter som man får till sig utan att egentligen göra någonting. Mot den bakgrunden är nog inställningen från utskottet att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Tack för den frågan, den är viktig. Vi har valt att inte sätta en tidsplan i och med att vi reagerar på ett meddelande från landskapsregeringen. Men om man läser mellan raderna så konstateras rätt tydligt att detta behöver ske snabbt eftersom konkurrensen är hård. Jag utgår därför ifrån att landskapsregeringen tar till sig...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag förstår kanske inte riktigt frågan. Från utskottets sida har vi valt att förhålla oss till alla områden, alltså inte det ena eller det andra eller det första eller det sjätte, utan alla områden. Vår mening är att man ska utreda allt samtidigt och ge alla samma möjligheter till att vara med i...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Min alldeles personliga uppfattning, talman, är att det enda vi kommer att ångra är om vi inte gör något, om vi inte ser till att vi är med i den här framkanten. För det går inte att komma bort ifrån att Norden kommer att behöva energi framöver och vår geografiska plats i världen är gynnsam...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! I betänkandet så påminner vi på ett ställe om att resurserna som avdelningen för ögonblicket har till förfogande kan uppfattas som för små för att hålla i alltihop. Jag tror att det är alldeles för tidigt att säga om det ska vara ett decentraliserat eller ett centraliserat arbete. Vi pekar på båda de möjligheterna...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag är nog inte redo att gå in på i procenttal vilken verkningsgrad man avser. Däremot så torde det väl vara ganska klart att man vet ungefär hur mycket en vindkraftspark genererar och att man med rätt stor säkerhet kan använda de siffrorna för att se vad man får ut ifrån det. Ledamoten...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Nu förstår jag bättre. Så här ligger det till, det är nog lagen om tillgång och efterfrågan som det handlar om. Ju senare man är att leverera en tjänst som alla behöver och vill ha, desto lite mindre tjänar man på det. De som är tidigare att leverera den tjänsten som folk efterfrågar...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag tror att man ska minnas att detta är ett projekt som har väldigt stor betydelse om det förverkligas. Om det inte förverkligas så blir det ytterligare en produkt som ligger i någon låda någonstans och så skulle inte jag vilja ha det, och jag tror att jag talar för hela utskottet att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Så där är det. Det finns en mängd olika möjligheter i denna satsning. Man kan jämföra det med sjöfarten på många sätt. Då åkte vi runt världen och tjänade pengar som kom samhället till nytta. När man sedan startade färjetrafiken så gjorde man det på en marknad som man inte var säker på...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Svaret på frågan är att det vet vi nog inte innan vi har försökt. Det vet man nog inte heller i Vasa och Örnsköldsvik innan man har börjat. Den här utvecklingen kring storskalig vindkraft och storskalig vätgas, Power-to-X som det kallas, pågår uppe i Östersjön, den pågår hos oss, den pågår på Gotland...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det ska ske nu ledamot Påvals! Vi har den samhällsstruktur som vi har och vi är 30 stycken som stiftar lagar i detta samhälle. Det gör att vi har oändligt mycket starkare möjligheter än vad våra kringliggande regioner har möjligheter att göra. När det handlar om behovet av den energi som behövs så...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det är så som ledamoten Eliasson säger. Nu kommer det här arbetet att tas vidare av landskapsregeringen. Det är nog knappast rättvist att kräva att ett utskott ska gå in alldeles för mycket i alla detaljer som finns, för de möjligheterna har vi inte. Vi har ändå gjort ett studiebesök upp till Tahkoluoto...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Skillnaden mellan vad man tror att ska hända och en from förhoppning är rätt hårfin nog faktiskt. Jag tror att det är bra att ta ett litet steg framåt än att inte ta något steg framåt. Här kunde man kanske ha gått ännu längre. Men mot bakgrund av det arbete som man dels...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack för det inspelet ledamoten Zetterman. När det handlar om exportbolag så är förutsättningarna idag väldigt mycket annorlunda mot vad de var för bara tio år sedan. Den nya infrastrukturen har gjort det möjligt att göra saker som inte var tänkbara förr. När det handlar om finansiella tjänster har det blivit väldigt tydligt....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det är på sin plats att ge möjligheter till eventuella frågor beträffande utlåtandet från finans- och näringsutskottet. Om sådana skulle finnas så är det skäl att jag gör en kort presentation av betänkandet. Alla kan läsa innehållet i det. Finans- och näringsutskottet tycker att det här är ett bra sätt att arbeta på,...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack, talman! Idag har vi på Åland 5,2 procent relativ arbetslöshet, vilket är på väg åt rätt håll. Det kan vara en bra sak att påminna sig om. När det handlar om arbetsmarknad så finns det ju alltid två parter. Det finns de som söker jobb och det finns företag som behöver arbetskraft. Finessen för...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Äntligen energipolitik på agendan. Det här är någonting som vi faktiskt behöver diskutera mycket, även om det är i absolut sista minuten. För skälet till att det nu är aktuellt hos alla är priserna. Folk tenderar att tänka med plånböckerna, så även politiker. Inom Europa så har vi under två decennier ungefär haft...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Jag vill lägga in den här vinkeln i debatten eftersom den är viktig. Strategierna är ett resultat av folks vanor och folks vanor har under en lång tid blivit väldigt bekväma. Man har inte riktigt tänkt sig för som förr. Att man skulle släcka lampan innan man lämnar ett rum, det existerar inte...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Stundtals under remissdebatten tyckte jag att det förelåg en rätt god ton och förståelse kring de här frågorna som ANDTS-programmet syftar till att åtgärda. Det fördes till exempel ett resonemang om varför man inte ska kalla det för missbruk, av det skälet att det bidrar till stigmatiseringen av en sjukdom som kallas för beroende....

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Det där är alldeles förståeligt eftersom det händer och vi använder det slarvigt. Jag har själv använt uttrycket i debatten av slarv, alltså för att man inte tänker efter. Men jag tror att det är en viktig sak för detta parlament när man diskuterar frågor som på riktigt och i grunden är svåra, att man...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Centern talar för hela Åland. Vi för inte bara glesbygdens och skärgårdens talan för vi tycker att man inte kan se skillnad på den och centralorten, vilket jag försökte lyfta fram rätt tydligt. Allting sitter alltid ihop och det måste man minnas. Det kanske är det som är den stora skillnaden i våra...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Talman! En sak som också är viktigt att minnas i sammanhanget är att den verklighet vi står inför, att folk skickar färre brev och folk distribuerar färre tidningar, den gör ju att om man skulle vidmakthålla det system som är idag så måste någon annan betala det förr eller senare. Då blir det på...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Det är viktigt, tycker jag, att man inser att lagförslag alltid har olika konsekvenser. Jag vill nämna det här med oron för bobarheten eftersom det finns de som känner det. Det finns betydligt många fler som inte känner det och det måste man också minnas. Det är inte så att en pratar för...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Den föreslagna förändringen av lagstiftningen om posttjänster är både enkel och svår. Den sätter fingret på den hårda värld som aktiebolag har att anpassa sig till och den ställer den utmanande frågan; när är det dags att rita om kartan så att den motsvarar verkligheten? Sättet på vilket vi idag kommunicerar har...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Ensam är inte stark. Tillsammans är vi fler och större och dessutom har vi trevligare när vi förändrar. Detta gäller alldeles särskilt samhällsbyggen där målet är att fler ska känna sig engagerade och vara en del av gemenskapen. Demokrati är tillsammansskap. I dag hyllar vi Nordiska rådet som i onsdags fyllde 70 år. Så...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Tack talman för ordet! Tack för benägenheten att vilja hjälpa till. Det är ju så med Norden att det kan uppfattas som en stor organisation, men alla som har jobbat i nordiska sammanhang vet att det sist och slutligen är bara människor som är där, och då är det viktigt att arbeta som ledamot Eriksson...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Föredras / 2022-03-25

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Man får en känsla av att den här motionen, liksom ganska många andra motioner tidigare från motionsställarens sida andas impulshandling mer än möjligen gedigen analys. Jag tänkte ställa en fråga. Man ska höja avdraget från 25 till 30 cent per kilometer, vilket direkt får effekt även på Åland. På Åland har vi en...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Det första skälet är att det faktiskt redan är förspänt för den här formen till delar i varje fall på Åland. Det andra är att problemet är så oerhört mycket större om energipriserna fortsätter att ligga på den nivå som de nu har legat de senaste två veckorna. Det här behöver man följa...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Tack ministern för det här programmet som handlar om ANDTS och som ger oss skäl att diskutera några av de riktigt svåra frågorna här i livet. Jag understöder varmt utskottsbehandlingen och ser fram emot vad social- och miljöutskottet når för slutsatser i all sin vishet. ANDTS är ett komplicerat begrepp. Det är någonting som...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Analysen av den uppräkningen av instanser som har synpunkter på det här är lovvärd, av det skälet att det berör alla. Det är snarare konstigt att det inte är ännu fler som har synpunkter på det. För fall man verkligen vill göra någonting åt det här, verkligen inser att det är en utmaning för...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Tack det är alldeles riktigt. Jag tror att man ska också välja att betrakta det som beroendesjukdomar, eftersom missbruk i sig kan vara ett slags stigmatiserande ord som gör det lite svårare att ta till sig. Använder man beroendesjukdomar så lyfter man in ganska många av de problem som man faktiskt vill komma åt....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Tack för de insikterna. En sak som jag faktiskt glömde bort att säga i mitt anförande är att det framgår i ANDTS-rapporten att konsumtionen av alkohol på Åland steg mest i hela Finland under åren 2019 till 2020. Det är information som man inte kan bortse från. Därför är det enormt viktigt att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Det är en rimlig konsekvens av att problemet är mindre stigmatiserat i dag än vad det har varit förr. Så tror jag att det är. Alla kan läsa och höra om olika livsöden som på olika sätt har rett upp sig, för de gör faktiskt det. En beroendesjukdom är verkligen inte värre än...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Den frågan tror jag att jag inte riktigt vill ge mig in på av det skälet att jag är ingen expert på det. Det finns yrkesfolk som ägnar sig åt sådant. För att man har brutit ett ben så gör det en inte till ortoped, utan man får hjälp med att ta hand...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Jag tror att ett av de här långsiktiga problemen med just beroendesjukdomar faktiskt är stigmatiseringen och skammen att man inte riktigt har kontroll över situationen, vilket man faktiskt inte heller har om man har brutit ett ben, men det är en helt annan fråga. Och det gör att man har betraktat beroendesjukdomar mer...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Det är ju så här att det är det goda samtalet som vi på något sätt ändå alla eftersträvar, eftersom det goda samtalet bygger bättre samhällen och det gör att man skulle slippa mer krig faktiskt också, om man ser till det stora hela. Men det goda samtalet förutsätter att man dels lyssnar...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Det var kloka ord från ledamoten Påvals. Man kan säga så här att det förebyggande arbetet är något som vi använder som ett mantra i den här salen egentligen. Det som gör det lite svårare när det handlar om beroendesjukdomar är att om du är i 50-årsåldern och drabbas av något sådant så...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Det var ett bra påpekande. Jag hoppas att jag inte använde att begreppet missbruk är en sjukdom, för jag skulle vilja använda begreppet beroende, då det finns en viss nyansskillnad där. Ledamoten Norberg har alldeles rätt i det eftersom det handlar om förnekelse. Dilemmat kan vara att i den bästa av världar så...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Det kan mycket väl vara så som ledamoten Nordberg sade. Han ringar dock in problemet väldigt listigt i det att han betraktar de alkoholfria dryckerna som alternativ. Och det är precis där vi är i samhället i dag. Att välja det alkoholfria alternativet är just ett alternativ, eftersom det som är gängse praxis...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Låt mig börja med att tacka mina kollegor i finans- och näringsutskottet och vår utskottssekreterare Sten Eriksson för synnerligen agilt agerande denna vecka som blev rätt intensiv. Vi fick tilläggsbudgeten till oss från lagtinget så sent som i fredags. Vi har efter bästa förmåga försökt att hantera den under dessa två dagar den här...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Det vore nog förmätet att säga att finans- och näringsutskottet har kompetens för att fatta medicinskt motiverade beslut av det skälet att vi inte är läkare. När det handlar om den politiska synen på utökad cancerscreening så var valet ganska enkelt. Allt tyder på att ju tidigare du hittar en cancerform var den än...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Man ska väl minnas hur våra roller ser ut. Vi har en landskapsregering som bereder en tilläggsbudget som hanteras av lagtinget och finans- och näringsutskottet gör höranden. Det är nog inte rimligt att finans- och näringsutskottet ska göra sådana bedömningar om det verkligen ska slås igång eller inte eller vilka effekter det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Av det skälet att allt inte kan beröras. Vi skriver heller ingenting om att lagtinget äskar mera pengar för 100-årsfirandet, om att det finns problem med infrastrukturen i form av flygförbindelser och många andra saker som nämns i budgeten, men som ändå inte lyfts upp i betänkandet. Ett betänkande ska till sin beskaffenhet...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Vi pratar ofta om att man ska använda den åländska litenheten till sin fördel. Vi kan på ett rimligt enkelt sätt ändra regler om så behövs, vi kan ha våra egna lagar där så är möjligt och där det nyttjar oss alla och vi kan hantera en bidragsansökan från ett stort filmbolag på en...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-02-09