Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Här håller vi för närvarande på att formulera ett inriktningsbeslut. Vi har i våra dagliga samtal med vår avdelning och våra myndigheter påpekat att det inte är de andra som ska spara el, utan det här gäller i lika hög grad oss själva.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Vi har en kontinuerlig och i princip daglig diskussion med vårt bolag Kraftnät Åland. Vi har också i princip dagliga diskussioner med våra elbolag, helt enkelt för att diskutera vad risken är för att vi kan drabbas av en nedstängning under någon period. Från branschen tror man inte att det här ska...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Jag tycker att ledamot Holmberg för ett klokt resonemang här som jag håller med om. Ursprungligen så diskuterade vi hur vi kan ställa upp med de garantier som vi vet att behövs. Det finska stödpaketet dök upp ganska hastigt. Vi noterade då att vi inte vet detaljerna. Vi hörde också talas om...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Herr talman! Bästa lagting och åhörare. Kriserna i vår värld avlöser varandra och just nu står vi inför en av de större kriserna någonsin vad gäller vår energi. Vår uppgift här är att göra allt för att energiförsörjningen, elförsörjningen ska fungera speciellt inkommande vinter. Innan jag återvänder till elkrisen, låt mig berätta om några moment...

Roger Höglund / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Det har vi. Det är ju så som ledamot Holmberg sade själv att blir det 15 procents ränta på att få ett lån eller någon typ av garanti så handlar det om mångmiljonbelopp som då ska betalas av våra konsumenter. Det är inte optimalt. Det är därför som vi helt enkelt har lämnat alla möjligheter...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för frågan ledamot Salmén. Vi har diskuterat. Vi vet också att det här är det som man helt enkelt från avdelningen har för fört fram. Man har de här pengarna som inte kommer att behövas och man har hittat en nödvändig omfördelning. Sen kanske näringsminister Fredrik Karlström i något skede via...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Det som fick finansministern att skruva på kranen, då måste vi egentligen gå tillbaka till 2019, för där drogs det bort mellan 3 och 4 miljoner från landskapsandelssystemet. Det har varit en diskussion sedan dess, alltifrån ett återställande till en del av ett visst återställande. Jag drar mig till minnes finans- och näringsutskottets betänkande som...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jag vet att mina ministerkollegor som sitter på det här området diskuterar hur man kan hjälpa för att helt enkelt få anställda att göra yrket mer attraktivt. Man kanske kan ha olika nivåer på yrkesutförandet för att locka personal. Men kommunerna kan ju själva hjälpa till, kommunernas anställda, och göra yrket mer attraktivt. Man kan...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Det är precis som ledamot Fellman sade, när landskapet tilldelar landskapsandelar till kommuner så är de pengarna hyfsat fria att använda. Det är klart att de måste användas till lagstadgat, men man kan göra egna prioriteringar inom kommunerna. Vi har ju noterat här under senare tid, och kanske till och med längre...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Det är ju så att när man fyller på landskapsandelssystemet, man laddar med mera pengar, då går ju lejonparten till de största kommunerna. Det är ju den matematik som finns där. Man kan inte öka laddningen i systemet och rikta in det till bara vissa kommuner, utan de fördelas idag enligt en...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jo, tack för en riktigt bra fråga, ledamot Sjögren. Gällande ekonomin så kan vi ju konstatera att tack vare puckeln så har vi haft extra tillkommande skattemedel. Vi håller på att titta på budgeten för 2023. Jag tror att vi kommer att märka av det läge som vi ser i samhället nu när det...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! När det gäller samarbete över blockgränserna så det som jag tog initiativ till med den här parlamentariska kommittén som tittar på det finanspolitiska ramverket och nådde enighet där förutom PAF-frågan som kanske ligger lite utanför, så tycker jag väl att kanske är bland det största och viktigaste som har gjorts här för...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Så är det. Det här landskapsandelssystemet har varit igång i sin senaste skepnad en ganska kort tid, och den sista av ingredienserna kom in den 1 januari 2021. Man har sagt, egentligen kanske ända sedan systemet ändrades, att det ska vara en revidering. Inget system, mig veterligen, har varit perfekt från början. Denna revidering låter...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för tilläggsfrågan ledamot Eriksson. Jag håller med om att nu har det varit några år med temporära pengar i mångt och mycket, inte bara vad gäller landskapsandelar utan de tider som har rått så har bidragit till det förstås. Nog är ju min tanke att om vi går in för en...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! När det gäller den första frågan gäller de här bolagen - det kan vara ett, två eller flera - bör de då gå till banken och begära ett sedvanligt lån med sedvanlig ränta? Fråga nummer två. Räcker det till? Får de lån? Jag vet inte. Det här är ett sätt att säkerställa...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Dessa 15 miljoner som vi pratar om, så vi vet inte om det är ett, två eller flera bolag, utan det är vad de eventuellt kommer att anhålla om och kanske redan har anhållit, om jag har läst media rätt. Men för mig så är det här ett sätt att trygga att...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jo, jag tänker egentligen fortsätta på mina noteringar från anförandet. Den parlamentariska kommittén blev ju klar med sin slutrapport som sagt var. Då hade Liberalerna förväntat sig en skrivning om det i denna tilläggsbudget. En tilläggsbudget ska ju uppstå på grund av plötsliga och oförutsedda händelser eller kostnader, det kan vara intäkter också för den...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Det är helt sant. Jag tror att jag uttryckt mig som att det här stödet har varit väldigt populärt. Det har möjliggjort för sådana som annars kanske inte hade haft den här möjligheten. För även fast man får det här stödet på max 2 500 så om man inte hade fått de stödet så skulle...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Så är det. När vi gick in med grundbudgeten för detta år så såg vi inte det här komma. Ingen såg det här komma. Vi var inte ensamma där. Så därför fyllde vi på redan i tilläggsbudgeten 2 och nu fyller vi på en gång till. Det här är ju de facto...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Zetterman för gruppanförandet. Jag håller med om den här oron inför kommande vinter och hur våra hushåll förstås kommer att drabbas. Vi kommer alla att drabbas, den saken är ju helt klar. Sedan tycker jag inte alls att den här laddningen på dryga 2 miljoner till kommunerna är bortkastat...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Silander för tänkvärda ord. Den dagen vi alla tänker lika så har vi slutat tänka, det läste jag häromdagen och jag tycker att det är tänkvärt. Det som ledamot Silander tog upp var ju ganska mycket runt de kommunala pengarna. Det görs en översyn här, det är ett pågående...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Herr talman! Tack ledamot Eriksson för en riktigt bra fråga. Vi har diskuterat olika möjligheter att stöda, men fastade för samma modell som man har på rikssidan.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Talman! Tack för frågan ledamot Toivonen. Det är ju så att det här gäller ju endast arbetsresor och de finns oavsett. Det här är ett sätt att underlätta lite för dem som är tvungna använda sin bil för arbetsresor. Det här ska inte ha någon klimatpåverkan. Det är ju så nuförtiden att man kör inte...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Det är ju så att väljer man distansarbete och har den möjligheten så har man möjlighet till avdrag för arbetsrum som man då kan nyttja i olika mån beroende på hur mycket man använder arbetsrummet. Vad tänkte jag till säga? Jag åt upp det, tyvärr. Jag får återkomma sedan i ett annat tillfälle.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg, vi verkar vara överens i den här frågan och det är trevligt. Så ska det vara. Det är viktigt förstås att stöda, som vi båda konstaterade, även om det inte är i någon väldigt hög grad. Men jag vill än en gång påminna om kollektivtrafiken och där får man...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Jo, absolut. Vi har diskuterat det i princip varje år som jag har varit med, möjligheten att utveckla avdrag för resor och styra det på bästa tänkbara sätt. Det som är utmaningen är att om vi gör det alltför åländskt eller alltför specialdesignat så medför det oftast ganska höga kostnader hos skattemyndigheten att göra de...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Tack, herr talman! Jag kan intyga att dels så ser vi på kollektivtrafiken som en helhet och vi försöker förbättra oss där och helt enkelt se på möjligheten att utöka den. Vi har en samsyn där. Jag tänker själv börja åka buss så småningom, så ska jag pröva på det.

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för svaret ledamot Gunell. Jag har full förståelse för att man tittade på de möjligheter som fanns för att öka volymen, tillgången till vatten. Jag hade absolut varit inne på samma sak där. Det som jag ville få fram här, vilket jag tycker att är bekräftat, att det kan ha en...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Herr talman! Ärade lagting och åhörare. Jag ska presentera förslaget som gäller höjning av resekostnadsavdraget. Det har efterfrågats åtgärder för att underlätta vardagen för våra medborgare. Som ett led i detta föreslår nu landskapsregeringen att resekostnadsavdraget för resor mellan bostad och arbetsplats höjs från 0,25 till 0,30 euro per kilometer. Höjningen gäller retroaktivt för hela...

Roger Höglund / Anförande / Remissdebatt / 2022-08-31

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ledamot Eckerman för stödet runt resekostnadsavdraget. Vi är mycket medvetna om de problem som drabbar våra invånare och högprioriterade frågor diskuteras absolut. Det diskuteras i princip varje dag vad man göra och hur man kan göra det. Det är på gång. Vad gäller kollektivtrafiken, ja, jag tror att de flesta av oss,...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Gunell. Jag delar oron förstås över våra vatten. Jag har själv vistats i Markusbölefjärden och sett att kvaliteten där inte varit speciellt bra. Efter torkan 2018 så fanns det en viss panik, man måste se till att det fanns tillgång till vatten. Jag vill minnas att man i...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Trevligt att se er igen allihop, hoppas att ni har haft en bra sommar, ni också. Bästa lagting och åhörare, herr talman! Årsredovisning 2021 kommer jag att berätta om. Det är ett tag sedan det var 2021. Den här genomgången ska förstås göras. Vad är bättre än att börja den här session med lite om året...

Roger Höglund / Anförande / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack för frågan. Den här detaljfrågan har jag svårt att svara på här och nu. Jag ber att få återkomma. Men som jag tidigare nämnde så är fastighetsverket en ganska ny organisation och håller förstås på att finna sin roll. Alltid när det gäller nyare organisationer så bör man göra en översyn, allt från internhyror...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för tilläggsfrågan. Kan det ha varit 2014 som man gjorde en överenskommelse och tittade på den här lönebiten med jämställda löner. Man har väl kommit en bit på vägen. Det är ett ganska stort jobb kvar vet jag. Jag diskuterade med avdelningen för inte så länge sedan och man har för...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Jag drar mig till minnes här, ledamot Holmberg pratade om ganska stora besparingar, att man ska minska personalstyrkan motsvarande 200 anställda per år. Jag skulle kunna tänka mig att det slår sönder någon typ av verksamhet. Jag kan också informera om att internlånet från fastighetsverket är återbetalt så det finns inte i böckerna mera. Jobbskatteavdraget...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Silander för ett bra anförande. Han lyfte upp problematiken om strukturella förändringar och vad det riktig innebär. Det kanske inte är det för oppositionen, men för oss andra kan det ibland upplevas som en gåta och diffust vad strukturella förändringar är och var gränsen går. Jag ska kommentera årsverken....

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Inte vet jag i detalj, men jag vet att man nuförtiden har ett annat systemstöd än vad man hade för några år sedan. Så Vi har nog ett system idag som kan leverera bättre statistik vad gäller årsverken än så här, men vi måste arbeta lite mera med det.

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Måtar. Gällande fastighetsverket så idag finns det ingen skuld till fastighetsverket. Däremot så kanske man någon gång väljer att titta på den kassa som fastighetsverket har och gör en justering där. Kanske man permanent vill flytta över de här pengarna, överlikviditeten, till landskapet. Gällande koncernbokslut så har jag samma...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för tilläggsfrågan ledamot Zetterman. När vi ifjol jobbade med tilläggsbudget nummer 2, så gjorde vi ett stort arbete där för att helt enkelt göra en prognos, ett scenario över hur ekonomin kommer att se ut framöver. Det skulle jag säga att var ett bra steg, ett efterlängtat steg, där vi satt...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack till ledamot Fellman för frågan. Vi vet ju att vi på många områden har en otrolig belastning på vår personal och på våra tjänstemän. Jag förmodar att det har varit en hård belastning under långa tider. Belastningen sker oftast i olika vågor och under speciella tider på året så ökar belastningen och tvärtom. Vi...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för tilläggsfrågan ledamot Fellman. Fastighetsverket har en hög kassa. Det stämmer riktigt bra. Man kan tekniskt sett minska den kassan på olika sätt genom att man minskar eget kapital etcetera. Men frågan, om jag uppfattade det rätt, så handlade om intern hyressättning, och den uppstod då när fastighetsverket bildades. Jag har...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Jag uppfattade egentligen inte någon tydlig fråga. Hur ska landskapsregeringen förbättra ekonomin? Det var ungefär det som frågan handlade om, om jag förstod det rätt. Jag tycker att vi i varje budget utgående från de förutsättningar som har funnits är framsynta. Och förutsättningarna har varit hemska rent ut sagt med tanke på...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Jo, det har säkert pågått under lång tid, säkert också under tiden före den här landskapsregeringen, under den tid där ledamot Holmberg också hade insyn och säkert ett ansvar i form av lagtingsledamot. Jag kan inte här och nu svara på orsaken till att lönerna under ett antal år har stigit med 26 miljoner. Men...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Josefsson för ett inspirerande och fräscht anförande. Jättebra! Ett par kommentarer här. Vi diskuterar mycket ÅHS märker jag. Vi ska också tänka på att ÅHS leds av en styrelse där de flesta partier ingår, och där har man ju möjlighet från alla håll att se på den delen som...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Holmberg. Vad gäller nyckeltal så där har vi en samsyn att man otroligt bra kan utveckla den biten. Det nyckeltal som Holmberg nämnde här, offentligt anställda kontra privata sektorn, så det tycker jag att är jättebra. Det tar jag med mig och jag tror till och med att det...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Så är det. Gällande internhyrorna så har de diskuterats i långa tider. Som jag sade tidigare så behöver man ju göra en översyn här. Det fanns en tanke förmodar jag - jag var inte med på den tiden - att man skulle bygga upp någon typ av likviditet i fastighetsverket för kommande...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack för frågan ledamot mot Zetterman. Backar vi tillbaka till 2020 så sjönk skatteintäkterna med 30 miljoner. Det är svårt att i det läget förstås göra några större inbesparingar, det vet vi ju allihop. Tittar vi lite på likviditeten enligt den rapport jag fick idag så har likviditeten egentligen inte försämras, speciellt inte under det...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-29

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ordförande Pettersson för ett väl utfört värv här som kanske inte var enkelt i alla lägen. Några reflektioner. Jag tycker att det är jättebra att utskottet lyfte upp de utmaningar som finns, speciellt kostnadsutvecklingen som har varit, kommer att vara och som är väldigt oklar. Man lyfte också upp de möjligheter...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Holmberg för ett väldigt långt anförande. Jag tycker att hela anförandet andades en onödig negativ ton. Det finns mycket i vår värld som är bra, det ska vi veta. Det finns mycket i den här tilläggsbudgeten som är bra och det märker vi på ett antal partier och ledamöter...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Något som jag reagerade på i ledamot Holmbergs var bokslutet 2021. Det var ju bättre än budget, så var det och det ska vi alla var glada för. Nu har inte bokslutet och årsredovisningen för 2021 presenterats här ännu, det blir först i slutet på augusti, men i samband med presentationer så har det ju...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-06-15