Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna? SF 10/2021-2022

Talman! Ålands hälso- och sjukvård är en myndighet, underlydande Ålands landskapsregering. Som myndighet så svarar ÅHS själva för sina förvaltningsbeslut och att de är lagenliga. Så jag har egentligen ingenting mer att säga i saken. Landskapsregeringen har påpekat att detta behöver rättas till.

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna? SF 10/2021-2022

Talman! Tack för frågan ledamot Eckerman. Ålands hälso- och sjukvård är som bekant en landskapsmyndighet underlydande Ålands landskapsregering. Som myndighet svarar alltså ÅHS själva för sina förvaltningsbeslut och att de är lagenliga. Sedan har Ålands ombudsmannamyndighet som uppdrag att övervaka implementeringen av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-05-02

Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna? SF 10/2021-2022

Tack, talman! Ålands landskapsregering har inte på något sätt varit delaktiga i rekryteringsprocessen. Ålands landskapsregering har inte på något sätt varit med i tillsättandet av platserna på denna självständiga myndighetens beslut. Den här underlydande myndigheten tar själv ansvar för de beslut som tas och att de är lagenliga. Ålands ombudsmannamyndighet har ett ansvar att övervaka...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Planerna för utbildningssektorn SF 6/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Zetterman, jag ska försöka besvara den efter bästa förmåga då minister Hambrudd inte är närvarande här idag. Vi har i dag välfungerande regelverk som ser till att barn som anländer till Åland och vistas tillfälligt har rätt att erhålla barnomsorg, förundervisning och grundskola med stöd av landskapslagen om...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-04-20

Planerna för utbildningssektorn SF 6/2021-2022

Tack, talman! Det är precis som ledamot Zetterman sade, vi vill gärna välkomna dessa ukrainare och vi vill gärna bli flera personer som bor på Åland. Vi behöver absolut se till att det går så smärtfritt som som möjligt. Vi vet inte heller hur framtiden kommer att se ut i höst. Många tror att det...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

Planerna för utbildningssektorn SF 6/2021-2022

Tack, talman! Jag önskar att jag kunde vara lite mera detaljrik i mina svar, men här måste jag tyvärr säga att jag inte vet exakt alla delar. Jag vet att man har pratat om Ålands folkhögskola och tittat på möjligheter, men jag vet ärligt talat inte var det ligger någonstans just nu. Jag får be...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa SF 7/2021-2022

Tack, talman! Tack för tilläggsfrågan. Det är ju så att tredje sektorn lever från år till år. Vi har många föreningar som också har ett väldigt stort samhällsansvar skulle jag säga. Jag pratar om Vårt hjärta, Demensföreningen och Reseda. Det finns många som lever från år till år egentligen. Det här är ju orsaken till...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa SF 7/2021-2022

Tack, talman! Ett avtal mellan KST och Fountainhouse kan i så fall ske genom föreningsbidrag. Foutainhouse fyller inte de krav som krävs för att vara en verksamhet inom KST på grund av att man inte har journalföring, klienthandlingar och det som man behöver ha för att det ska vara en godkänd verksamhet. När det gäller...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa SF 7/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Holmberg. Jag vill till att börja med säga att landskapsregeringen har på inget sätt fråntagit sig ansvaret för allas rätt till psykisk hälsa. Tvärtom, vi har genom skapande av en modern lagstiftning som utgår från klientens behov så har landskapsregeringen skapat en hållbar grund för tjänster som förebygger psykisk ohälsa,...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-04-20

Prioritera barns hälsa SF 8/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Söderlund. Den här frågan är väldigt operativ och av en operativ karaktär för ÅHS men även brett formulerad. Jag vill börja med att först klargöra några saker kring bemanningen på ÅHS. ÅHS har i nuläget 8,5-9 tjänster beroende på hur man räknar en pooltjänst som hälsovårdare inom rådgivningen....

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-04-20

Prioritera barns hälsa SF 8/2021-2022

Tack, talman! I mitt svar så pratade jag om att man man äntligen inför ett kösystem samt tele Q. Den information som jag har fått, förstås i andra hand eftersom jag inte jobbar som hälsovårdare, så är ju att tidigare har man satt väldigt mycket tid på att svara i telefon och boka in möten....

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

Prioritera barns hälsa SF 8/2021-2022

Tack, talman! Hälsovården, hälsovårdarnas ställning, deras löner och bristen på hälsovårdare, ja, det är ju svårt för landskapsregeringen att åtgärda som en quick fix. Det fungerar inte så. Däremot så har vi nu initierat och sagt att vi tillsammans med utbildningsbyrån, minister Hambrudd, minister Röblom och jag själv ska titta tillsammans med hälso- och sjukvårdsbyrån...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson för er motion. Det är inte så enkelt att införa ett kollektivt mobiltelefonförbud i grundskolorna. Det här är en sak som har orsakat diskussioner i riket. Det har berörts i avgörande praxis hos högsta lagliga övervakare. Frågor som det här balanserar på å ena sidan mellan att förverkliga barnets grundläggande...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Den andra inriktningen som ledamoten har i åtgärdsmotionen handlar ju om den psykiska ohälsan och hur vi kan jobba med det. lands landskapsregering har finansierat olika fortbildningsinsatser riktade mot barnomsorgens och grundskolans personal inom positiv psykologi. Mariehamn har gått så långt att de har skrivit in det i sina arbetsplatser, vilket är väldigt...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Den stora utmaningen under framtagandet av det politiska programmet har varit att ha mål i siktet och inte åtgärder. Det är de sakkunniga som ska komma med åtgärderna, vi ska visa vägen till att komma till åtgärderna. Jag tror att det kommer att bli en vansklig väg att gå om man tar både...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Precis så är det. Som ledamoten också var inne på, så barn som har en NPF-diagnos har lättare att falla in i ett beroende och bli mera fast, plus det som ledamot Påvals var inne på men även nu ledamot Eckerman, att tendenserna att det tar över och att man blir en hemmasittare eller...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Vi har idag ett förslag på ANDTS-program på ert bord som ett meddelande från regeringen. Landskapsregeringen beslöt ifjol den 8 juni 2021 att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att ta fram ett nytt ANDTS-program. Den kommittén presenterade sitt förslag den 10 december ifjol och landskapsregeringen fastställde programmet den 27 januari. Det här är ett...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Tack för ett viktigt anförande ledamot Pettersson. När vi tog fram det här politiska programmet - jag var lite grann inne på det i en replik med ledamot Söderlund - så var den svåra avvägningen att titta på hur vi kan få det till mål som man kan mät. Sedan kan proffsen, som jobbar...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Om man tittar vilka som har kommit in med förslag på åtgärder så är det socialvårdsbyrån, hälso- och sjukvårdsbyrån, utbildningsnivån, vägnätsbyrån, finansavdelningen, regeringskansliet, ÅHS, ÅMHM, polismyndigheten, AMS, Ålands gymnasium, Högskolan på Åland, Ålands ombudsmannamyndighet, Ålands folkhögskola och Lotteriinspektionen bara för att nämna några. Det är väldigt brett som man nu kommer in med...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Ledamoten lyfte upp det digitala spelande och där tycker jag att ju mer vi satte oss in i frågan, desto mera svårt blev det att kunna dra en gräns mellan ett vanligt spelberoende till ett digitalt spelberoende som våra barn befinner sig i. Vi brukar prata om inkörsport när det gäller alkohol och droger....

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Ledamoten lyfte upp läkemedel och att detta inte lyfts upp mera. Vi hade en diskussion om det i gruppen. I den ANDTS-enkät som gick ut från ÅSUB så lyfte vi specifikt upp den frågan den här gången, för jag hade fått signaler bland annat från operativa gruppen att det är ett problem med bland...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Jag tycker att det fram väldigt tydligt i arbetet i den parlamentariska gruppen hur viktigt det är att vi har hela spektrat av alla åldersgrupper som sitter i parlamentet. För har man barn idag i ålder mellan 7 och 20 så är det här ett ständigt problem. Nästan varje dag är det någonting som...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Tack för anförandet. Något som var viktigt för hela gruppen var att programmet skulle skickas ut på remiss och det har aldrig gjorts tidigare. Vi har skickade ut det väldigt brett för att få in så många åsikter som möjligt och synpunkter. Det var just i gruppen tydligt att vi skulle göra det här...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Det är trevligt när vi överens för en gångs skull här i salen. Det blir väl så när man sitter alla politiska partier tillsammans och jobbar. Ledamoten var också inne på det här med trender nu och då. Det har lyfts upp tidigare idag att utbudet av alkoholfria drycker behöver bli bättre. Men jag...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Tack för anförande! Ledamoten lyfte upp tidsaspekten och tidpunkten för hur länge ett sådant här program är i kraft. Det är säkert något som man kan titta på. Precis likt ledamot Påvals var inne på tidigare så blev det väldigt stressigt och det är olyckligt. Men jag är glad över att vi hade ett...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, herr talman! Jag blir glad när ledamoten sade så för jag tycker att vi har haft ett jättebra arbete i gruppen. Det är ett svårt arbete, det är komplicerat, men det blev ändå en bra produkt. Jo, vi behöver titta och se hur vi kan göra saker och ting kanske på ett annorlunda sätt....

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Talman! Tack för frågan, ledamot Söderlund. Det här är ju nu då en del utav alla de utredningar som görs för att ta fram ett äldrepolitiskt program och det blir tydligare och tydligare att det är någon som behöver ha en helhetssyn. Man behöver titta på äldreomsorgen som en stor helhet och inte bara rycka...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Talman! För snart två år sedan tog vi fram de medicinska kriterierna för institutionsvård och det framkommer också tydligt i rapporten att man använder den på olika sätt så där behöver vi bli bättre på att använda samma verktyg. Titta på socialvårdslagstiftningen 17 och 37 §. Där 17 § är förutsättningar för beslut om långvarig...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Talman! Rapporten utreder långvarig institutionsvård alltså det betyder för personer över 65 år som vårdas mer än tre månader. Om man tittar på genomsnittstiden som man vårdas på en institution i dag så är den under 3 månader. Så även om man överför institutionsvården för över tre månader så har vi fortfarande problemet kvar. Vi...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-03-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Lindström. Det var ett bra att man lyfte upp det här med Sverige, att man där har gått inför just det här åldersspannet 40 till 74 år. Det är precis som ledamoten sade, ju tidigare man upptäcker en cancer, desto större chans och möjligheter har man att rädda ett människoliv, en...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Jag vet man i Finland just nu har tittat på förordningen när det gäller cancerscreening, det nationella screeningprogrammet, och där har man nu infört tarmcancerscreeningen. Jag vet att man hade överväganden om mammografi men, som jag har fått det förklarat för mig, på grund av att det är kostsamt att göra båda på...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Zetterman, jag tycker att texten i tilläggsbudgeten redan var ganska klargörande över den beredning som har gjorts. Det här är någonting som vi har tagit, vi hade ju andra screeningar som vi också diskuterade, men det här var den som ansågs vara medicinskt motiverad att gå in för.

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! När jag tillträdde i lagtinget så fick jag förklarat för mig att man får aldrig berätta vad någon annan har sagt i utskottet, men man får själv berätta om man har varit där och man får också berätta vad man själv har sagt. Så därför kan jag säga att jag har varit kallad...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Under förra mandatperioden så infördes bland annat pengar för tarmscreening. Man hade diskussioner så klart på samma med ÅHS, men det var inte en beställning från ÅHS:s sida, utan det var egentligen en beställning från cancerföreningen att det skulle göras och det gjordes. Det är ju så man jobbar. Under hela det här...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! År 2016 gjordes en undersökning av Sonja Dolke där det framkom tydligt att det behövs en mottagning, en mental hälsa, under 18 år inom ÅHS. Vet ledamot Holmberg vad en mental hälsa under 18 år är? Förstår ledamot Holmberg att det absolut inte är samma sak som en ungdomsmottagning? Det är två helt...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Så ledamot Holmberg menar att jag står här och ljuger. Är det detta som ledamoten säger? Tidigt ville landskapsregeringen att vi skulle utreda en digital mottagning, en ungdomsmottagning. Parallellt har det jobbats med att titta på hur vi kan göra för att inom primärvården ta emot personer som har en psykisk ohälsa. Det har gjorts...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Idag på förmiddagen så beviljades det 3,7 miljoner euro till den tredje sektorn på Åland inom den sociala delen, vilket jag tog på enskild föredragning, varav det innehöll medel till projektet "Barn och ungdomars hälsa och välmående". Det betyder att under den här veckan, kanske lite för tidigt, men förhoppningsvis nästa vecka så...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Vi är överens när det gäller att vi behöver ha med den sociala delen när det gäller ungdomsmottagningen. Det är någonting som kom fram i den rapport som just blev publicerad. Att vi behöver ha ett bredare perspektiv är jag helt överens om. Men när det gäller lågtröskelmottagningen, alltså den mentala hälsan under...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack ledamot Zetterman. I budgeten 2022 så fanns skrivningen med, då fördes det ingen diskussion alls i salen i stort sett. Och ja, i ÅHS-lagen så står det att det ska vara medicinskt motiverat, men det står också att om man anser att det behöver göras så kan man göra det. Vi vet att man...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! När det gäller mammografi så var ledamoten inne på kostnader. Det här kommer att bli stora kostnader för ÅHS. Jag försökte ta fram siffror, jag har tyvärr inte fått fått dem för det var svårt att få fram siffror på hur mycket en cancerbehandling kostar. Men mellan tummen och pekfingret så skulle jag...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! I Finland finns det ett nationellt screeningprogram gällande screening, alltså inte bara cancerscreening. Närmare bestämmelser om det nationella screeningprogrammet finns i statsrådets förordning om screening. Enligt landskapslagen om hälso- och sjukvård ska ÅHS anordna screening i enlighet med det nationella programmet. Utöver det här kan ÅHS då det är medicinskt motiverat, precis som ledamot...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Den sista frågan kan jag tyvärr inte svara på. Jag har inte kunskap när det gäller strålning, men såsom jag har fått det förklarat så är det bara att fortsätta och utöka med den åldersspann som behövs. Men jag ska utreda frågan och kan återkomma till Liberalerna med svar på den frågan. När det...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Jag skulle behöva få lite utvecklat "enigheten i majoriteten". Jag skulle vilja veta vad ledamoten menar med det? Sen skulle jag säga så här, i dag är en otroligt bra dag för i dag så har vi tagit det första steget i projektet "Barn och ungdomars hälsa och välmående", pengarna har blivit beviljade. Det betyder...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Ja, så kan det vara att i vissa frågor så spricker vi. Men jag skulle säga att när det gäller barn och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och att vi ska göra allt vad vi kan för det så är vi oerhört enande i regeringen. Vi har verkligen sett under den här pandemin...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Vi har ju också en landskapsläkare dit mycket klagomål kommer från hälso- och sjukvården och från socialvården. Skulle det vara så att det är ett sådant bekymmer så löser man det den vägen.

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Det var ett intressant anförande och jag håller med om mycket. Att vi behöver ta ett helhetsgrepp kring barn och ungas psykiska hälsa och därav satsar vi nu i budgeten 800.000 euro på projektet barn och ungdomars hälsa och välmående. För att få ett helhetsgrepp. Nästa vecka, på tisdag, kommer det att tas...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Inom området social- och hälsovård finns det en del satsningar i denna tilläggsbudget, vilka redan har berörts här idag. En återkoppling från huvudbudgeten i budgeten för 2022 är att vi nu går in och satsar medel på utökad screening i form av att inleda utvidgning av mammografiscreeningen på Åland till åldersgrupperna 40-49 år respektive...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Exakt, det behövs ett flödesschema och i er budgetmotion så står det att det ska vara klart redan under våren. Det är helt omöjligt med tanke på att det är så många olika som jobbar med så många olika delar. Det är ingen som riktigt har helhetsbilden. Vi måste ha det och det...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack talman! Tack för anförandet. Jag håller med om, när vi diskuterat med finansministern, att den här texten kunde ha varit bättre och längre och vi ska se till att det inte händer igen. Jag kommer att under mitt anförande tydliggöra rollerna och vi kommer förstås också att göra det när vi blir hörda i...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Sedan lyfter ledamoten att det är konstigt att det kommer så här snabbt på in på året. Men i den budget som vi just har klubbat igenom så hade vi skrivningar om att vi skulle återkomma i en tilläggsbudget under början på året med exakta skrivningar. Förklaringen till det var att arbetsbelastningen var hög...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04