Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Tack för det anförandet. Jag undrar var i Ålandsbudgeten är det nu som ledamoten Stellan Egeland tar sitt avstamp när det gäller lagstiftning kring vaccinering?

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag kan förstå den frustration som ledamoten gav uttryck för och jag har full respekt för den. Samtidigt så är det ju inte inom vår egen lagstiftningsbehörighet att fatta de här besluten, mig veterligen.

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! Tack för frågan. Jag delar inte ledamoten Ingrid Zettermans syn på regeringsprogrammet och vad som där har förverkligats. Vi har haft en noggrann genomgång i landskapsregeringen och jag kan konstatera att betydligt mycket mer än vad jag hade kunnat föreställa mig var ettdera genomfört eller åtminstone påbörjat. Till den delen så finns det ingen...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! Det är den bedömning vi gör inom sittande landskapsregering att det finns möjligheter att också vicelantrådet åtar sig klimatfrågorna.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! Bästa lagtingsledamöter. Då ministern Alfons Röblom, nuvarande parlamentariker Alfons Röblom beviljades ledighet från sitt förtroendeuppdrag som minister i Ålands landskapsregering ledd av mig Veronika Thörnroos så föranledde det att de politikområden som Alfons varit ansvarig för behöver omfördelas. Vi kommer inte att för dåvarande minister Alfons Röblom ta in någon annan istället, utan det...

Veronica Thörnroos / Anförande / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! Jag skulle kanske inte formulera mig på det viset att jag tycker att det är lyckat när regeringsbasen så att säga krymper. Min målsättning inledningsvis var att ha en väldigt bred regeringsbas. Jag tycker att speciellt det arbete och de tankegångar, tankegods som Hållbart Initiativ har fört in i våra interna processer har varit...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! Vad gäller vattenlagstiftningen så om jag rätt informerad nu så har det varit ett brett parlamentariskt arbete som har legat till grund för de remissförslag som nu ettdera har gått eller kommer att gå här de närmaste veckorna. Sedan får vi se hur responsen blir på det förslaget. När det sedan gäller Högskolan på...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Bästa ledamöter. Landskapsregeringen gav ett svar på det spörsmål som delar av oppositionen hade undertecknat. Vi gav vårt svar den 7 juli. I det svaret så fanns det också nedtecknat att jag i egenskap av lantråd hade möjlighet att ge en upplysning till lagtinget i ärendet. Så hade jag också tänkt. Men efter att...

Veronica Thörnroos / Anförande / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! När jag talade om en bred parlamentarisk förankring så har jag en framåtsyftande blick. Det är svårt att tala om en bred politisk förankring över en historia som redan har skett. Men i finans- och näringsutskottets betänkande så finns det en tydlighet som säger: 1) Försök att häva avtalet eller omförhandla. 2) Säga upp...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Jag hör vad ledamoten säger. Man kan säkert resonera på det viset också. Vi tycker i landskapsregeringen att vi följde de direktiv och de planer som kom från Ålands lagting. Det sattes ner mycket tid, kraft och möda på att analysera de juridiska möjligheterna och att fundera på hur man kunde ta processen vidare....

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Tack för frågan. Jag är helt övertygad om att vissa delar av de juridiska dokumenten finns. De andra, det som är diskussionsunderlag i landskapsregeringen och där man för politiska diskussioner, resonerar och får information så där finns inte allt material till pappers. Det har inte varit brukligt i landskapsregeringen tidigare och så är fallet...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Jag uppfattade inte att lagtinget gav oss ett omöjligt olagligt uppdrag. Jag uppfattade att Ålands lagting gav oss två möjligheter; 1) att försöka omförhandla avtalet, är inte detta möjligt så 2) säg upp det. Det gick inte att omförhandla avtalet, enligt juristerna, och därmed så sades det upp. Och ja, min bedömning är att...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Jag vill vara mycket tydlig vad gäller Moderat Samlings agerande i den här frågan i min landskapsregering. I samband med att vi förhandlade fram regeringsprogrammet så var vi överens om att Moderat Samling har carte blanche i de här frågorna. Det var en politisk överenskommelse som helt enkelt gjordes. Med tanke på det...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack för den informationen. Jag har inte alla detaljer i detta ärende, men jag kunde också notera i Ålandsdelegationens beslut - jag valde att inte lyfta upp det - att man också där hänvisade till att man inte kunde bevilja därför att det fanns ett ärende som låg i Högsta domstolen där Ålandsdelegationen var osäker...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! När kartan och verkligheten inte stämmer överens så brukar jag alltid gå på verkligheten. Det fanns en verklighet därute, det fanns ett intresse, det fanns en vilja, det fanns pengar. Det var en budgetteknisk åtgärd att flytta det från ett konto till ett annat. Det var vad det handlade om, precis hela vägen.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Jag vågar inte säga exakta datum, var, när och vilka saker det har fattats beslut om. Det måste vi i så fall få ett utdrag ifrån tjänstemännen. Jag har inte hypergene med mig och jag har inte tillgång till den heller, alltså systemet där allting finns registrerat. Det kan jag tyvärr inte bistå med...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Tack för det. Varför får jag känslan av att jag står i de anklagades bås i en domstol? Det är lite det som kommer över mig nu. Svara omedelbart på de här frågorna, en, två, tre, fyra, fem. Den politiska överläggningen var i juni. Jag kan tyvärr inte svara datumen exakt här, men jag...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! För det första har jag aldrig sagt att det här är lagtingets fel. Jag har inte försökt insinuera att det är lagtingets fel heller. Ledamot Nina Fellman, som själv har suttit i regeringen, vet att det blir lite stressigt emellanåt och sedan blir det lite för långa pauser när man ska ha ärenden till...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Så har nog inte intentionen varit från landskapsregeringens sida. Jag har ju själv suttit i finans- och näringsutskottet så jag vet ju hur man fördjupar sig i det som finns i en tilläggsbudget. Det är ju inga konstigheter i det. Däremot kan jag säga att min personliga uppfattning var att jag levde i tron...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Jag delar helt den synpunkten att ju färre tilläggsbudgetar vi har desto bättre, och ju mindre summor vi har desto bättre. Till saken hör att många av de underlydande myndigheterna och organisationerna har så otroligt tajta budgetar att det finns inte utrymme för någonting egentligen. På det principiella planet så sätter vi alla vårt...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Det är ju så att ingen av ministrarna har varit upp och beskrivit varken sina budgetlagar eller sina politikområden som är berörda i den här. Man kan med facit i hand konstatera att finansministern borde ha nämnt det här tydligare. I och med att ministrarna finns på plats så var det tänkt att var...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Det är ju inte så att pengarna är utdelade, det är inte så systemet funktionerar. Utan du får ett tillstånd att köpa den här anläggningen och sedan får du i efter hand begära att få tillbaka pengarna när du har din faktura. Exakt hur mycket pengar som har gått ut idag kan jag inte...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Jag tycker inte att jag har givit uttryck för att ni som nu sitter i opposition, socialdemokrater och liberaler, skulle vara klimatförnekare eller någonting sådant. Eller att nuvarande landskapsregering skulle ha någon sorts första tjing på klimatfrågorna, så har inte min intention varit. Däremot har jag sagt att det har varit viktigt för den...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

När det gäller skärgårdstrafiken så tror jag att praxis brukar vara, det mesta är ju kopplat till bunkerkostnaden som man brukar försöka ta, så att säga, när året närmar sig sitt slut och man vet ungefär var det ligger. Det har varit ganska fluktuerande. Det är lite samma sak som med ÅHS och vård utanför...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Jag vill inledningsvis beklaga att jag inte haft möjlighet att sitta här och lyssna hela dagen. Jag har haft två samtal till Helsingfors, varav det ena dessutom var ganska försenat jämfört med vad man hade kommit överens om, som var av sådan karaktär att jag tyvärr behövde prioritera dem framom arbetet i lagtinget. Jag...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Med risk för att jag inte kan alla detaljer nu. Det är så att du lämnar in en ansökan om att du vill bygga en solcellsanläggning. Det finns flera i liberalerna och även andra här som har gjort det så det går säkert att få kunskap därifrån också. Sedan är jag lite osäker på om...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack för det talman! Inledningsvis vill jag säga åt gruppledare för Liberalerna att det var på intet sätt någon ironisk ton från min sida eller någonting annat när jag sade att det finns många här i salen som har lyft det här stödet och som känner till hur det är utformat i praktiken. Vi har...

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Jag kan tyvärr inte riktigt svara på vad ministrarna har sagt och vad de inte har sagt eftersom jag har varit upptagen på annat håll. Men jag har inte uppfattat att det har funnits någon intention att det här ska mörkas eller inte. De diskussioner som vi har fört i landskapsregeringen vid en regelrätt...

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Talman! Jag uppfattade inte riktigt frågan. Men låt mig säga så här. Landskapsregeringen vinnlägger sig om att kommunicera med lagtinget på de sätt som lagtingsordningen möjliggör. När det gäller t.ex. offentlighetslagstiftningen är den helt enkelt något försenad och det är på grund av brist på lagberedningsresurser, sedan kan man tycka att det är bra eller...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Talman! Målsättningen är alltid att lagtingets beslut skall efterlevas till fullo. Sedan har det vid några tillfällen varit så att de beslut som lagtinget har tagit efter det har det kommit in andra faktorer som vi inte har möjliggjort att helt enkelt fatta det beslutet. Det som jag kan tycka att är en nackdel med det...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Talman! Jag har det ansvaret och jag tar det ansvaret. Den här landskapsregeringen försöker följa lagtinget precis lika mycket eller lika lite som andra landskapsregeringar har gjort. Det finns andra landskapsregeringar där beslut har fattats av lagtinget som sedermera inte har gått att verkställa. Låt mig ge ett exempel. I årsbudgeten för 2021 fanns det en...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Tack för frågan, vice talman! Det var många stora frågor i ett. Jag börjar med den frivilliga samordningen av de åländska kommunerna. Där har ett arbete inletts av en samordnare och det resultatet har vi fortsättningsvis inte fått. Vi tar gärna del av det faktaunderlaget innan den processen går vidare. När det sedan gäller Föglö kommuns...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Talman! Inom politiken har man rätt att fatta både dumma och kloka beslut så länge de är någorlunda lagliga i alla fall, eller ska vi säga lagliga. Jag skulle själv kunna tycka att valresultatet 2019 pekar speciellt mot liberalerna, när det gäller att med tvång försöka sammanslå kommuner. Har man inte lärt sig någonting från...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Talman! Det är ju få saker som Ålands lagting brukar kunna vara helt enig om eller åtminstone ha en kvalificerad majoritet. Men när det gäller satsningarna på havsbaserad vindkraft så har jag uppfattat att både oppositionen och regeringspartierna går hand i hand för att få det förverkligat så snabbt som det bara går. Orsaken till...

Veronica Thörnroos / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Var sak har sin plats. Låt mig säga så här. Det är ytterst, ytterst ovanligt när man befinner sig i ett krisläge, så som vi gör nu, att man går in och börjar fundera och resonera kring att förändra basala strukturer som ändå har funnits under många, många år. Jag tycker att den här...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Svaret på den frågan är nej. Jag tycker att det vore lite spekulativt att gå in och diskutera en enskild paragraf som finns i ett lagförslag som eventuellt kommer att komma och som eventuellt kommer att se ut som i det nu föreliggande förslaget. Men jag tror också, kanske lite så som ledamoten Camilla...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Jag tror det finns all anledning, inte bara för oss utan även för landet Finland och västvärlden, att fundera hur vi ska organisera oss och vilka utbildningsbehov som kommer att finnas i framtiden, oberoende om det sedan gäller civil beredskapsplikt, militärtjänst eller socialtjänst. Vi befinner oss i ett paradigmskifte helt enkelt och vi får...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Tack, talman! Som jag sade en av grundteserna i allt katastrof- och konfliktarbete så är att när man befinner sig i det eller i begynnelsen av det, då håller man fast vid det ledarskap som finns och man håller fast vid de strukturer som finns. Jag hoppas att säkerhetsläget förändras så småningom för det är...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Bästa ledamöter. Tack för initiativet vill jag säga till Socialdemokraterna. Trots läget som vi befinner oss befinner oss i, jag tänker på det säkerhetspolitiska läget, så tycker jag ändå att det är viktigt att vi här i Ålands parlament också vågar diskutera frågor, fast det kanske inte är de som vi ska fatta beslut...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Det analysarbetet har redan inletts och där ingår flera olika delundersökningar. Det projekt som redan nu är på gång - jag vet inte exakt hur långt det har avancerat - det rör hälso- och sjukvårdsdelen. Sedan kommer vi också att titta på kommunikationsdelen, myndighetssamarbetet. Men tyvärr är det ju så nu att de som...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Jag har inget svar exakt här och nu. Jag tror att alla som ettdera har varit aktiva i arbetet i hälso- och sjukvården eller inom räddningstjänsten, den frivilliga eller inom myndighetsutövning, så vet att vi kan vara trygga med det arbete som utförs på Åland, men också att det alltid finns en potential att...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Jag tror att det finns intresse från rikshåll också att diskutera den här frågan, för nu har den nog blivit lite som en tagg i det åländska hjärtat när man i finska pressen får läsa att vi inte skulle ta vårt ansvar. Det är få saker som påverkar det åländska egensinnet så mycket. För...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Tack för frågan. Jo, jag har försökt i den position jag befinner mig nu att tycka likadant som jag gjorde i opposition och så som jag har gjort som lagtingsledamot. Jag har alltid varit en förespråkare av en bro över Prästösund och det är jag fortsättningsvis. Min förhoppning, min absoluta förhoppning, är att ansvarig...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Tack för den frågan. Jo, det är väl både bra och dåligt att lagstiftningsrådet nu kommer med ganska tydliga pekpinnar om vad som behöver göras och vad som inte behöver göras. Jag har inte sett den svenska versionen av det och jag har svårt att i detalj kommentera det vidare. Vi förbereder en fortsatt...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Vad gäller skärgårdsmeddelandet så kommer det inte att levereras förrän under hösten. Det är jag tämligen övertygad om. Det har inte funnits tid och kraft för att ta det vidare i den omfattning och utsträckning som är möjlig. När det sedan gäller ÅDA-processen i detalj så har jag inte vetskap om den. Det är...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Ja, jag tycker fortsättningsvis att det var korrekt att ge justitieministeriet möjligheten att skicka lagförslaget på remiss. Vi ska också komma ihåg att i det medföljande brevet så fanns det en klar och tydlig skrivning att landskapsregeringen förbehåller sig rätten att processa arbetet vidare och komma med ändringsförslag trots att det hade gått ut...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Målsättningen är, som jag också redan sade i ett tidigare replikskifte till vicetalman Sjögren, att det ska lämnas under hösten. Ett skärgårdsmeddelande som inte bara tar fasta på rutterna utan också det tänkta framtida tonnaget - vilket drivmedel det ska finnas där.

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Min förhoppning är att vi ska kunna se det i samband med budgeten som läggs inför nästa år. Före det tror jag knappast att det är realistiskt att få det till stånd. Före det så krävs det förstås också diskussioner i landskapsregeringen. Men det krävs också diskussioner i det samlade lagtinget. Därför att det...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Självklart ska man dra nytta av den sakkunskap som finns på Åland. Allting annat vore ju ytterst oklokt. Sedan gäller det också att hitta en avvägning där, att det inte blir fråga om någon form av positiv särbehandling inför eventuella kommande uppdrag. Så där finns det en stark samsyn oss emellan och jag ska...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Det korta svaret på den frågan är ja. Landskapsregeringen är regeringsdugligt. Men om vi backar bandet lite så har jag en samsyn med det som vicetalman Sjögren för fram. Det är väldigt många stora frågor nu som finns på axeln mellan Mariehamn och Helsingfors. Vi har självstyrelselagen som har stor betydelse för oss. Vi...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02