Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, fru talman! I sitt anförande så talade ledamot Norberg om miljoner i obestämd form på ett flertal ställen. Det kan ju leda till spekulation. Han sade bland annat att kortruttsutredningen hade kostat miljoner och att hans egna utredningar hade kostat miljoner. Nu har det faktiskt blivit lite förtydligat under replikväxlingarna här, men jag tänkte...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Fru talman! Jag tackar för det klargörandet. Det är alltid bra om man använder siffrorna exakt, speciellt när vi pratar om så här stora summor. Då behöver man inte spekulera. Tack för svaret!

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Ändringar i beskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare LF 17/2022-2023

Tack, herr talman! Det här lagstiftningspaketet så handlar bland annat om de årligen återkommande justeringarna av samfundens kommunalskattesatser. Det är ju en massa siffror på tusendelsprocenten. Det ser krångligt ut, men ekvationen resulterar till slut i att lagen inte innebär några totala ändringar i samfundsskatterna. Bolagsskatten är fortsättningsvis 20 %, det vill säga samma som tidigare...

Torbjörn Eliasson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-03-22

Ändringar i beskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare LF 17/2022-2023

Tack, herr talman! Det är helt riktigt. Jag var med om det. Nu kom vår finansminister med ett svar här. Vad jag förstår så har man inte lagt det här på hyllan utan nog är det fortfarande aktuellt. Men frågan är när man hinner komma med någon tankegång hur man ska kunna göra det....

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-22

Ändringar i beskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare LF 17/2022-2023

Tack, herr talman! Vi får väl se hur det blir med den saken. Vi får se och vänta, ledamot Holmström. Detta är ju liksom lite vid sidan av ämnet, tycker jag, eftersom vi pratar om samfundsskatten och sådana saker. Men det är en intressant diskussion och den kan vi kanske börja se i finansutskottet. Man...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-22

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Vi förstår nog. Jag säger inte att ledamot Måtar inte förstår. Jag säger inte att ledamot Måtar har noll kunskap. Jag respekterar hans åsikt, men jag framför min och vår. Riskbedömningen är att om man öppnar det här så får man det inte precis så som man själv vill och som man har tänkt. Utan...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det är ingen risk, det får stå för ledamot Holmberg. Jag anser att det är stor risk. Bara att vi pratar om det här nu idag gör att det blir en liten oro ute i näringslivet, de som ska göra stora investeringar. Vad är det Ålands lagting egentligen tänker göra? Den här utredningen...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Nog är det ju ganska märkligt egentligen. Här är det flera som påstår att jag är fullständigt okunnig om vad jag pratar om. Ledamot Holmberg nickar. Jag har inte sagt någonting sådant om er, men jag hävdar att jag kan en hel del om det här också. Jag känner mycket väl till de...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det visar ju också att landskapsregeringen är mycket väl medvetna om de här problemen och att man jobbar hårt på dem. Jag ska vara kort i repliken så får finansministern återkomma i sin andra replik.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag tackar för finansministerns information.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Anders Eriksson. Vi har helt överensstämmande uppfattning i den här frågan. Jag var också på det här seminariet. Det var ju precis som ledamot Eriksson säger. På frågan vad som händer om det här skulle försvinna, skatteundantaget, så kommer Åland att se helt annorlunda ut. Framför allt infrastrukturen och möjligheten att...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag har egentligen inte något mer att säga eftersom vi har exakt samma uppfattning. Det viktigaste är att fokusera just på att få tillbaka förenklingen för de företag som absolut behöver det. Det är viktigt, tycker jag, också att vi sänder ut den signalen till de som har problem med skattegränsen idag. Att...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag fortsätter att prata om skattegränsen. Det är jätteviktigt med information. Jag kan tänka mig att den dagen när man förhandlade sig fram till det här unika undantaget så förstod nog också Finland och den finländska regeringen att det här är bra för hela landet. Kanske man glömt det idag och då är...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Så är det, ledamot Salmén. Jag tror ju att tekniken finns. Vi har ju grejer som de kör på Mars och vi är på väg till månen. Så nog finns det digital teknik för att kunna hantera den här frågan och göra den mycket, mycket, mycket, mycket enklare, i princip nästan osynlig. Det...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Om man bara lite lyssnar på vad jag säger så kanske jag inte är så oseriös som jag är. Jag bara sade att den här rapporten från ÅSUB när jag läste upp måluppfyllelsen så sade jag att fortfarande så har vi till övervägande delen positiva effekter kvar. Som sagt var det är riskbedömningen....

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Herr talman! Jag hade aldrig trott att jag skulle behöva stiga upp i talarstolen och försvara Ålandsprotokollet artikel 2 mot attacker från eget folk här i salen, men så är det och jag vill säga följande. Till först kan jag konstatera att ledamot Camilla Gunell förtjänstfullt lyfte skattegränsens stora betydelse i sitt gruppanförande igår, så även...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Selander för att han tror på och vill ha kvar skatteundantaget. Sedan kan vi ha olika bedömningar vad som händer om man öppnar det här. Jag är orolig. Jag respekterar andras åsikter också, men jag vill klart föra fram vad jag tror och att det är att det är farligt att...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det är det intresset som jag tycker också att vi ska försöka upparbeta och jobba på. Då med fokusering på att Ålandsprotokollet inte rörs, men att vi ser till att vi får en möjligast osynlig skattegräns. Vilket vi vet att är möjligt för vi har haft en. Det handlar om diplomati och hårt...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag säger det att vi måste göra allt, det sade jag i mitt anförande också, för att se till att den landbaserade verksamheten inte skadas så mycket som den gör idag. Vad det handlar om är ju att ha ett positivt netto. Vi vet att vi har fördelar fortfarande, vi har stora fördelar...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Definitivt, man måste kunna få tala om det här. Ordet är fritt. Ledamot Måtar säger att jag är oseriös när jag hänvisar till ÅSUB:s utredning från 2004. Jag sade ju själv att den är gammal, men en av slutsatserna där var liksom att målen hade uppfyllts så långt 2004. Det jag sade att...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Kommunerna har en väldigt stor betydelse för ett decentraliserat Åland och välmående Åland. Det tror jag vi alla är överens om. Vi vill alla att hela Åland ska kunna leva. Då är det bra tycker jag att det känns som vi har fått en sansad debatt om de här frågorna. Den kommunala...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! I detta anförande ska jag resonera runt en fråga som ställts många gånger under de senaste remissdebatterna. Den lyder: Hur ska vi få bukt med budgetunderskotten och få största möjliga kontroll över Ålands ekonomi? Med tanke på det allvarliga läget i vår värld, när många lampor blinkar rött, så är nog det den...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren för att hon tog upp pensionsfonden. I egenskap av ordförande för pensionsfonden så kan jag informera om att vi tar väldigt allvarligt på klimat- och miljöfrågor. Vi har gjort förändringar i vårt placeringsplan som visar de ambitioner som vi har när det gäller placeringarna. Jag kan citera en mening här....

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Nej, det är inte ett skydd. Det var intressant när ledamot Fellman sade att hon tycker att de åländska kommunerna levererar en jättegod service. Det tycker vi också. Vi tycker att kommunerna har en enorm stor betydelse för att vi ska kunna hålla hela Åland levande. Men vi tycker inte att det...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Under de senaste åren har vi gjort placeringar i impactfonder, i ett flertal sol- och vindenergi fonder samt i bioindustri och skogsfonder. Vi har också satsat stora pengar på aktiekapital i Långnabba. Vi försöker på fullaste allvar, alltså med all vår kraft, hitta sådana investeringar som är hållbara, men samtidigt måste de...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Ja, Åland är väldens bästa plats att leva på. Jag vill tacka näringsminister Karlström för hans väldigt positiva anförande. Jag håller med om i princip allt som näringsministern sade. Jag tycker att det är viktigt det som han sade på slutet, vi måste arrangera flygtrafiken. Det är livsviktigt för Åland att vi...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jag är inte säker att jag uppfattade riktigt kärnan i ledamot Nordbergs budskap. Men visst är det så att man skyddar ju alltid de sina. Det gör man ju. Men jag tror kanske att ledamot Nordberg får utveckla ytterligare lite mera så kanske jag kan svara bättre.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jo, det håller jag med om. Men det gäller naturligtvis att vara med och spara på alla avdelningar. När det gäller den här onödiga byråkratin som jag talade om, så den har vi ju alla här i lagtinget ett stort ansvar för. Det är ju vi som godkänner lagarna till sist innan de...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Vi måste komma ihåg en sak också, byråkrati är inte per definition någonting negativt. Byråkratin behövs. Byråkratin behövs i samhällsapparaten. Byråkratin behövs också i företagen. Det finns en byråkrati i varje företag, så man ska inte använda det som ett skällsord, tycker jag. Men jag pratar om onödig byråkrati, sådant som man...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Ja, det var ledamot Holmberg som sade det. Jag kommer inte med sådana löften att vi ska vara världsbäst i byråkrati. Det har jag inga siffror på. Men det tror jag inte, för då skulle inte vårt samhälle fungera så bra som det gör. Nog finns det säkert lika mycket och mer...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jag pratar nu teoretiskt om den praktiska kunskap som jag har med mig i bagaget, hur man ska kunna göra. Att oppositionen och ledamot Zetterman kommer med kritik, det är bra och fullt naturligt. Jag tycker nog faktiskt att även den här regeringen försöker arbeta så effektivt som möjligt. Det vet nog...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Ja, det har vi.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Ja, det ska ni göra. Det finns också flera områden där ålänningarna har det bättre ställt och där vi kan erbjuda en bättre service än vad man har i riket.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jag talade inte någonting om det där i mitt anförande. Jag stöder till fullo det budgetförslag som är lagt.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag stöder ledamot Lindholm till hundra procent. Det är någonting väldigt allvarligt som håller på att hända. Jag såg faktiskt två sälar i Kvarnboviken, det har jag aldrig sett förut. Vi har några skarvar som kommer in där också. En situation där vi inte längre kan köpa färsk fisk här på Åland är en katastrof...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Det här är en fråga som jag tycker att vi borde kunna uppnå hundraprocentig enighet i det här lagtinget. Jag är inte expert på det här och jag vet inte exakt vad som ska göras. Men vi borde hjälpa dem som kan den här frågan och försöka påverka på alla möjliga sätt...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jag har ju faktiskt inte anklagat Liberalerna för att de inte skulle ha försökt. Tvärtom, så tror jag att Liberalerna har försökt och försökt och försökt. Alla som sitter i regeringsställning så försöker. Men i vissa frågor så har vi olika åsikter och när det gäller kommunerna så har vi olika åsikter...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det är jätteviktigt. Jag ser det som en otroligt viktig fråga. Jag brukar prata om självuppfyllande profetia. Alltså, vad går vi ut här från lagtingets plenisal och berättar för ålänningarna? Säger vi att de ska vara oroliga, att det här kommer att gå dåligt? Eller säger vi att det här och det här är bra,...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Nu var jag ut fram och tillbaka så kanske svaret kom redan. Det här låter oroande. Vad är det som är orsaken till att vi inte kan använda våra vattentäkter? Huvudorsaken?

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag tycker att det är tråkigt att Hållbart Initiativ steg av regeringen. Ni har ju ett viktigt mål och många viktiga budskap. Jag tror att ni kunde ha uträttat mycket mera genom att vara kvar än att stiga av. Nu har ni en ny roll och nu är ni väldigt kritiska till regeringens...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag vet inte om ledamot Holmström försöker missförstå mig avsiktligt. När jag frågade vad som står fel till med ekonomin så menar jag naturligtvis vad är det vi ska göra. Vad anser Hållbart Initiativ att vi kan göra för att vi ska kunna minska på budgetunderskottet?

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Jag vill först säga några ord åt ledamot Holmberg. Han ställde en fråga. Jag hade ju bara två repliker så jag kunde inte svara. När det gäller det här med hållbara investeringar och icke hållbara. Redan 2020 så satt styrelsen i gång, alla portföljförvaltare fick i uppdrag att gå igenom sina portföljer....

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Ja, det är ju någonting som finansministern får svarar på. Jag är styrelseordförande och vi utför vårt uppdrag. Det finns en lag och det finns en förordning. Vi gör själva en placeringsplan och det följer vi. Jag är lika intresserad som ledamot Holmberg vad det här kommer att utmynna i. Jag tror säkert att det...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Ser man historiskt så görs det förändringar lite hela tiden, hur man placerar pengarna. När det gäller lokalt så äger ju pensionsfonden IT-byn och pensionsfonden äger böndernas hus, så det finns fastigheter på Åland. Vi gjorde en jättestor satsning i Långnabba, vindkraftbolag i år eller i fjol på hösten. Men huvudprincipen, speciellt...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Talman! För det första så vill jag ärligt säga att vi har inget sådant case. Det har vi inte. Men det kanske kommer att diskuteras, vad vet jag. För tillfället har vi inget sådant. Det var svar på fråga 1. Den andra frågan, vad gällde det? Jo, när det gäller förändringen av lagstiftningen, förordning och sådana...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Nu handlar ju ledamot Toivonens åtgärdsmotion om att han vill ha en passiv förvaltning. Personligen tror jag att det skulle vara en lämplig kombination att ha passiv och aktiv förvaltning. När det gäller aktiv förvaltning så är det viktigt när man ska göra hållbara investeringar exempelvis, det som ledamot Holmberg nämnde här....

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Nej, som jag sade i replik redan så sköter sig nuvarande styrelseledamöter - det är dem som jag kan uttala mig om - väldigt bra. De är väldigt plikttrogna. Vi har ofta full sammansättning och det är sällan flera än två borta. Jag skulle säga att vi har 90 procents närvaro, mer...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Det är fakta. Jag trivs väldigt bra med min styrelse. Alla är mycket intresserade och vi har flera som verkligen är experter inom området. Men alla hjälper till att vi får bra beslut. Hittills har vi bara fattat enade beslut.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Herr talman! Tack ledamot Toivonen för de orden. Jag tyckte att det var viktigt att försöka göra en presentation så mycket man nu kan säga. Vissa saker kanske betraktas som affärshemligheter, men jag skulle säga att allt är väl nog öppet för landskapsregeringen och lagtingsledamöter. Det finns ju alltid möjlighet att diskutera det här under...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Som jag sade i mitt anförande så ställer vi upp i hörande i finans- och näringsutskottet. Vi ska berätta allt vi vet. Mycket har hänt ledamot Toivonen, mycket har hänt under de här åren sedan 2020 i pensionsfonden och det är ganska stora förändringar som har gjorts. Men man ska komma ihåg...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21