Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jo, det där håller jag helt med om. Som jag väl nog kanske nämnde då i mitt förra anförande, även om jag kallade den för en onödig budget, men inledningen tyckte jag att var väldigt intressant, om analyserna och jag satte kanske lite onödigt mycket tid på det. Jag tyckte att det här med intäktssidan...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Som jag svarade här i måndags så sade jag att jag stöder den här. Inte kan vi plocka bort de här resepengarna som vi inte kunde använda. Sedan borde utbildningspengarna ha kommit tidigare, det var min kritik. De borde ha kommit i tilläggsbudgeten 1 och inte i tilläggsbudgeten 2. Här finns en...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Det lade jag också avsiktligt in i mitt anförande att vi måste titta på det. Men någon sade att ska vi skära 1 procent per år så det kommer också att leda till att tjänster minskas, så det kommer men det är frågan om takten. Jag kom att tänka på den här...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Det här är mitt sista, men jag ser det lite som ett gruppanförande för det här meddelandet. När jag skulle gå upp så noterade jag att mitt anförande faktiskt är tjockare än meddelandet. Så kan det vara, det är för att det är tjockare papper säkert. Det jag först vill...

Stephan Toivonen / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack för ett intressant anförande. Det finns många frågor. Jag tänker koncentrera mig på en del. Ni talade här om worst case, den här modellen. I kalkylen så finns det en mål om att skatteavräkningen ska öka med drygt 30 procent, det är rätt mycket att tala om det, det är som worst...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jag förstod vinken fast den var fin; hänvisning till kamraterna. Det var någon som kallade mig kamrat här i morse också. Vi ska inte subventionera i normala fall, vilket vi nu gör det här året. Men nu är det frågan om en exceptionell situation och jag anser att då måste vi...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det var intressanta frågor. Ni sade för det första att det var en lång beskrivning och det är jag medveten om. Jag vet också att det är väldigt knepiga saker. Vi har ekonomi som vårt ämne, men alla har inte det. Därför så försökte jag upprepa för att det kanske då kan förstås. Repetitio est...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Det var en komplicerad uppläggning. Min poäng var ju att grundantagandet i den här modellen är att skatteintäkterna för Åland ska öka med 40 procent. Det är bra. Men frågan är; vad baserar det sig på? Är det realistiskt? Det är ju det som vi då borde stötta med det här lilla...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tackar. Men som jag ser det så grunden är alltså intäkterna, skatten, skatteavräkningar, och där har ni ju då att skatteavräkningen ska öka med 32 procent. Det var det som jag undrade, har ni uppgifter om vad skatteavräkningen rent tekniskt skulle ha varit för 2029, även om vi inte hade det systemet? Så att vi...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Valve för ett intressant nyanserat anförande. Det blev kanske inte så nyanserat senast. Jag har också funderat på det där med tillväxt. Alla säger att om det blir flera personer så får vi ju mera skatter från Finland, men vi får ju hälften av ökningen. Som ni var inne på...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Fru talman! Bästa lagting. Vad är det? Sade visst en känd person, eller spikade han upp de orden på någon dörr? Jag är lite osäker, men hur som helst så var det de första orden som kom till mig när jag lästa igenom Det. Ett ganska tjockt papper. Inledningsvis finns där tabeller och simuleringar så...

Stephan Toivonen / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Tack fru lantråd för ett intressant anförande även om det är många frågor. Jag kan ställa två. Ni inledde med att tala om det strukturella underskottet, vilket många talar om. Om vi tittar på det här lilla pappret så står det: "Landskapsregeringen långsiktiga mål är fortsättningsvis att årsbidraget ska täcka avskrivningarna". Det talar...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! En annan sak sedan, ni var inne på det här lilla meddelandet och kom in på första punkten; jobb, utbildning, företagande, vilket ju låter väldigt allmänt och någonting som väl har fokuserats på i hundra år. Jag tycker att den punkten borde skärpas upp. Ni var inne på arbetslösa. Varför inte säga...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Tack minister Höglund för ett intressant anförande med många siffror. Jag får väl applådera lite åt det. Surprise, så vill jag ha ännu mera siffror. Skatteavräkningen var ju 69 miljoner i budgeten. Nu lägger ni till då ungefär 10 miljoner till 79 miljoner. I en tabell på sidan 3 så ser man...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag hoppas det, för jag noterar att det är viktigt att få den här realismen. Kan det faktiskt öka med 30 miljoner? Är det mycket eller lite, var det lägre före? Det är det som jag inte vet. Men en annan sak, andra här har beklagat sig självfallet över det här stora lånebehovet i simuleringen,...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Zetterman för ett intressant anförande. Jag håller väl med om mycket, inte allt, det där med kommunerna så passerar och lite annat. Men ganska tidigt så talade ni om en sak som jag också har funderat på; jag saknar de här ekonomiska åtgärderna för att snabba upp återhämtningen. Men problemet...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Jo, det blir många repliker här. Kärnan är ju, som jag ser, ändå den här skatteavräkningen. Vi har en prognos på att den ska stiga med 30 miljoner. Ja, vet vi det? På basen av det så har vi då ett lånebehov på kanske 100 miljoner, får vi de här bostadslånen tillbaka...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Pettersson för ett mycket positivt anförande. Ibland funderar jag nog om det finns två versioner av dessa papper, men kanske vi läser dem lite olika. Ni talade här om reformer som behövs. Jag säger; ja, vi har tappat 24 procent av BNP på två år så vi behöver reformer. Jag...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Ja, där tycker jag att vi borde ha sådana punkter som faktiskt genererar tillväxtpengar, under den här perioden och det kunde vara som ett utvecklingsprojekt om man vill ha det med. Sedan nämnde ni pedagogiken, eller ni gav ett ganska högt vitsord. Jag kanske har en annan åsikt. Om jag tar en...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamoten för ett intressant anförande. Ni gick genom de här budgetmotionerna. Jag råkade vara här i lagtinget i fredags och fick tag på den här bunten redan då, så jag skummade igenom den. Sedan när jag gick hem så såg jag snöflingorna singla ner, kanske inte så vackert i alla fall,...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jo, vi har lite olika åsikter, men det kokar ju ner i den summan som ministern här försöker spara på det här sättet. Ni försöker också spara. Vi försöker spara. Om det skulle vara så att vi påverkar klimatet så som ni säger; hur stor del är Åland av världen? Hur stor del...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Jag noterade detta med sysselsättningsstöden, det håller jag med om, men jag anser att detta borde ha kommit redan i tilläggsbudget 1. Samma sak med resilienspengarna, det har ni ju beslut på. Dessa Sottungapengar är faktiskt en sak som har kommit nu. Jag kanske lite överdrev när jag sade att ingenting hörde...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Som jag har sagt kanske här eller kanske på annat håll, men de sparförslag som lades fram här för kanske någon månad sedan så sade jag: Jo, förslagen är jättebra. De skulle ha varit jättebra för två år sedan, för tre år sedan, för fyra år sedan, för fem år sedan, för...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Jag nämnde det inte i det här anförande, men det finns uppgifter i detta papper hur våra skatter på Åland ökar från 79 till 110, om jag minns rätt. Men det är ett antagande att det ska studsa tillbaka och det är ju kärnan. Om det inte gör det så det är...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! I motsats till föregående replikand så tycker jag att det är bra att ni har lite tillspetsade uttryck. Jag tycker politiker inte ska vara så gråa och trista. Det är min åsikt. Jag tänker kommentera exakt samma sak som föregående. För det har citerats på flera ställen det här med att vi...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Ja, den reflektionen som jag gjorde var att det mesta av det här kunde ha kommit tidigare. Vi har ju också väntat på flera åtgärder. Ifjol, det första året, så tog det väl fram till valborg så hade ni alla de åtgärder som kom. Nu i år så är det ju samma...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Det är ganska enkelt egentligen. Om vi tittar på alla kostnader som vi sparar när det gäller resor, vad kan jag säga om dem? Sparar vi så sparar vi. Vi får mera skatter. Ja, det är bra, dividender är jättebra, och sedan, som sagt var, att satsa på utbildning och satsa på...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Holmberg för ett långt och intressant anförande. Nu tog jag repliken väldigt tidigt när ni talade om den här motionen. Jag noterade att under förra perioden så talade Liberalerna om liberalism eller populism. Det börjar kännas som om ni både är liberala och populister. Att gång på gång komma med...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, den där frustrationen känner jag igen. Jag hoppas att vi i finansutskottet kommer med de här förslagen. Det finns många, andra har det här också så vi tar det den vägen och inte förkastar hela budgeten för det.

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ministern. Det är samma tema, men annan rubrik. Nu är det här en punkt i meddelandet "Nystart av Åland 2021-2024". Då kommer frågan, vi var inne på tio år, under den här perioden, hur stor är potentialen? Hur mycket pengar kan vi tjäna fram till 2024?

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Nej, jag är lite tveksam till att det här projektet ska vara inne bland de här fem, om det sedan ska vara ett utvecklingsprojekt. Sedan detta med storleken, jag försökte också räkna lite på det här och 22 miljarder kom jag till. Ni sade tvåsiffrigt, så miljarder är väl i den trakten. Då slog det...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ministern för ett som vanligt mycket positivt anförande. Jag noterade tyvärr att det enda som ni pratade om var frågan om bidrag och stöd. Så är läget. Jag väntade på - som jag diskuterade med er tidigare - transportstödet som gick till jordbruket. Hur många företagare har använt det? Har ni börjat...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Transportstödet, nu minns jag inte hur många arbetsplatser som ÅSUB räknade med senaste när de gjorde det. Det var väl 100 eller 150 arbetsplatser, så det är rätt så mycket. Så ni har inte funderat på att ta det för att hjälpa till i dagens läge?

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Egeland för ett intressant anförande. Ni är först som har nämnt det här, men jag kan ju nämna att jag i ett senare anförande också kommer att gå emot den här punkten. För jag tycker precis som ni, att det här med inflyttning verkar vara ett självändamål. Jag tror att...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Fru talman! Bästa lagting. Den 15 september 2020 satt jag bänkad på en av de sedvanliga presskonferenserna, trodde jag, men det var en presskonferens om storskalig vindkraft i Ålands havsområden. För en tid sedan fick vi höra att projektet skulle komma till lagtinget i form av ett meddelande och i media kunde jag...

Stephan Toivonen / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! Tack minister för ett intressant anförande. Ni har presenterat de här visionerna nu i flera månaders tid. Jag blev lite besviken när jag läste det här pappret för jag hade förväntat mig lite mer konkreta saker. Till exempel hur många vindkraftverk är det vi pratar om, hur stort område av det här...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! En annan sak här. Man får en mycket fin bild av att det här blir guld och gröna skogar för alla ålänningar. Vi har ett vindkraftverk som var aktuellt under förra perioden, det slutade väl i att det är skattebetalarna som betalar och pengarna går till ett företag. Hur kommer det att...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Mansén för lite tekniska uppgifter. Jag har själv försökt få lite en mer konkret bild av det här än vad det finns i pappret. När jag tittar så börjar jag jämföra de här vindkraftverken med Eiffeltornet. Ni talar om 50-60 meters fundament plus de här rotorbladen. Det börjar väl komma upp...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Jag lärde mig också det att det blåser mer där uppe. Men fortfarande, som ni också tangerade, vad tror ni om lönsamheten på de här? För fundamenten blir i alla fall från vattenytan och ner så det blir några kilo om man säger, anspråkslöst.

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! Det finns många detaljer i det här projektet. Nu nämnde ni att det här projektet var då på 120 miljoner, motsvarar det som är på Åland som är nu hälften av Ålands produktion. Den ska vara hundra gånger. Räknar jag rätt så blir det alltså ett projekt på 24 miljarder. Det är...

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack! Jag håller mig till anförandet. Ni nämnde också, om jag skrev upp rätt här, att staten subventionerar det här projektet ni nämnde med 20 miljoner. Vem är den där som ska subventionera det här projektet som är hundra gånger större? Det är mycket pengar det också, utan att räkna ut det direkt.

Stephan Toivonen / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, fru talman! Jag sade också 7 megawatt, det var det jag läste. Sedan tittade jag nog på en kalkyl som en teknologie doktor hade gjort när jag lånade den här effekten, 30 % ungefär. Då kommer man till att det behövs 1500. Om de är uppe i 10 megawatt blir det fortfarande mer än...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, fru talman! Det var ett intressant papper och så vidare. Det där 290 miljoner hoppas jag verkligen också, men jag bara jämförde med det projekt som vi fattade beslut om här förra perioden. Är det samma subventioner så blir det ju astronomiska siffror, samma sak som ledamot Måtar nämnde här i ett fall från...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, fru talman! Den här teknologie doktorn hade använt siffror från Nordsjön, så jag hoppas att de då är inom de rätta ramarna.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, jag kan svara. När det gällde den där diskussionen som jag ville initiera så var det för att minska skadeeffekterna av användningen av någonting som inte är lagligt. Vi får inte använda överhuvudtaget. När det gäller alkohol så är ju alkoholen laglig. Vi använder den under de reglerna som vi har...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Ni tog den där liknelsen tidigare. Det klart, om vi skulle ha en jordbruksminister som skulle vara bonde och som enbart skulle titta på jordbrukspolitiken och inte på den övriga näringspolitiken, tror ni inte att jag skulle stå här i talarstolen och säga samma sak? Garanterat! Jag har till och med nu...

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jag uppfattade kanske inte frågan, men jag håller med om det som ni säger. Jag tycker att det är väldigt bra att här finns några med sjuksköterskebakgrund, att här finns några som är ekonomer och några som jurister och så vidare. Det är väldigt bra att det finns blandad kompetens, absolut.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Det var snarare ett inledande "tänka högt" lite. Jag kommer med mitt förslag i nästa anförande.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Nu läste jag upp det som var i deras insändare. Jag har ingen aning om vilket klockslag det var, utan de hänvisar till en undersökning i Norge där det är 16 procents ökning.

Stephan Toivonen / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. På grund av bordläggningen så hann jag inte med mitt andra anförande så jag fortsätter debatten. Som ni kanske förstår så har jag svårt att stöda detta betänkande och denna lagstiftning. Socialutskottet fokuserade ju på de näringspolitiska frågorna. Jag hade funderat att näringsutskottet kanske borde ta hand om de socialpolitiska,...

Stephan Toivonen / Anförande / Första behandling / 2021-04-21