Sagt i salen

1 - 50 av totalt 199 tal

Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland M 5/2020-2021

Talman! Frågan varför landskapsregeringen för ett meddelande till lagtinget som rör en revidering av landskapsregeringens sammansättning i relation till arbetsuppgifter har väckts. Orsaken till att vi gör det är att det är den bedömning som rättschefen gör. En ändring av regeringsprogrammet, i det här fallet angående ansvarsområdena, är en väsentlig ändring och ska således föras...

Veronica Thörnroos / Anförande / Enda behandling / 2021-06-14

Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland M 5/2020-2021

Talman! Det är korrekt uppfattat.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Talman! Tack för frågan! För det första så är det regeringsprogram som den här landskapsregeringen tillsammans arbetar fram är ett väldigt gott regeringsprogram. Det visar i vilken linje, vilken riktning landskapsregeringen vill att Åland ska utvecklas. Sedan kom pandemin, det som vi då valde att göra var att stärka upp vissa fokusområden som till...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Talman! Det som ledamoten Fellman lyfter nu är egentligen två separata frågor. Det första är en förlängd läroplikt till 18 års ålder. Det andra är hur gymnasieskolan ska finansieras. Om vi börjar med den första delen, alltså en förlängd läroplikt till 18 års ålder så har vi inga indikationer i landskapsregeringen att det skulle gynna eller...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Talman! Jag tar avstånd från det epitet som ledamoten Nina Fellman nu försöker klistra på mig och min landskapsregering att vi på något sätt skulle undergräva, försvåra och försämra för åländska ungdomar när man ställer deras kostnader och samhällets kostnader för utbildning i relation till hur det ser ut i riket. Jag tycker inte att...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

God förmiddag bästa lagting! God förmiddag bästa lyssnare! Herr talman! Det är ingen nyhet när jag säger att det offentliga Ålands utgifter har varit större än det offentliga Ålands inkomster under ganska många år. Vi talar om ett strukturellt underskott, vilket i klartext betyder att den offentliga strukturen på den service vi producerar är för...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jag tror att en kraftsamling på ökad inflyttning är en av våra viktigaste faktorer. Jag tror att utveckla arbeten så att alla har ett arbete, tillgång till utbildning eller annan meningsfull sysselsättning, det tror jag att är det andra. Där kan det hända att vi behöver ta lite nya djärva grepp - och...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Det offentliga Åland kan inte gå till det privata näringslivet och säga; "hej nu, nu ska ni anställa flera". Vi har vissa mindre försök på gång där och det återfinns ju också i tilläggsbudget 2. Däremot är det ju viktigt att ha en fungerande dialog med det privata näringslivet och försöka fundera. De måste...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Det korta svaret är ju att man under goda år har samlat på sig ganska mycket i ladorna, långt över 100 miljoner, som sedermera har använts under de sista åren. Ett annat kort svar är ju också att man har satt in PAF-medel ur PAF-snurran i större utsträckning än vad man tidigare har gjort....

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Om jag börjar med det sistnämnda så tror jag att en ökad inflyttning är positiv. Jag tror att arbete, sysselsättning eller utbildning för alla, precis såsom vi har sagt här, är någonting som behöver göras för att höja den egna produktionsnivån. Jag tror att de framtidsarbeten som speciellt finns i samband med grön kraft...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Tack för frågan. Jag tycker att mycket av de åtgärder som vi vidtar så finns beskrivna i tilläggsbudget 2, som kommer att presenteras strax efter detta meddelande. Det är det först jag vill säga. Det andra som jag vill säga är att när vi jämför Åland med andra nationer så ska vi komma ihåg...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Tack för frågan! Först vill jag säga att landskapsregeringen avser inte att försämra välfärdsservicen radikalt, det avser vi inte. Det fanns ett förslag från Liberalernas starke man i finans- och näringsutskott, ledamot Holmberg, om att 200 offentliga tjänster skulle tas bort på ett bräde. Det är inte på det viset som den här landskapsregeringen...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! De in besparingskrav som vi i första hand har resonerat kring i tilläggsbudgeten rör ju den offentliga förvaltningen som är landskapets egen. Vi har inte valt i det här skedet att gå in och spara på kommunerna eftersom det är, precis som det är för Liberalerna, också viktigt för oss att den närproducerade servicen;...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Om man gör en historisk tillbakablick när det gäller digitala tjänster så har det många gånger varit så inom det privata näringslivet att det har funnits ett projekt som man har startat upp och det har sedermera givits spinoff effekter till flera andra bolag med ytterligare utvecklade tjänster. När det gäller exportföretagande inom digitala...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! När det gäller kommunreformen så låt oss ta bort blomsterspråket, om jag får citera vicetalman Sjögren här tidigare. Det fanns inte möjlighet att genomföra en kommunreform på det vis som tidigare minister Nina Fellman försökte göra, dels fanns det ingen acceptans för det och dels fanns det inget lagstöd. Det är ju också...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag tycker nog att ledamot John Holmberg kanske är lite onödig om man säger så. Jag tycker absolut att landskapsregeringen har lyssnat in, vi har försökt lyssna in. Att vi sedan inte har producerat ett meddelande kring fiskodling eller ett meddelande kring digitalisering, så när det gäller fiskodlingen så pågår nu ett arbete med vattenlagstiftningen...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Om vi börjar med fiskodlingen så är det ju så att de har varit pantfångar under den näringsminister som har verkat de sista åtta åren, före den här landskapsregeringen tillträde. Det har ju varit absolut "No, No" vad gäller fiskodling? Den här landskapsregeringen har åtminstone en intention och en vilja att försöka söka ett samarbete,...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Nej, jag har ingenting emot att sätta en siffra som målsättning. Vi kan sätta 200 eller 300, däremot behöver det ju finnas ett analysarbete bakom varför man just sätter den siffra man sätter där. Sedan är det en sak till som jag upplever som lite hindrande och det är att vi har ju...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Talman! Om beslutet låg i landskapsregeringens händer så skulle vi se till att gränserna öppnades. Vi skulle se till att vaccinationstakten ökad hos våra egna, men nu gör den inte det. Men det är också därför som vi har direkt kommunikation till inrikesministeriet. Jag vill säga att minister Maria Ohisalo har varit väldigt lyhörd för...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Tack, talman! I slutet av förra veckan så beslöt man att frångå det som man tidigare hade haft funderingar kring, det vill säga att man skulle öka vaccindoser till områden med högre incidenstal. Man bedömde att det inte längre var ändamålsenligt, utan att man fördelar enligt befolkningen. Ja, jag kan bara säga att jag hoppas...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Talman! ÅHS har tidigare sagt att de inte är intresserad, åtminstone inte till den stora allmänheten, att skriva intyg därför att de har helt enkelt inte det regelverket plats. Som tanken är nu så är det ju meningen att kantaregistret ska komma igång i slutet av maj, så förhoppningsvis så kommer man att kunna använda...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Den här frågan från THL har ju varit på tapeten åtminstone tre gånger tidigare, mig veterligen. Bara under den här våren har det förts ett resonemang om det är så här man ska göra eller inte göra. Vi avvaktar vidare tills det har processats färdigt i riksdagen och i regeringen. Men jag säger det som...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Talman! Jag hör vart det här lutar. Jag vågar faktiskt inte svara på det. Den information vi har fått är att man rekommenderar max 250, om man sedan tänker per sektion eller om man tänker på annat, det kan jag faktiskt inte svara på. Den frågan behöver vi ta med oss. Jag vet att sittplatserna...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Talman! Om man riktigt går tillbaka till grunden så kan man ju konstatera att hanteringen av Covid-19 många gånger inte är ett helt logisk. Jag kommer ihåg i fjol - nu raljerar jag lite - men då kunde man komma med egen båt från Sverige och då var det helt okej, men du kunde inte...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Tack, talman! Bästa lagting. Tack för möjligheten att få presentera del 1 av landskapsregeringens exitstrategi. Låt oss först börja med en kort tillbakablick. Alla som har följt pandemins utveckling i våra närområden och även i hela världen vet att länderna har valt olika strategier i bekämpningen av Covid-19. Det betyder också att länderna har...

Veronica Thörnroos / Anförande / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Tack för frågan ledamot Gunell. angående när beslutet kommer att fattas så kommer det att fattas imorgon av landskapsregeringen. Det är politiskt avstämt, det kommer att fattas i morgon och det kommer att börja gälla från och med fredag. Vi talar då om offentliga tillställningar och om max 20 personer inomhus, men 50 personer om...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Tyvärr ligger det utanför landskapsregeringens kontroll. Det beslutas helt i Helsingfors och det är i första hand smittskyddsläkaren som har kontakterna dit. Vad vi kan göra är politiska påtryckningar. Jag hade ett samtal tidigare idag med ansvarig minister Annette Holmberg-Jansson och vi är helt överens om att vi från landskapsregeringen helt enkelt behöver fatta ett...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Tack, talman! Först först vill jag säga att på EU-nivå har ju länderna enas kring vad det ska finnas i den här hälsodeklarationen, vilka uppgifter det ska finnas för att det ska kunna accepteras. Så det är ju väl, men det är ju ingen som vet när de ska användas, det har de inte kunnat...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Tack för frågan ledamot Fellman. Ja, det där är nog en frågeställning som landskapsregeringen har haft upp i diskussioner ett antal gånger. Det är ju så att rederierna i dagsläge, åtminstone rederierna som trafikerar Helsingfors-Tallinn, begär ju ett ett negativt test. Du ska ha ett negativt test och har du inte ett negativt test...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-05-05

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Talman! Tack för frågan, eller det är egentligen två olika frågor i samma fråga, men det berör samma kommun om man säger så. Om vi börjar med den första, Sottunga kommuns ekonomi är mycket svag, det är man också medveten om från Sottungas sida. Man har varit i kontakt vid flertalet tillfällen med representanter från...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Talman! Finansminister Roger Höglund har som många kan uppfatta det som en svaghet, men som jag som lantråd uppfattar som en styrka, d.v.s. att han går inte ut och lovar någonting förrän det finns ett brett parlamentariskt stöd och före lagtinget har tagit ställning till en eventuell tilläggsbudget. Jag ser det som en styrka hos...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack, talman! Om vi börjar med det första först. Den kommunreform som ledamot Gunell lyfte fram så om vi är helt ärliga, vilket vi väl bör vara i den här salen, så omfattade inte kommunerna den reformen. I och med att kommunerna inte omfattade reformen så gick den inte heller att verkställa. Då får man...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-04-14

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Det är ingen som har struntat i JO:s utlåtande. Det är ingen som har lämnat förfrågan från JO obesvarad. Däremot hade man i svaret, som jag tidigare har sagt, kunna vara mera specifik. Men man kan inte säga att frågan är obesvarad, så den delen köper jag inte. Jag förstår att det finns ett...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Nu är vi verkligen nere på detaljnivå, men i det brev som liberalen Zetterman nu hänvisade till så begär man från JO:s sida yttrande och man begär beredning. Man fick ett yttrande från landskapsregeringen, men man fick ingen beredning eftersom det de facto inte fanns någon beredning.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Jag känner att vi nu är nere på sådana detaljnivåer att jag finner det högst osannolikt att det är så många som ännu orkar lyssna med intresse. Men jag vill ändå säga att riksdagens biträdande justitieombudsman skriver; "begäran om utredning och yttrande". Det är rubriksättning på det brev som har kommit. Landskapsregeringen har svarat...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Bästa ledamöter. Jag noterar frågeställningen från vicetalman Katrin Sjögrens sida. Jag kommer i egenskap av lantråd att göra vad jag kan för att vi ska komplettera det tidigare svaret som är inskickat. Jag måste ändå nog göra en avstämning med rättschefsenheten och kontrollera att det inte finns några juridiska problem där, emedan jag betraktas...

Veronica Thörnroos / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Jag tackar också för den inputten i diskussionen, men jag tror ändå att jag i egenskap av lantråd själv väljer hur jag hanterar ärende operativt.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Bästa ledamöter, bästa ålänningar. Den 30 mars lämnade Liberalerna och Socialdemokraterna in ett spörsmål. Man var orolig för att ålänningarnas rättigheter enligt grundlagen inte skulle tillgodoses. Man skriver i sitt spörsmål: "Med vilket motiv åsidosätter landskapsregeringen demokratiska grundfundament och de enskilda ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter genom att vägra, trots tidigare motsatt praxis, bistå...

Veronica Thörnroos / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Det var så många frågor så jag borde nästan ha fått dem på förhand om jag ska kunna komma ihåg allihop. Jag skulle vilja säga så här när det gäller klagan till JO; landskapsregeringens intention har aldrig varit att blanda samman en enskild fråga. I det här fallet valde vicelantrådet att betona den självstyrelsepolitiska...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Tillåt mig tycka att vicetalman Sjögren nu kanske tar den här debatten lite onödigt långt. Låt mig upprepa det som jag har sagt nu vid ett antal tillfällen. För det första, varje enskild ålänning har rätt att lämna in en klagan till JO eller JK. Det är sedan upp till landskapsregeringen att besvara den...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Om man ytterligare fördjupar sig i frågorna som kom från JO så är första frågan, är landskapsregeringens beslut i överensstämmelse med vaccinationsordningen som föreskrivs i 2 § i statsrådets förordning? Om man då läser igenom 2 § i statsrådets förordning och om man tittar igenom det brev som landskapsregeringen tog beslut om så ser...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag har förståelse för att vicelantrådet valde att inte ytterligare kommentera sakinnehållet i svaret till JO. Helt enkelt av den anledningen att det material som efterfrågades, det fanns redan hos JO. Man har med facit i hand säkert kunnat formulera sig på ett annat vis, men det var den bedömningen som gjordes vid den...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Man kan naturligtvis tycka både det ena och det andra om de beslut som landskapsregeringen tar, men låt mig var väldigt tydlig på en punkt. En enskild ålänning har inte kommit i kläm. Det finns ingen enskild ålänning som har kommit i kläm för att det som nu bedöms att svaret inte var till...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag kan inte ge ett exakt datum för när jag tog del av de här handlingarna, men jag skulle säga kanske en vecka eller kanske två veckor efter att beslutet var fattat av vice lantrådet. Ungefär vid den tidsepoken skulle jag säga.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Det skulle jag gärna göra och jag skulle gärna ta del av svaren också, för det har jag nämligen ingen vetskap om. Den frågan bör nog i så fall riktas direkt till Ålands hälso- och sjukvård. Jag tror att det kanske är bäst att man gör så, till ansvarig smittskyddsläkare där. Hur de har...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Ska man tolka det på det viset att det arbetet som landskapsregeringen gör är oviktigt, så att vi inte behöver finnas med på den här listan? Jag vill också för tydlighetens skull säga att från landskapsregeringens sida så finns nio personer angivna på den här listan, varav två är politiska och varav lantrådet...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Ledamot Fellman låter påskina att jag har sagt att det här är en dum fråga, eller att jag i egenskap av lantråd har behandlat det här som en dum fråga. Jag har inte överhuvudtaget behandlat den här frågan i egenskap av lantråd. Eftersom jag har varit jävig i ärendet, det var det som saken...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag får lite känslan av att jag står i en domstol och att jag nu ska förklara vad mina ministrar har gjort eller har inte gjort det. Det måste jag faktiskt ställa mig lite frågande till. Hade jag hanterar den här frågan själv hade jag lämnat ett annat svar. Jag hade tagit med det...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Det är de facto väldigt svårt att föra en debatt om ett ärende som kommer in från JO om man inte kan använda den informationen som finns i anmälan när man förklarar sitt eget förhållningssätt. Jag har på intet vis nämnt något namn, jag har inte talat om vem det är som berörs av...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag hade kunnat lämna bort mig själv från listan. Om det har varit uppenbarligen nu då ett irritationsmoment så hade jag bra kunnat avstå från min plats. Däremot fanns det tydliga önskemål från förvaltningens sida att jag borde finnas med eftersom jag är ansvarig för beredningsarbetet. Vi hade kunnat haft en bättre informationsstrategi och...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07