Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, det finns alltid sätt att argumentera för vad som helst. Men som jag redan sade så för ett år sedan så borde man kanske ha tittat just på förändringen av arbetslösheten, vilket vi också fick höra från ÅSUB att det kanske skulle motsvara omkring 80 procent av de förändrade kostnaderna. Det...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Tack för ordet herr talman! Men som vi har hört här så det som står i en förordning är ju inte hugget i sten. Vi har också hört hur många gånger tidigare man då har tagit beslut som har legat lite utanför. Det som jag också tänkte på är att det beror ju också på...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Jag vet att man faktiskt inte ska kommentera repliker, men när ni säger att det är utskottets uppfattning så är det faktiskt inte korrekt. Det är majoritetens uppfattning. Men det som jag egentligen tänkte kommentera var att i motiveringen till den här lagen så kan vi läsa att kommunerna har klarat sig mycket...

Stephan Toivonen / Replik / Första behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Tack, herr talman! Det var intressant att ni faktiskt sitter med i alla de där. Jag har bara sett det ur den synvinkeln. Men då har vi samma åsikt där.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Visst är det ju trevligt att vi har fått en möjlighet att kunna ha ett plenum efter alla sånger och all musik. Dessutom är det mycket vackrare än normalt, så det är intressant. Sedan fick ju resten av oppositionen en passlig dag att behandla en misstroende också. Jag ser det...

Stephan Toivonen / Anförande / Första behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Jag hade hoppats på att fundera lite om jag skulle hålla ett anförande eller inte under lunchen, men ni gav mig inget alternativ. Det här gäller alltså ett misstroende och inte om allt annat som har hänt de senaste 10-15 åren. Jag noterade att för ett tag sedan så hade...

Stephan Toivonen / Anförande / Enda behandling / 2021-06-11

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting, jag föreslår att orden "och klimatkrisen" stryks i den allmänna motiveringen under rubriken Meddelandet om strategiska vägval 2021-2024. Tack.

Stephan Toivonen / Anförande / Enda behandling / 2021-06-07

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. För det första, för säkerhets skull i fall jag glömmer, jag vill ta min reservation till omröstning så att det blir klart. Sedan en så kallad note to myself, det är nog bra att fortsätta med korta reservationer när man ser ledamot Holmbergs kämpande. Då har jag faktiskt kommit...

Stephan Toivonen / Anförande / Enda behandling / 2021-06-02

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Tack för en bra redogörelse. Jag funderade lite på det här lagförslaget; varför kom det inte i samband med budgeten? Det borde ha varit naturligare det. Sedan en annan sak här, nu ska ni då strössla iväg en del till kommunerna. Om jag förstod saken rätt så i tilläggsbudget 3 i fjol...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-06-02

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Det blir ju lite bakvänt också om man tittar i de här första sidorna i tilläggsbudget 2 som jag gillar med de här prognoserna. Där ska ni ju då i tre steg hyvla bort från överföringskostnaderna, vad jag förstår att också de här pengarna finns. Ni säger att ni ska hyvla då,...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-06-02

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Ja, jag funderade också, men som sagt var om det inte är en budgetlag så kunde den ha kommit till lagtinget lite tidigare, så kunde vi ha avslutat med Landet med tusende öar och så vidare.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-02

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Tack, herr talman! Jag undanber mig ord som klimatförnekare. Idag i mitt anförande beskrev jag hur klimatet var 1860, hur mycket varmare det blir, vi lever lite bättre, hur det var kallare på 1600-talet, hur det var varmare på 1200-talet. Jag kunde gå tillbaka hundratusentals år och visa hur klimatet gått upp och ner. Jag...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-06-02

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Ledamoten behöver ju inte stirra rakt på mig när han använder ordet i så fall.

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-06-02

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Då har vi nästa lagförslag på vårt bord, om tillfälligt höjda landskapsandelar för 2021. Enligt min mening är ju detta egentligen en budgetlag och borde ju ha behandlats i samband med budgeten. Jag trodde då att minister Karlström var regeringens största slarver när han lade sitt lagförslag till kännedom 9.30...

Stephan Toivonen / Anförande / Remissdebatt / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Svaret är ju självklart; de som kanske har andra åsikter ska man också lyssna på. Jag brukar bland säga att Einstein i tiderna också var ensam. Man kan googla på Wikipedia. Det var under ganska många år som ingen trodde på honom, bara han själv. Tänk på det, ministern!

Stephan Toivonen / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Oberoende om man tror eller inte tror på klimatkris så vad jag har förstått med den här färjan så är den i alla fall, som skämtsamt sades, mer klimatsäker än de andra. Det går åt mindre energi. Och, som sagt, den kostar mycket mindre. Ska vi ha många 30 miljoners färjor så kostar det oerhört....

Stephan Toivonen / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting, jag har faktiskt inget skrivet, jag trodde inte att vi skulle komma så här långt i dag, men jag har faktiskt funderat en del på det här. Oberoende om man tror på klimatkrisen eller inte så är det en viktig fråga. Vår uppgift är ju faktiskt att granska regeringen. Jag...

Stephan Toivonen / Anförande / Remissdebatt / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Ett problem är pengarna, om de räcker till. Ni talade om oljan som beräknas ta slut och det sade man redan när jag studerade att den skulle ta slut om tio år. Men som ekonom sade man att då går ju priset upp och då börjar man söka efter alternativ. Så det...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Tack för ett innehållsrikt anförande. Jag kommer inte att kommentera allt. Det roar mig lite att vi kanske har lite liknande åsikter när det gäller vindkraften just nu och vi hade kanske lite olika tidigare. Men den här lilla färjan nu som ni ondgör er över ska kosta cirka 4 miljoner. Vi...

Stephan Toivonen / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Jag inleder med motiveringen till min reservation. ”Landskapsregeringen bör helt och hållet fokusera sitt arbete på problem som den kan påverka, såsom exempelvis effekterna av coronapandemin och den ekonomiska krisen till följd av pandemin. Klimatet har varierat både mellan århundraden och årtusenden. Ibland har vi haft istider och ibland har...

Stephan Toivonen / Anförande / Enda behandling / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Talman! 2020 var resultatet för Ålands Post före bokslutsdisposition och skatt minus 7 034000 euro och bolaget betalade inte ut någon dividend. Men 35 personer i bolaget har en rörlig lönedel som är mellan 15 och 20 procent av den totala årslönen. Denna lönedel beror på omsättning, resultat osv. För 2020 blev utfallet 282 0000...

Stephan Toivonen / Fråga / Föredras / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Tack, herr talman! Det beror bl.a. på omsättning och resultat och när resultatet blev 7 miljoner sämre, omsättningen minskar så är det ju lite märkligt vilka förväntningar man då hade, man hade väl knappast förväntningar att det skulle bli sämre än minus 7 miljoner. Vi kan också se i årsberättelsen att Åland Post har satt upp...

Stephan Toivonen / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Tack herr talman! Vi kan också om vi studerar bokslutet för Ålands Post konstatera att det finns drygt 10 miljoner i fritt eget kapital, som kunde betalas ut som dividend för att finansiera delar av den åländska välfärden, vilket antagligen var syfte från början. Kan ministern tänka sig att justera ägardirektiven så att posten skulle...

Stephan Toivonen / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-06-02

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, jo det är en sak som jag har påpekat många gånger när man säger att vi är skuldfria, alltså vi har inte lån men vi har skulder. Men däremot 0,47, eller vilken andelen är, så det är nog en viktig sak, om vi har det ansvaret. Men jag har försökt ta reda på och...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-31

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, fru talman! Tack för ett intressant anförande. Bokslutet är ju att se bakåt och se hur det har gått. Jag noterade att ni nämnde här att kassan har minskat år efter år, vilket var en sak som vi nämnde i remissdebatten angående tilläggsbudgeten. Vi fick då material till utskottet och det visade sig att...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-31

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson för ett intressant anförande. Jag hade egentligen inte tänkt ta någon replik, men jag hörde att ni sade en sak och innan ni blir felciterad eller blir citerad för att säga fel saker så tar jag upp det. Ni säger att Åland är skuldfritt, men på sidan 203 i det...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-31

Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet LF 21/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Vi har en viktig lagstiftning framför oss. Vi vet hur dålig ekonomin är. Vi borde ha bekantat oss med den här. Jag har inte hunnit göra det. Minister Karlström har väl varit minister i fem år, lika länge som jag har suttit i lagtinget. Jag har lärt mig som ledamot...

Stephan Toivonen / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet LF 21/2020-2021

Tack, herr talman! Som jag sade, det är inte min avsikt och jag har funderat på att det ska inte på något sätt vara ett problem att få igenom detta helt normalt. Ni nämnde om detta häromdagen. Igår när jag var ut och joggade så började jag faktiskt fundera på det, för jag hade ju...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Herr talman! Bästa lagting. Det är nu som det börjar, sade jag skämtsamt. Jag avslutade mitt förra anförande med att säga att om intäkterna i samhällsekonomin inte långsiktigt kan ökas är den enda vägen ut att minska utgifterna. Även i tilläggsbudget 1 kunde vi läsa att BNP sjönk med 15 % i fjol. Som...

Stephan Toivonen / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Tack för ett intressant anförande som tycks ge debatter och diskussioner. Ni talade om ljuspunkterna och det är väldigt, väldigt bra att vi har dem. Men sitsen är ju det att på tre år så har BNP fallit med 24 procent. För att komma tillbaka så måste ju ekonomin öka med 31...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag tar en liten kommentar Nej, jag håller helt med om det, och det är där vi borde satsa. Men hur vi ska göra och vilka effekter så jag håller med om att det också är väldigt svårt. Vi ska spara med osthyvel i offentliga sektorn, men sedan borde vi då satsa och det kommer...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Äntligen vill jag säga, ni kanske inte förstår, men här har väl 30 stycken fokuserat på minskade kostnader, skära i kostnaderna och äntligen så talar ni om att det är skatteavräkningen som är den viktiga. Det är den som vi måste öka på, vilket jag kommer att ta upp i mitt anförande....

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack. Jo, som ni sade, betoning på intäktssidan. Hur ser ni då på det alternativet att faktiskt få skatteavräkningen att växa? Vilka åtgärder ser ni där som de viktigaste?

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tänker faktiskt hålla mig till ärendet. Det är andra tilläggsbudgeten som vi debatterar, de andra replikerna hade med allt annat att göra. Ni har en fullmakt som ni begär av lagtinget och jag tycker att det är en väldigt prestigelös fullmakt. Det är inte en ny investering som är dyr, utan...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! I det här skedet så har det ingenting med utflaggningen att göra och BNP kopplar också mot skatteunderlaget. Jag återkommer till det där. Däremot så lyfte ni upp EU-paketet, vilket jag håller med er om. Vi hade de så kallade resilienspengarna här för ett tag sedan och då var jag nog den...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Tack för ett intressant anförande som jag nog inte egentligen skulle ha tagit replik på, för jag håller med det mesta. Men när jag omnämndes och jag uppfattade det som att det uppfattas som att jag är helt emot besparingar, vilket jag absolut inte är. Jag stöder den här budgeten som enligt...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Det var intressanta frågor. Nyckeltalen, jag tror att det var ni som nämnde dem tidigare, det är ju klart att det är ju lättare att ha nyckeltal på kostnaderna som vi kan påverka än ett överskott till exempel. Intäkterna kan vara 10 miljoner upp och förra gången gick de 10 miljoner ner,...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Nu har jag inte tänkt på exakt den där grunden, bokslut och budget för 2020 och att ta det från bokslutet så det var ett exceptionellt bokslut och det ska vi debattera och diskutera i slutet på maj. Men som sagt, det borde ju vara från ett normalt år, kanske till och...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Ja, just i och med att det är det nya systemet så har vi ju kanske inte facit på hur det såg ut före, för det är den jämförelsen vi behöver för att se hur realistiskt det är att komma upp till hundra. Vi kanske hade 80 förut, jag har ingen aning....

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jo, det där håller jag helt med om. Som jag väl nog kanske nämnde då i mitt förra anförande, även om jag kallade den för en onödig budget, men inledningen tyckte jag att var väldigt intressant, om analyserna och jag satte kanske lite onödigt mycket tid på det. Jag tyckte att det här med intäktssidan...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Som jag svarade här i måndags så sade jag att jag stöder den här. Inte kan vi plocka bort de här resepengarna som vi inte kunde använda. Sedan borde utbildningspengarna ha kommit tidigare, det var min kritik. De borde ha kommit i tilläggsbudgeten 1 och inte i tilläggsbudgeten 2. Här finns en...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Det lade jag också avsiktligt in i mitt anförande att vi måste titta på det. Men någon sade att ska vi skära 1 procent per år så det kommer också att leda till att tjänster minskas, så det kommer men det är frågan om takten. Jag kom att tänka på den här...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Det här är mitt sista, men jag ser det lite som ett gruppanförande för det här meddelandet. När jag skulle gå upp så noterade jag att mitt anförande faktiskt är tjockare än meddelandet. Så kan det vara, det är för att det är tjockare papper säkert. Det jag först vill...

Stephan Toivonen / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack för ett intressant anförande. Det finns många frågor. Jag tänker koncentrera mig på en del. Ni talade här om worst case, den här modellen. I kalkylen så finns det en mål om att skatteavräkningen ska öka med drygt 30 procent, det är rätt mycket att tala om det, det är som worst...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jag förstod vinken fast den var fin; hänvisning till kamraterna. Det var någon som kallade mig kamrat här i morse också. Vi ska inte subventionera i normala fall, vilket vi nu gör det här året. Men nu är det frågan om en exceptionell situation och jag anser att då måste vi...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det var intressanta frågor. Ni sade för det första att det var en lång beskrivning och det är jag medveten om. Jag vet också att det är väldigt knepiga saker. Vi har ekonomi som vårt ämne, men alla har inte det. Därför så försökte jag upprepa för att det kanske då kan förstås. Repetitio est...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Det var en komplicerad uppläggning. Min poäng var ju att grundantagandet i den här modellen är att skatteintäkterna för Åland ska öka med 40 procent. Det är bra. Men frågan är; vad baserar det sig på? Är det realistiskt? Det är ju det som vi då borde stötta med det här lilla...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tackar. Men som jag ser det så grunden är alltså intäkterna, skatten, skatteavräkningar, och där har ni ju då att skatteavräkningen ska öka med 32 procent. Det var det som jag undrade, har ni uppgifter om vad skatteavräkningen rent tekniskt skulle ha varit för 2029, även om vi inte hade det systemet? Så att vi...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Valve för ett intressant nyanserat anförande. Det blev kanske inte så nyanserat senast. Jag har också funderat på det där med tillväxt. Alla säger att om det blir flera personer så får vi ju mera skatter från Finland, men vi får ju hälften av ökningen. Som ni var inne på...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Fru talman! Bästa lagting. Vad är det? Sade visst en känd person, eller spikade han upp de orden på någon dörr? Jag är lite osäker, men hur som helst så var det de första orden som kom till mig när jag lästa igenom Det. Ett ganska tjockt papper. Inledningsvis finns där tabeller och simuleringar så...

Stephan Toivonen / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-10