Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Jag har ett par saker som jag berörde också remissdebatten, om jag hinner med. Men först en fråga som gäller om man har rätt på grund av sjukdom eller dylikt och vill ha avvikande utdelning. Det står här: "Rätten till avvikande postutdelning föreslås gälla endast om samtliga adressater i hushållet uppfyller kraven". Det...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Men om det uppfyller kraven så är det ju klart, men här var frågan om det inte uppfyller kraven, då finns andra möjligheter. Men det är inte riktigt så som det står. Den andra frågan. Om man ska följa lagen ordentligt, vilket man väl vill göra så står det bland annat i föreslagen lydelse här gällande...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag vill också fråga om det här med tidsplanen, av den anledningen att det sägs att det är väldigt bråttom ur konkurrenssynvinkel sett. Det är andra som kommer före annars. Min första fråga är; behövs inte alla satsningar som görs på det här, eller tror man att den som hinner först har mutat...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det var antagligen så att frågan var otydligt ställd. Jag tänker mig att vi gör allt vad vi kan inom våra områden, men det finns ju utanför våra områden också intressenter. Och om de förverkligas först, blir det då ingenting på Åland? Kanske jag var tydligare nu? Den andra saken. Tidsplanen såtillvida, när måste...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det är bara att hålla med om den kommentaren. Jag ser det på precis samma sätt, men det finns ytterligare en faktor; har vi ålänningar med i styrelserna så är det en kompetenshöjande faktor för vårt åländska samhälle. Vi lär oss företagande, vi är med lite överallt faktiskt och det tror jag att...

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det kommer säkert att kunna inträffa situationer när denna ålänning är sjuk, på resa eller någonting annat och man måste ha ett styrelsemöte. För den skull fråntar det inte ansvaret för denna ålänning att som styrelsemedlem låta sig informeras, vara med och diskutera ärendena som tas upp på det mötet som han inte...

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det är självklart att så är fallet. Man har precis lika stort ansvar vilken styrelsemedlem det än är. Naturligtvis är det så.

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Jo, den förklaringen köper jag fullt ut, eftersom det de facto inte har någon betydelse att det står där numera. Med den förklaring som utskottet har kommit med som komplettering så må det vara där. Det är ingen skada skedd, så att säga.

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det var ett bra svar vicelantrådet förvisso, men det jag pratade om är egentligen att man ska ha samma krav om man gör det manuellt inne på ett kontor här borta eller om man gör det via datorn. Det ska vara exakt samma innehåll. Däremot kan man göra det på ett lite effektivare...

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! När man anhåller om att få näringsrätt så måste man uppfylla vissa saker. De sakerna måste man uppfylla också om det är digitalt naturligtvis. Man måste alltså kryssa i ett antal rutor, eller hur det nu ska göras upp. Där förpliktar man, man skriver under på att det här kommer vi i vårt...

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Det här lagförslaget som vi står i beråd att godkänna, tror jag, är ett mycket bra lagförslag med tanke på omständigheterna och hur den situation vi har levt med hittills har sett ut. Det är tydligt och det är bra, och för den skull finns det säkert tillfälle att diskutera förbättringar framöver. Vi har...

Tage Silander / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Min anmärkning var att man hade specificerat den fjärde dagen eller den femte dagen, men det borde ju i lagen ha stått senast då, antar jag. Annars blir det ju verkligen konstigt. Vicelantrådet pratade också om varannan dags utdelning, men jag ser ingenting sådant i lagtexten eller missar jag?

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Tack så mycket. Ja, valfriheten ökar och det hör till de positiva bitarna här. Sedan om man förväntar sig att man ska få billigare besiktningar i framtiden så är jag nog inte lika säker på att man kommer att lyckas, jag är väldigt glad om så kommer att ske, men inte så dramatiskt att det...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! När jag läser lagstiftningen i parallelltexterna så ser jag att man pratar om 50 procent respektive 97 procent. Den första frågan; är det här någonting man mäter själv hos posten att man lyckas med? Eller är det någon opartisk så att säga som konstaterar att man ligger inom lagens råmärken? Den andra frågan...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Tack, talman! Jo, det här är nog en idé som är värd att analysera ordentligt och se om man kan komma till något resultat. Det är lite grann som lagtingsledamot, kollegan Nordberg här sade, vi har ju en verksamhet idag som fungerar och som faktiskt ger ett positivt resultat, trots att prisbilden är bra för...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Tack, talman! Ja, det finns ju en mängd saker som är tänkbara. Men här tror jag att det är viktigt att vi är någorlunda överens om åtgärderna, så att de åtgärder som kommer finansminister Höglund till del - han må samla in dem från Liberalerna, från Moderaterna och från andra - så må sedan vara...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-21

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Tack, talman! Problemställningen är alldeles klart formulerad, det har ledamot Zetterman gjort bra. Vi är eniga om att det finns en problematik. Vi ska försöka lösa den. Vad gäller Moderaterna så kan ledamot Zetterman absolut lita på att vi gör vad vi kan. Det är inte alltid lätt att hitta de bästa lösningarna och få...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-21

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Talman! Det här är ett mycket angeläget ämne. Det är bra att också Liberalerna i det här fallet pekar på olika saker som man vill anhängiggöra som möjliga åtgärder. Om detta är bra, specifikt som anges i åtgärdsmotionen, kan förstås diskuteras, men vår målsättning är ju naturligtvis att det åländska folket ska ha tillräckligt i...

Tage Silander / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-21

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Det sista var en bra sammanfattning. Mindre byråkrati och mera pengar till ålänningarna. Det här är jobbskatteavdraget som togs bort, det måste jag säga att jag inte var speciellt förtjust i när det tillkom heller, närmast av orsaker som handlar om hur det var konstruerat, inte idén som sådan. Så det kan mycket...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Det här med att såga motioner jäms med fotknölarna, det gör vi ju inte. Vi konstaterar bara att det här var ju att slå in öppna dörrar eftersom beslutet redan är fattat och det berör också Åland. Jag tror, jag kan ha fel, men jag tror att motionsskrivaren inte hade det riktigt klart...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Det var inte så mycket mer att tillägga till det, det var ett bra inlägg. Det som man också behöver ta vara på i den här diskussionen är ju när sådana här åtgärder införs eller inte införs och vilken effekt det har på bilanvändning där man använder bensin eller diesel som bränsle. Hur...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Just i den här specifika frågan när det gäller reseavdraget så har vi inga avsikter att göra någon annan ändring eller utökning än den ändring av avdraget som föreslås i regeringens program, dvs. en höjning från 25 till 30 cent per kilometer. Det är ingenting där, men däremot så har vi de...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Vi diskuterar naturligtvis många eller alla de här olika sakerna, problemställningarna och försöker hitta svar som inte alltid är så himla lätt att göra. Tar man till exempel det här med att kapitalisera Kraftnät Åland, som nu nämns som en väldigt bra sak, så är det en väldigt, väldigt liten effekt som...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Talman! Det är bra på det sättet att den här motionen har framställts så att vi får ett litet tillfälle att diskutera vår situation. Bensinpriserna eller bränslepriserna är ju bara en del av det hela. Frågan är; vart tar allt det här vägen med allmän inflation och dylikt? När det sedan gäller själva det här...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor utgör en bra beskrivning på de problemställningar av närmast konstitutionell karaktär som Åland har att hantera. Trots att redogörelsen gjordes för snart ett år sedan är väldigt mycket av innehållet fortfarande aktuellt. När det gäller förnyandet av självstyrelselagen har det varit en rejäl uppförsbacke till följd av att vi...

Tage Silander / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack, talman! Jag har ungefär samma ärende. Om man påför väldigt mycket nya uppgifter så är det ju bra om den som påförs uppgifterna är med på noterna. Jag hoppas att det har checkats av och att det finns ett samförstånd där. Det kan ju vara så att de här sakerna har man gjort redan...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-02-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack, talman! Det som jag har läst i den handling som har delats ut och den presentation som nu har gjorts och de svar som hittills har kommit så är ledamot Silander nöjd. Mycket bra jobbat!

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Det var ett filosofiskt resonemang som jag förvisso håller med om. Så det är inte så mycket mera att säga om det, tack för det.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! När den första tilläggsbudgeten ska komma - och de följande - så ser inte jag som något överdrivet stort problem överhuvudtaget. Vi kan prata länge om det om vi vill. Men nu är det som det är och man konstaterar att saker och ting kan dyka upp. Det är säkert så att...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! För mig var det faktiskt en nyhet att vi har anställningsstopp, har vi verkligen det? Det är möjligt att så är fallet men det har åtminstone gått mig förbi. Däremot när det gäller landskapets ekonomi är jag benägen att hålla med. Satsar vi på nya kostnader av något slag så borde man hitta...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack så mycket! Förslaget till en första tilläggsbudget kommer tidigt säger en del. Den må nu komma när den kommer, då behov finns, tycker jag. När man ser på innehållet som presenteras så är det ingenting här som vi som Moderat parti ställer oss emot. Vi köper hela paketet och tycker att det här är...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-02-04

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Lagen om näringsrätt revideras och moderniseras. Det är befogat. Speciellt två irritationsmoment är på väg att få sin lösning. Det första handlar om möjligheten att hantera eventuell nonchalans mot det svenska språket. Från och med snart kommer vi att kunna vidta åtgärder genom tydliga villkor, påbud, åtgärdsuppmaningar och dylikt, och vid behov även...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Genom det här lagförslaget så sänker vi tröskeln. Det blir i alla fall möjligare och troligare att vi kan locka hit flera företag, men det är många saker som det beror på. Varför ska man flytta till Åland överhuvudtaget? Där har vi nog lite marknadsföringsinsatser att göra, att berätta hur fint är att...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det ligger mycket i det som ledamot Holmberg sade. Det gäller för ledamot Holmberg och andra ledamöter i finans- och näringsutskottet att ta hand om den frågan.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Min uppfattning är ju att man har tagit hänsyn till hela näringslivet när man har gjort det här förslaget nu till ny lag. Det är ju så att även småföretagen, om man så skulle vilja komma hit med bara en enmansstyrelse, så som läget är nu så måste man ju skaffa två ålänningar till den...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack så mycket för frågan. Det är ju så som lagen nu är utformad, att det gäller för alla att de här styrelsekraven ska gälla; minst en ålänning.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det finns hopp om en enklare framtid hör jag av minister Jansson, även fast han använde ordet problem. Jag ser det mera som en möjlighet.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Givetvis ska gjort jordförvärvsrätten beaktas i vilken lösning man än väljer. Det är inte frågan om annat.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021 BF 2/2021-2022

Tack, talman! Jag tänkte fråga finansministern hur finansministern resonerar när det gäller tilläggsbudgetar. Jag är en vän av dem när de sker under året och drastiska förändringar har skett, till exempel minskade skatteintäkter eller något annat som man måste budgetera om. Budget är ju alltid framåtriktat. Det är ju en målsättning, det här ska vi...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-01-28

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021 BF 2/2021-2022

Tack! Det argumentet är lätt att omfatta. Information är alltid bra om hur vi ligger till och vad som har hänt och vad som har hänt som vi inte hade räknat med. Naturligtvis är det så. Jag släpper det med et. Tack.

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-01-28

Ändringar i samfundsbeskattningen 2022 LF 4/2021-2022

Talman! Orsaken till de föreslagna ändringarna är att man i Finland har valt att höja statens andel av skatterna för samfund och samfällda förmåner. Som en konsekvens av detta har man minskat på kommunernas andel på motsvarande sätt. Vi ser det som viktigt att vi här på Åland belastar samfunden med samma skatt som man...

Tage Silander / Anförande / Remissdebatt / 2022-01-24

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! Det valet har gjorts redan. Man har bestämt sig för att inte låna ut pengar till bostäder. Man har i stället gått in för att bevilja räntestöd för lån som man tar i bank. Valet har gjorts. Det hänger kvar ett antal miljoner som ännu inte har återbetalats och nu ger man en...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2021-12-15

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! När det gäller största delen av de här lånen så är de ju tagna av av kommuner egentligen, Mariehamns stad i första hand eller Mariestad. Då är det väl bara så att man låter bli att betala det eller om man vill betala bort hela lånet så gör man det, tar ett annat...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2021-12-15

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! Det är alldeles klart att det här samhället behöver ha hyresbostäder och det är de bevekelsegrunderna vi behöver fundera på. Hur ska vi göra för att det ska byggas flera hyresbostäder? Sedan kostar de vad de kostar och man måste ta ut en viss hyra för att få det betalt, det är alldeles...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2021-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jo, jobbet görs, kanske inte på det sätt som ledamot Holmberg alla gånger vill, men jobbet fortsätter. Den andra frågan som jag tänker ställa är, de 200 000 man gärna vill förkovra Kraftnät Ålands eget kapital med, vilken effekt förväntar man sig att de har på elpriserna? För det är väl det som...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det är alltid intressant att höra på ledamot Holmbergs inlägg. De är välgrundade allt som oftast, inte alltid, men de är intressanta. Idag var det lite magsurt innehåll i och för sig, men det får man väl tåla. Jag har två frågor som jag vill ställa. Jag börjar med den ena. Detta med...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! För att vara tydlig, jag kanske missförstod eller om ledamot Eriksson förklarade otydligt, jag vet inte riktigt vilket? Men när det gäller lotteriskatten som för år 2021 var drygt 10 miljoner och nu för 2022 noteras till 4,9 miljoner, så det fanns någonting i resonemanget där. Är ledamot Eriksson överens om de siffrorna?...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det måhända att det finns fler upplagor av det här betänkandet, men i mitt betänkande så står det 4,9 miljoner i lotteriskatt 2022.

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, det tycker jag är självklart, men i arbetet med att få fram ett förslag borde samma vilja som uttrycks i regeringsprogrammet finnas, det är konstigt gentemot politikerna om de som är på golvet har en annan attityd.

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det första är ju att vill man fråga ålänningarna någonting och få ett svar så måste det vara på svenska, det förstår säkert alla. Annars får man inget svar. Det andra är att vi måste ha en ambition att det ska vara väldigt roligt och trevligt när en ålänning tar kontakt. Det måste...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17