Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren för att hon tog upp pensionsfonden. I egenskap av ordförande för pensionsfonden så kan jag informera om att vi tar väldigt allvarligt på klimat- och miljöfrågor. Vi har gjort förändringar i vårt placeringsplan som visar de ambitioner som vi har när det gäller placeringarna. Jag kan citera en mening här....

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Nej, det är inte ett skydd. Det var intressant när ledamot Fellman sade att hon tycker att de åländska kommunerna levererar en jättegod service. Det tycker vi också. Vi tycker att kommunerna har en enorm stor betydelse för att vi ska kunna hålla hela Åland levande. Men vi tycker inte att det...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Under de senaste åren har vi gjort placeringar i impactfonder, i ett flertal sol- och vindenergi fonder samt i bioindustri och skogsfonder. Vi har också satsat stora pengar på aktiekapital i Långnabba. Vi försöker på fullaste allvar, alltså med all vår kraft, hitta sådana investeringar som är hållbara, men samtidigt måste de...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Ja, Åland är väldens bästa plats att leva på. Jag vill tacka näringsminister Karlström för hans väldigt positiva anförande. Jag håller med om i princip allt som näringsministern sade. Jag tycker att det är viktigt det som han sade på slutet, vi måste arrangera flygtrafiken. Det är livsviktigt för Åland att vi...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jag är inte säker att jag uppfattade riktigt kärnan i ledamot Nordbergs budskap. Men visst är det så att man skyddar ju alltid de sina. Det gör man ju. Men jag tror kanske att ledamot Nordberg får utveckla ytterligare lite mera så kanske jag kan svara bättre.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jo, det håller jag med om. Men det gäller naturligtvis att vara med och spara på alla avdelningar. När det gäller den här onödiga byråkratin som jag talade om, så den har vi ju alla här i lagtinget ett stort ansvar för. Det är ju vi som godkänner lagarna till sist innan de...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Vi måste komma ihåg en sak också, byråkrati är inte per definition någonting negativt. Byråkratin behövs. Byråkratin behövs i samhällsapparaten. Byråkratin behövs också i företagen. Det finns en byråkrati i varje företag, så man ska inte använda det som ett skällsord, tycker jag. Men jag pratar om onödig byråkrati, sådant som man...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Ja, det var ledamot Holmberg som sade det. Jag kommer inte med sådana löften att vi ska vara världsbäst i byråkrati. Det har jag inga siffror på. Men det tror jag inte, för då skulle inte vårt samhälle fungera så bra som det gör. Nog finns det säkert lika mycket och mer...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jag pratar nu teoretiskt om den praktiska kunskap som jag har med mig i bagaget, hur man ska kunna göra. Att oppositionen och ledamot Zetterman kommer med kritik, det är bra och fullt naturligt. Jag tycker nog faktiskt att även den här regeringen försöker arbeta så effektivt som möjligt. Det vet nog...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Ja, det har vi.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Ja, det ska ni göra. Det finns också flera områden där ålänningarna har det bättre ställt och där vi kan erbjuda en bättre service än vad man har i riket.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jag talade inte någonting om det där i mitt anförande. Jag stöder till fullo det budgetförslag som är lagt.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag stöder ledamot Lindholm till hundra procent. Det är någonting väldigt allvarligt som håller på att hända. Jag såg faktiskt två sälar i Kvarnboviken, det har jag aldrig sett förut. Vi har några skarvar som kommer in där också. En situation där vi inte längre kan köpa färsk fisk här på Åland är en katastrof...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Det här är en fråga som jag tycker att vi borde kunna uppnå hundraprocentig enighet i det här lagtinget. Jag är inte expert på det här och jag vet inte exakt vad som ska göras. Men vi borde hjälpa dem som kan den här frågan och försöka påverka på alla möjliga sätt...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Jag har ju faktiskt inte anklagat Liberalerna för att de inte skulle ha försökt. Tvärtom, så tror jag att Liberalerna har försökt och försökt och försökt. Alla som sitter i regeringsställning så försöker. Men i vissa frågor så har vi olika åsikter och när det gäller kommunerna så har vi olika åsikter...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det är jätteviktigt. Jag ser det som en otroligt viktig fråga. Jag brukar prata om självuppfyllande profetia. Alltså, vad går vi ut här från lagtingets plenisal och berättar för ålänningarna? Säger vi att de ska vara oroliga, att det här kommer att gå dåligt? Eller säger vi att det här och det här är bra,...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Nu var jag ut fram och tillbaka så kanske svaret kom redan. Det här låter oroande. Vad är det som är orsaken till att vi inte kan använda våra vattentäkter? Huvudorsaken?

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag tycker att det är tråkigt att Hållbart Initiativ steg av regeringen. Ni har ju ett viktigt mål och många viktiga budskap. Jag tror att ni kunde ha uträttat mycket mera genom att vara kvar än att stiga av. Nu har ni en ny roll och nu är ni väldigt kritiska till regeringens...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag vet inte om ledamot Holmström försöker missförstå mig avsiktligt. När jag frågade vad som står fel till med ekonomin så menar jag naturligtvis vad är det vi ska göra. Vad anser Hållbart Initiativ att vi kan göra för att vi ska kunna minska på budgetunderskottet?

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Jag vill först säga några ord åt ledamot Holmberg. Han ställde en fråga. Jag hade ju bara två repliker så jag kunde inte svara. När det gäller det här med hållbara investeringar och icke hållbara. Redan 2020 så satt styrelsen i gång, alla portföljförvaltare fick i uppdrag att gå igenom sina portföljer....

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Ja, det är ju någonting som finansministern får svarar på. Jag är styrelseordförande och vi utför vårt uppdrag. Det finns en lag och det finns en förordning. Vi gör själva en placeringsplan och det följer vi. Jag är lika intresserad som ledamot Holmberg vad det här kommer att utmynna i. Jag tror säkert att det...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Ser man historiskt så görs det förändringar lite hela tiden, hur man placerar pengarna. När det gäller lokalt så äger ju pensionsfonden IT-byn och pensionsfonden äger böndernas hus, så det finns fastigheter på Åland. Vi gjorde en jättestor satsning i Långnabba, vindkraftbolag i år eller i fjol på hösten. Men huvudprincipen, speciellt...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Talman! För det första så vill jag ärligt säga att vi har inget sådant case. Det har vi inte. Men det kanske kommer att diskuteras, vad vet jag. För tillfället har vi inget sådant. Det var svar på fråga 1. Den andra frågan, vad gällde det? Jo, när det gäller förändringen av lagstiftningen, förordning och sådana...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Nu handlar ju ledamot Toivonens åtgärdsmotion om att han vill ha en passiv förvaltning. Personligen tror jag att det skulle vara en lämplig kombination att ha passiv och aktiv förvaltning. När det gäller aktiv förvaltning så är det viktigt när man ska göra hållbara investeringar exempelvis, det som ledamot Holmberg nämnde här....

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Nej, som jag sade i replik redan så sköter sig nuvarande styrelseledamöter - det är dem som jag kan uttala mig om - väldigt bra. De är väldigt plikttrogna. Vi har ofta full sammansättning och det är sällan flera än två borta. Jag skulle säga att vi har 90 procents närvaro, mer...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Det är fakta. Jag trivs väldigt bra med min styrelse. Alla är mycket intresserade och vi har flera som verkligen är experter inom området. Men alla hjälper till att vi får bra beslut. Hittills har vi bara fattat enade beslut.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Herr talman! Tack ledamot Toivonen för de orden. Jag tyckte att det var viktigt att försöka göra en presentation så mycket man nu kan säga. Vissa saker kanske betraktas som affärshemligheter, men jag skulle säga att allt är väl nog öppet för landskapsregeringen och lagtingsledamöter. Det finns ju alltid möjlighet att diskutera det här under...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Som jag sade i mitt anförande så ställer vi upp i hörande i finans- och näringsutskottet. Vi ska berätta allt vi vet. Mycket har hänt ledamot Toivonen, mycket har hänt under de här åren sedan 2020 i pensionsfonden och det är ganska stora förändringar som har gjorts. Men man ska komma ihåg...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Den frågan om eventuella öppna höranden och sådana saker så bollar jag vidare till finansministern och landskapsregeringen.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack så mycket. Jo, det som ledamot Måtar sade just när gäller pensionsansvaret och hur väl vi täcker det så ligger vi faktiskt väldigt bra till om vi jämför med andra. Jag tror att när det gäller staten så pratar vi om 25 procent och när det gäller oss 60-62 procent, så det är ganska...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Helt rätt, ledamot Måtar. Sen tar vi också hjälp av utomstående som kommer och granskar vår hantering och förvaltning nu och då, så att man kan få fristående omdömen om hur förvaltningen sköts.

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, fru talman! Pensionsfondens bokslut är officiellt och förhållandevis informationsrikt med tanke på de resurser vi har, personella resurser. Om jag inte kommer ihåg fel så visst ingår det ju alltid i budgeten ett stycke i allmänna motiveringar där man beskriver i stort pensionsfondens utveckling, ansvar och allt sådant. Där kanske man ytterligare kunde utöka...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Ledamot Toivonen pratade om tillväxtfonder och det är klart, visst är de ju frestande. Men det är en stor skillnad om man ska sätta ihop sin egen portfölj eller om man ska förvalta en halv miljard som ska gå till pensioner till landskapets anställda. Det är en stor skillnad. Vad jag menar,...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Jag gratulerar att det har fungerat för ledamot Toivonen. Det här gör ju våra portföljförvaltare, det finns ju liksom proffs som arbetar med de bitarna och de ser ju till att de har balans på de olika marknaderna och på tillväxtmarknaderna Men som sagt, när man ska göra en sådan bedömning så...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! Utskottsordförande önskar att lagtinget ska ta till sig budskapet. Jag tycker verkligen att det är lätt att göra det. Det är ett inspirerande material. Både meddelandet och utskottsbetänkande omfattar allt men på ett relativt få antal sidor. Det är effektiv information. Man får en uppfattning om hur stort det här är, när...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, exakt så är det. Jag var ju själv också med i egenskap av ersättare i finans- och näringsutskottet upp till den finländska havsbaserade vindkraftverket. Det var ju jätteintressant. Jag tycker inte att de här detaljerna behövs i utskottsbetänkandet, men här framgår i varje fall vilka möjligheter man har, vilka verktyg som...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, herr talman! Ja, exakt som ledamot Påvals sade. Det betyder enkelt sagt att vi måste komma ihåg alla människor, alla som finns i vårt samhälle, att de har samma möjligheter.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, herr talman! Jag ska fatta mig väldigt kort. För det första så jag är imponerad över det underlag vi har nu och det arbete som har gjorts för att ta fram det här underlaget. Jag är också imponerad över samsynen här i lagtinget. Alla är överens om hur vi ska fortsätta den här tuffa...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, herr talman! Vi är helt överens.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, fru talman! Så är det ledamot Påvals.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Jo, så är det ledamot Påvals. Därför är det mångfalt svårare för dem att uppleva det här nu när man har fått smaka på friheten en gång. Det här bevisar också att man aldrig får ta demokrati och fri- och rättigheter för givna. Dem måste man alltid kämpa för.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack ledamot Mansén. Jag vet att vi alla står bakom det här.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Fru talman! Jag omfattar alla kloka ord som har sagts här idag. Att jag tar till orda är för att utnyttja min rätt att uttala mina åsikter från en demokratiskt garanterad talarstol. Här, fru talman, kan jag stå och säga det jag tänker, fritt. Jag är tacksam över att vi lever i ett demokratiskt samhälle...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, fru talman! Jag förstår mig inte riktigt på den här diskussionen som vi har haft länge, länge, länge nu om tilläggsbudgetarnas vara eller icke vara. Ska en finansminister måste skämmas när han eller hon kommer fram med en tilläggsbudget? Det är ungefär så det känns. Ledamot Holmberg är en och det finns flera andra...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, fru talman! Ja, men inte det slentrianmässigt! Inte är det slentrianmässigt att man vet att man kan få det där, att vi tar en tilläggsbudget. Det funkar inte så. Om man är inne i de här korridorerna så vet man hur det fungerar, och det fungerar absolut inte på det sättet. Men ibland måste...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! I egenskap av ersättare i utskottet har jag möjlighet att sitta med under behandlingen, jag har tagit vara på den chansen och varit med på utskottets samtliga möten. Jag vill tacka utskottets ordförande för en mycket bra presentation och en spegling av utskottets arbete. Riktigt bra! Jag vill speciellt tacka ordförande för betoningen...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! I svåra tider så är det bra med samsyn och breda överenskommelser. Det försöker vi sträva till och därför finns det nu flera parlamentariska kommittéer föreslagna. Ledamot Holmberg diskuterade mycket ekonomi och det är intressant. Jag tycker att vi i stort sett har samma uppfattning när det gäller den ekonomiska situationen och problembeskrivningen....

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Nu hörde jag inte riktig vad ledamot Holmberg sade på slutet. Jag tyckte att han pratade om den inre välfärdskärnan. Det är ett ganska stort och vitt begrepp. Jag skulle vara glad om ledamot Holmberg kan nämna tre områden där man måste fatta svåra beslut och hur de ser ut.

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag håller med. Jag sade också det i mitt anförande att infrastrukturen är otroligt viktig. Och där ingår naturligtvis vatten och för en producent som producerar drycker så är naturligtvis vattnet det allra viktigaste. Men vad jag kan förstå så har vi bra vattenkvalitet på Åland ännu.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Jag håller med där också, men jag tycker när det gäller vatten att Ålands vatten är väldigt duktiga. De förser en stor del av Åland med vatten. När man tittar på avloppsfrågan, så bor jag exempelvis i Kvarnbo i Saltvik och vårt vatten förs hit till reningsverket i Mariehamn. Jag tycker att...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17