Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Tack för frågan. Jo, jag har försökt i den position jag befinner mig nu att tycka likadant som jag gjorde i opposition och så som jag har gjort som lagtingsledamot. Jag har alltid varit en förespråkare av en bro över Prästösund och det är jag fortsättningsvis. Min förhoppning, min absoluta förhoppning, är att ansvarig...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Tack för den frågan. Jo, det är väl både bra och dåligt att lagstiftningsrådet nu kommer med ganska tydliga pekpinnar om vad som behöver göras och vad som inte behöver göras. Jag har inte sett den svenska versionen av det och jag har svårt att i detalj kommentera det vidare. Vi förbereder en fortsatt...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Vad gäller skärgårdsmeddelandet så kommer det inte att levereras förrän under hösten. Det är jag tämligen övertygad om. Det har inte funnits tid och kraft för att ta det vidare i den omfattning och utsträckning som är möjlig. När det sedan gäller ÅDA-processen i detalj så har jag inte vetskap om den. Det är...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Ja, jag tycker fortsättningsvis att det var korrekt att ge justitieministeriet möjligheten att skicka lagförslaget på remiss. Vi ska också komma ihåg att i det medföljande brevet så fanns det en klar och tydlig skrivning att landskapsregeringen förbehåller sig rätten att processa arbetet vidare och komma med ändringsförslag trots att det hade gått ut...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Målsättningen är, som jag också redan sade i ett tidigare replikskifte till vicetalman Sjögren, att det ska lämnas under hösten. Ett skärgårdsmeddelande som inte bara tar fasta på rutterna utan också det tänkta framtida tonnaget - vilket drivmedel det ska finnas där.

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Min förhoppning är att vi ska kunna se det i samband med budgeten som läggs inför nästa år. Före det tror jag knappast att det är realistiskt att få det till stånd. Före det så krävs det förstås också diskussioner i landskapsregeringen. Men det krävs också diskussioner i det samlade lagtinget. Därför att det...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Självklart ska man dra nytta av den sakkunskap som finns på Åland. Allting annat vore ju ytterst oklokt. Sedan gäller det också att hitta en avvägning där, att det inte blir fråga om någon form av positiv särbehandling inför eventuella kommande uppdrag. Så där finns det en stark samsyn oss emellan och jag ska...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Det korta svaret på den frågan är ja. Landskapsregeringen är regeringsdugligt. Men om vi backar bandet lite så har jag en samsyn med det som vicetalman Sjögren för fram. Det är väldigt många stora frågor nu som finns på axeln mellan Mariehamn och Helsingfors. Vi har självstyrelselagen som har stor betydelse för oss. Vi...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Och tack för frågan. Ja, jag tycker faktiskt att man borde gå vidare och göra de här provborrningarna. Det är min absoluta övertygelse. Det är först då som man har fakta på hand. Är det möjligt eller är det inte möjligt. Jag menar att frågan måste komma vidare. Jag delar helt ledamoten Juslins...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Det är alldeles sant att flera av de stora reformpaket som vi hade önskat genomföra från landskapsregeringens sida så har vi inte hunnit verkställa. Jag tror att alla vet vid det här laget vart vår tid och vår kraft har gått. Precis som övriga länder i västvärlden så har vi fått satsa tid...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! För det första så tror jag att jag behöver ta del av laggranskningsrådets promemoria på svenska. Det är det första som behöver ske. Det andra sedan som behöver ske det är en direkt dialog med Ålandsministern och det blir först efter att jag har tagit del av det här materialet. Som jag har sagt...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! De tyglarna har jag nog försökt hålla i hela tiden. Sedan är det helt naturligt att det finns olika rörelser som tycker olika saker, ensakspartier och annat. Det är ingenting som som är nytt för Åland. Det har funnits tidigare också. Jag tror att det är viktigt att hela Åland lever. Jag tror det...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Jag har en stark samsyn med mycket av det som ledamoten Camilla Gunell för fram. Om jag börjar helt kort med den havsbaserade vindkraften så där har arbetet gått vidare - väldigt välstrukturerat måste jag säga - med ett arbete som sträcker sig över avdelningarna inom landskapets förvaltning och också med goda relationer och...

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Det var inte menat som någon kritik det jag sade om Språkrådet, men jag hör ju många gånger i diskussionen att det finns en sammanblandning även inom den egna förvaltningen. Och när man talar med folk att vad är Språkrådet och vad är nationalspråksstrategin. Och var är landskapet med och var är man...

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Talman! Bästa lagting. Jag vill på det övergripande planet ge er lite information om varför det nu kommer en ändring av tjänstemannalagen samtidigt som det pågår en total revision av tjänstemannalagen. Det var en ledamot här tidigare i salen som efterhörde hur interna organisationsreformer i riket påverkar Åland, i det här fallet talar vi om...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Tack för frågan. Jo, jag håller med om att det är en otroligt ambitiös målsättning som hållbarhetsrådet har tagit fram. Och det som ju är det intressanta i det arbetet är ju att det omspänner hela Åland, allt från civilsamhälle till storföretagen till jordbruksproducenter och till andra. Det här är den målbild och den...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Jag tycker att den här landskapsregeringen verkligen har tagit en konkretitionsnivå när det gäller hållbar utveckling som man inte tidigare har sett, både inom den sociala sektorn, inom miljösektorn och inom den ekonomiska sektorn. Men jag tror inte att det är möjligt i dagsläget att ta alltför stora kliv samtidigt. Jag tror att ska...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Jag delar helt den analysen som vicetalman Katrin Sjögren gör, det vill säga att klimatåtagandet och att försöka gemensamt förbättra klimatet är någonting som åligger oss alla. De direktiv som kommer från EU ska vi naturligtvis följa. Sen finns det ju, i alla fall oftast, en viss prutmån i dem och man kan också...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack för den frågan! Ja, jag tycker att jämställdhetsarbetet prioriteras i den här regeringen. Jag tycker också att jämställdhetsarbetet prioriteras i det här lagtinget, oberoende om man sitter i regeringsställning eller i opposition. Målet tror jag att vi alla, åtminstone de flesta här i salen, kan omfatta, men däremot vägen dit, hur vi ska nå...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Talman! Tack för frågan! Frågan har processats i tjänstemannakåren i landskapsregeringens ledningsgrupp under ledning av förvaltningschefen. Nu kan jag inte citera ordagrant hur det protokollet såg ut. Det var synd att jag inte hade fått informationen på förhand så hade jag kunnat ha med det. Jag har för mig att tjänstemännen, nu måste jag försöka...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack för frågan. Tack också för möjligheten att kunna ta fram lite material kring det här eftersom ansvariga ministern faktiskt just nu sitter i ett möte tillsammans med biskopen, utbildningsavdelningens övriga personal och Jomala församling för att resonera kring den här frågan. Om vi backar bandet lite tillbaka så kom den här lagstiftningen 2019. Det...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Talman! Till skillnad från vicetalman Sjögren så tycker jag att den här frågan i första hand bör avgöras av våra tjänstemän och hur de känner sig bekväma i sin roll som tjänsteman och hur deras arbetsförhållanden relegeras och ser ut. Är det så att tjänstemännen nu uttrycker tveksamhet till detta så kan jag inte tänka...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Talman! Varför har det här nu blivit ett problem när vi har haft självstyrelse i 100 år? Vad är det som föranleder att det just här och nu har blivit ett problem? Mig veterligen finns det ingen lagstiftning som har ändrats. Det finns inga politiska riktlinjer som har förändrats, utan det är exakt samma verklighet...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack för den frågan. Jag noterade att ledamoten Pernilla Söderlund har tilläggsfrågorna färdigt skrivna och det gör ju att det är väl egentligen ganska ointressant vad jag svarar på frågorna, eller hur? Jag ställde ju en fråga tillbaka till er, hur liberalerna ser på det här, men den fick jag förstås inget svar på. Det...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack för det tilläggssvaret. Jo, jag är mycket medveten om att ministrarna ska försöka svara på frågorna som kommer. Men samtidigt blir det ju lite märkvärdigt kan jag personligen tycka när följdfrågorna är färdigt skrivna, vilket ju skulle kunna indikera att man överhuvudtaget inte är intresserad av vad ministrarna svarar på de aktuella frågorna. Vad...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Talman! Om man får vara lite humoristisk så här på Luciadagen så kanske frågan borde ställas till er i stället, dåvarande vicelantrådet, som var med och lade fram det här lagförslaget. Hur gick era diskussioner i landskapsregeringen då? Var det är en värdegrundsfråga eller hur såg man på det? När det gäller den här frågan...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Talman! Jag brukar vara väldigt försiktig i den rollen som lantråd och säga vad jag tycker, därför att jag har egentligen inte rätten att tycka mera när jag har åtagit mig uppdraget som lantråd. Men när det här lagförslaget låg här på bordet så var jag en av de få som röstade emot det, just...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Vi har nog funderar ganska mycket på det. Både kreativa tankar och kanske något mindre kreativa ska tillstås. Men vi har inte riktigt någon bra lösning. Brevet som ska besvaras imorgon har vi faktiskt skickat via JK. Vi tyckte det var så pass allvarligt det som ska tas i plenum. Det har gått via...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Bästa ledamöter. Jag brukar försöka undvika att använda mig av förtur, jag tycker det är viktigt att lyssna in det som lagtinget säger och det är alltid svårt när man själv inte kan ta en replik. Man måste ta ett huvudanförande, det kanske är något vi behöver fundera kring. Jag håller helt och hållet...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Låt mig komma med ett förtydligande. Det är ju inte så att landskapsregeringen sitter och skickar brev på brev till Helsingfors för att tala om att vi är missnöjda. Utan det är svar som vi har givit på lagförslag som har kommit, som främst har rört smittskyddslagen, så har vi 43 gånger under...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Tack, nej, jag tror absolut inte att man är dum i Helsingfors, vi ska inte på något vis underskatta varken tjänstemännen eller politikerna som arbetar i Helsingfors. Men jag håller helt med som ledamoten Camilla Gunell säger att när man har påpekat samma sak 43 gånger så visst infinner sig en viss irritation. Det...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack för det, herr talman. Bästa lagting, bästa ålänningar och även andra utrikespersoner som finns i vårt vackra landskap. I går kväll kunde vi läsa och höra på nyheterna att två barn hade hittats liggande på en gräsmatta vid tio-tiden. Ingen förstod inledningsvis hur det var möjligt, men uppenbarligen var de svårt skadade. Samtidigt vet...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Regeringen Thörnroos målsättning finns väl beskrivet i vårt regeringsprogram. Vi ska fortsättningsvis värna självstyrelsen. Vi ska utveckla självstyrelsen. Vi ska ha ett tryggt och stabilt samhälle där alla har möjlighet att växa.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Det är fullt möjligt, för att skärgården är en helhet. Skärgården är inte homogen. Skärgården är en heterogen ögrupp men det är klart att det är en helhet. De eventuella murar som finns, jag känner inte till dem själv, men om de finns ska det bli ett nöje att driva dem.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Tack för den frågan, men i det här fallet behöver jag passa den vidare till ansvarig minister, eftersom jag vet att hon kommer att ge en väldigt utförlig beskrivning i sitt anförande över landskapsregeringens visioner när det gäller äldrevården. Jag ids inte ge mig in så här med vida svängar, utan jag tror att...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Tack för frågan. Jag vet att samma minister Annette Holmberg-Jansson förbereder en ändring av en förordningstext eller jag tror till och med att det är en förändring av ÅHS-texten som måste göras eftersom det är i ÅHS-texten specificeringar av sjuktransporter och vilken personal man kan kräva finns. Det kommer att krävas någonting lite extra...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Tack för frågan. Först skulle jag vilja säga att Ålands ekonomi har gått i cirklar, eller ska vi säga dalar och vågtoppar under många år. Ibland har vi genererat mera pengar, ibland har vi genererat mindre. I landskapsregeringens sparförslag som gick ut till avdelningarna och till underlydande myndigheter var vi väldigt tydliga med de...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag tror att när man gör större offentliga reformer så bör man gör det målmedvetet och jag tror inte att målbilden ska vara klar, men jag tror att takten behöver vara lite försiktig. Tittar vi historiskt på det är det egentligen tre stora reformer som har genomförts. Den första var sammanslagningen av ÅHS. Det...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Det är precis som gruppledaren för Liberalerna säger att jag ett tag övervägde om vi behövde revidera regeringsprogrammet eller inte. Men efter att vi har haft en ganska noggrann genomgång är jag förvånad över hur mycket arbete ministrarna faktiskt har klarat av att starta upp under den här hårt pressade tiden som det...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag tror att den dialog som näringsministern med flera ministrar har med det åländska näringslivet är helt avgörande. Vi måste skapa arbetstillfällen och hjälpa till att kratta manegen så att så många som möjligt ska ha ett arbete inom den privata sektorn här på Åland. För det är de facto där välfärdspengarna kommer ifrån....

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag vill börja med att upprepa det jag sade. På frågan jag fick av ledamot Gunell, vad det viktigaste den här landskapsregeringen vill göra, så svarar jag att det är i första hand att satsa där vi kan bistå och hjälpa till för att skapa nya jobb. Det är inte vi som kan...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Vi avvaktar fortsättningsvis KST. När KST fungerar fullt ut, det är ju en, jag vill inte säga baklänges-reform för det låter inte alls klokt, men på finska sidan gör man den så kallade hälso- och sjukvårdsreformen där man skapar ett nytt distrikt och så för man över all hälso- och sjukvård dit. Det gjorde...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack! I dagsläget finns det naturligtvis ett lagstöd för grundskolan, hur många språk som ska finnas, hur många barn som kan finnas i en klass. När det gäller dagvården finns det hur många utbildade barnträdgårdslärare det ska finnas, hur stora grupperna får vara osv. Där finns det möjlighet att öppna upp lagstiftningen, något, och låta...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Tack för frågan, precis som står i budgeten så kommer vi att återkomma med ett meddelande till lagtinget där man närmare beskriver hur man går vidare med de här båda projekten. Det man kanske behöver komma ihåg, eller det jag tycker man ska komma ihåg, är att de här projekten överhuvudtaget inte ligger samma...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Mina tankar går osökt till en svensk partiledare för Kristdemokraterna som använde exakt samma inledning som ledamot Holmberg gjorde. Spännande! Jag blev riktigt fundersam om jag var i Sveriges riksdag eller om jag faktiskt var här. Men jag är här. För det första så är det inte det primära för landskapsregeringen att låna...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag tror att vi alla vill samma sak. Jag tror att alla vill att välfärdstjänster ska produceras över hela Åland. Jag tror att alla vill att det ska vara hög kvalitet, och det vill också den här landskapsregeringen. Däremot har vi sagt att vi för ett resonemang kring om det är möjligt att öppna...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Talman! Jag betvivlar inte att vicetalmannen är slage bra uppfostrad eller att det rör sig om något sådant. Det här har i första hand att göra med, som jag tidigare sade, att det finns en oro hos tjänstemannakåren - det är ju ingenting nytt, det har funnits tidigare också. Jag vill - när vi fattar...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Tack, herr talman, för att jag fick taltur och tack för frågan ledamot Gunell. Nej, det är nog alldeles felaktigt om bedömningen i den här salen är att skattegränsproblematiken är lågt prioriterad. Jag vet att alla som sitter här vet att vi har ett nytt skattesystem som är i kraft nu, vilket gör att hela...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2021-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Tack för frågan vicetalman Sjögren. Frågan är intressant ur flera olika perspektiv. Om vi börjar med att se hur vår förvaltning är organiserad i dag så saknar vi ju någonting som andra parlament och regeringar har, dvs. vi har inte specialsakkunniga som kan bistå varken ministrar eller lantråd med behövlig information. Vi har inte heller...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2021-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Talman! Nej, tanken vore mig främmande att ytterligare överadministrera den förvaltning som vi redan har. Men jag vill också vara riktigt ärlig och tydlig när jag står här och säga att det finns tjänstemän inom förvaltningen som känner tveksamheter. Man vet inte riktigt hur mycket man kan tala om, hur mycket man kan berätta och...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-09-22