Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack för ordet herr talman! Vi ska förstås invänta behandlingen i nämnden och vi kommer tillbaka med ett utlåtande, betänkande om det här så småningom. Första stycket, relationerna Finland-Åland, punkt 1.3 är väldigt väl formulerat. Det lyder så här: "Goda relationer mellan Åland och riksmyndigheterna, möjligheten till svenskspråkig dialog samt att Åland kopplas in i...

Anders Eriksson / Anförande / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Om jag börjar bakifrån, så är det. Flera av de starka skägårdssamhällen vi har så skulle inte ens existera utan fiskerinäringen, det är vi medvetna om. Jag håller helt och hållet med det som näringsminister Karlströms sade. Man behöver ta ett helhetsgrepp. Det är ju lätt att kritisera att det inte händer någonting och så...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Verkstaden har nog varit öppen hela tiden, det är inte frågan om annat. Jag vill ta fasta på det som ledamoten Holmberg sade, jag har inte heller upplevt att det finns någon splittring i lagtinget och det ska man ta fasta på. Det är ju en gång för alla - det måste vi vara ärlig...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Jag noterade att landskapsregeringen skriver att den språkliga utvecklingen i Finland är fortsättningsvis bekymmersam, och så är det ju förstås och den kommer inte att bli mindre bekymmersam. Svenskan befinner sig på ett väldigt sluttande plan. Det som gör det här än mer allvarligt när det gäller Åland så är ju att det egentligen är...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Jag har inga invändningar mot det och jag säger absolut inte att vi inte ska vara med. Men det kändes märkligt för mig när jag började läsa den här rubriken och de första tre styckena tog upp den finska nationalspråksstrategin. Jag vill ju gärna att man tar avstamp i det fundament som vi har, men...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, herr talman! Det har varit en märklig debatt, det har varit mycket överord, hårda ord och det har skapat en ganska tråkig självstyrelsepolitisk klyfta. Tittar man på det här spörsmålet så är rubriken "Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter". Skulle jag underteckna ett sådant spörsmål med den rubriken så skulle det definitivt ha handlat om...

Anders Eriksson / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Herr talman! Liberalernas partiordförande Katrin Sjögren säger att grundlagen är lika viktig som självstyrelselagen för Liberalerna. En grundlag som vi vet att gång på gång använts för att överflygla Ålands självstyrelse och våran självstyrelselag. Det här är ett allvarligt systemfel som dränerar självstyrelsen. Anser ändå vicetalman Katrin Sjögren faktiskt på fullt allvar att grundlagen, sett...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Också för mig är mänskliga rättigheter viktiga. De är så pass viktiga så att jag tycker att den åländska självbestämmanderätten är väldigt viktig. Jag tycker inte att det är mänskliga rättigheter när man kör över den på det sätt som man gör gång på gång från finskt håll. Jag måste ändå konkretisera frågan. Ser inte...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamoten Gunell säger att många ålänningar eller de flesta ålänningar är bekymrade över att nuvarande landskapsregeringen har någon typ av provokationsagenda. Jag tror inte man ska ge sig till tolk för alla ålänningar. Det finns nog väldigt många ålänningar som också är bekymrade, och till och med tycker att det är provocerande,...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag ska återkomma till det. Jag noterade att ledamoten Gunell som vicelantråd i den förra regeringen bekymrade sig i de meddelanden som gick i från regeringen till självstyrelsepolitiska nämnden över det alltmer försämrade klimatet emellan Åland och Finland, och att man allt mindre respekterade Ålands självstyrelse. Så i vissa sammanhang passar det att stå upp...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten Fellman säger att alla vill Ålands bästa och det ska vi hoppas och tro, man kanske vill det på olika sätt. Om jag förenklar resonemangen så det finns två sätt att se det här. Ettdera är det att de vet i Helsingfors vad som är bäst för Åland, bättre än vad vi...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag har respekt för det, det kan man se olika. Jag sade själv att jag försöker göra en så grov indelning som möjligt, men jag hör till dem som tror på närdemokratin. Jag tror att det är viktigt att besluten fattas så nära de medborgare det berör. Det är därför jag hela tiden jobbar för...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag trodde att jag hört de flesta ordspråk, men den där var ny. Visst, det har bara byggts på. Det har byggts på av oppositionen, men jag kan också vara så ärlig att säga det är klart att det byggts på också av olyckliga uttalanden från regeringens sida. Det är sällan ens fel när två...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det är riktigt, det sista håller jag givetvis med om. Det är ju så att ska man ha goda relationer så krävs det alltid två parter. Det hjälper inte att bara den ena försöker. Jag tror personligen, med all respekt ledamot Holmberg, det här kan man se olika på. Jag tror att man många gånger...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det tror jag alla gör. Jag hoppas och tror att vicetalman Sjögren har insett att ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter har aldrig på något sätt varit hotade genom den här, om vi kallar den, JO- och JK-affären. Däremot är de hotade när man gång på gång, hela 22 gånger enligt Ålandstidningens förtjänstfulla kartläggning, har överflyglat...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

När det gäller den markeringen landskapsregeringen gjorde att inte svara på JO:s fråga kan man ha olika åsikter om de är kloka i det eller inte. Jag tycker personligen att den typen av markering bör man göra. Jag har läst igenom alla självstyrelsepolitiska nämnds betänkanden, till och med tillbaka till 2005, och ser att det...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag har noterat flera gånger under den här debatten att trots att vicelantrådet inte kan ta del i replikskiften så hänvisas det gång på gång till honom. Det tycker jag är en märklig debatteknik och jag är förvånad att den tillåts. Sedan är det faktiskt så att landskapsregeringen med juridisk sakkunskap har kommit fram till...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag vill nog bara rätta ett uttalande. Jag stöder inte landskapsregeringen till hundra procent när man gör fel, men jag tycker inte att man har gjort fel i det här ärendet. Utan jag tycker att det är hedervärt att man står upp för självstyrelsen. Spörsmålets rubrik är "Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter". Det har sagts...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Herr talman! Jag nämnde själv de fem punkter som fanns i Sanna Marins regeringsprogram, bland annat första punkten att Ålands självstyrelse ska utvecklas och värnas i gott samarbete med Åland. Alla de här fem punkterna är oerhört positiva, om det skulle fungera i praktiken. Men det blir mest bara tomma ord, och det är det...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag tycker inte att mitt anförande eller den debatt vi har haft nu är jättehård kritik. Jag tycker att man på ett sakligt sätt måste få stå upp för de rättigheter vi har, annars har vi de inte kvar. Det som inte utvecklas, det förtvinas. Det kan jag säga som jordbrukare, det är inte bara...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Som viceordförande i självstyrelsepolitiska nämnden så det är riktigt att den här frågan som ligger i botten för spörsmål har diskuterats i nämnden. Det har också alla de utlåtanden som vicelantrådet Harry Jansson nämner. Jag har hela tiden, jag kan bara uttala mig för mig själv, konstaterat att det har förts en saklig och bra...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det sades att jag har varit med länge. Jag brukar ha bra minne, men just vid den där tidpunkten var jag de facto inte medlem av Ålands lagting, utan jag kom in på hösten 2003. Jag kan omöjligt svara på vad bevekelsegrunderna var. Det var ju så att man stod upp för självstyrelsen på ett...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Det är ju så med politik att det är ju ofta de små frågorna som blir de stora politiska problemen. Det här var den stora frågan sade vicetalman Sjögren. Tittar vi på stora ödesfrågor så kan vi konstatera att landskapet Åland gick ungefär 50 miljoner back under 2020, senaste år. Jag hör...

Anders Eriksson / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Vaccinationspass kan absolut vara en sak. Det var en turistföretagare som ringde mig för en och halv vecka sedan ungefär och undrade om inte de som jobbar inom turismbranschen här på Åland skulle kunna få förtur för att få vaccination så att man skulle kunna erbjuda en coronasäker turistprodukt. Jag sade den idén är också...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Som jag sade tidigare så det turistseminarium vi hade var väldigt bra, men vi måste komma från ord till handling. Det här är den absolut viktigaste kortsiktiga näringspolitiska åtgärden som man kan göra för att få igång resandet. Jag har ingenting emot vaccinationspass. Jag noterar att det pågår en debatt i Sverige om man ska...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag ska vara ärlig och säga att det har varit en knepig fråga. Jag har försökt rannsaka mig själv och ställt mig frågan; vill jag bli en sådan politiker som säger nej till allt? Det vill jag faktiskt inte bli. Jag tror att det är viktigt att man gör framtidssatsningar. Jag är helt övertygad om...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Med all respekt kollegan Holmberg, det är ju bara så enkelt att vi gör olika värderingar om vad som är rätt eller fel i detta ärende. Det som jag ser som viktigt är att man ger en injektion till turistnäringen. Byggsektorn behöver ingen injektion nu, som många har pratat om, men kan säkert behöva det...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack, fru talman! Jag vill börja med ett par generella ord om det nordiska samarbetet. År 2020 var inte ett riktigt lyckosamt år för gränsöverskridande samarbete av den art som Nordiska rådet har. Det sista året har onekligen varit en annorlunda och utmanande tid. Det är faktiskt första gången på över 70 år som gränserna...

Anders Eriksson / Anförande / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Om jag börjar bakifrån, när det gäller en gemensam tidszon så tyvärr kommer den inte att kunna gälla hela Norden. Det är en omöjlighet att få med Island och Färöarna, men om man nu kallar det Skandinavien. Vi har också diskuterat att det skulle vara viktigt att man skulle få områdena runt Östersjön med i...

Anders Eriksson / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Fördelen med att ta beslut inom det Nordiska rådet är att det rusar inte riktigt iväg. Det är ganska väl underbyggt. Tillväxt- och näringsutskottet, där jag sitter, behandlade en gemensam tidszon. Vi fick vi ett väldigt utförligt material. Tyvärr kommer jag inte ihåg den exakta summan men det var ett stort antal miljoner som näringslivet,...

Anders Eriksson / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman! Ledamot Pettersson säger att vi måste från Åland göra vår röst hörd, det håller jag absolut med om. Han glömde en röst, och det är Nordiska rådet. Nordiska rådet som sådan berörs inte av den här berättelsen extern politiskt men det Nordiska ministerrådet berörs. Jag är helt övertygad om att de åländska ministrarna också...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Jag kan försäkra ledamoten Pettersson som det heter på åländska, vi nöter nog på i alla sammanhang. Men de beslut som tagits har tagits mycket baserade på affekt, på rädsla, och en vilja att visa att man gör någonting snabbt. På den parlamentariska nivån upplever jag att det är väldigt lätt att få en samsyn...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Det var ett intressant anförande ledamoten Påvals höll och han verkar lite tveksam till om anförandet skulle passa, jag tycker det passar mycket bra. Däremot var det rätt så rätt hårda ord om Ryssland men å andra sidan har oppositionspolitiker Navalny behandlats synnerligen hårt också från rysk sida. Jag har personligen rent spontant ingenting emot...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Jag noterade också att ledamoten Påvals ställde frågan om lagtinget, om Åland skall göra sin röst hörd internationellt, jag svarar absolut ja på den frågan, men det gäller ju att man gör det på ett klokt sätt. Hur och på vilket sätt man skall agera när det gäller de övergrepp på demokratin som de facto...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Jag noterar att ledamoten Påvals har en bra dag på jobbet idag. Han levererar igen ett mycket bra anförande och jag kan absolut säga att jag stöder de här tankarna. För mig personligen spelar det inte så stor roll ifrån vilket håll en bra idé kommer. Utöver det så har vi också ett annat stort...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Bara en kort kommentar till. Sist och slutligen spelar det väl tyvärr inte så stor roll hur Finland, Sverige, Holland, Danmark kommer överens, det är EU som slår fast gränserna. Det är viktigt att man har en gemensam, nordisk strategi. Det är viktigt att man har en gemensam strategi för de länder runt Östersjön som...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Tack, herr talman! För den som inte känner till det så ankommer det på mig att presentera det här betänkandet. Denna redogörelse avser märkväl tiden från 1 april 2019 fram till den 12 mars 2020. Man kan väl lugnt säga att det har flutit ganska mycket vatten under broarna sedan dess. Tidsutdräkten är olycklig, men...

Anders Eriksson / Anförande / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Herr talman! Jag vill inte på något sätt vara någon recensent. Men det var ett av de bästa anföranden som jag hört här i lagtinget på länge. Det kan jag inte låta bli att säga. Det som gjorde mig fundersam och som gjorde att jag begärde replik - jag vet hur väl ledamoten Högman känner till...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Jag tror faktiskt att ledamoten Högman hade svaret i sitt ypperliga anförande. Det vill säga det internationella kortet som vi från Ålands Framtid har lyft fram många gånger. Man sätter helt enkelt Finland i en sådan position att de kan framstå som en stat som håller sina löften som de gav för 100 år sedan...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Orsaken till att jag begärde replik är att eftersom jag presenterade betänkandet så ville jag hålla mig strikt till det. Det nämndens här tidigare i anförandet att självstyrelsen är ett gruskorn i den finska skon och så är det, sakta men säkert håller man nu på att mala ner hela självstyrelsen. Jag kommer ihåg...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Jag kan delvis hålla med vicetalman att Nordiska rådets president, Bertel Harder, är ett unikum. Men han är inget unikum när det gäller relationen mellan Färöarna och Danmark och Danmark och Grönland. För där har vi just det ömsesidiga förtroendet, den ömsesidiga respekten som de facto inte finns här. Så ärlig måste vicetalman Sjögren vara...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Herr talman! Jag har ett par korta reflektioner. Jag ville inte ta replik på allt som sades, det blir ofta att uppfattas som kritik i en replik och det tycker jag att är synd. Man kan ju också berömma ibland i repliker, vilket jag minsann hade anledning att göra i vissa anföranden. Jag har tre reflektioner...

Anders Eriksson / Anförande / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Givetvis är det så. Men om vi är riktigt sakliga så nog har man all tid i världen så att man åtminstone kan ha ett halvtimmes teamsmöte med företrädarna för självstyrelse om man har ett intresse av det. Det sägs att vi har en sådan otroligt bra regering just nu. Punkt 1: "Ålands självstyrelse utvecklades...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Jag måste ju medge att ledamot Gunell är en skicklig politiker. Man har ju svårt att säga; "jo, jo, det är inte något större problem". Det är klart att det är ett problem att Språkrådet inte har tillsatts. Jag skulle inte vara ärlig om jag skulle säga något annat. Jag brukar inte ljuga och jag...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Mycket bra replik av vicetalman Sjögren. Det är riktigt, vi satte på hold. Men jag noterade ändå att det pratas om att nu ska vi ro hem det. Det finns inte så jättemycket att ro hem. Nu är det ju så, det är vi alla medvetna om som sitter i nämnden, att frågan är i...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Visst, jag kan absolut inte säga att vicetalman Sjögren har fel i det, men vi har mycket att lära. Tittar vi på den här publikationen som jag hänvisade till i min presentation av det här betänkandet så krävs det ett ömsesidigt förtroende om man verkligen ska komma någonstans. För mig känns det lite som ett...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Tack fru lantrådet för den aktuella informationen om självstyrelselagsrevisionen. De citat från regeringen San Marins regeringsprogram som lantrådet nämnde så gick jag själv igenom, alla fem punkter, i min presentation. Ledamoten Tage Silander tog också upp dem, det kunde förstås lantrådet inte veta när hon satt i viktiga möten och det har jag full förståelse...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

När det gäller det sistnämnda får vi bara hoppas att lantrådet har rätt. När det gäller de här fem punkterna så är det ingenting som vi tre har hittat på, utan det står i nämndens betänkande. Det är direkt citat från Sanna Marins regeringsprogram. Det intressanta är att bara man är klar med självstyrelselagsrevisionen - åtminstone...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-02-03

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, fru talman! Det har varit mycket självstyrelsepolitik idag så jag lovar att den här presentationen kommer att bli kortare än den förra. Först tar nämnden upp Åland representation i Europaparlamentet och man får väl lov att säga att det är en evighetsfråga. Nämnden delar lag- och kulturutskottets bedömning att arbetet för en ökad representation i...

Anders Eriksson / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-03

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Hörande var tudelat, vi hörde som sagt var Europaparlamentariker Jordi Solé. Det var jag personligen som efterlyste att vi skulle ha ett sådant här hörande för att få lära om hur man jobbar som representant för ett autonomt område inom EU-parlamentet. Det var en sak. Sedan som ett direkt svar på ledamoten Petterssons fråga så har...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-03