Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Fru talman! Det är ju så att det har i tiderna tillsatts mycket arbetsgrupper. Vissa av dem så blir det ett resultat av och vissa inte. Just den här arbetsgruppen kommer att ha en fortsättning. Det är synd, det håller jag med om, att det har dröjt så länge innan fortsättningen kommer här. Det är...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till ledamot Zetterman. Arbetsgruppen som jobbade under fjolåret, och gav sin rapport på sensommaren i fjol, så jobbade med möjliga minskningar av kommunala kostnader och inte med försämringar. Däremot så kan ju en förändring innebära en försämring eller innebära en förbättring. Det som den här gruppen gjorde, som framfördes i en...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! Jag säger absolut inte emot där på något sätt. Jag tror också kanske att fastighetsskatten inte blir den stora delen i finansieringsmodellen, affärsmodellen, utan det finns andra typer av intäkter som kanske blir mer rättvisa för det åländska samhället i stort.

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! Tack till ledamot Holmberg. Det är en intressant diskussion och väldigt bra. Det kommer att leda till någonting gott för hela det åländska samhället. Ledamot Holmberg tog upp ekonomin runt det hela. Vad kommer vi att få för intäkter från ett sådant projekt? De intäkterna kan ju vara absolut betydande. De är...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ledamot Eriksson för en intressant åtgärdsmotion. Jag gillar absolut tanken och jag läser också orättvisa. Det som lyftes upp här är ju förstås finansieringen av den här dagen och möjligheten att byta den eller att flytta den till en söndag. Flyttar man den till en söndag så är det många idag...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Tack, herr talman! Det viktiga är vi helt överens om och det är ju att näringslivet ska gå ograverat ur det hela. Med den tanken med sig så får man se om det finns någon annan lösning på vägen.

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till ledamot Gunell. Jag tänker ge lite information om frågan som gäller kapitalisering av Kraftnät Åland. Den är ju intressant och vi vet att Kraftnät Åland per år betalar ungefär 4 miljoner för den här kabeln, ungefär 3 miljoner amortering och dryga miljonen i ränta. Här har vi begärt beräkningar från...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Herr talman! Ärade lagting och åhörare. Jag ska nu presentera en ändring i blankettlagen om beskattningsförfarande. Ändringen är inte kontroversiell, men den är lite brådskande och behöver således behandlas nu. Den omfattande reformen av hälso- och sjukvården som genomförs i riket påverkar beskattningen på Åland på olika sätt. Välfärdsområden skapas och dessa finansieras av staten...

Roger Höglund / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för frågan ledamot Holmberg. Det är helt klart att när vi gör anpassningar som beror på sotereformen så skapar det ett merarbete. Den här lagen skapar i och för sig nu merarbete den här gången. Det är en tillsvidare lagstiftning, så förhoppningsvis så ska den här justeringen leva ett antal år...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ledamot Holmberg. Det kommer ju flera lagar nu som berör beskattningen på grund av sotereformen och vi får arbeta med dem och göra våra anpassningar. Jag kan på nytt bara säga att det är klart att den här problematiken lyfts ju upp i förhandlingarna.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, herr talman! I det korta perspektivet så gör vi anpassningar. Jag håller helt med om att det skulle vara jättebra att ta ett större helhetsgrepp runt beskattningsfrågor i allmänhet och kanske inte bara runt den kommunala beskattningen, utan också över landskapets egna beskattningsfrågor och de möjligheter som kan finnas med det nya systemet.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för frågan ledamot Zetterman. Det är ju så att beskattningsfrågor är komplexa till sin natur och de är otroligt resurskrävande. Det är väl kanske så att vi just nu har fullt upp med allt annat som ska göras så att vi får återkomma. Jag håller med om att frågan i sig...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för följdfrågan ledamot Holmberg. Det här handlar om implementering av ett EU-direktiv som har gjorts nu i brådskande ordning. Som jag nämnde här så är det här ett pågående jobb. Tjänstemannalagen kommer ju att komma upp här på nytt på höstsidan för att då genomgå förändringar som kanske kan anses som...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för frågan ledamot Zetterman. Jag vet inte hur man gör på hela fältet inom förvaltningen. Men när vi pratar om utbildningen här så är det utbildningen som då krävs för att man ska kunna sköta det jobb som man har fått helt enkelt. Utbildningar utöver det ska inte avlönas av förvaltningen.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, herr talman! Jag håller med ledamot Zetterman. Det är bra att ha avgränsningar här och likabehandling vad gäller utbildningar. Det står att utbildningar i mån av möjlighet ska styras till arbetstid, men om det inte funkar så håller man dem utanför arbetstid.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för frågan ledamot Söderlund. Jag vet inte i detalj hur en ansökan ska se ut. Som jag har förstått det så är det en fritt formulerad anhållan. I och med att det här är en ledighet som inte är avlönad så är det också en faktor i det hela förstås.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Herr talman! Ärade lagting och åhörare. Lagförslag om ändring av tjänstemannalagen, ska jag presentera. Regeringen håller som bäst på jobbar med en större ändring av tjänstemannalagen, men innan vi hunnit processa den klar så behöver vi göra en mindre brådskande ändring i tjänstemannalagen. Jag återkommer om den större ändringen på slutet här. EU antog den 20...

Roger Höglund / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för frågan ledamot Holmberg. Detta bygger förstås på ett EU-direktiv som ska vara i kraft i början på augusti. Det är tämligen brådskande. När jag tittar igenom dessa direktiv så får jag uppfattningen att en del av detta egentligen är i kraft redan i dag, om vi tänker på den information som...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för följdfrågan ledamot Söderlund. Jag ser nog en stor vinst i att man ska kunna jobba utanför sitt område. Där handlar det väl också om att man vid anställning och de dokument som upprättas därefter också anger det på ett så pass tydligt sätt så att man kan göra det.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Påvals. Som information så är det inte så länge sedan som vi delade ut PAF-medel till många föreningar. En av de föreningarna hade som en deluppgift att lära ut internet i olika former till den äldre befolkningen. Jag ser det här som otroligt viktigt. Jag hoppas att det här...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Zetterman för ett intressant anförande. En fråga gällande jobbskatteavdraget. Man hade ju en liknande modell för några år sedan, den togs bort. Det kanske inte var helt lyckat. Vad tänker man sig för förändringar nu jämfört med tidigare? Har den liberala gruppen funderat någonting mera runt det?

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-21

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för svaret ledamot Zetterman. Det var så att man såg ju från nuvarande regering inte riktigt nyttan med avdraget som det var utformat då. Jag hade hoppats att kanske Liberalerna skulle komma med ett bättre förslag än det som man plockade bort. Men visst finns det en nytta med det här...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-21

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Fellman. Jag håller med om det som står skrivet i den här motionen att man borde överväga att reparera i stället för att bygga nytt, för vi pratar hållbarhet här etc. Så det är en tanke som vi absolut ska ha med oavsett vad det gäller. Ledamot Fellman nämnde...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-21

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Fellman. Vi har en samsyn där, absolut.

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-21

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, fru talman! Repliktiden är ibland onödigt kort, speciellt för en finansminister som ville prata mycket. Det som jag tänkte säga, men som jag inte hann med, är att när riksregeringen höjer avdraget per kilometer som man nu gör från 25 till 30 cent, då gäller det per automatik också på Åland, så där följer...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till ledamot Silander. Det var ett intressant anförande. Det är ju så att samtliga regeringar sitter idag och funderar på vad vi ska göra åt det här kostnadstrycket som uppstår för privatpersoner och företag. Då kommer man osökt in på, i det här fallet, bränsleacciser och elpriserna. Hur kan man helt...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till ledamot Holmberg. Det som jag absolut håller med om i Holmbergs anförande så är ordet vansinnesinvasion. Det är vansinne av Ryssland att göra den här invasionen. Helt sant. Det förs just nu ett resonemang inom landskapsregeringen om de höga energipriserna och möjligheten att mildra dessa för både företag och privatpersoner. Förståelsen...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Tack, herr talman! Och tack för frågan som är väldigt angelägen. Det är ett tag sedan jag begärde in namnen till den här parlamentariska kommittén. Jag har fått namnen. Jag har namnen klara och väntar egentligen på en sista beredning som jag hoppas kommer inte idag, men förhoppningsvis imorgon, och då kommer kommittén att tillsättas....

Roger Höglund / Svar / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för tilläggsfrågan. Jag tror att vi alla behöver lyfta blicken och lyfta frågan att när den här gruppen så småningom börjar sammanträda och gå igenom sitt uppdrag och hitta handskakningarna för framtiden så är det väl alla frågor som på något sätt berör den offentliga ekonomin. Utan att nämna någon speciell...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Tack, herr talman! Och tack för tilläggsfrågan. Innan jag går till banken och tar lån ska det mycket till, skulle jag vilja påstå. Men sedan beror det helt enkelt på vad den här arbetsgruppen kommer fram till och hur det låter från det kommunala fältet. Men vad det gäller upptagande av lån så ska det...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Tack för tilläggsfrågan. Det är ju så att lånefullmakt är precis vad det heter, fullmakt. Den använder man i nödfall. Det är inte begäran om lån, det är inte ett meddelande om att man kommer att uppta lån utan det är helt enkelt en fullmakt att vid behov så upptar man lån.

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Tack, herr talman! Och tack ledamot Sjögren för frågan som är berättigad och aktuell. Det har vi ju sett i media de senaste dagarna där KST speciellt med ordföranden i spetsen har riktat en direkt förfrågan till landskapet att det här är ohållbart i längden. Vi vet ju också kommunernas stora oro ända från från...

Roger Höglund / Svar / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Tack, herr talman! Och tack för den riktigt intressanta frågan, ledamot Gunell. Energipriserna. Vi såg ju redan under fjolåret att energipriserna t o m steg ganska kraftigt. Vi tog höjd i budget 2022, med tanke på landskapets egen ekonomi då, för något stigande energipriser. Och vi gjorde också en skrivning att vi kan vara...

Roger Höglund / Svar / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Tack! Vad gäller kriskommunlagstiftningen så är det ju många bottnar i den förstås. Per automatik behöver det inte betyda att en kommun som är i kris - per ett visst klockslag tänkte jag säga - per ett visst tillfälle, per automatik går ihop med en annan kommun. Det vet vi inte. Det är ju det...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Tack för frågan. Landskapet har ju kapitaliserat Kraftnät Åland i en något fallande skala de senaste åren, från 800.000 och nu senast 600.000 om jag minns rätt, genom budget för att hålla nere kostnaderna något. Och det är klart att om landskapet går in för en större kapitalisering - kanske så pass stor kapitalisering att...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Tanken här är ju helt intressant. Det håller jag förstås med om. Det som man också behöver titta på i den här frågan är förstås reglerna runt statsstöd osv som man måste utreda. Men man hamnar förstås i den frågeställningen i något skede att om landskapet tar på sig en större del, en större kostnad...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-03-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till utskottets ordförande. Den första tilläggsbudgeten handlar om satsningar på sysselsättning, den handlar om satsningar på folkhälsan och den handlar om satsningar på en ny förbättrad organisationsmodell för ÅHS. Jag tycker att utskottet har fångat upp det här bra och fångat upp essensen i hela förslaget till tilläggsbudget från regeringshållet. Tack...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Jag håller helt med. I mitt anförande om tilläggsbudgeten så använde jag ordet som jag inte alla gånger gillar men som ändå är ganska beskrivande; agilt, och det här är väl att agilt tänkande av regeringen. Om man inte har beredskapen, viljan eller förmågan att snabbt komma med sådant som samhället behöver, typ att slopa...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021 BF 2/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till utskottet och dess ordförande för ett gott jobb. Jag kan bekräfta det som ordförande för utskottet berättade här om jämförelsen mellan det gamla och det nya systemet. Det måste låta vänta på sig till mot slutet av året när man har samtliga uppgifter som behövs för att kunna göra den...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Ändringar i samfundsbeskattningen 2022 LF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Och tack till utskottets ordförande och tack till utskottet för en bra behandling av det här ärendet. Jag tycker att det resonemang som ordförande berättar om som utskottet hade haft är klart intressant och något som man kan ta med inför framtiden.

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2022-02-04

Ändringar i samfundsbeskattningen 2022 LF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Och tack till ledamot Holmberg. Jag håller förstås med att den här skattediskussionen är intressant och att den bör fortsätta. Vi har ju konstaterat att man har diskuterat den i utskottet och helt enkelt sett hur pass komplex frågan är. När man pratar om ett smörgåsbord så är det väl kanske att...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Herr talman! Ärade lagting och åhörare. Ärade, absolut. Jag ska nu presentera det första förslaget till den första tilläggsbudgeten för år 2022. Det är inte så länge sedan jag presenterade den sista för 2021 så det här är ett arbete som har löpt parallellt i mångt och mycket. Som ni förstås minns så var ju...

Roger Höglund / Anförande / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för frågan. Det här ska inte påverka sparbetinget. Så enkelt är det.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, herr talman! Vi behöver nog se det som att vi har blivit uppmärksammade på ett problem inom organisationen för ÅHS och man har presenterat en lösning. Jag har en stor tro att när man i denna stora organisation kraftigt förbättrar ledningen ska det i sig leda till en bättre och mer kostnadseffektiv organisation. Men...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, herr talman! Det är också en väldigt bra fråga som jag förstår att ställs. Vad gäller mammografiscreeningen och vad gäller lågtröskel-mottagningen så var de aviserade i grundbudgeten att de skulle framläggas under år 2022. Nu är vi inne i år 2022 så det är precis enligt den skrivning som gjordes. är de framlagda, men...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, herr talman! Jag tycker att under ÅHS-momentet så finns det ungefär en A4-sida som beskriver alltifrån den här mammografiscreeningen till lågtröskel-mottagningen. Jag tycker det är väldigt bra beskrivet där.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Jag tror att jag i det här fallet gärna hänvisar till ÅHS: styrelseprotokoll från sjuttonde december, tror jag att det är. Det är en offentlig handling, man hittar den på ÅHS:s hemsida, och där hittar man mera detaljer runt den här ombildningen och omorganisationen. Det finns väldigt bra beskrivet där. Sedan frågan om man skulle...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, herr talman! Det är ju så att landskapet delar årligen ut 15 miljoner - ibland lite mindre när det inte finns tillräckligt mycket stödmottagare - 15 miljoner som på olika sätt kommer näringslivet till godo i någon form. Inte alla dessa pengar förstås det går ju till löner, hyror och så vidare men det...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack för frågan, jag har inte själv varit med i förhandlingarna. Det är ju vår filmkommissionär och förstås kultursidan som sköter förhandlingarna. Men vad jag förstått så är det en del att de här pengarna kommer härifrån, 300.000 euro. Om det är ett krav eller om det underlättar, det vågar jag inte säga, men det...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Det kan jag inte svara på. Jag är ju inte helt övertygad heller, eftersom det inte är något kontrakt skrivet, utan vad jag har förstått så pågår det förhandlingar. Förhandlingar som jag säkert nämnde är beroende på dessa spendings förstås. Men jag hoppas att i förhandlingarna om den här filmen att man kan se till...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04