Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2021-2022

Min absoluta åsikt och vilja är att lagstiftning ska komma, den lagstiftning som behöver komma. Jag är mycket tydlig med det, det här är väldigt viktigt för mig och jag kommer att göra allt för att se till att det här inte bromsar någonstans. Ramarna ska sättas under vårkanten för nästa års budget, det är min...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2023-01-16

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Zetterman för en god fråga. Det stämmer att vi har haft en turbulent ekonomi, det vet vi alla. Däremot har vi en buffert, en likviditet nu. Jag kommer att berätta lite mer om det snart när jag berätta om tilläggsbudget 4. Men en likviditet som gradvis har förbättras. Vi...

Roger Höglund / Svar / Föredras / 2023-01-16

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2021-2022

Tack det stämmer bra att ledamot Zetterman satt med i den parlamentariska kommittén och gjorde ett mycket gott jobb där tillsammans med övriga, det är jag djupt tacksam för. Det skapar i sig förutsättningar för att vi ska kunna modernisera vårt budgettänk som många av oss ser som en nödvändighet. Vi konstaterar, det här är ingen...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2023-01-16

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Tack, talman! Tack till utskottet med dess ordförande Pettersson. Bra, jag är jätteglad att man var enhällig här i båda dessa betänkanden. De är oerhört viktiga. Vi vet hur den kommunala sektorn har det och vilken oro den har inför kommande år. Här är den kompensation som är nödvändig vilket betyder att man kan kompenseras...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Tack, fru talman! Tack till ledamot Holmberg för ett av kanske de mer virriga anföranden som jag har upplevt här. Speciellt tänker jag på det han sade om att lantrådet, vicelantrådet och undertecknad försöker bygga upp motsättningar mellan Åland och riket. Jag har aldrig försökt upp bygga någon motsättning mellan oss och riket, så det...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Ja, jobbskatteavdraget, jag har frågat flera gånger hur det riktigt är tänkt att det här ska se ut. Vad är det för belopp och finansiering? Det som vi läste i en budgetmotion var att man helt enkelt skulle ta det här Ålandstillägget och minska ner det. Det är inte alltid som det framkommer alla gånger...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Tack, fru talman! Tack till ledamot Eriksson. Det man kan säga om grundavdraget, resekostnadsavdraget så det är precis som ledamoten sade att det är förskott under året och sen är det en avräkning när beskattningen är slutförd hösten 2024. Vad gäller hushållsavdraget och närmast t.ex. elavdraget så där vet man ju först effekten när man...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Jo, det här kanske blir lite omvänt, för den som håller anförande frågar här i salen. Men vad gäller grundavdraget, resekostnadsavdraget så är det en lag. En lag kan ju förstås ändras om det finns en majoritet för det. Så är det ju alltid. Vad gäller kompensationer så det som händer nu i år, utgående från...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2022-2023

Tack, herr talman! Tack till ledamot Eckerman för en riktigt bra och angelägen fråga. Hur avser landskapsregeringen stöda de som nu drabbas drabbas hårt, som vi alla vet. Vi kommer faktiskt lite senare idag att diskuterar olika typer av stöd. Vi kommer att diskutera grundavdrag i beskattningen. Ett exempel, om jag idag förtjänar 25.000 euro...

Roger Höglund / Svar / Föredras / 2022-12-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2022-2023

Tack, herr talman! Tack för frågan. Börjar med med avdragen eller fortsätter med dem. När man gör avdrag kan man ta det i deklarationen och då får man nyttan av avdraget lång, långt efteråt. Eller annars ser man till att det beaktas i det aktuella skattekortet. Vad det gäller grundavdrag ska man förstås gör...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-12-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2022-2023

Tack för tilläggsfrågan. Det är ju så att man vill ju alltid göra mer, det ingår i vår natur. Det betyder att när man gör mer så ska det också finansieras. Vi känner alla till att vi har för nästa år ett budgetunderskott som är närmare 19 miljoner euro, ett betydande underskott. Det betyder att...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-12-12

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar BF 2/2022-2023

Tack, herr talman! Tack till utskottsordförande Pettersson. Bra och snabbt jobbat! Jag vill tacka hela lagtinget för det positiva bemötandet som har funnits i den här frågan hela vägen. Tack!

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-12-07

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar BF 2/2022-2023

Tak för det väldigt positiva bemötandet. Stort tack!

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar BF 2/2022-2023

Stort tack för det också, ledamot Zetterman!

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar BF 2/2022-2023

Herr talman! Ärade lagting och åhörare. Kraftnät Åland. Jag tar det här väldigt kort. Det är ju ett, på sätt och vis, ganska enkelt ärende, men viktigt och värt lite pengar. I samband med förverkligandet av en likströmskabeln till riket, den sk Finlandskabeln, upptog Kraftnät Åland lån om 70 miljoner. Det största lånet upptog man i...

Roger Höglund / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, fru talman. Tack för frågan ledamot Röblom. Jag tycker att återvinning är oerhört intressant och jag är en av de som har kämpat för att inom förvaltningen återanvänder möbler. Man behöver inte köpa nya så fort färgen inte stämmer eller ett rum blir tomt, utan de ska magasineras och återanvändas. Vissa saker har en...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Jag inleder med början av ledamot Röbloms replik här. Det finns en orsak till att man inte längre, inte ens i Finström, bränner soporna förstås, och det är inte bara för att det är ett vattenskyddsområde, utan det för att man i dag tänker på ett helt annat sätt. Det här förändras ju ideligen. Vad gäller...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Den där frågan kanske jag inte riktigt greppar om jag ska vara ärlig. Systemförändringar, jag förmodar att ledamot Zetterman inte bara tänker på hur vi ska bli bättre på att sophantera och återanvända vårt avfall. Kanske ett litet förtydligande?

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Ja, de system vi behöver ställa om, vi har ju förstås hela den sociala biten och där behöver det säkert göras ett arbete med utanförskap etc. Men jag är inte riktigt säker på att det var det som ledamot Zetterman tänkte på heller. Den här systemfrågan har jag nog svårt att svara på rakt upp...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack för frågan. Det här är material som förstås inhämtats från förvaltningen och sedan sammanställts i meddelande. Meddelandet omfattar perioden 2023 till 2026 år. Det här är det mål som man har för den här perioden.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Jag tror inte jag sagt så att det blir för dyrt. Däremot kostar det pengar när man förändrar löner, det tror jag att vi är överens om och då gäller att hitta de pengarna. Med i det här läget så är det den målsättningen man har och då måste man jobba dit. Det är inte...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, fru talman! Tack för frågan ledamot Valve. Jag delar den uppfattningen. Jag tog ju förstås del av den artikel som var i en av dagens lokala tidningar. Det var en glädjande artikel. Det är inte alltid man uppfattar att det är så här bra att vi har jobbat åt rätt håll och verkligen bidragit...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, fru talman! Det område som vi har mest jobb kvar så det måste vara inrikes sjötrafiken. Utsläppen är ju förstås också stora, det känner vi till. Vi vet också utmaningarna med att förändra inrikes sjötrafiken. Där är den största utmaningen.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, fru talman! Tack för frågan ledamot Eckerman. Hållbarhetstänket genomsyrar ju all vår verksamhet. Det genomsyrar budget, det genomsyrar förstås årsredovisning och det är också en del i lagstiftningen. Sedan kanske man inte når fram alla gånger, men det är ett uttalat mål att hållbarhetsagendan ska vara en del i tänket inför nya lagen. Jag...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Slutligen så är det lagtinget som omfattar lagstiftning. Det här beslutet tas utgående från det förslag som regeringen lägger. Vad gäller ordet långsiktighet så är det ett ord som jag skarpt gillar och bitvis saknar. Jag tycker att vi mer och mer har börjat prata om långsiktighet i allt vi gör. Sedan vilka lagar som eventuellt...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack för frågan. Det är säkert så att man kan utveckla det här meddelandet ytterligare. Det fångar upp på ett bra sätt det som avdelningarna har lämnat, det är en konklusionen från regeringshåll. Vad gäller målen annars så tycker jag att de beskrivs väldigt bra i utvecklings- och hållbarhetsagendan. Det är ju ett dokument som knyter...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack för tilläggsfrågan. Ja, det är säkert så att det här meddelande skulle kunna innehålla någon sida till om man vill, men det är det här som vi har fångat upp och tagit med oss. Vi hade ett förmöte igår och ledamoten Gunell lyfte upp det här med samhällsplanering där också och det säger jag...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

När jag var ung så var avfallshanteringen enkel. Soporna samlade man på ett ställe i hemkommunen och brände med jämna mellanrum. Att soptippen låg innanför tillrinningsområde till vårt dricksvatten, det blev ett problem längre fram. Fru talman! Ärade lagting och åhörare. Extrema väderomslag, bränder, översvämningar och torka håller på att bli vår nya verklighet. De...

Roger Höglund / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Det pågår ju nu och har pågått länge ett utbyte av hamnar eller kajer som ska möjliggöra för nya modernare typer av fartyg och det ska göra att ett fartyg inte är väldigt mycket dedikerat till en viss linje, utan det ska helt enkelt öppna för nya möjligheter. Eftersom man gör den här förändringen så...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Det är det ju så att landskapet har ett intresse och en vilja att driva hållbarhetsfrågor av olika slag, och det har ju hela det offentliga Åland, inklusive kommunerna. Jag vet att från kommunalt håll så är miljöfrågor och utvecklings- och hållbarhetsfrågor högt prioriterade där också, så jag är inte orolig på det viset.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Det är ju så att kommunen har en viss självständighet, det ska vi komma ihåg. Jag tycker att det viktiga när det gäller arbetet runt utvecklings- och hållbarhetsagendan är att det finns en otrolig bredd; det offentliga, näringslivet, föreningar och privatpersoner. Man har fångat upp i princip alla där och alla jobbar åt samma håll....

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Nej, det finns inte obegränsat med tid, det finns det absolut inte. Det jag menar är att ad hoc lösningar inte riktigt är lyckat alla gånger. Men det betyder inte heller att man ska gå fram med ett alltför långsamt tempo, man måste göra det i ett balanserat tempo. Orsaken till att jag tog upp utbildning...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Zetterman för ett mycket bra anförande. Jag håller med om mycket där. Världen är föränderlig och vi med den brukar man säga. Vi pratar mycket om systemförändringar här märker jag. Jag ser hela det här dokumentet som en förändring framåt. Förändringar kan gå snabbt eller långsamt, ofta är det...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Hur ser landskapsregeringens handlingsplan ut gällande skattegränsproblematiken? SF 31/2021-2022

Herr talman! Tack till ledamot Holmberg för en fråga som mer eller mindre alltid är aktuell. Jag ska inte säga att vi blir direkt överraskade, för vi vet ju oftast i god tid vad som kommer att hända. Men, som man brukar säga, det krävs två för att dansa. Jag ska förklara lite närmare. Jag backar...

Roger Höglund / Svar / Föredras / 2022-11-23

Hur ser landskapsregeringens handlingsplan ut gällande skattegränsproblematiken? SF 31/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för tilläggsfrågan som är oerhört intressant. Det är helt möjligt att det är en väg framåt. Jag säger inte att det inte är det eller att det är det. Det är förstås mycket enklare att säga än att genomföra eftersom det förutsätter att EU helt enkelt tycker att det är en...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-11-23

Hur ser landskapsregeringens handlingsplan ut gällande skattegränsproblematiken? SF 31/2021-2022

Det kan ju konstateras att vi har ett gemensamt intresse, oberoende av vilken politisk blomma man har på knappnålen eller klöver som kanske också är en blomma. Så där ser jag inte något motsatsförhållande överhuvudtaget. Vi har också ett gemensamt intresse av att vårt näringsliv ska må bra och ha det förstås så hanterbart som...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-11-23

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Holmberg som ondgör sig lite över den sena behandlingen av årsredovisning 2021. Jag håller absolut med, vi är snart inne på nästa år och det kunde ha skett betydligt tidigare. Men det viktigaste är ju när landskapsregeringen överlämnade årsredovisningen till lagtinget som skedde på vårkanten nästan i tid, jag...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Jo, försvinner är väl kanske lite fel ord eftersom pengarna finns där, den här reserveringen. En reservering i en balansräkning på den passiva sidan så är en skuld. Det är det som man kan säga om PAF-reserveringen idag. Det är en skuld i någon form, men skuld till vem? Där blir det diffust, och...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till utskottsordförande Jörgen Pettersson för ett väl utfört värv i utskottet. Det är ett bra betänkande. Det som jag tycker att man kan ta fasta på är förstås nyttjandegraden när vi jämför budgeten mot årsredovisningen. Det är alltid intressant att se den här diskrepansen som alltid finns där, och det...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, herrtalman! Tack för frågan som jag skulle behöva ha minst en timme på mig för att redogöra för. Det beror ju förstås på ett antal orsaker. Jag förmodar att man i alla tider kanske har trott sig kunna göra mera än man någonsin har klarat av att göra. Det är olika projekt som man...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Det är ju så att irritation och topplockspackning - jag har aldrig sådana som går sönder - så det har aldrig fört samhället framåt. Det är dialogen jag mera tror på. I och med att årsredovisningen är klar en bit in på det nya året så finns det ju som grund förstås för budgetarbetet, fast...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Fellman. Om vi börjar med reserveringarna som finns i räkenskaperna i balansräkningen, dessa dryga 50 miljoner, så är det sådant som har samlats under årens lopp för att man har tagit in PAF-medel som man inte har gjort av med. I den bästa av världar så tar man in...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Silander. Jag håller med om det ni sade om PAF-medel här. Jag tycker att den skrivningen som vi har i budgetförslaget är bra. Det visar en viss riktning, den ger en viss öppenhet och den säkerställer medel till tredje sektorn. Sedan tyckte jag också att det var ett intressant...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Jag delar den uppfattningen. Det som ledamot Silander också lyfte upp så var något som jag lyfte upp i mitt anförande till budget 2023 och det är reservationsanslagen. De är ju, om jag minns rätt, fyraåriga och de stökar ju till siffrorna. Det är ett bekvämt sätt förstås, man hanterar dem, man har pengar och...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Röblom för ett intressant anförande här. Det är intressant på många sätt. När man tittar på årsverken, när man tittar på personalkostnader och man försöker göra en analys så märker man snabbt hur komplicerad den här analysen kan vara. Tar man till exempel årsverken, som också återspeglas i personalkostnader,...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Det är en absolut en målsättning och jag tycker att vi har kommit igång bra med det arbetet nu och det ska rulla på så att man hela tiden kan försvara årsverken och försvara siffrorna som presenterats. Sen är det så med personalpolitik att vi vet ju nu att det finns ett antal obesatta tjänster....

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Gunell. Det är intressant. Vad gäller koncerntänket så delar jag det långt. Jag skulle gärna ha sett att vi hade haft till en början här ett koncernbokslut, men jag får väl lite avvakta. Det är förknippat med en del jobb men jag har inte gett upp där. Så vi...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Det är sant, arbetet tar aldrig slut på det viset. Det finns alltid sådant som kan utvecklas och utvecklas bättre på många, många områden. Så har det alltid varit och så kommer alltid att vara. Jag tänker lite återgå till PAF-medlen. Som jag nämnde tidigare så finns den här reserveringen i balansräkningen som är som en...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Det är lite fascinerande. Jag frågade gång på gång om detta jobbskatteavdrag. Det kommer alltid en diskussion runt avdragen. Jag skulle vilja ha ett besked om hur man har tänkt här. Orsaken till att jag lyfte upp det här är för att vicetalman Sjögren började med att konstatera angående landskapets finanser. Diskuterar...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Tack ledamot Juslin. Jag har tittat på de här motionerna. En del av dem är av naturen "nice to have". Flakfärja - säkert bra, trevligt och fint att kunna transportera cykelturister etcetera, avgiftsfria busstransporter - jag gillar klart idén och sedan att upphandla dagliga avgångar från Långnäs till Snäckö. Men, ledamot Juslin,...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16