Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Inom området social- och hälsovård finns det en del satsningar i denna tilläggsbudget, vilka redan har berörts här idag. En återkoppling från huvudbudgeten i budgeten för 2022 är att vi nu går in och satsar medel på utökad screening i form av att inleda utvidgning av mammografiscreeningen på Åland till åldersgrupperna 40-49 år respektive...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Exakt, det behövs ett flödesschema och i er budgetmotion så står det att det ska vara klart redan under våren. Det är helt omöjligt med tanke på att det är så många olika som jobbar med så många olika delar. Det är ingen som riktigt har helhetsbilden. Vi måste ha det och det...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack talman! Tack för anförandet. Jag håller med om, när vi diskuterat med finansministern, att den här texten kunde ha varit bättre och längre och vi ska se till att det inte händer igen. Jag kommer att under mitt anförande tydliggöra rollerna och vi kommer förstås också att göra det när vi blir hörda i...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Sedan lyfter ledamoten att det är konstigt att det kommer så här snabbt på in på året. Men i den budget som vi just har klubbat igenom så hade vi skrivningar om att vi skulle återkomma i en tilläggsbudget under början på året med exakta skrivningar. Förklaringen till det var att arbetsbelastningen var hög...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Tack för ett initierat anförande ledamot Påvals. Vi tycker väldigt lika i de här frågorna. Jag förstår frustrationen, för det är inte enkelt att förklara och hålla ihop det för det är så många olika saker på gång. Vi har också varit oroliga för barns och ungas psykiska ohälsa och därför tillsatte vi...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Det som vi har i tilläggsbudgeten nu en lågtröskelmottagning inom primärvården, så pratar man mycket om att det ska överlappa studerande hälsovården. Jag håller inte med. När jag läser rapporter som Sonja Dolken tog fram 2016, när jag läser barn och ungdomars psykiska hälsa från 2018 så säger alla samma sak. Vi behöver hjälp inom...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Det är precis så som ledamot Gunell säger att det görs ju stora förändringar nu i budgetarbetet och det här var en av de frågor som - när jag tillträdde som samarbetsminister - hade en dialog med lantrådet om som har varit samarbetsminister tidigare och som sagt att det här kommer aldrig hända....

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-02

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Det är precis som ledamoten säger att vi har en vision. Vi ska gå mot ett grönare, mer hållbart Norden. Man vill satsa på det området men eftersom det inte skjuts till mera pengar så måste de tas pengar någonstans ifrån. Eftersom vi som samarbetsministrar sitter med budgeten så har man ju tittat...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-02

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan. Det handlar i stort sett om att under föregående år, eller egentligen de två senaste åren, så har mycket av mötena varit digitala eftersom man har haft en väldigt stor osäkerhet i vad det kommer att krävas så har man på vissa avdelningar dragit ner anslagen för det nordiska samarbetet,...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-02

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack talman och inte för att föregå debatten på fredag, men en utav punkterna som finns med där så är ju förstärkning utav hälsobyrån och där är ett av argumenten att det nordiska arbetet har behövt prioriteras ner för att man inte haft personella resurser för att ta hand om det. Och det är väldigt...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-02

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Tänk vilket år vi har lämnat bakom oss. Vi har fått märka det den hårda vägen hur viktigt öppna gränser är. Någonting som vi tagit för givet och inte ens reflekterat över. Så konstigt det har känts att behöva ta passet med sig när du ska åka till Sverige, för att inte tala om...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-02-02

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Talman! Jag tänkte bara reflektera lite över ledamot Fellmans anförande. Jag håller med i väldigt mycket av det som ledamoten sade. Jag tänkte bara berätta en sak som information också för lagtinget. Vi väntar nu på att social- och hälsovårdsministeriet ska lämna en ny funktionshinderslag till riksdagen inom januari, som de har sagt. Sedan när det...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Tack, talman! Jag kanske var lite ouppmärksam nu. Men när det gäller vaccinering av personal så är det ju företagshälsovården framförallt som ska se till att personalen har den vaccination som krävs. När det gäller de som bor på äldreboendena så är det ju först och främst personalen på äldreboendena så klart som ska se till...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Tack talman! Nej, man kommer inte att se mellan fingrarna, det är en lag och lag ska följas. Men däremot om man har åsikter om den här lagen så är det finsk behörighet. Vi följer det kravet från Finland. Det är ju ytterst olyckligt att det blir så här. Hur man löser det inom kommunerna...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Det här är också en fråga för ÅHS ledning och styrelse att diskutera. Är det så att man kommer fram till att det här är någonting man man ska göra och vill göra så får man ju återkomma till landskapsregeringen i så fall. Men det är ingenting som som vi på det sättet har diskuterat...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan Simon Påvals. Jag satt och gissade vilken fråga jag kan få av Simon och den här var väl kanske på topp ett. Nej, men det går vidare. Vi har ju gjort en första kartläggning. Ja, jag har inte tagit den på enskild föredragning ännu. Det som jag menade i den...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack, talman! Det är absolut ingen hemlig rapport, det handlar helt enkelt om tidsbrist. Det här har inte blivit gjort. Vi har haft fokus på annat. Vi har inte tagit rapporten - som är en delrapport, det är inte en fullständig rapport - offentligt. En första kartläggning har gjorts. Så är det. Det har framkommit...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack, talman! Det finns många rapporter som inte har kommit på exakt datum och det har inte varit så allvarligt bakom det, utan vi jobbar stenhårt med den här frågan. Det är ett treårigt utvecklingsprojekt för barn och ungas ungas hälsa och välmående. Det handlar om att hitta hinder, föreslå och implementera långsiktiga lösningar inom...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Om ledamot Egeland tittar ut över salen, ser du ett jämställt parlament då? Om ledamot Egeland tittar ut över salen, ser du några nyinflyttade eller nya ålänningar i salen? Anser du då som ledamot att vårt parlament är jämställt, att det är ett parlament för alla som bor på Åland och att alla...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Tack ledamot Zetterman. Jag vet att det här är en fråga som ligger ledamoten varmt om hjärtat och det är bra att någon påminner oss alla om hur viktigt det här är. Jag ska själv delta i morgon och i övermorgon i en Nordic Summit on Mental Health konferens som är i...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag tar med mig det som ledamot Zetterman har fört fram och jag tar gärna emot feedback och information om det är någonting som vi bör tänka på i landskapsregeringen som vi har missat. Men när det gäller just suicid och suicid prevention så är det någonting som jag hoppas att vi kan ta...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Gunell. Vi har under nästa års budgeten insatser för just tandhälsa för de äldre. Vi ska tillsammans med ÅHS tandvård utbilda och informera ute på äldreboende hur man ska ta hand om de äldres tandhälsa mera.

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Ja, alla är nog medvetna om att de här problemen har funnits och säkerligen finns också. Men just det här är helt nytt i och med den nya socialvårdslagen. Det är inte frivilligt att ha de här samverkansavtalen utan man måste ha dem inom en mängd olika områden, bl a inom institutionsvård, så att...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Men anser inte ledamoten Egeland att vi har ett problem i våra partier? Vi har väldigt få kvinnor i Moderaterna i salen här just nu och Obunden samling har samma problem. Är inte det här någonting som obundna aktivt tänker jobba för och försöka få in flera kvinnor i politiska sammanhang? Vill ni...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag håller med ledamot Fellman om att vi behöver ta ett helhetsgrepp kring äldreomsorgen. Det är en oerhörd stor spännvidd kring vad som man behöver titta på. Det är därför som vi har beslutat att vi kommer att ta fram det äldrepolitiska programmet nu för att se var det är vi har problemen....

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Något som initierats för många, många år sedan var ju att den här puckeln kommer att komma. Man har också sagt från landskapsregeringens sida att det här kommer att ske, ni måste börja ställa om, ni måste börja ge mera förebyggande arbete ute i kommunerna för den här puckeln kommer att komma med...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Fru talman! I går lyfte jag i mitt anförande det faktum att vi blir fler äldre i samhället och att detta nu kommer att ställa stora krav på omsorgen och vården av våra äldre. Vi vet att det kommer vara en stor utmaning för kommunerna och Ålands hälso- och sjukvård att fylla sitt behov av...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag är den första att hålla med ledamot Söderlund när det gäller att man gjorde fel när man inte tittade på äldreomsorgen när man gjorde Kommunernas socialtjänst. För vi ser alla att kommunerna har problem. Vi har i landskapsregeringen tagit fasta på den tydliga skrivningen som kom från finans- och näringsutskottet att vi...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Exakt, visst är det så att man behöver titta på de som är under 65 också. När det gäller implementeringen utav äldrelagen så har den snart varit i kraft i ett år så det är klart att det finns all anledning att titta på det. Och det är någonting som jag ser i...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! I och med den nya socialvårdslagstiftningen som trädde i kraft vid årsskiftet så har man en mängd olika områden som man tar fram samverkansavtal inom. För det är ju allmänt känt att pratar man med kommunpolitiker eller pratar man med personer inom kommunala sektorn så anser man att ÅHS skjuter över för mycket...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Därför att hjälpmedelscentralen idag ligger på ÅHS. Jag har blivit kontaktad av kommuner som har smärtpumpar som man använder sig av, som är en väldigt medicinsk utrustning, ute på institutionerna. Man har egentligen inte någon personal som kan ta hand om underhållet och sköta dem. Jag tänkte då på hur man skulle...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Att det är 16 kommuner, det är ett eller två kommunförbund och det är väldigt mycket starka viljor. Nej, men det är klart att det tar tid och det fanns med i beräkningarna när man tog den nya socialvårdslagstiftningen att det kommer att behövas medel för att ta fram de här avtalen. Jag...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det känns bra att det finns en fråga som vi är ganska överens om mellan oppositionen och landskapsregeringen och det är att vi måste satsa på våra barn och unga. Det som har kommit fram under året när vi har haft möten med coronakommissionen. När vi har hört och faktiskt använt oss av...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Tack. Då har vi missförstått varandra och vi behöver tydliggöra hur vi har tänkt att det här projektet ska göras för det är precis tvärtom. Vi hade en workshop i coronans fotspår för några veckor sedan. Det var ett fantastiskt tillfälle. Över sjuttio personer från branschen var med och det kändes som det var...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Ja, jag beklagar att man från avdelningens sida inte har hunnit med mera kring det här arbetet. Vi har en plan på att utvärdera arbetet, men det kommer antagligen inte att ske förrän 2023. Det som är inplanerat för de äldre 2022 är att vi ska ordna fortbildningstillfällen i samarbete med ÅHS när det gäller...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tror att jag bollar tillbaka frågan till ledamot Söderlund och frågar; vad är det för ansvar som jag inte tar som minister för social och hälsovården? Äldreomsorgen ligger på kommunerna än så länge. Vi håller på att göra en utredning och tittar på var institutionsvården ska hålla till någonstans, eftersom man gör...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack för frågan, ledamot Häggblom. Ja, det finns behov av ett isoleringsrum på Åland. Jag skulle säga att alla sjukhus runtom i Europa har isoleringsrum. Vi borde inte bara ha ett, vi borde kanske ha flera. Det räcker med att vi får mässlingen in på sjukhuset, en vinterkräksjuka plus att vi var väl lyckligt lottade...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! När vi är unga så står hela världen framför våra fötter och vi lever i tron att det mesta är möjligt. Samtidigt så byggs grunden för vårt senare välmående och grund byggs för hur jag klarar mig i samhället. Hur ska vi klara av att uppnå det på Åland nu och i framtiden? Hur...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Ja, vi vet att våra barn och ungdomar mår dåligt. Jag och ledamot Påvals har haft väldigt mycket diskussioner kring det här. Jag uppskattar att vi kan ha den dialogen för du besitter väldigt mycket kunskap kring området. Vi har gjort kartläggningar. Vi har haft örat mot marken, men det är ingen som...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Vi kommer att återkomma nu i början av nästa år med en tilläggsbudget där vi kommer att ge mera pengar till ÅHS för att de ska inrätta en lågtröskelmottagning. Det är någonting som man har efterfrågat. Det var bland annat en rapport 2018 där man hade upp detta till diskussion, att det behöver...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan. Finans- och näringsutskottet var under den förra budgetbehandlingen väldigt tydlig med att vi måste ta ett helhetsgrepp kring äldreomsorgen och det gör vi nu. Vi har kanske olika information, men det är första gången någonsin som det tas fram ett äldrepolitiskt program. Det har tagits fram program kring kvalitetsrekommendationer och...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Tack ledamot Zetterman för frågan. Jag skulle inte säga att någon har tagit för sig eller någon skulle ha stått tillbaka, men det som jag kan känna en viss frustration i kring allt, det är väl att det är så lätt att säga att man ska dra ner på den offentliga förvaltningen....

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

När det gäller ungdomsmottagningen och projektet psykisk hälsa och ohälsa för barn och unga så är det just sådana liknande problemställningar som ledamot Zetterman nu lyfte upp. Vi har diskuterat om studerandehälsan skulle vara rätt plats för en ungdomsmottagning. Men jag som förälder till en nioåring skulle aldrig gå till studerandehälsan om en ungdomsmottagning var...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Tack ledamot Gunell. När det gäller projektet barn och ungdomars hälsa och välmående så ser jag, när man har haft diskussioner med fältet, att man jobbar i sina stuprör. Inom AMS har man väldigt dålig koll på vad man jobbar med inom Katapult, vad man jobbar med inom Pelaren och detta bara inom...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! När det gäller besparingar inom hälso- och sjukvården så är det ju så att våra pengar är slut. Vi behöver se hur man kan effektivisera och göra saker på ett annorlunda sätt. Det arbetet tycker jag att man har bra på gång inom ÅHS. Det är klart att det är utmaningar. Vi vet...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Jag vet att minister Hambrudd kommer att adressera det här mera och på djupet. Ledamot Eckerman, från landskapsregeringen så delar vi den här oron när vi ser hur våra barn och unga mår dåligt nu. Vi ser också att äldre mår dåligt på grund av den pandemi som vi fortfarande är i....

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag anser att jag har också det ansvaret som social- och hälsominister att upplysa om att ett mynt har två sidor och om man sparar så kan det också få konsekvenser om man inte gör det på ett smart och balanserat sätt. När det gäller resurscentrum så gör vi nu undersökning från ÅSUB...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Vi ska inte alls föra in ungdomars hälsa och välmående under ÅHS. Vi ska ha lågtröskelmottagning, precis som vi har för vuxna så ska det finnas en mottagning för under 18 år. Det är en liten del inom primärvården - på hälsocentralen. Du går in i en dörr så finns det...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Jag håller absolut med ledamot Holmberg. Det borde vara självklart, men varför händer det inte? Varför behöver vi ha COPE-kurser för föräldrar för att de ska få hjälp i sitt föräldraskap? Vi behöver engagera våra vuxna föräldrar och kanske få dem mera engagerade i våra barns liv. Vad vet jag? Men det...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack ledamot Josefsson. Jag tror att vi behöver se det här som en helhet. Vi behöver insatser inom hälso- och sjukvården där vi egentligen inte har varken det första steget eller det andra steget eftersom vi har så få skolpsykologer i dag. Vi har inget andra steg, det som vi vill nu införa inom primärvården;...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16