Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet LF 21/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Vi har en viktig lagstiftning framför oss. Vi vet hur dålig ekonomin är. Vi borde ha bekantat oss med den här. Jag har inte hunnit göra det. Minister Karlström har väl varit minister i fem år, lika länge som jag har suttit i lagtinget. Jag har lärt mig som ledamot...

Stephan Toivonen / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet LF 21/2020-2021

Tack, herr talman! Som jag sade, det är inte min avsikt och jag har funderat på att det ska inte på något sätt vara ett problem att få igenom detta helt normalt. Ni nämnde om detta häromdagen. Igår när jag var ut och joggade så började jag faktiskt fundera på det, för jag hade ju...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. På grund av bordläggningen så hann jag inte med mitt andra anförande så jag fortsätter debatten. Som ni kanske förstår så har jag svårt att stöda detta betänkande och denna lagstiftning. Socialutskottet fokuserade ju på de näringspolitiska frågorna. Jag hade funderat att näringsutskottet kanske borde ta hand om de socialpolitiska,...

Stephan Toivonen / Anförande / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag tror inte att jag har nämnt narkotika i det här anförandet, ledamot Egeland.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, jag kan svara. När det gällde den där diskussionen som jag ville initiera så var det för att minska skadeeffekterna av användningen av någonting som inte är lagligt. Vi får inte använda överhuvudtaget. När det gäller alkohol så är ju alkoholen laglig. Vi använder den under de reglerna som vi har...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! För det första så vill jag absolut förneka det här med påhopp som ni talade om, påhopp mot person. Jag talar om era åsikter, er titel och vad ni prioriterar. Det är inte frågan om person, det är frågan om vad ni gör. På basen av vad ni gör så kontaterade jag...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Ni tog den där liknelsen tidigare. Det klart, om vi skulle ha en jordbruksminister som skulle vara bonde och som enbart skulle titta på jordbrukspolitiken och inte på den övriga näringspolitiken, tror ni inte att jag skulle stå här i talarstolen och säga samma sak? Garanterat! Jag har till och med nu...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jag uppfattade kanske inte frågan, men jag håller med om det som ni säger. Jag tycker att det är väldigt bra att här finns några med sjuksköterskebakgrund, att här finns några som är ekonomer och några som jurister och så vidare. Det är väldigt bra att det finns blandad kompetens, absolut.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, vi ska hoppas och vi ska tro att det inte blir sämre, det är inte frågan om annat. Men som jag sade, de punkter som ändras så blir det mer liberalt, så att säga. Det här gäller både fotboll, det gäller bio och som jag konstaterar så borde det gälla Alandica också....

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jag kan svara trots att det inte har någonting med frågan att göra. Det som var den springande punkten och diskussionen då var; kan man minska skadeverkningarna genom att avkriminalisera? Jag använde första gången det felaktiga "legalisera", men efter det har jag använt "avkriminalisera". Och efter det så har det visat sig...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Det var snarare ett inledande "tänka högt" lite. Jag kommer med mitt förslag i nästa anförande.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Jag har i två anföranden försökt framföra varför jag inte vill eller kan godkänna detta lagförslag i sin helhet. Att byråkratin för företagarna blir enklare är bra, men de sociala effekterna har å ena sidan inte analyserats och å andra sidan följer de överhuvudtaget inte målsättningarna med ANDTS-programmet, utan tvärtom....

Stephan Toivonen / Anförande / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Nu läste jag upp det som var i deras insändare. Jag har ingen aning om vilket klockslag det var, utan de hänvisar till en undersökning i Norge där det är 16 procents ökning.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Ja, jag lärt mig det när jag undervisade i vetenskapsteori. Nuförtiden ska man kolla källorna på Facebook. När jag såg listan på dem som har skrivit under det här och som sade att de alla står bakom det, då måste jag säga att då litar jag på att undersökningen är korrekt.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamot Valve sade att det kommer lite överdrivna argument i debatten och sånt händer väl en hel del. Jag tror att det fanns kanske lite sådana här också, att det här lagförslaget skulle rädda Ålands ekonomi och så vidare. Vi ju en bransch för tillfället, så jag tror inte att vi räddar...

Stephan Toivonen / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, fru talman! Jag har också delat ut ett klämförslag. Jag behöver inte läsa upp det en gång till, utan jag föreslår att den ska gå enligt klämförslaget. Tack.

Stephan Toivonen / Anförande / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Idag har vi ett kärt ämne på vårt bord. Alkohol, eller åtminstone ett betänkande om lagstiftning om servering av alkoholhaltiga drycker. Sammanfattningsvis kunde vi rubricera betänkandet som "mera brännvin åt folket och mindre byråkrati för företagen". Under allmänna motiveringen kan vi läsa om lagens syfte och målsättningar: ”Enligt lagförslagets 1 paragraf är...

Stephan Toivonen / Anförande / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Ja, ni konstaterade här i ert anförande att den här punkten i ANDTS, att tillgängligheten ska minskas och den uppfylls ju definitivt inte. Hur ser ni på de andra punkterna i ANDTS-programmet? Finns det någon punkt som ni tycker att det här lagförslaget uppfyller?

Stephan Toivonen / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, en sak som jag själv reagerade över var just den här läktarförsäljningen som ni talade om. Jag tittade på många andra saker också så jag noterade inte då att till och med starkvin och alkohol också skulle tillåtas. Jag funderar; vilka förebilder har ni sett? Var har ni till exempel sett...

Stephan Toivonen / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! I avslutningen kom ju ledamoten med ett mycket bra förslag, att lagförslaget skulle dras tillbaka. Men jag har en fråga. Ni talade tidigare om att ANDTS-programmet borde uppdateras fram till 2020. Men tror ni att det hjälper? Man har ju liksom inte brytt sig så hemskt mycket om det nu i den...

Stephan Toivonen / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, jag också funderat här. Ministern har ju prioriterat den här lagstiftningen framom ett nytt ANDTS. Det borde ju kanske vara samma minister, men jag vet inte hur man ska se på det. Hur ser ni på det att en minister som tituleras restaurangchef ska hantera ett ANDTS-program?

Stephan Toivonen / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Ja, i förra perioden så var ju ledamoten minister, social- och hälsominister. Under er ledning så skapade vi ANDTS-programmet. Vi hade en massa möten och så vidare bortåt. Det känns ju lite nu som att det kanske inte var så nödvändiga möten. Har ni överhuvudtaget sett att det programmet skulle ha influerat...

Stephan Toivonen / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Ni nämnde acciserna, men acciserna finns väl inte i den här lagstiftningen om jag förstår saken rätt? Sedan nämnde ni också alkoholfria alternativ, vilket har roat mig lite. Har ni, som också har rest omkring, har ni stött på en enda bar, en enda restaurang i Europa, där man inte skulle få...

Stephan Toivonen / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, jag gjorde också den reflektionen. Sedan var väl ledamot Pettersson suppleant, men vi var med som ordinarie, men han var också sedan ordinarie perioden före. Men ledamot Valve var faktiskt ordförande.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, vi har samma princip inom Åländsk Demokrati så jag är också fri att rösta i den här frågan.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Om jag får säga vad jag inte oroar mig för så det den minskade byråkratin. Den känns till största delen bra och där har jag inte fördjupat mig mera. Det finns så att säga ingenting som svarar mot ANDTS-programmet, alltså minskad tillgänglighet och så vidare. Tvärtom, det är frågan om signaler med läktarförsäljning...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Nej, alltså det är det sammantagna. Å ena sidan har vi haft en parlamentarisk grupp och det har tagits beslut av lagtinget enhälligt, alla var helt överens om att vi skulle dämpa det så att säga. Men sedan när det kommer ett annat förslag så finns det ingenting som stöder det, utan...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, fru talman! Vi diskuterar mycket de sociala effekterna och de är väldigt svåra att mäta. Men om vi ser i ANDTS-programmet så står det helt klart på alla punkter "ska minskas, ska minskas, ska minskas". Det är inte ett förbud, utan minskas. Och då kommer ni igen på det här med läktarförsäljningen som det...

Stephan Toivonen / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Om vi nu ska ta det här så är det väldigt tråkigt att man inte kan kritisera en kvinna, för då är det direkt att förminska. Jag säger också saker till män, men nu råkar du vara kvinna. Jag tog ju fram fakta, vad det står på hemsidan. Den här prioriteringen som jag var...

Stephan Toivonen / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Fru talman! Bästa lagting. Då har vi framför oss ett till synes enigt betänkande om ändringar i samfundsbeskattningen. Det gäller egentligen tre helt olika ändringar: För det första, justeringar av skattesatserna för åren 2021-2025 vilket motiveras av att fördelningen ändras i riket och landskapsregeringen föreslår att vi ska göra exakt samma sak. För det andra, ett...

Stephan Toivonen / Anförande / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, fru talman! Jo, jag är medveten om att det har funnits rapporter tidigare även om jag inte har varit med. Det som jag reagerade emot är att vi inte ens vill ta denna diskussion, även om vi förstår att den kan vara svår. Jag ville få fram att vi skulle ha haft höranden, vi...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, fru talman! Jo, jag är medveten om de där kostnader från skattestyrelsen, de är väldigt besvärliga. Vi försöker hålla en principiell diskussion och sedan kommer svaret att det kostar 1 miljon. Det som jag till exempel funderade på här var koncernbeskattning som jag faktiskt inte i detalj vet hur den fungerar. Men eftersom Finland...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, fru talman! Initiativet kan säkert komma från olika håll. Framförallt det som jag ville var att vi skulle själva fördjupa oss i det, få mera kunskap. Och som jag sade, vi skulle förmodligen ha kommit med samma stomme i betänkandet, men vi kunde ha fått mera kunskap med några hörande utan att nämna namn.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack, fru talman! Det hoppas vi. Vi hade också flera konkreta förslag för regeringen i de här lagförslagen att titta mera på de här ekonomiska effekterna och titta på olika nivåer också. Vad händer för personerna, företag, kommunen och landskapet? Och inte bara säga att det har inga effekter, för det har effekter på olika...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Fru talman! Vad jag kunde se vid närvaroregistreringen så var samtliga närvarande, för det första. För det andra så tycker jag att framföra kritik som jag också har framfört personligen, så tycker jag inte att man ska kalla för påhopp. Sedan det där med att förbättra så skulle jag säga att det kan knappast försämras...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Bästa lagting. Vi har här ett enigt betänkande från social- och miljöutskottet angående att medborgarinitiativ för att skydda sjöfågelstammen. Medborgarinitiativet samlade över 3 200 namnunderskrifter. Vad de andra 28 700 ålänningarna anser vet vi faktiskt inte. Det hade antagligen varit ganska enkelt för utskottet att skriva ett betänkande enbart med tanke på...

Stephan Toivonen / Anförande / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Herr talman! Nu förstod jag inte frågan? Jag tror att ni missförstod det. För det är ju klart att det är jägarna som lägger ner en massa tid och det är det som jag är orolig för. Hur länge gör de det om de inte ens har moroten till vårfågeljakten? För det kostar både i...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag noterade att jag tydligen inte var tillräckligt tydlig i mitt anförande senaste gång när ledamot Gunell fortfarande talade om att det är oppositionen som har lämnat in spörsmål och det är oppositionen som har lämnat in misstroende. Det är Socialdemokraterna och Liberalerna som har lämnat in spörsmål och misstroende.

Stephan Toivonen / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Jag understöder bordläggningsförslaget.

Stephan Toivonen / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Herr talman! Bästa lagting, och bästa regering. Idag har vi igen ett spörsmålssvar på vårt bord. I media skrevs på vissa håll att oppositionen hade lämnat in ett spörsmål. Det här var felaktigt och missvisande. Missvisande för alla de som då trodde att även Åländsk Demokrati hade undertecknat spörsmålet. Ibland upplever jag att media förvränger...

Stephan Toivonen / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020 BF 2/2020-2021

Herr talman! Bästa lagting. Då har vi igen en ekonomifråga på vårt bord, tilläggsbudget 5. Det är viktiga saker i dessa svåra ekonomiska tider. Det är endast en så kallad städarbudget så jag har väl inte riktigt ännu kunnat känna finansministern på pulsen. Jag har inte riktigt fått en tydlig bild av hur han kommer att...

Stephan Toivonen / Anförande / Enda behandling / 2021-02-03

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020 BF 2/2020-2021

Talman! Jo, jag noterar den där förbättringen, men när man håller ett anförande så tar man ju upp de saker som man tycker att kunde förbättras ytterligare.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, herr talman! Mina damer och herrar i lagtinget. Bästa medierepresentanter. När jag växte upp så sjöng kvinnorna: "Ja, vi kan! Vi vill! Vi törs!" När deras barn växte upp så talade man om "Girlpower". De var också starka. Men nu har tydligen kvinnorna plockat fram tiggarstaven, tagit på sig offerkoftan och raggsockorna för att...

Stephan Toivonen / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-02-01

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Tack, herr talman! Bästa lagting. Som ni vet så gillar jag pool-position. Först på talarlistan, första ämnet och dessutom första dagen i vår vecka. Framför oss har vi andra behandlingen av Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter. Det här är en fråga som delat lagtinget, men...

Stephan Toivonen / Anförande / Andra behandling / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamoten för ett intressant anförande. Precis som ledamot Zetterman noterar jag att innehållet i anförandet gick ganska långt utanför själva motionen. Ni talar om alla de här problemen. Det noterade jag också i debatten, eller vad jag ska säga, som hände under helgen. Det var problemen kring menstruationen som kom upp, men...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Det är populärt det där med "under all respekt". Jag tycker att lite skämta till ska man kunna få göra, ska man kunna få tåla. Vi har olika åsikter om det, inte är det något problem med det. Tack.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Replik ska hänföras till huvudanförandet och jag nämnde faktiskt ingenting om rakningen, för det tycker jag inte att det är någon skillnad. Man väljer själv, som bekant, om man rakar sig eller inte. Däremot är det nog ett faktum att män har 25 procent mer muskler, generellt sett behöver mera mat. Sedan finns...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Ni diskuterade det här allmänna behovet och vissa grupper. Det ni var inne på var det här med matbanken, vilket jag faktiskt hade tänkt ta upp men glömde bort, men vi har ju motsvarande här. Nu vet jag faktiskt inte om det är bara mat, men där finns ett sätt. Också kanske i...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, fru talman! Bästa lagting. Jag får stryka en hel del eftersom ganska mycket har sagts redan här. Vi har en åtgärdsmotion som berör den åländska besöksnäringens överlevnad, som det står i rubriken. Det är en ganska dramatisk rubrik. För att inte spä på den oron så vill jag ifrågasätta rubriken, även om jag inser...

Stephan Toivonen / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, herr talman! Jag är mycket besviken över svaret. Jag försökte på basen av viss erfarenhet skissa på vad det eventuellt kunde vara. Ni kan inte ge en enda siffra, men jag kommer till talarstolen. Det andra ni sade var också en intressant sak med skolning. För det är faktiskt 70 procent ungefär här som...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01