Sagt i salen

1 - 46 av totalt 46 tal

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag kommer att framföra en reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 10/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för 2021. Motivering: Undertecknad omfattar inte utskottsmajoritetens förslag om att lagtinget utvidgar fullmakten för Bomarsunds besökscentrum med 575 000 euro. Ett enigt finans- och näringsutskott och lagting fastslog så sent som i budgeten för 2021...

Lars Häggblom / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag föreslår att innehållet i den reservation som jag presenterade tas till omröstning.

Lars Häggblom / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Jag håller helt med ledamot Holmberg. Kanske man borde söka sig framåt i den här frågan gällande turismen, men håller inte ledamot Holmberg med om att det är inte så lätt nu så länge den här coronapandemin pågår?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Talman! Jag tänkte höra, har ledamot Holmberg några konkreta förslag på hur man kan komma vidare?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Talman! Ledamot Eckerman skriver här i sin reservation: "Målet att skapa ekonomisk bärkraftig kommuner." Det är målet. Men vad menar ledamot Eckerman, är det en kommun, ska man slå ihop fem kommuner eller vad ska man göra för att få ekonomiskt bärkraftiga kommuner?

Lars Häggblom / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Om man tittar lite på den ekonomiska utvecklingen i länder runt om i världen lånar alla pengar idag. Alla har underskott, till och med Mariehamn hade cirka 5 miljoner underskott, om jag är rätt informerad. Det är för mig en gåta, om man slår ihop några kommuner så hur i världen skulle de klara ekonomin...

Lars Häggblom / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Eriksson tog upp äldreomsorgen. Jag håller helt med ledamoten. Jag har gjort forskningar och hört mig för lite runt om i kommunerna. Äldreomsorgen ute i kommunerna har jag fått den uppfattningen att fungerar väldigt bra fast det är små enheter.

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Går man vidare i diskussionen om äldreomsorgen i kommunerna så har jag också konstaterat att kostnaderna per person och dygn inte är högre där, utan kanske många gånger lägre än vad det är i större enheter.

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Vid senaste val hade vi folkomröstningar i ett flertal kommuner om eventuell kommunsammanslagning, där majoriteten i kommunerna sa nej till en tvångssammanslagning. Menar ledamot Gunell att man inte ska bry sig om vad kommuninvånarna tycker utan man ska ändå gå vidare?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Talman! Det var väl inte det som gällde folkomröstningen nu, utan den nya lagen. Men Camilla Gunell svarade inte på frågan. Ska man köra över kommuninvånarna med våld eller inte?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Egentligen togs det upp redan det som jag tänkte säga. Det var att ledamot Zetterman tog upp kommunernas dolda ekonomi och skuldsättning. Men det var ju förra regeringen som var underställd av ledamot Zetterman som såg till att kommunerna har fått dålig ekonomi.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Talman! Men tar man bort 4 miljoner så är det ju ganska mycket för kommunerna. Plus att man drev igenom flera lagar. Allt detta hjälper ju till att göra så att kommunerna får ett större underskott.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Holmberg påstår; ju större enheter ju bättre ekonomi. Men det är ingen ännu som har berättat hur mycket man sparar om man ska bibehålla servicen på landet och bo i skärgården. Vad är inbesparingarna?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Talman! Om vi ser på vad ledamot Holmberg sade att stora enheter blir mycket ekonomiskt starkare och på alla sätt bättre, så hur världen budgeterar Mariehamns stad, som är en stor och stark kommun, 5 miljoner i underskott?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack, talman! Jag undrar om det finns några utredningar om vilka eventuella merkostnader lagförslaget blir för kommunerna?

Lars Häggblom / Replik / Första behandling / 2020-12-02

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack, talman! Så med andra ord så kan kommunerna räkna med en kompensation då för tilläggskostnader?

Lars Häggblom / Replik / Första behandling / 2020-12-02

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Landskapsandelarna för kommunerna sänktes förra mandatperioden med cirka 4 miljoner. När den här regeringen tillträdde lovade bland annat det ledande regeringspartiet att återställa landskapsandelarna till de tidigare ersättningsnivåerna vilket man inte har gjort. Kostnaderna för kommunerna har stigit kraftigt de senaste åren, men landskapsandelarna har sjunkit. Jag hoppas att regeringen snarast återställer landskapsandelarna eller...

Lars Häggblom / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tydligen har jag inte fått gehör för det, och därför tar jag upp det nu.

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Ja, jag räknar med att vi ska ta upp det i finansutskottet.

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Men om inga pengarna räcker till så kanske man borde titta på lagarna också och kanske förenkla för kommunen. Man kan göra besparingar den vägen.

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag betecknar att vi har en för stor offentlig sektor. Vi har inte råd med den. Om man tittar på vilka underskott kommunerna har nu och hur det växer i alla kommuner så är det helt otroligt. Någonting måste göras!

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Skulle det vara kommunstrukturen som skulle avgöra det så varför har då Mariehamn skissat på 5 miljoner i underskott?

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Nå, det gäller väl titta över lagarna överlag. Man kan inte införa hur många kostnadsdrivande lagar som helst, någon ska ha råd att betala det också.

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Det är ett större belopp tack vare kompensation för de nya kostnadsdrivande lagarna som träder i kraft, icke för de grundläggande landskapsandelarna som var tidigare.

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Ja, det var ju en tillfällig kompensation för corona, men det kan vi väl inte räkna med alla år heller.

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Talman! Det är ju så att jag anser att den offentliga sektorn som vi har idag är över stor, vi har svårt att finansiera den. Lagtingsledamot Fellman var ju med under den under den förra perioden och drev igenom flera lagar som är otroligt kostnadsdrivande. Hur har ledamoten Fellman tänkt att vi ska finansiera den...

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Lagtingsledamot Fellman har inte en enda gång ännu, mig veterligen, påvisat att vi skulle kunna spara någonstans. Kom med förslag! Man kan bra ha reformer, men att det skulle ha varit kostnadsbesparingar någonstans, det har inte jag sett.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Tack, talman! Ledamot Zetterman poängterar flertal gånger att hon saknar tillväxt och framåtanda, strategi och långsiktighet, men man ska dra sig till minnes att Liberalerna hade en ledande ställning de sista fyra åren. Varför såg vi inte något sådant då, under den perioden?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-09-14

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Talman! Det jag kan konstatera är att man lämnade efter sig en budget med underskott i och en massa kostnadsdrivande lagar som vi ska reda upp nu.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-09-14

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Talman! Ledamot Gunell redogjorde för kommunstrukturen, att det inte har hänt något. Är det inte så att ju mer lagar som lagtinget stiftar och lagar man lägger på kommunerna, ju mer stiger kostnaden för kommunerna och landskapet i landskapsandelar.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-09-14

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Talman! Man kan stifta hur mycket lagar som helst, men det är någon som kan finansiera allting också. Sedan gällande kommunstrukturen, jag har inte sett någon utredning ännu om vilka inbesparingar som man skulle göra genom att slå ihop kommunerna med bibehållen service. Om man tar bort service förstår jag helt att man gör inbesparingar.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-09-14

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Talman ! Håller inte ledamot Holmberg med om att den här motionen andas ganska mycket förmyndarmentalitet mot både landsbygden och skärgården?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-06-03

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Tack, talman! Jag kan knappast tänka mig att befolkningen blir yngre och att barnomsorgskostnader och annat minskar om man slår ihop kommunerna. Vi har samma åldrande befolkning ändå och samma kostnader.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-06-03

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Talman! Lagtingsledamot Söderlund säger att man inga får lagstadgad service i kommunerna och att kommunerna inte tillhandahåller lika service till sina invånare. Jag vill att du förklarar; i vilka kommuner, vem och var får man inte lagstadgad service?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-06-01

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Tror verkligen ledamot Söderlund att inte kommunerna värnar om sina kommuninvånare på bästa sätt?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-06-01

Blankettlagstiftning om verkställande av beskattningen LF 23/2019-2020

Tack, talman! Vad tar skatteförvaltningen för att uppbära denna avgift?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-05-27

Blankettlagstiftning om verkställande av beskattningen LF 23/2019-2020

Det har ju cirkulerat uppgifter om att det skulle kosta 300 000 och mera, men det är bara muntliga hörsägen så det kan man inte lita på.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-05-27

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Talman! Jag undrar vad ledamot Holmberg tänker spara in på och slå ihop? Vet inte ledamot Holmberg att vi samarbetar om det mesta på Åland redan idag? Landskapet står för sjukvården och högskolan med mera, kommunerna samarbetar om vatten, avlopp och renhållning med mera. Vad är det Holmberg egentligen tänker slå ihop och vinna 5...

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-05-25

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Om jag kommer ihåg rätt så påstod de tidigare kommunutredarna att man kunde vinna 200 000 - 300 000 euro, om man slår ihop och lägger ner lite skolor på landsbygden. Det enda som man i det här fallet kan vinna pengar på är att man tar bort servicen från landsbygd och skärgård, ingenting annat.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-05-25

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Egentligen sade finansministern en hel del av det jag tänkte fråga om. Ledamot Toivonen började med att allt var fel med budgetförslaget, han var emot att kommunen skulle ha några pengar, pengarna skulle gå till personer och företag. Hur har då ledamot Toivonen tänkt att kommunerna ska finansiera sina lagstadgade uppgifter?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-05-11

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Man måste se det här budgetförslaget som ett förskott till kommunerna nu på kostnader för vad den här coronakrisen medför. Är ledamot Toivonen faktiskt emot det?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-05-11

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Ledamoten Gunell nämnde kommunstrukturreformen och landskapsandelarna, men ledamot Gunell nämnde inte hur mycket man skulle spara om man sammanslog kommunerna och man ville ha en bibehållen service ute i kommunerna som man har idag.

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Nej, jag håller inte riktigt med Gunell. Det stora problemet i kommunerna är kanske alla pålagor som landskapet har satt på kommunerna och tvingar kommunerna att ålägga och ha. Det är väl där som vi har kostnader i kommunerna.

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Ledamot Fellman gick åt kommunerna och kommunstrukturen. Men håller inte ledamot Fellman med om att det är kommuninvånarna själva som ska ta ansvar, utforma och besluta om sin framtid?

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Kan ledamot Fellman nämna i vilka kommuner invånarna inte får sin lagstadgade service i?

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Fru talman! Man pratar mycket om att hela Åland ska leva, det är en slogan som många nämner. Om man tittar på hur stora satsningar det görs på skärgården skulle jag önska att det skulle göras lite satsningar på västra Åland också, när det gäller vägar. Vi har flera landskapsvägar på västra Åland som inte...

Lars Häggblom / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-14