Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, fru talman! Först gällande tilläggsbudgeten, den gällde för 2020. Det var en städarbudget så därför fanns inte de här tankegångarna med, men jag vet att regeringen jobbar på det. Jag ville framför allt begära ordet för att konstatera att det känns ungefär som 2008 nu, när vi hade den stora finanskrisen. Helt plötsligt samlades alla...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, fru talman! Det är precis så som regeringen har gjort den här gången också. Budgeten för 2021 innehåller inte några drastiska neddragningar, utan det gäller att hålla allt i liv. Sedan får vi se vad som händer i budgeten 2022, där det säkert kan komma andra typer av åtgärder.

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det har varit två intressant dagar. Det håller på att droppa av nu på talarlistan så kanske vi är på upploppet. Jag vill säga några ord förstås. Summan av kardemumman av finans- och näringsutskottet betänkande är kort och gott, om man riktigt försöker ta ur essensen ur det att man sänker utgifterna...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamot Toivonen har en hel del ekonomiskt intressanta synpunkter. Jag tänker ta upp sysselsättningsskapande projekt och då pratar vi om resilienspaketet som var aktuellt för några dagar sedan. Det är ju ett problem att hitta sådana projekt där man direkt kan sätta spaden i marken. Det är tyvärr så. Man tittar på flaggskeppsområden...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det är kanske lite ofint att fråga, men kanske ledamot Toivonen har några idéer om vilken typ av projekt som skulle passa in och som direkt skulle ge oss sysselsättningsskapande effekter? Jag har idel öra i så fall.

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Ledamot Holmberg, jag tyckte att det verkade som ni skulle ha haft lite ont om tid när ni skrev just den ekonomiska biten av de här texterna. Men jag kan säga min tredje punkt som jag inte hann med i mitt anförande och då pratar jag om de här nya stöden där man betalar 75 procent...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamot Holmberg, jag tycker att i mitt anförande här så har jag ju har kommit fram till att vi upplever det som ett stort stöd för vår politik, finans- och näringsutskottets betänkande, och även stora delar av den debatt som har förekommit, även om det naturligtvis också har framförts kritik. Men konstigt...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Ja egentligen så är det ju ingen problematik för mig. Det är det inte. Jag tror att det här andra franska strecket borde ha varit borta ur finans- och näringsutskottets betänkande. Eftersom det i lagtingsordningen i 15 §, tror jag, står klart och tydligt att när man ger en fullmakt så...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag säger som igår, det är glädjande att ledamot Silander uttryckte ett så stort förtroende för regeringen att man kunde återgå till de gamla skrivningarna, för där skrev man nämligen på det sättet. Men sedan i och med att den nya lagtingsordningen kom så förändrades det här och då står det klart...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jo, det kan jag enkelt förklara ledamot Zetterman. I slutet av remissdebatten när jag hörde lite hur det lutade så sade jag att från regeringens sida så finns det ingen prestige i att finans- och näringsutskottet ska föreslå 77 miljoner. Det är okej att man förlänger den 60 miljoners fullmakt som vi fick i tilläggsbudgeten...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tror inte att ledamot Zetterman har läst hela protokollet i så fall, för jag har ett absolut minne av att jag sade det. Jag har det till och med skrivet som jag kan visa ledamot Zetterman. Jag tyckte att det var ett sätt där vi kunde tillmötesgå varandra. Jag sade att...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tar den första frågan först. Jag tycker inte att ledamot Fellman är korrekt nu när hon säger att jag bollar med miljonerna oseriöst. Det är absolut fel! Jag förklarade varför vi på finansavdelningen kom fram till varför det förmodligen kan behövas 77 miljoner i lånefullmakt, det behöver jag inte dra nu....

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det handlar faktiskt om fakta. Det fanns inte någonting annat än fakta just i den här diskussionen beträffande lånefullmakten. Kom inte och säg något sådant, säg inte att det var oseriöst! Det var mycket seriöst! Beträffande radion så har jag flera gånger blivit uppringd av tidningarna som vill veta hur jag som finansminister...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Holmström. Det arbetet är jätteviktigt varje dag. Nu hade vi den här möjlighet att från resiliens- och återhämtningsfonden få pengar från EU. Jovisst, det kommer att hjälpa till om vi får hem våra projekt. Det kan hjälpa till väldigt mycket när det gäller den här omställningen, men det är någonting...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, fru talman! Ja, om jag kan nu så ska jag försöka gjuta lite olja på vågorna. Jag är en fridens man, det lovar jag att jag försöker i varje fall alltid vara och se det positiva i allt om möjligt och försöka undvika det negativa. I mitt anförande, ledamot Holmberg, så nämnde jag kompletteringarna som...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det finns ett gammalt ordspråk som heter att "man ska inte kasta sten i glashus". Nu pratar ledamoten Zetterman om attityd. Jag skulle nog vilja få reda på lite mera konkret på vilket sätt jag, som har fått mycket stryk här nu, vad är det för fel på min attityd? Jag har...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag känner till ledamot Toivonens kompetens. Jag sade faktiskt att det här kanske är en ofin fråga, men jag ställde den ändå bara för att ge honom en möjlighet. Tack i vare fall för du skiljer på person och ämbete. Det tackar jag ledamoten Zetterman för. Alla har sina roller. Landskapsregeringen har...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag vill inte igen börja skylla på det där, ja ni vet, det som börjar T och slutar med EN. Jag vill inte skylla på det. Tyvärr så är smittläge nu lite på väg att bli alarmerande här på Åland, men vi får be till högre makter att vi förskonas från den andra vågen. Så...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, fru talman! Egentligen så det arbete som vi har hållit på med nu, beredningen av budgeten för 2020, så det är det viktigaste instrumentet vi har att styra under hela året. Jag tycker att den debatten som vi har haft här har varit jättebra och givande och den visar också hur samstämmigt lagtinget är....

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack vilken trevlig avslutning! Jag tycker att vi låter ledamot Zetterman få sista ordet.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag ska fortsätta lite där ledamot Höglund slutade. Jag tycker att finansutskottet kanske har haft lite för bråttom när det gäller det här med städbudgeten. Den har egentligen fått ett fult namn. Precis som om man städar bort, det låter inte bra. Jag kan säga att vi har redan tilläggsbudget 5, så den...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag tror definitivt att ledamot Holmberg är intresserad av de här uppgifterna och gärna vill få reda på dem nu. Av praktiska orsaker så lägger man det här i januari. Då verkar det ungefär som om man skulle försöka reda upp grejer som har hänt året innan, men det är inte så. Vi...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag tackar ledamot Silander för det förtroende som han visar regeringen. Sedan vill jag komplettera lite när det gäller det här med lånefullmakten. Nu är det så att i klämmen här ger finans- och näringsutskottet oss fullmakt 60 miljoner euro. Sedan står det i följande franska streck att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att uppta...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag tackar igen för förtroendet. Det står alltså i arbetsordningen 50 § att man ska uppge beloppet för den maximala upplåningen. Sedan finns det här franska strecket kvar (… taltiden slut).

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag ska inte orda om mina egna insatser, men jag vill ändå säga att det känns inte så vidare bra när jag blir kallad för vikarierande finansminister. Sedan ska vi gå till lite konkreta saker, sysselsättningen. Sysselsättningen är den här landskapsregeringens ledstjärna. Det är det vi har kämpat för, och kämpar för även...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Vi ska se nu var jag blev avbruten. Jag pratade om sysselsättningen, och att det är vår ledstjärna. Sedan var det några frågor till här. Ledamot Gunell pratade om Prästösundbron och att den kom in i ett sent skede. Man har också pratat om att de här 77 miljonerna kom in i ett...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-16

Blankettlag om sjuk- och invalidpension LF 11/2020-2021

Tack, herr talman! Det här en blankettlag om sjuk- och invalidpension. Den har kommit lite snabbt upp, ibland blir det så. Det handlar alltså om en landskapslag av blankettnatur som förlänger giltighetstiden för en rikslag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete. Det här lagförslaget föranleds av en tidigare förlängning av giltighetstiden för rikslagen. Den är...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det här paketet är värt 12,6 miljoner så jag ber om ursäkt på förhand i fall jag lite går över tiden. Meddelandet om Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, som den så fint heter, är, för omväxlings skull bästa ledamöter, ett ekonomiskt mycket positivt budskap som landskapsregeringen...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag skulle ju säga att det är nog tiden alltså. Det har varit en enorm tidspress på hela apparaten att få fram de här förslagen. Fortfarande är vi försatta under en väldigt stor tidspress. Nu har vi bara några dagar på oss innan det behöver lämnas in till Finland där man kommer...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Ja, det är ju landskapsregeringens absoluta tro att vi ska få igenom de här projekten. Vi tror inte heller att det ska vara till nackdel för projekten bara för att vi har det med i vår budget. Vi har VIS-projektet med i vår budget, det är vi är medvetna om och vi...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tror faktiskt att det har varit svårt för alla, inte bara för Åland men säkert också för Finland och alla andra länder som söker de här pengarna, att få fram den typen av projekt som direkt ska ge effekter på sysselsättningen. Men som jag sade i mitt anförande så är det...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Som jag sade så är vi väldigt glada i regeringen om vi kan få idéer här från lagtinget nu hur man kan ta fram projekt eller hur man kan omprioritera för att skapa mer sysselsättning direkt. Det är ju ingenting som vi har glömt på något sätt, utan det har funnits med...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det är nog enkel matematik. Om man lånar pengar så måste man betala tillbaka dem. EU lånar pengar och vi kommer alla att behöva vara med och betala tillbaka. Det är det enkla svaret.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det är definitivt det projekt som vi kommer att få vänta flest antal år på innan det skapar sysselsättningseffekter. Det är klart. Om man lyckas med det här så pratar vi trots allt om tio-femton år antar jag. Jag är ingen expert på vindkraft, men jag har förstått att det är i...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Ja, vi har ju försökt att minska ner det. Vi kunde ha haft en betydligt längre lista både med huvudprojekt och delprojekt för det finns faktiskt rätt mycket i byrålådan. Det finns rätt mycket projekt tack vare utvecklings- och hållbarhetsagendan och vad den har lett till i olika typer av satsningar, framförallt inom miljö- och...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Vi och avdelningarna kommer att ha kontakt med kommissionen redan tidigt nästa år. Känslan om man måste byta så tror jag att man kan få i så pass god tid att det eventuellt går att plocka in någonting nytt. Det här är bara mina absolut egna åsikter skapade precis just nu. Men...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det börjar nog gå lite över min nivå nu. Jag är väldigt tekniskt intresserad, men jag har haft fullt sjå att tänka ekonomi i det här projektet. Jag vet inte om ledamot Holmström vill ha, ja jag måste få ett förtydligande på den där frågan. Jag ska göra en ansats till i...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det finns ju både och här, som jag ser det. Sedan tror jag ju faktiskt att som en positiv effekt så kommer projekt att skapa ringeffekter, oberoende vilket projekt vi diskuterar, när det kommer hit x antal miljoner pengar. Det kommer att finnas ett antal andra leverantörer som vi kanske inte tänker...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Det är väldigt många människor. Ministrarna har varit med och deras olika avdelningar. Det är jättemånga människor. I mitt anförande så tackade jag alla dem. Men jag kan inte räkna upp alla, det kan jag inte.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamot Zetterman har ganska svåra och knepiga frågor faktiskt. För det första så på grund av tidsbristen som vi har haft så kanske vi inte har gjort alla analyser så djupt som vi borde, men den tiden har inte funnits. Jag tycker ändå att vi i vårt analysarbete har gjort det allra...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det är ingen lätt fråga det där heller. Den är lite hypotetiskt. Det var på det sättet att i oktober ännu - bara en och en halv månad sedan - så var vi i förhandlingar om hur stor andel av de 2,2 miljarderna som skulle kunna tillfalla Åland. Så då förstår ni...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack för det. Det kan vara lite kul i varje fall att svara på den där hypotetiska frågan. För det är en hypotetisk fråga om man frågar: Vad skulle vi ha gjort om vi idag hade fått reda på att vi skulle få vara med? Ja, då måste vi ju snabbt förhandla och komma fram...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, fru talman! Det är många som har varit inblandade i det här. Ministrarna har var inblandade på sina respektive områden medan jag, framförallt i egenskap av finansminister, har koncentrerat mig på det ekonomiska i det här paketet. Säkert har företag varit inkopplade i den här processen, men jag har inte varit med om de...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, fru talman! Det är ett mycket vettigt förslag från ledamot Holmberg. När pandemin är över så ska vi sätta oss ner och fundera vad som hände och hur vi hanterade den. Vad gjorde vi fel och vad gjorde vi rätt? Då är jag övertygad om att vi kommer att kunna hantera en liknande situation...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Man kan definitivt tänka så. Det är kreativt tänkt, ledamot Josefsson. Man kan använda dem till att försöka sänka budgetunderskottet, men man kan också använda dem till det som ledamot Josefsson föreslog, men det blir en senare fråga när pengarna kommer.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, fru talman! Jag kan hålla med om att vi kan kalla det önskelista i stället för julklappar. Det kommer julklappar sedan lite senare då. Ja, vad var frågan? Jo, jag ser framför mig att den här förankringsprocessen kommer att ske direkt när vi börjar nästa år och när de här handlingarna skickas in till Helsingfors....

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Jag håller helt med om ledamot Påvals. Tack för synpunkterna.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Gunell för ett intressant anförande. Det är mycket som jag vill svara på men jag har så kort tid på mig. Högskolan behandlar vi absolut inte som ett objekt utan i högsta grad som ett subjekt. Senast i morse hade vi en diskussion där både näringsministern, utvecklingsministern och jag var involverade...

Torbjörn Eliasson / Replik / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Jo, jag kan gärna ta ett nytt anförande, men jag tror att jag reder ut det redan i den här repliken. Finland, det vill säga vi också, är nettobetalare i EU. Det här handlar om stödpengar. Landskapet lånar inte pengar utan det är direkta stöd. När jag pratade i mitt anförande om återbetalning så menade...

Torbjörn Eliasson / Replik / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag ska ta tillfället i akt att ännu en gång försöka reda ut det här med stöd eller lån. De pengar, 12,6 miljoner, som vi pratar om här nu, det är stöd som vi får från EU. Sedan när det gäller återbetalningen av det så blir det ju en EU-fråga. Det är ju...

Torbjörn Eliasson / Replik / Föredras / 2020-12-14