Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Jag är enig med ledamot Zetterman om det. När det gäller bland annat kortrutten så gjorde ju internrevision en utvärdering. Men i det här fallet så är det ju mycket mera brådskande att få en lösning - det var också brådskande men på ett annat sätt. Vilka spår ska vi välja när det gäller Ålarm?...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Det var många frågor som kom upp där, men jag koncentrerar mig på Ålarm. Det är lite som man har glömt för vi är trots allt 30 000 människor här. Vi behöver inte ha samma kapacitet som man har för 5 miljoner människor. Det har fungerat tidigare. Mig veterligen har jag inte hört att det...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, fru talman! Jag tänker så snabbt jag nu hinner ta upp de fyra frågor som har varit uppe i den här debatten, det vill säga Ålarm, färjan, beröra skattegränsen trots att den inte hört till tilläggsbudgeten och sedan, det som det också har varit en diskussion om, tilläggsbudgetars vara eller icke vara. När det...

Anders Eriksson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-09-20

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Nej, jag har inte desto mera att tillägga runt det.

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Vad jag menar med det är att när man lägger ett misstroende så vill man ju ofta få till stånd en förändring, och då är det ju bra om man har ett alternativ som man kan peka på att så här och så här borde nästa regering se ut och det här och det här...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

När det gäller den delen så är vi nog helt eniga. Och det tror jag att ledamot Holmberg också hörde i mitt anförande där jag pratade om vad som krävs för att en regering ska fungera bra, det vill säga att man respekterar varandra, att man är lyhörd och att man framförallt är informativ, att...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Herr talman! Jag tänkte säga samma sak som vicetalman Nordlund sade om gränsen på 4 000 kvadratmeter, så det är onödigt att upprepa det. Talmannen har inte möjlighet att uttala sig i debatten, men i och att det hänvisades till självstyrelsepolitiska nämnden och att det var helt onödigt att man samrådde mellan nämnden och regeringen...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Ledamoten Gunell verkar lite frustrerad och jag kan förstå frustrationen. Jag har öppet och ärligt sagt att jag både är ledsen och besviken över vicelantrådets agerande. Det står jag för. Och vi var eniga i nämnden, så det här var olyckligt. Men jag vill ändå inte att den här enskilda olyckan ska få sådana...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Tack för ordet herr talman! Och ett speciellt tack till kollegorna Silander och Måtar för att jag fick gå lite före i hackordningen. Jag har en familjeangelägenhet på eftermiddagen som jag måste vara med på, annars får jag stora bekymmer. Jag tänker prata om tre punkter. Vad har jordförvärvsrätten tillfört det åländska samhället? Det andra...

Anders Eriksson / Gruppanförande / Enda behandling / 2021-06-11

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Jag tycker att det är starkt av ledamot Holmberg att ta upp sådana frågor som är känsliga såsom fiskodlingens verksamhetsförutsättningar. Jag har i stort sett samma åsikter som Holmberg. Jag tycker också att det starkt att ta upp ett sådant ärende som Ålandskomposten, som faktiskt den förra regeringen medverkade till att man slog undan benen...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

När det gäller det företaget som vi inte skulle nämna namnet på - tack för påpekandet, herr talman - så har det företaget gjort väldigt stora investeringar för att hjälpa till så att till exempel slaktindustrin, fiskavfall och allt skulle kunna ta tas om hand. Och helt plötsligt så bara dras verksamhetsförutsättningarna bort på ett...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Herr talman! Ungefär för en halvtimme sedan när jag råkade vara ut en stund så ringde en person som säkert många av er känner och sade att han lyssnade på debatten. "Nu måste ni sluta kålla och få upp gränserna". För den som inte kan åländska så betyder "kålla" att man inte pratar riktigt väsentligheter,...

Anders Eriksson / Anförande / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag tycker att det en intressant reservation som ledamot Holmberg har lämnat. Jag har själv tänkt i de banorna som Holmberg har gjort när han pratar om att man borde ha utgått ifrån årsbokslutet istället för 2021 års budget när man lägger spannmålen. Det finns dock ett problem där som skulle vara intressant att höra...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Som jag sade inledningsvis så har jag själv tänkt tanken och jag tycker fortfarande att den är intressant, man borde ha utgått ifrån ett årsbokslut, för då har man ett facit som man utgår ifrån. En budget är bara en plan, så det ligger mycket i det. Frågan är bara vilket bokslut, behöver man ta...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Vi kan hoppas på det. Jag har väl kommit till den insikten att ska man få Finland att överhuvudtaget komma Åland till mötes så måste man få dem att förstå att det här är någonting som de har nytta av själv, på samma sätt som gjordes när vi fick taxfree undantagen. När man från finsk...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det där förstår jag fullt ut. De personliga kontakterna är helt ovärderliga om man ska komma någonstans. Man lyckas inte via en datorskärm få sådant här på plats, det har jag full förståelse för. Men förhoppningsvis ska väl pandemin klinga av och förhoppningsvis ska man väl också börja se på den problematiken med lite andra...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Till skillnad från tidigare replikgivaren så tycker jag att det var en fröjd att lyssna på ledamot Högman. Om man tar den här åländska modellen eller den Högmanska modellen - vad vi nu ska kalla den för - så är det precis det som har byggt det här samhället. Vi tänker själva utgående från de...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag håller med om det. Det jag försökte säga - jag ska vara lite tydligare nu - är att jag tror inte att det är den bästa modellen att hålla skoltrötta ungdomar kvar inom skolvärlden, oavsett vad man kallar det för. Tar jag min bransch till exempel, jordbruksbranschen, så det är en sådan bransch där...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Tack, herr talman! Det är inte lätt att vara liten, jag begärde ordet för nästan två timmar sedan som nummer två, men det blir alltid så att de små kommer sist och det får man väl finna sig i. Det är ju så med årsredovisningen och bokslutet att det är väldigt sällan som de tilldrar sig...

Anders Eriksson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-31

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Vi kan förstås alla prata oss blåa om meningsfull sysselsättning, åtgärder mot psykisk ohälsa, ett otal sysselsättningsstöd osv. Allt det här är förstås viktigt. Men finns det inte resurser att förverkliga sådana saker blir det ju bara tomma ord. Därför i ett seriöst samhällsbygge, likväl som i ett husbygge, börjar med man...

Anders Eriksson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

I och med att jag inte sade någonting om tunneln så lämnar jag den saken. Jag vill säga till värderade kollegan Zetterman att det kan ju vara trevligt även när man inte håller med varandra. Så länge vi var helt eniga så var det synbarligen trevligt, men när jag hade en annan åsikt än ledamot...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Så kan man tycka förstås. Men ta fasta på det positiva. Jag berömde ledamoten Zettermans gruppanförande, jag tyckte det var bra. Jag tyckte det var ekonomiskt ansvar i det anförande och jag ligger väldigt nära de åsikterna själv. Ta fasta på det som förenar oss istället så blir det mycket trevligare!

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Man får väl tacka för att man får lite olika recensioner för vad man säger. Det är ju sant, det finns ju en väldigt stor osäkerhet om prognoserna. Den stora osäkerheten har ju att göra med hur den här sommaren riktigt blir. Jag börjar bli mer och mer pessimistisk när det gäller att få upp...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det svaret tycker jag att landskapsregeringen ger på första sidan under stycket "Kommunerna". Det svaret ger man på ett bra sätt, det vill säga man ställer upp och hjälper till när initiativet kommer från rätt håll. Jag och regeringen - och jag uppfattar att jag uttalar mig för hela nuvarande regering - har aldrig trott...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

När det gäller frågan om ett näringspolitiskt program så var det väl en liten ledande fråga. Jag sade ju i precis i mitt anförande att det är någonting som absolut behövs, det är hög tid för det. Det besparingskrav som Socialdemokraterna har lagt, det är ju för att försvåra för förutsättningarna fortsättningsvis för de åländska...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Ledamoten Zetterman hade ju en väldigt bra teaser när hon började sitt anförande. Hon sade att det skulle vara framåtsyftande och konkreta förslag och då blev jag lite lurig för det blev ganska mycket runt landskapsregeringens handlingsförlamning. Men sedan kom det en hel del. Jag håller med tidigare replikskiften att de flesta av dessa sex...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag uppfattade förslaget som sådant. Ålands Framtids förslag var att man skulle lyfta över äldreomsorgen just för att den är så betungande för speciellt de små kommunerna. Personligen så tycker jag att det är otroligt tråkigt att man som äldre i en liten kommun ska känna att man ligger sitt samhälle till last. Det har...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Igen, jag får säga som i förra replikskiftet, man ska inte alltid nedgradera det man inte upp uppskattar. Men jag uppskattade - ifall ledamot Valve hör vad jag säger - omtanken att ta uppmärksamheten ifrån det goda. Sedan kan man ha olika åsikter om vad som kommer i media, de tillspetsade uttalandena eller det goda...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Med tanke på det som sades i början av repliken så tror jag att det är bra om man låter bli att ta på sig offertröjan utan sakligt försöker diskutera det som sägs. Hur mycket får de gamla strukturerna kosta, frågade ledamoten Fellman. Det handlar ju inte om gamla strukturer, utan det handlar om att...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Som jag sade i föregående replikskifte, om initiativet kommer ifrån kommunerna själva. Vi har två kommuner redan nu som har en formell anhållan inne och jag tror mig veta att det kommer att komma flera. Det är detta som landskapsregeringen ska stötta och hjälpa till. Jag blev att tänka på den insändare som Socialdemokraterna hade....

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag förstår fullt ut på det mänskliga planet vicetalman Sjögrens engagemang för de förslag som lades fram under förra mandatperioden Nu var ju jag inte med så jag vare kan eller vill diskutera den biten. När det gäller de inbesparingar på driften som de förslagen medgav så lite följde jag med ifrån sidan och det var...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Man ska väl vara ärlig i de politiska sammanhangen. Jag ska ärligt säga att jag inte riktigt har fått igenom allt som jag har önskat i den här tilläggsbudgeten. Men när vi pratar om att låna till driften så vill jag uppmärksamgöra på att de 50 miljoner som lagtinget beviljades, som jag var tveksam till,...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Man behöver kanske inte alltid stå och räkna upp självklarheter, vi är överens ledamoten Holmberg och jag. Jag kan försäkra om att jag har lyft de här frågorna i alla sammanhang men, som jag diplomatiskt uttryckte mig, kanske inte riktigt fått genomslag för dem fullt ut. När det gäller att få fart på hjulen -...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det där är riktigt. Nu pågår det ju ett parlamentarisk arbete med både jordförvärvs- och näringsrätt som säkert ledamoten Holmberg vet. Jag har hör till dem som tycker att man nödvändigtvis inte behöver skrota jordförvärvslagstiftningen, utan det viktiga är att man planerar in attraktiva bostadsområden på det sätt som har gjorts. Se på den utveckling...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag tyckte att det var ett bra anförande som förtjänar att lite spinna vidare på. Jag var inne på samma tema, punkt 4, hur vi ska få mera inflyttning till Åland och jag ser det som enormt viktigt. Jag tror att den stora styrkan för Åland är den oerhörda närhet vi har till stora Stockholm....

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag tycker att det är jättebra att ledamoten Matsson lyfte den här frågan. Ju flera som lyfter den här frågan så desto mera kanske man förhoppningsvis jobbar med det i finans- och näringsutskottet. Det är riktigt, det är äldre som har flyttat hit, det har varit så. Men det har ändrat, det är min absoluta...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Jag noterar att vi är ganska samstämmiga och speciellt när det gäller det sista, det vill säga att det är inte alltid lagstiftningen som det är fel på, utan det är tillämpningen. Och när det gäller tillämpningen så har jag mycket som jag skulle vilja säga, men jag ids inte säga det i det här...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2021-05-05

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Jag ska hjälpa den värderade utskottsordförande i och med att tiden tog slut. När det gäller den första frågan så är det bra om man kan göra det tydligare. Jag läste meningen på det sättet att det inte har varit möjligt tidigare att komplettera en existerande MKB, så kan man läsa texten. Läser jag den...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2021-05-05

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Herr talman! Det var en intressant historisk tillbakablick som kollegan Simon Holmström gjorde. Jag måste bara få komplettera den historiebeskrivningen för jag råkade vara miljöminister samtidigt som den första MKB-lagstiftningen infördes på Åland. Jag kan försäkra att det var ett helt nytt sätt att börja arbeta med all offentlighet som detta förfarande innebar. Det var...

Anders Eriksson / Anförande / Första behandling / 2021-05-05

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Föga förvånande, i och med att jag sade det så tycker jag ju att den argumentationen håller, det vill säga MKB-lagstiftningen är ju EU-styrd. Den baserar sig inte bara på en utan på ett otal olika direktiv, så det är helt sant. För ett småskaligt samhälle som Åland så är det alltid ett problem med...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2021-05-05

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Det här svaret vet jag inte om jag är lika nöjd med. Om jag förstod förklaringen rätt så har det framkommit i hörandet att det var någonting som inte riktigt stämde med den finska lagstiftningen. Men det kan ju inte ha någon relevans, för vi har en MKB-lagstiftning som är anpassad till det småskaliga åländska...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2021-05-05

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Verkstaden har nog varit öppen hela tiden, det är inte frågan om annat. Jag vill ta fasta på det som ledamoten Holmberg sade, jag har inte heller upplevt att det finns någon splittring i lagtinget och det ska man ta fasta på. Det är ju en gång för alla - det måste vi vara ärlig...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Jag har inga invändningar mot det och jag säger absolut inte att vi inte ska vara med. Men det kändes märkligt för mig när jag började läsa den här rubriken och de första tre styckena tog upp den finska nationalspråksstrategin. Jag vill ju gärna att man tar avstamp i det fundament som vi har, men...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Om jag börjar bakifrån, så är det. Flera av de starka skägårdssamhällen vi har så skulle inte ens existera utan fiskerinäringen, det är vi medvetna om. Jag håller helt och hållet med det som näringsminister Karlströms sade. Man behöver ta ett helhetsgrepp. Det är ju lätt att kritisera att det inte händer någonting och så...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack för ordet herr talman! Vi ska förstås invänta behandlingen i nämnden och vi kommer tillbaka med ett utlåtande, betänkande om det här så småningom. Första stycket, relationerna Finland-Åland, punkt 1.3 är väldigt väl formulerat. Det lyder så här: "Goda relationer mellan Åland och riksmyndigheterna, möjligheten till svenskspråkig dialog samt att Åland kopplas in i...

Anders Eriksson / Anförande / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Jag noterade att landskapsregeringen skriver att den språkliga utvecklingen i Finland är fortsättningsvis bekymmersam, och så är det ju förstås och den kommer inte att bli mindre bekymmersam. Svenskan befinner sig på ett väldigt sluttande plan. Det som gör det här än mer allvarligt när det gäller Åland så är ju att det egentligen är...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Herr talman! Liberalernas partiordförande Katrin Sjögren säger att grundlagen är lika viktig som självstyrelselagen för Liberalerna. En grundlag som vi vet att gång på gång använts för att överflygla Ålands självstyrelse och våran självstyrelselag. Det här är ett allvarligt systemfel som dränerar självstyrelsen. Anser ändå vicetalman Katrin Sjögren faktiskt på fullt allvar att grundlagen, sett...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamoten Gunell säger att många ålänningar eller de flesta ålänningar är bekymrade över att nuvarande landskapsregeringen har någon typ av provokationsagenda. Jag tror inte man ska ge sig till tolk för alla ålänningar. Det finns nog väldigt många ålänningar som också är bekymrade, och till och med tycker att det är provocerande,...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag trodde att jag hört de flesta ordspråk, men den där var ny. Visst, det har bara byggts på. Det har byggts på av oppositionen, men jag kan också vara så ärlig att säga det är klart att det byggts på också av olyckliga uttalanden från regeringens sida. Det är sällan ens fel när två...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det tror jag alla gör. Jag hoppas och tror att vicetalman Sjögren har insett att ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter har aldrig på något sätt varit hotade genom den här, om vi kallar den, JO- och JK-affären. Däremot är de hotade när man gång på gång, hela 22 gånger enligt Ålandstidningens förtjänstfulla kartläggning, har överflyglat...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07