Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Den här framställningen gör ju att det blir ett mera flexibelt system. Jag är den första att hålla med om att det är bra. Är vi riktigt ärliga så skulle det inte ha varit för den finska familjeledighetsreformen så hade vi antagligen inte haft det här ärendet på bordet. Jag tycker att det är lite...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Det är riktigt, jag sade inledningsvis att det här är en större flexibilitet och det är positivt. Men jag tycker att det är så tråkigt att vi hela tiden blir att släpa efter, om man uttrycker sig på åländska. Det här gör man nu på rikssidan och vi måste anpassa och vi måste anpassa utan...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack vicelantrådet. Jag riktade väl kanske mina frågor mera till utskottet, men jag ändå tacksam att någon tar upp den här diskussionen. Jag vill också tacka för det erkännande som gavs, för jag vet att Folke Husell lade ner mycket arbete på det här. Men det är just han som upplyste mig i ett resonemang...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Så är det förstås alltid när juridik är inblandad. Arbetshypotesen, och jag delar den, har hittills varit att tar man bort någonting, låt oss säga nu att näringslagstiftningen skulle ha fått den utformningen att det behövs inte några ålänningar överhuvudtaget i styrelsen, utan det kan vara precis vem som helst som sitter där, då är...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack för ordet, fru talman! Jag tycker kanske att det har varit lite ensidig debatt hittills. Jag har noterat att de som talat för att man ska luckra upp näringsrätten så mycket det bara går och kanske helst i förlängningen ta bort den, så dessa har kallats för bra anförande med en pragmatisk inriktning. Jag...

Anders Eriksson / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Nej, jag är medveten om det som minister Holmberg-Jansson sade, att det inte bara är att knäppa med fingrarna och införa det och det är jag är fullt medveten om. Men just mot den bakgrunden så har vi efterlyst att man borde ta ett parlamentariskt grepp på det här, att vi skulle resonera ihop oss...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Jag hoppas att det sistnämnda inte var riktat mot mig - jag ser att kollegan Eckerman ruskar på huvudet - för jag fullt upp med att hinna svara dem som skriver på sociala medier. Jag är inte så där väldigt aktiv där. Det som sades att man har en överenskommelse i skolan och att det fungerar...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Jag funderade mycket på inledningen. Jag tänkte att om jag inte hade den med så då kommer det att höras mycket från oppositionsbänken, varför lämnas det in motioner när man står bakom regeringen. Jag ville öppet och ärligt säga att jag personligen tycker att det skulle absolut berika debatten. Jag vet också att regeringspartierna tidigare...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Jag är enig med Holmberg när det gäller att de förslag som läggs i Ålands lagting ska behandlas på ett seriöst sätt, om det så är motioner eller vad det är, speciellt när man kanske för tillfället inte råkar ha så väldigt hög arbetsbelastning. Det tycker jag oavsett om jag är i opposition eller i...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Det sista stämmer, men som jag också sade i presentationen så ser vi så pass allvarligt på det här så att det skulle vara önskvärt med en allmän reglering som gäller alla grundskolor på Åland. Så är det också med skollagstiftningen, det finns vissa saker som man måste förhålla sig till. Men märkväl, i klämmen...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Jag tackar för det stödet. Det är väl ganska naturligt att man hör representanter från Mariehamns stad. Varför gå över ån efter vatten? Men om man så vill så kan man ju, om man anser sig hinna med det i utskottet, höra också erfarenheter både från Sverige och Finland och vad detta har gett. Som...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Just det här med mobbning är en viktig sak som kom upp. Jag behöver inte gå längre än till min egen son som är lärare i Uppsala. Han berättade att förra veckan så gick två timmar av en skoldag att reda upp på måndagen då man kom tillbaka till skolan, man skickade olika meddelanden fram...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Personligen har jag ingenting emot traditioner och traditionellt upplägg, men jag kan hålla med om att de behöver också moderniseras. Det ska vara någonting som tilltalar också de breda massorna. Visst, jag brukar ha bråttom när jag vill göra någonting, men jag har inte ens drömt tanken att vi skulle få något på plats till...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Nej, målsättningen är absolut att alla firar det på samma sätt som man firar midsommardagen, julafton eller juldagen. Det är absolut målsättningen från Ålands Framtids sida att det ska bli en betald ledig dag. Jag nämnde ju också i mina motiveringar hur man har gjort i Sverige och också på Färöarna om det råkar sig...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Jag har väl egentligen svarat på det i ett tidigare replikskifte här under eftermiddagen. Jag hör till dem som tycker att man ska visa så mycket respekt, oavsett vilka förslag som läggs, så ska man inte bara låta dem ligga på något sätt och självdö i samband med nyval. Det är inte värdigt en demokrati....

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Jag hör ju till dem som inte så gärna vill se vattentäta skott mellan regeringspartierna och oppositionen och jag tycker att det är en bra debatt som väcks genom den här motionen. Det sades att det krävs en genomtänkt plan och det krävs professionell hantering när vi pratar om de stora gigantiska satsningarna, och det...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Det tror jag också. Vi ska inte hamna in i den här typen av diskussioner att vi ska börja jämföra oss med Qatar nu bara för att det var någon journalist som tyckte att det var finurligt att sätta den typen av rubrik. Ju mera man diskuterar så finns ju alltid risken, och det har...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Som jag sade inledningsvis i min presentation över den här motionen så är jag medveten om att minister Holmberg-Jansson har gjort ett bra arbete och det görs mycket. Men när vi har diskuterat i vårt parti - och jag utgår ifrån att man säkert också har diskutera också i andra partier - så är det...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Jag är helt enig med ledamoten Eckerman. Som jag sade så är mobilförbud en liten detalj egentligen om vi ser till det stora hela och om vi försöker utröna vad det är som gör att våra barn och ungdomar mår så pass dåligt i dagens läge. Det är ju detta som vi vill att man...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Jag tycker att när det gäller det sistnämnda så framgår det ganska bra i motiveringarna. Det är ju ett hjälpmedel på lektionerna lika väl som man har olika hjälpmedel. I slöjd till exempel så har du vissa hjälpmedel för att kunna utföra det ämnet, men du springer inte omkring med sågen på rasterna för den...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Jag upplever stödet för de förslag som vi har lagt som positivt förstås. Jag noterar att kollegan Påvals sade att motionen skulle ha vunnit på om man hade delat upp den i två olika motioner, och det kanske skulle ha gjorts men jag tyckte att det var enklast att ta allt med på en gång....

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack för ordet, fru talman! Jag vill inledningsvis säga att vi har ju en benägenhet här i parlamentet många gånger att mera diskutera medel än själva målet. Det har väckt en viss uppmärksamhet att ett regeringsparti lämnar in en motion. Personligen tycker jag att det är synd, för det är vanligt inte bara i Norden...

Anders Eriksson / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Det sistnämnda har jag inte kompetensen att uttala mig om. Det kan säkert ligga mycket i det i och med att man är ju mycket, mycket mera upplyst nu, på gott och ont, än vad man var tidigare. Så det kan säkert ligga en del i det. Som jag sade inledningsvis när jag presenterade den...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Jag tycker att det var ett så pass bra anförande så jag vill säga ett par ord. Det ligger ju mycket i det, motion och rörelse har ett starkt samband med inlärning, det är inte frågan om annat. Jag kommer ihåg att min tidigare kollega Brage Eklund lämnade in en likartad motion specifikt med fokus...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Jag måste rätta kollegan Holmberg lite. Jag lyfte inte den här orättvisan, utan den nämnde jag som ett motiv. Det som jag ville lyfta var att vi skulle fira den åländska nationaldagen - om uttrycket tillåts - självstyrelsedagen på ett sådant sätt så att alla ålänningar skulle kunna ta del i den. Det förslag som...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Han är ju kreativ kollegan Holmberg, han vill lägga förslag och vill lösa saker och ting med en gång och det är inget fel i det. Så där rent spontant vet jag inte riktigt, trots att jag är väl medveten om att vi alltid firar Ålands flaggans dag den sista söndagen i april, så där...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Personligen tittade jag på den frågan. Jag var väl inte lite fundersam över hur rubrikerna skulle se ut om man skulle föreslå att man byter den 6 december mot den 9 juni. Men med vår vingklippta självstyrelse så kan vi inte göra så mycket åt det, för den typen av internationella helgdagar så hör också...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Tack, herr talman! När jag tittade på rubriken; "Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag", så blev jag att fundera om man faktiskt har använt fel begrepp. Är det rätt benämning? För många uppfattar helgdagar som kristna fridagar men så är det faktiskt inte. Det hänger ihop med att i Finland har många helgdagar rötterna...

Anders Eriksson / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Jag måste synbarligen börja läsa de stenografiska protokollen bättre innan jag lämnar in motioner. Men allvarligt talat, jag hoppas att samtliga ledamöter i lagtinget delar min uppfattning om att självstyrelsen är värd att fira. Vi behöver kunna fira den på ett sådant sätt så att ingen känner sig utanför eller till och med känner sig...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Tydligen lyckades jag inte, men jag tyckte att jag var ganska tydlig i presentationen av motionen när jag pekade på hur man har gjort i Sverige. I Sverige valde man att ta bort annandag pingst istället och då blev det kostnadsneutralt för arbetsmarknaden. På Färöarna har man förhandlat fackföreningsmässigt om att byta dag. Så byte...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Jag är helt enig. Undersökningar visar också att mycket av barns och ungas illamående och psykisk ohälsa kan härledas mycket till sociala medier och skärmtid. Så det är viktigt att alla och framförallt föräldrarna tar det här på allvar.

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Herr talman! Jag är kanske lite förvånad över de lite negativa inlägg som har varit. Jag är förvånad såtillvida att vi hade en väldigt samstämmig och bra debatt när vi hade remiss till utskottet om de här frågorna. Det är viktiga frågor som tas upp. Jag sade det som jag tyckte att var väsentligt förra...

Anders Eriksson / Anförande / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Jag tackar för det. Det är det som jag tycker att lite saknas. Det läggs ner otroligt med resurser att hjälpa barn och ungdomar som hamnar snett och det är viktigt att så görs. Men man talar ganska sällan om föräldrarnas roll och ansvar. Jag noterade till exempel här i media för kanske en månad...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Orsaken till att jag ville använda uttrycket att självstyrelsen sakta men säkert bryts ner är ju det att den absoluta majoriteten - överväldigande majoriteten - av allt självstyrelsearbete som förvaltningen utför så är ju att parera den här typen av medvetna och omedvetna angrepp som kommer mot självstyrelsen. Och det leder till att det finns...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Transportstödet var absolut en bra sak som jobbar i rätt riktning. Jag kan säga att på de möten som vi har haft varje måndag morgon så har jag lyft det här hela hösten. Vi måste göra någonting och jag har räknat upp företag som kommer att stå på öronen redan och snart är det i...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Också jag fäster mig vid uttalandet att självstyrelse är i brygga men jag gjorde en annan värdering av uttalandet än vad som gjordes i ett tidigare replikskifte d v s att självstyrelsesystemet, som sådant, sakta men säkert bryts ner. Tar vi hälso- och sjukvårdsreformen - som nämndes som exempel - så är det ju egentligen...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Jag tycker att ledamoten Gunells intresse för Språkrådet är glädjande och jag kommer ihåg att det tillsattes på basen av en motion som Ålands Framtid lämnade in och en utredning som Gunilla Sanders gjorde. Och det har ju levt lite olika liv, Språkrådet, ibland har det varit på högsta nivå - som det var från...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Ja, som jag var på väg att säga att enligt avtalet så är det ju upp till TYKS:en att se till att det här fungerar. Sedan har vi en verklighet och därför avfärdar jag inte det här förslaget på något sätt. Vi kommer säkert så småningom att bli tvungna att välja de alternativ som kostar...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Jag är förstås glad att ledamoten Mattsson tar upp lantbrukets likviditetskris. Jag var ganska ensam när jag började prata om det i början av november. För redan då såg man vart det var på väg. Men jag måste vända mig mot när ledamoten säger att vi kan inte göra så mycket här på Åland. Det...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, herr talman! Det har kanske lite utvecklat sig till en allmän politisk debatt och inget fel i det. Jag må vara tråkig men jag vill återvända till det som rubriken handlar om, det vill säga de viktigaste självstyrelsepolitiska frågorna. Jag noterar att vicelantrådet sade att självstyrelsen är i brygga, eller om självstyrelsen är på...

Anders Eriksson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-04-04

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Herr talman! Jag ides inte ta en replik på finansministern. för det jag tänkte säga riktar sig lika mycket till finans- och näringsutskottet. Landskapsregeringen använder ju den lagstiftningstekniken att man för in en undantagsbestämmelse. Jag tycker att det är inte så mycket annat som man kan göra. För det första är det för att undvika...

Anders Eriksson / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Den fråga jag tänkte ställa var redan klarlagd. Holmberg pratade om driftprivatiseringar. Nu förstår jag att det var en privatisering. Var och en som har möjligheter, uppfyller kraven och har tillräcklig utrustning ska kunna besiktiga ett fordon. Jag tror säkert att vi har lämnat in två-tre likadana motioner under årens lopp. Så det stöder jag...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Tack för ordet, herr talman! Nordens dag firades den 23 mars, i onsdags. Jag var inbjuden till finska riksdagens firande. Jag såg också firandet från Sveriges riksdags högtidliga program med kronprinsessan närvarande. Jag har noterat Norden och dess högtidsdag har uppmärksammats mycket mer nu än vad man har gjort tidigare. Det är nog på grund...

Anders Eriksson / Anförande / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Ett av problemen med det nordiska samarbetet är ju att det går relativt lätt att komma överens på parlamentarikersidan men när det bara blir i form av en rekommendation, som regeringarna kan behandla lite hur de vill, så blir det inte riktigt alla gånger verkstad, om jag ska vara riktigt ärlig. Där hade den goda...

Anders Eriksson / Replik / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Tack för en mycket bra fråga ledamot Påvals. Situationen är den att den person som var rapportör i EU-parlamentet - det är ju inte vi utan det är EU-parlamentet som disponerar den här frågan - så har blivit utsedd till svensk bostadsminister. Den person som tog över som talesman så skulle vi träffa i mitt...

Anders Eriksson / Repliksvar / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Jag ska försöka svara på samtliga frågor, men då får det gå ganska snabbt. Jag börjar bakifrån. När det gäller det militära samarbetet så var det ju unikt att Nordiska rådet på sin temasession i Folketinget hade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på plats och att man diskuterade en gemensam säkerhetspolitik. Det var något nytt. Det...

Anders Eriksson / Repliksvar / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Först tack för de vänliga orden, ledamoten Pettersson. Jag pekade också på vad tryggheten kan skapa med oss nordbor. Ledamoten Pettersson beskrev det på ett ännu bättre sätt hur det stimulerar kreativitet och framåtanda. Det ligger väldigt mycket i det. Sedan sade ledamoten Pettersson att det finns gränshinder som inte är alldeles nödvändiga. Det finns ganska...

Anders Eriksson / Replik / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Jag noterade att ledamoten Zetterman sade i början av sitt anförande att Norden älskar Åland och jag kan intyga att det är faktiskt så. Jag tänkte att det blir en ganska stor fight att få hit utskottet - jag vill ha hit dem redan i sommar - men tvärtom, de flesta sade "jo, vi vill...

Anders Eriksson / Replik / Föredras / 2022-03-25

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Jag ber värderade näringsminister Karlström att tänka efter ett varv till när han säger att Åland kan bli en garant för svenskan i hela Finland. Systemet är faktiskt så att det är Finland som har förpliktat sig internationellt. Man har garanterat att all service från Finland till Åland ska ske på svenska. Ska vi ta...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Det sistnämnda är vi helt eniga om, absolut. Det är absolut nödvändigt att man får långsiktiga utfästelser att detta kommer fungera. Men jag vill ta fasta på det positiva som Karlström sade, det vill säga att vi måste ha en sådan struktur på vår IT-sektor så att vi kan välja den dag som vi ser...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16