Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, talman! För åttonde året i följd har vi att ta ställning till en revisionsrapport som utförts av Landskapsrevisionen som är en oberoende och självständig myndighet, lydande under Ålands lagting. Innan dess sköttes revisionen av fyra politiskt tillsatta landskapsrevisorer som tillsammans med landskapsregeringens revisionsbyrå höll ett öga på finanserna och verksamheten efter bästa förmåga. Under...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, talman! Jag tror att man för det första ska vara ganska noga med hur man väger orden. Om man läser in politiska åsikter i effektivitetsrevisionens berättelse så finns de där. Om man väljer att inte läsa in dem så då ser man dem mindre tydligt. Man skriver t ex inte från revisorernas sida att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, talman! Svaret är nej. Utskottet har inte granskat hur man gör i övriga Norden, däremot så har jag själv ganska nära följt skapandet av denna revisionsmyndighet. Det finns väldigt olika sätt som de nordiska revisionsmyndigheterna agerar på. När till exempel Färöarnas revision var rätt ny - den är väl näst nyast i förhållande till...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, talman! Om jag var otydlig så behöver jag kanske förtydliga det. Jag menar beslut över vad man ska granska, beslut över vilka slutsatser man ska dra och beslut över vad som ska stå i själva revisionsrapporten. Alla människor som har skrivit en sak någon gång så vet att man alltid har olika möjligheter att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, talman! Huvudet på spiken! Ledamoten Silander är själv revisor och en mycket erfaren sådan. Att landskapets bokslut och årsredovisning är svårläst är ju på grund av alla dessa siffror som finns där, för de gör det ogenomträngligt till sist, lika som reservationsanslag och fromma politiska förhoppningar som inte har kunnat realiseras. Allt det där...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Lite taget ur minnet, talman, det är rätt många siffror på ett och samma ställe, men det bör vara en följd av ombokningar av ett antal olika PAF-poster, vilket i sin tur är ett resultat av pandemin som förorsakade väldigt många olika effekter på räkenskaperna. Bara i direkt mening så uppgick kostnaderna för Covid-19 relaterade...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack för det, talman! Tack för det minister Höglund. När det gäller just koncernbokslut så är det någonting som faktiskt har efterlysts under väldigt många år. Vi har ju bolag som är väldigt starka och stora inom Åland. Vi har Åland Post som är ett starkt bolag, vi har Långnäs hamn, vi har PAF och...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för denna reservation! Vi är överens om att revisorerna ska ägna sig åt verksamhet för att understryka sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet och att en revisor ska ha åsikter. Då är min fråga; hur kan man ha en åsikt utan att den blir politisk på något sätt? Här drar jag mig...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, talman! Jag delar kanske inte ledamoten Fellmans uppfattning att man ska åtgärda svåra gränsdragningar genom att fälla snarare än fria. Här påminner jag om en sak över hur ord räknas. Ledamoten skriver "revisorn hävdar att hanteringen av projektet kännetecknas av brådska". Revisorn skriver ordagrant "förefaller ha varit bråttom." Det är inte samma sak. Det...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, talman! Som ledamoten Eriksson mycket riktigt påpekade så kunde det ha skrivits mycket mer i betänkandet, men vi valde den här gången att hålla oss till regelverket som säger att betänkandetexter ska vara så korta som möjligt. Den här gången tyckte vi att vi hade ganska gott fog för det av det skälet att...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Eriksson! Det förtjänar nog att sägas att vi ägnade mycket tid åt revisionsrapporten, mest effektivitetsrevisionen naturligtvis, och vi förde ett resonemang om vad en revisor kan säga eller borde säga. Där landade man i att man kanske inte ska lägga sig i det så mycket. Det behöver vara högt...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, talman! Jag tror att jag ska börja bakifrån för ledamoten Valve ställde en konkret fråga. Vem värnar seriositeten i lagtinget? Och i landskapsregeringen, som var min egen tilläggsfråga? Svaret är rätt enkelt, det gör en bra landskapsrevision. Det är deras uppgift. Om jag förstår ledamoten Valve rätt så säger han med honungslen röst att...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack ledamoten Valve. Jag hävdar att det som revisorn skriver i sin rapport är överensstämmande med verkligheten. Det som landskapsregeringen ville göra var på ett sätt att begrava tunnelalternativet. Man lyssnade inte på de skäl som fördes fram. I ett ärende som präglades av brådska, oberoende av vad man säger för det gjorde det, så...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, talman! Tack för redogörelsen finansminister Höglund. En sak som man måste minnas i hanteringen av skattegränsen är att den är ett resultat av skatteundantaget som tillkom på mitten av 1990-talet. Man kan hävda att skattegränsen har kostat. Man kan lika fort hävda att den har genererat intäkter bortom det begripliga i form av den...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack för det finansminister Höglund. Min avsikt med frågan var inte vad som har hänt under denna regering för det är jag väldigt väl medveten om. Jag har följt den här frågan sedan 2011 med viss noggrannhet ifrån finans- och näringsutskottet och noterat hur den alltid har varit aktuell. Att frågan skulle ha dykt upp...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

John Holmberg som säger sig inte vilja peka finger mot någon säger sig också vara ledsen på politisk prestige som tycks driva dessa frågor. Ledamoten Holmberg får ursäkta men detta spörsmål kom in i samma ögonblick som vi hade avslutat debatten som baserade sig på en skriftlig fråga om exakt samma sak. Tycker ledamoten Holmberg...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Talman! Holmberg säger sig efterlysa politisk diplomati. Det är kanske inte just det man tänker på när man först lämnar in en skriftlig fråga och sedan följer upp med ett spörsmål. Det andas betydligt mer av konfrontation, om ledamoten Holmberg så ursäktar. En konkret fråga. Ledamoten Holmberg vill att vi ska kompensera, vi ska ge bidrag...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! I vilken mån som ledamoten Zetterman har uppfattat eller missuppfattat saker, det kan jag verkligen inte gå in på. När det handlar om ÅDA:s framtid så är den frågan alldeles för tidigt väckt. Vi ska fortfarande ta hand om ett Ålarmsystem under rätt många år framöver innan den eventuella överflyttningen till den finländska...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Frågan är artig och ärligt ställd, så ja, jag tror att det kommer att bli en tunnel eftersom det är det bästa sättet att lösa skärgårdstrafiken långsiktigt och göra Åland större och mera tryggt. Om det sedan ska vara dieselelektriska färjor, det vet ingen. I dag drivs 95 procent av världssjöfarten av fossila...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jo, det är ett faktum. Lika mycket som det är ett faktum att verksamheter som inte når upp till den standard som krävs så har ingen chans att klara sig i längden. Om så är fallet när det gäller just det här så är alldeles för tidigt att säga. Man kan inte, man...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Om man inte anser sig ha råd med att köpa nytt får man hålla till godo med begagnat. Så är det i vanliga livet för de allra flesta medborgare och sådant är också läget för landskapet Åland och den åländska skärgårdstrafiken. Vi har pratat och utrett detta i många år och nu har bristen...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag ska i första hand ge ledamoten Sjögren rådet att höra sig för inom den egna gruppen. Där finns representanter inom såväl den tunnelkommitté som mycket pragmatiskt och framåtinriktat har arbetat med att ta fram lösningar för framtiden, eller den ledamoten i finans- och näringsutskottet som har varit med och lyssnat hur man...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack för frågan. Nej, att isklassa ett fartyg som inte är isklassat från början vore illa både i ekonomisk mening och framförallt miljömässigt. Det skulle spy ut mängder med mera koldioxid att transportera omkring tusen ton stål mera. Vi får ett fartyg som kommer att klara den absoluta merparten av alla resor som...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Driftskalkylen ser vi egentligen inte att man behöver fundera så mycket på eftersom den ersätter ett befintligt fartyg och därmed så bör det kunna fortsätta på i stort sett samma bas. Om 4 miljoner euro kommer att räcka, det tror vi och det förväntar vi oss. Vad som händer i framtiden vet som...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Betänkandet som sådant, som utskottet står bakom, så uppfyller precis alla de kriterier som har efterlysts när det gäller hur man ska hantera skattegränsen. Man kan ställa sig frågan varför utskottets viceordförande Holmberg inte stod bakom den skrivningen. Det hade tytt på mera enighet och mera pragmatism när det gäller förhandlingarna som krävs...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! De händerna har möjligen varit utsträckta men inte med handflatan utåt, den saken är klar. Det har varit mera agitation än konkreta lösningsförslag och det tycker jag fortsättningsvis att är trist. Vi bör hantera skattegränsen på ett annat sätt. När det kommer till eventuella ersättningar till företag så har frågan överhuvudtaget inte diskuterats i...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag håller med ledamoten Juslin, det gör det. Men då måste man också minnas hur verkligheten ser ut därute. Det här är ett litet steg i rätt riktning och vi måste antagligen ta många fler sådana framöver. Som marknaden har utvecklat sig så finns den här formen av skärgårdsfärjor och landsvägsfärjor inte i...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Det är sådan som verkligheten ser ut. Vi hävdar alltjämt från utskottets sida och stöder infrastrukturavdelningen att det här är ett litet steg mot det bättre. Ibland måste man nöja sig med små steg i stället för att ta allt för stora. Vi ska också minnas att vi har ingen särskilt stor vana...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag är glad ifall ledamoten Zetterman själv begrep vad svaret utgjordes av, för det var inte alldeles enkel att förstå. Alltså man har från myndigheten tyckt att det här räcker till och nu hävdar då Liberalerna att det inte räcker till, utan att man snarare bör utöka det hela. Då förstår man inte...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag tror att man behöver reda ut vad som egentligen har hänt. Det som vi vet är att vi har satsat oerhörda pengar på ett system som heter Ålarm och som man lätt kan tro att är rätt mycket skräddarsytt för åländska förhållanden. Från början valde man att inte gå in i det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Det är bra att frågan har blivit rest och att diskussionen är igångsatt. Det kommer säkert att uppstå frågor längs med vägen. De frågorna kommer vi att försöka besvara på bästa sätt. Det handlar sist och slutligen om ett väldigt komplicerat system har det visat sig. Det första försöket att skapa ett eget...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Centergruppen har med rimlig noggrannhet följt framtagandet av denna tilläggsbudget nummer 3, som jämfört med fjolårets tilläggsbudget, av vilka ni alla minns mycket väl, är ganska odramatisk. Idag lever vi i en situation som inte är okomplicerad, men betydligt enklare än den var för ett år sedan. Tilläggsbudgetar är ju sådana instrument som...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Tack för det, ledamot Zetterman. Det var roligt att se ledamoten i talarstolen igen efter detta uppehåll. Budgetdisciplin är någonting som är väldigt viktigt. Personligen tycker jag att finansminister Höglund har gjort sig till en god uttolkare av budgetdisciplin i det att man även lyfter fram små frågor och gör dem tydliga. Jag hade...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! När det handlar om klarsynthet så beror det ju ofta på vad man väljer att se för något. När man pratar om sakkunniga inom sjöfartsbranschen så måste man komma ihåg att den är inte bara en. Det finns väldigt många olika former av sakkunskap inom en bransch, inte bara inom sjöfarten utan överallt....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Här tror jag att hela salen kanske skulle ha vunnit på att ha minister Wikström uppe i stolen lite tidigare för att försöka berätta lite om hur det ligger till. Nu blir det lite känslan av att en blind ibland leder en döv, när man inte riktigt pratar om samma saker. Igen, när det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag delar ledamoten Fellmans syn på att vi nog behöver bena ut lite noggrannare exakt vad som har hänt. Jag är inte lika orolig över de självstyrelsepolitiska konsekvenserna, eftersom det sist och slutligen handlar om att få fram hjälp så fort som möjligt. Det är det som det handlar om. Det var det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Jag förstår möjligen att ledamoten Holmberg gärna skulle vilja ha en tilläggsbudget per en månad, men det tycker jag personligen är alldeles för ofta. Jag delar uppfattningen att vi ska undvika sådana, och det har vi också varit ganska tydliga med hela vägen. Däremot när det uppstår behov av det så måste vi naturligtvis ha...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag väljer att se det positiva i detta av det skälet att med tanke på den omfattning som landskapet Ålands budget består av så är de äskandes som nu finns i denna tilläggsbudget väldigt, väldigt få. Antagligen så är de mycket färre än vad de någonsin har varit i tidigare tilläggsbudgetar. Vi går...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Och huvudet på den så kallade spiken, ledamoten Påvals. Det är precis så där det ska gå till. Av det skälet så är den här tilläggsbudgeten fylld av framtidssatsningar, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna hålla folk med arbete som är det absolut enskilt viktigaste målet med att hålla en befolkning...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Det är väl det som ett parlament är till för, för att man ska visionera, lyfta fram och peka på möjligheter. Landskapsregeringen är ibland ganska styrd av sina administrativa hängslen som inte riktigt låter de vidareutveckla allting så mycket som de skulle vilja. Jag är rätt säker på att de egentligen tycker att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack vicelantrådet Jansson för det förtydligandet. Att vi ska hantera Ålarm hade man kanske inte trott i början på året. Men det är alldeles tydligt av den informationen som har nått finans- och näringsutskottet i det här fallet att verkligheten har förändrats och att man därför måste tänka om och tänka annorlunda. Om...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! Jag tänker ta tillfället i akt och påminna ledamoten Holmberg om varför denna åtgärd har vidtagits och varför utskottet stöder den. Det är för att säkra vardagen hos vanliga ålänningar, för att se till att den sociala servicen fungerar, för att se till att skolor har det utrymmet de behöver och för att se...

Jörgen Pettersson / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! Man kanske också ska påminna om att plåster är till för att sätta på blödande sår, det är därför man har dem. I det här fallet så gör man det för att vi ska säkra upp en situation som är svårbedömd. Hur det kommer att gå för kommunerna i anslutning och efter pandemin vet...

Jörgen Pettersson / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, talman! Av det enkla skälet att det inte går att säga vem som har drabbats hårdast. Det är väldigt svårt att sätta värderingar på hur hårt någon region är drabbad. Mariehamns stad har drabbats oerhört hårt i form av stor arbetslöshet. Mindre kommuner har drabbats kanske ännu värre till följd av att väldigt många...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2021-06-11

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, talman! Utskottet anser att det här sättet att finansiera kommunerna är det bästa, alternativt det minst dåliga eftersom det är en besvärlig situation vi finns i. Om kommunerna lånar pengar eller om landskapet lånar pengar så är i sista hand en rätt semantisk historia, vem det är som egentligen bär ansvaret för det. Utskottets...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2021-06-11

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, talman! Vicetalman Sjögren tycker att det är ansvarslös politik att ta ansvar för att en organisation som vänder sig till de svagaste vi har i samhället ska fungera. Jag tycker, ursäkta mig, att det är alldeles tvärtom. Jag menar att det är väldigt ansvarsfullt att förbereda sig innan krisen är där. Vi vet inte...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2021-06-11

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! Jag väljer att göra denna presentation ganska kort, inte för att den skulle vara oviktig men för att den i allt väsentligt redan är hanterad i den tilläggsbudget som lagtinget godkände i måndags. Det handlar om hur de extra landskapsandelarna på cirka 1,2 miljoner euro till kommunerna ska fördelas. Skälet till påspädningen är att...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2021-06-11

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, talman! Som svar på den sista frågan; ja, utskottet tycker att det här är den bästa metoden att lösa detta på. Ett viktigt tillägg till detta är - som ledamoten Zetterman mycket riktigt påpekade - att för ett år sedan så hade vi en plan över hur detta skulle hanteras. Då trodde ingen att detta...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2021-06-11

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, talman! Tanken är att om så är möjligt så kan man sänka avgifterna till kommunerna om pengar kommer någon annanstans ifrån. I det här fallet så är det i sådana fall från landskapsregeringen. Så om den finansieringen visar sig att inte behövas så förutsätts det att pengarna kommer kommunerna - alltså ägarna, medborgarna -...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2021-06-11

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten Holmberg noterade att utskottet för ett år sedan hade vissa förhoppningar om att man skulle kunna göra en sammanställning så småningom på kostnaderna kring pandemin. Då levde vi i en verklighet när vi faktiskt alla trodde att pandemin skulle vara en rätt kort historia. Det har visat sig sedan dess att vi...

Jörgen Pettersson / Replik / Första behandling / 2021-06-11