Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack talman! För det första vill jag säga att jag har för egen del omfattat att det finns fackliga representanter som föreslår kompetenta styrelseledamöter. För det andra så är jag själv är hyfsat nöjd med att man kan tillsätta fem stycken väldigt kompetenta ledamöter på annat sätt och att de här två som fackföreningarna tillsätter...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Jag hann inte tala till slut. Jag menar att det finns inte något speciellt motiv för att det ska vara just två som sades här. Men det finns inte heller något sakligt motiv varför det ska vara tre. I båda fallen så är det en form av tyckande om man så vill....

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Talman! Det är i den andan som jag också tänkte ställa min fråga eller mitt påstående. Här sades, och man kan läsa också, att årsbidraget är den mest relevanta posten i resultaträkningen. Jag invänder kraftigt för att årsbidraget - vilket är ett sällsynt dåligt namn, det borde heta resultat före avskrivningar, men den posten är...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Förutom att det finns lagkrav på hur en resultaträkning och balansräkning ska se ut så har vi också ett pedagogiskt önskemål om att alla ska förstå vad det står. Där tycker jag att man kunde utveckla det här lite grann med att göra korrigeringar, förutom den officiella så borde man ha en korrigerad...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Tack, talman! Ja, jag kan förstå att man har större möjligheter att pysslat med både det ena och det andra om man har ekonomiska förutsättningar för det. Men i detta så står det att man "har svårt att anamma hälsosamma beteenden." Det finns ju många saker, åtminstone i min uppväxt, som man kunde göra utan...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Tack, talman! Lever man sunt så är det med stor sannolikhet väldigt bra både för individen och samhället. Det är väl det som är sammanfattningen av den här stora luntan. Det är en mening här som jag undrar om ministern kunde redogöra lite grann för? Det är på sidan 15 ganska högt upp och det...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2023-09-15

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Tack talman! Det här är ett ämne som har debatterats i den här salen hur många gånger som helst och vi har inte kommit så värst mycket längre i vår strävan att få en egen plats i EU parlamentet. Det här är ett försök som man må göra när tillfälle ges och sedan kan man...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-09-11

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Tack, talman! Jag vågar inte säga hur landet ligger när det gäller Samlingspartiets samtliga ledamöter. Det vågar jag inte. Men vi gör vad vi kan för att påverka, för att informera och berätta om just de saker som har tagits upp i bland annat den här framställningen. Sedan får vi se vart det leder. Fagra...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-11

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Tack, talman! Om man är duktig höjdhoppare och två hoppar 2,30 eller tänker sig göra det och river, så försöker man antagligen igen. Det kanske inte lyckas och det får vi se då. Men jag är också väldigt intresserad av att få höra vilka alternativa vägar det finns. Vi kan alla fantisera om olika sätt....

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-11

Ändring av tobakslagen gällande upphettade tobaksvaror LF 36/2022-2023

Tack, talman! Det här är ett ärende som i likhet med många andra ärenden kommer från EU som olika direktiv, regler och annat som vi bara har att anpassa oss till och det kan kännas besvärande ibland, speciellt att hinna med på utsatt tid. Men dylika lagförslag som detta, som handlar om att stävja och...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! När man ser på den föreslagna lagstiftningen så ser man ingenting om behovet av kompetens. Det beskrivs inte specifikt vilken kompetens man ska ha för att sitta i styrelsen, även fast det beskrivs i detaljmotiveringarna att man ska ha tillräcklig finansiell kompetens. Det är ju en sak som man kan reagera på. Vem...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Tack, talman! Ja, det är klart att vi gör det här för kärleken till konsten, alltihop som sådant. Men om man ser det här uppdraget som en isolerad företeelse där man har vissa arbetsvillkor, lönevillkor eller arvodesvillkor, så är det ju på något sätt ändå konstigt. Tycker inte ledamoten det? Alla har samma grundlön, grundarvode,...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2023-06-05

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Tack, talman! Jag hör att budskapet inte riktigt har gått fram. När det gäller beskattningen så behandlas ju alla precis lika. Den som har en viss lön, oavsett vem det är, så betalar lika mycket skatt som någon annan som förtjänar lika mycket, så där är det en total rättvisa. Däremot är det ju här...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2023-06-05

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Till det har jag absolut inga invändningar. Vad jag menar är att man kan använda fakta i grunden och så späder man på med de öppna frågor som finns och försöker prissätta dem både i pengar och i tid.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-05

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Det var ungefär det jag sade, men bra att ledamot Holmberg upprepade det.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-05

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Det här finansförslaget till finanspolitisk ramverk är någonting som vi inom Moderaterna omfattar som idé. Det är jättebra att vi börjar fundera i de här banorna och nu lagfäster vissa bitar också. Det mesta av det här har man kunnat hantera utan lagstiftning förvisso, men det ger en nödvändig tankeställare om hur mycket...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-06-05

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack för det, talman! För det första det här med överskottsmålet och att man ska se över det vart sjätte år. Det kändes för mig som märklig skrivning på det sättet att det är väl någonting som man tittar på varje år. Man kanske inte ändrar det varje år, men åtminstone måste man ju bedöma...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-05

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Det visar på nödvändigheten av att sätta igång med den här processen omedelbart egentligen, och inte vänta på vänta på någonting. In med siffrorna, jobba på i den anda som det här lagförslaget avser, just för att kunna debattera eller fundera en gång till på vissa av de här värdena och det man...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-05

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Jag ska svara för egen del hur jag uppfattar det. Jag uppfattar det för min egen del som så att ibland när man ser sådana här dokument och går igenom dem för femte gången, då ser man saker som man inte såg första gången.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-05

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Jag vet inte vilka frågor som har ställts i kommittén naturligtvis. Man har presenterat ett förslag som vi nu har framför oss och det är det som vi sedan har debatterat i vår lagtingsgrupp och det har man ju naturligtvis gått igenom väldigt noggrant i landskapsregeringen. För den skull behöver det ju inte...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-05

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Jag vet att ni gör det bästa ni förmår hela tiden i stor konkurrens med alla andra uppgifter som ska göras. Så det är förståeligt om man inte får det precis så som alla vill ha det, alla gånger och hela tiden. Därför så kommer mina tankar här också bara, de ska...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-31

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Jag har förstått att det är problematiskt förstås, men ambitionen har jag också förstått, är att avskrivningarna i fortsättningen eller så fort det går, kommer att fördelas ut på de olika enheterna så att det blir en rättvisa i kostnads bedömningarna. Nu är det ju så att det är skillnad på om man...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-31

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Talman! Jag har inte haft tid att skriva ett kort anförande så risk att det blir ett långt. För det första så ska jag vilja säga så här. Det är en väldigt bra produkt, årsredovisningen som presenteras. Man kan ha lite åsikter om det ena och det andra, men sammantaget så ger den en väldigt bra...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-05-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Talman! Jag har givetvis inga färdiga planer på hur man skulle kunna gå till väga. Det måste ju i det här lagtinget först mogna fram en sådan gemensam åsikt att det är dit vi vill. Sen om det är möjligt att komma dit, då får man nog anlita alla juridiska kunskaper som finns för att...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Talman! Den här näringslivslagstiftningen har vi ju debatterat förr och vi har varit nöjda. Vi har lämnat in det för laggranskning och fått backa i vissa delar. Det är mycket bra att vicelantrådet, eller överhuvudtaget regeringen med vicelantrådet i spetsen, i just den här frågan har drivit på att det här kan man ju bara...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-05-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Jag noterar att vicelantrådet, om jag uppfattat det rätt, tänker i samma banor som jag gör i den här frågan. (… taltiden slut).

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Jag har egentligen inte ifrågasatt svaret, jag bara tyckte att det kunde ha varit tydligare, om man säger så. Men det må kanske räcka. Och räcker det? Fine! Om det dessutom har en positiv påverkan på det beslut som kommer att tas i laggranskningen så är det ännu bättre.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-31

Ålands Radio och Tvs finansiering MOT 5/2022-2023

Tack, talman! Jag tänker fråga, eftersom den här frågan nu har kommit på tal, om ledamot Gunell har den uppfattningen att pengarna inte räcker till för Ålands Radio och TV för att utföra sitt uppdrag?

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2023-05-03

Ålands Radio och Tvs finansiering MOT 5/2022-2023

Tack, talman! Ja, det finns bokslutet och man får kanske det att gå ihop på ett eller annat sätt. Men min fråga var egentligen, har man den tilldelning av medel som behövs för att bedriva den radio och TV verksamhet som vi efterfrågar? Det var det ena. Det andra sedan som jag, faktiskt i motsats till...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2023-05-03

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jo, det är absolut så, där kommer man ju till det här vägskälet som ledamot Nordberg pratade om. Är det driftsverksamhet bara eller hyr vi in fartyg och drift. Har man bestämt sig för det en gång så kommer det att kunna vara avgörande för den fråga som jag nu ställde. Däremot så...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jo, det var absolut galet att det gick som det gick, det tycker väldigt många. Jag tror att också de som, så att säga, var på andra sidan kan tycka det innerst inne numera. När det gäller det som ledamoten pratade om, att lägga ut verksamheten i ett skilt bolag på något sätt eller...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Jo, det är väl inte speciellt tjockt det här dokumentet. Det innehåller väldigt mycket beskrivningar av det som har gjorts och väldigt lite av det som behöver göras. Det är väl ett konstaterande. Jag läste faktiskt en skärgårdsfilosof med, vad det verkar, alldeles utomordentliga insikter i skärgårdstrafikens nuläge och framtidsförutsättningar. Han skrev: "urvattnad avslagen filmjölk"....

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Ja, man behöver ju inte förverkliga en långsiktig plan år 1, utan det är något som fortgår år efter år i den takt man har tid, möjligheter och pengar. När det gäller pengar så skulle jag vilja fråga hur ministern ser på totalkostnaderna för skärgårdstrafiken. Finns det skäl att sätta ett lock på,...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack talman! Det första jag reagerade på var när miljöministern nämnde att naturen är stark och då som exempel koppar utvinning i Kanada. Det är sant. Naturen är stark. Men det förutsätter väl då. När man tar det där exemplet så måste man ju tänka sig att koppar utvinningen avslutades och därmed fick naturen en...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, herr talman! Då till min fråga med de åtgärder som nu föreslås och det man har tänkt tänka sig genomföra. Tror ministern att vattnet därmed kommer att bli bättre och renare i tillräcklig grad och tillräckligt snabbt? Eller finns det ytterligare åtgärder som måste till? Kan vi luta oss tillbaka med det som föreslås...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Den första tilläggsbudgeten för år 2023 innehåller en hel del intressanta förslag. Det är klart som korvspad att Moderaterna omfattar budgetförslaget eftersom vi har varit med och utformat det genom vår medverkan i Ålands regering, och därmed redan har godkänt det. I tilläggsbudgeten ges information om det finanspolitiska ramverket, ännu en gång, och ambitionerna...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Jag känner inte till att det skulle ha fastställts någon som helst tidsplan i det här ärendet. Jag skulle för min del vara beredd att diskutera denna eftermiddag om hur de här målen borde fastställas. Jag tror inte att man från finans är riktigt klara med alla grunder för det här. Som vi...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Till den senaste frågan är jag osäker på hur det skulle formuleras i praktiken. Det går ju också att ordna det genom ett speciellt kostnadsställe. Det finns ju flera olika modeller man kan använda sig av för att ge den. Jag antar att ledamot Holmberg är ute efter flexibiliteten, det vill säga att man kan...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Nu finns det en del reserverade medel av den orsaken just. Man har ju bestämt då i inledningsskedet att det här ska användas progressivt på något sätt, om det är utveckling. Vad som sedan kan åstadkommas i praktiken och vilka planer som finns där det känner inte jag till.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Exakt varför man inte fattar beslut kan jag inte svara på, men jag har nu för egen del förklarat hur jag tycker att man ska hantera Paf-medlen. Det vill säga som dividend som kommer in som sedvanliga inkomster till landskapets budget. Punkt och slut. Dock så att man reserverar på lämpligt sätt, fonderar eller avsätter...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Det kräver nog kanske lite mera tid än vad jag nu har till mitt förfogande, och nu har halva tiden gått. Jag föreställer mig att ÅDA ska vara ungefär som lagtingets eller landskapsregeringens dataavdelning som sköter allt det man behöver för egen räkning och för de myndigheter som man har sig tillkopplade på ett eller...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

För min del så ser jag det på det sättet att ÅDA ska bistå kommunerna och erbjuda de tjänster som de behöver för att kunna upprätthålla sina kommunala system. Däremot så ska det ju inte vara ett tvång som jag ser det, att vara med och överhuvudtaget köpa någonting från ÅDA. Utan det må vara...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Det var ungefär det jag försökte beskriva, men antagligen otydligt eftersom finansministern inte riktigt förstod vad jag menade. Om man har en pott på 6 miljoner för att renovera saker och ting, skulle man inte renovera någonting så skulle man ju kunna ge den där potten till att öka avkastningen till landskapet från Fastighetsverket....

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Talman! Det jag började med att säga var att Moderaterna omfattar förslaget. För den skull så måste man inse att varenda en punkt diskuteras och debatteras. Märkligt skulle det vara om alla tyckte exakt likadant som finansministern. Även fast hans åsikter många gånger och nästan alltid är bra.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Då måste jag förklara en gång till. Moderaterna stöder tilläggsbudgeten, punkt. Sedan har vi alla åsikter om hur man kanske borde ha gjort på ett lite annat sätt för att det skulle vara ännu bättre. För egen del så ser jag att det här kanske är slöseri med skattemedel som sådant. Jag tror att de...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Exakt hur behandlingen kommer att gå till i finans- och näringsutskottet kan jag inte svara på. Däremot så skickar vi signaler som kan ha viss betydelse förstås när man diskuterar vidare. Pratar vi framtida budget till exempel, riktig budget, alltså årsbudgeten, så skulle jag önska för egen del att man skulle åtminstone diskutera möjligheten att...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Jag lyssnar och märker att vi kanske inte var så långt ifrån varandra, ledamot Påvals och jag.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Om det är en tillfällig åtgärd tycker jag väl det är bättre än att man fastanställer folk. Utan man köper projekten för den tid man tror att projektet behövs.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Det är fullständigt möjligt att göra så, men vet man om att kostnaderna kommer de följande åren så är det rimligt att man gör en reservering för de kostnaderna. Däremot så påverkar det ju inte resultatet utan det är bara en reservering än så länge.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-19

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Det här är ytterligare en lagstiftning som vi inte har initierat själva, utan det kommer från annat håll som det oftast gör nuförtiden. Det är mera administration, mer byråkrati och i viss mån så rapporterar vi saker som vi redan känner till, så vi kan nog vidta åtgärder ändå om vi vill. Jag...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2023-03-27