Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Måtar. Vi delar oviljan att låna pengar. Jag tycker att ledamoten Måtar uttryckte sig kraftigt. Jag delar det helt och hållet. Men vi ska komma ihåg att det här handlar om en lånefullmakt och lånefullmakten i den här budgeten för 2022 är en tredjedel av vad den har varit...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Eriksson. Ledamot Eriksson nämnde här transfereringar mellan landskapet och kommunerna och att de skiljer mellan budget 2021 och 2022. När man tittar lite på vad som hände mellan landskapet och kommunerna så är det förstås landskapsandelarna som stiger. Sedan är det från år till år olika typer av kompensationer, de...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag fortsätter på det jag började med. Staten gjorde så att kommunerna skulle få en större andel av samfundsbeskattningen, så var det. Vi gick in för samma fördelning här för det var svårt att avvika. Det betyder att landskapet fick runt 3 miljoner mindre i intäkter och kommunerna motsvarande mera. Här har inte kommunerna haft...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Bästa lagting, kollegor, åhörare både här i salen och media. Härom morgonen när jag for in på jobb var det en diskussion, det var en filmskapare och han fick frågan om en bok som han höll på att jobba med. Boken var på 400 sidor och skulle kokas ner till en film på ungefär...

Roger Höglund / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Nej, långt ifrån. Vi har noggrant följt med kommunerna och man hade väntat sig ett katastrofår 2020. Det året slutade hyfsat bra för kommunerna. Man hade väntat sig en ännu större katastrof 2021. När jag tittar på skatteintäkter för den kommunala sektorn förefaller 2021 det vara ett okej år så här långt...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Vi är väldigt beroende av vår egen ekonomi på ett annat sätt än tidigare, och det gör också att vårt näringsliv behöver utvecklas. Befolkningsmängden får gärna styra, vi ska bli mer ålänningarna, det ger oss en något bättre tilldelning. Så en god näringspolitik är a och o och framför allt att våra...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Det går inte att svara på det eftersom rapporten kommer att gå in i nästa fas och det är nästa fas som kommer berätta vad som låter sig göras. Vi vet att kommunerna själva kan göra åtgärder som beskrivs i rapporten, till exempel antal assistenter. Man kan också styra hur man...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, jag ska försöka besvara den frågan, delvis i alla fall, någonting som slår mig först är att vi har en arbetslöshet som, även om den är betydligt lägre jämfört med för ett år sedan, är den fortfarande hög. Varje människa som är i arbete bidrar till skatteinkomster på ett annat sätt. Kan vi...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Jag tycker att det där ger en lite skev bild. Det finns reformer, som jag tyckte att jag nämnde ganska tydligt, men att från den dagen man börjar diskutera en reform tills den är sjösatt och i hamn så har det gått en period. Till och med ett antal år. Jag kan...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Jag minns när den kommunala rapporten kom ut på sommaren, den fick förstås mycket kritik. Målet med rapporten, som arbetsgruppen skrev, var att det skulle förorsaka debatt och det lyckades man med. Men jag minns också mycket väl att vissa från det liberala lägret - som till och med sitter här i...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jo tack! Lagen är lika för alla, men jag förstår att det kanske inte var det ledamot Fellman ville påpeka, så är det. Kommunerna har idag den möjligheten att avvika vad det gäller till exempel antal assistenter och så vidare. Kommunernas uppgift är att se till att invånarna har det bra och får den hjälp...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Om budgetprocessen har varit bra? Budgetprocessen börjar egentligen på vårkanten med direktiv och sparmål och sedan har den processats vidare i den takt som en budgetprocess tar. Men slutmålet blev uppfyllt, en budget som hela regeringen står bakom utan en enda omröstning. Man ger och man tar och man enas och lämnar fram budgeten....

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jo, tack. Jag uppfattar inte riktigt någon fråga.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Det är jag övertygad om. Tjänstemannalagen diskuteras, man har jobbat ganska ivrigt med den på senare tid. Vad jag har kunnat sett är den ganska långt kommen och det är inte så mycket kvar. Jag blir förvånad om vi inte ser den under 2022.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jo, tack. Jag uppfattade inte någon fråga men jag tror att hälsovårdsministern kommer att ta upp det i sitt anförande.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Det är klart att kostnader stiger, det är inte alltid kostnaderna sjunker men vi jobbar aktivt med att sänka kostnader. Vi gick in för spardirektiven och sparmålen som sätter en ram för kostnaderna framåt. Vi har jobbat aktivt och fått ner kostnaderna, eftersom avdelningarna och myndigheterna har tagit spardirektiven på allvar. Ledamot...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jo tack! Det är en bra fråga. Det nya systemet jämfört med det gamla. Jag har inte något svar på det idag. Vi kommer och titta på det här och räkna på det. För det är en högst relevant fråga, den får förbli obesvarad nu men den ska inte bli obesvarad i framtiden.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jo tack! Vi vet ju hur vår skärgårdsflotta drivs idag. Det är bränsle hela vägen. Vi vet att det är på gång att köpa den här begagnade båten som är dieselelektrisk, vilket innebär att den är lite miljövänligare än en vanlig dieselmotor. Vi vet att vi har ganska många båtar i vår skärgårdsflotta och att...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jo tack! Vi tror oss veta att bunkerpriset är på stigande nästa år baserat på vad som hänt under senare tid. Vi vet också att bränslepriser har en benägenhet att fluktuera, precis som elpriset, ibland kraftigt, ibland snabbt. Det som är gjort i budgeten för 2022 är att man har tagit höjd för bunkerpris höjning...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Nu får jag ta det här lite ur minnet. Om vi tittar på de rena landskapsandelarna så stiger de med ungefär en dryg miljon euro jämfört med grundbudgeten 2021. I en tilläggsbudget under detta år lade man till 1,2 miljoner euro till landskapsandelssystemet. Tar man bort det och jämför rakt av...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack! Det är en väldigt svår fråga att svara på rakt upp och ner, men tittar man på alla transfereringar inklusive omfördelning av samfundsbeskattningen som finska staten omfördelar pengar från staten till kommunerna, eftersom kommunerna i Finland hade coronakostnader, vilket åländska kommunerna inte hade. Då är skillnaden kanske 3-4 miljoner, då ska vi komma ihåg...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Som jag sa, det som regeringen kommer att göra är att tillsätta en arbetsgrupp för att titta på den kommunala ekonomin, där det bland annat ingår att titta på de fördyrande lagstiftningar som har gjorts. Och tillsammans med det titta på hur den kommunala ekonomin ser ut i stora lag. Vad har...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Holmberg. Det finns kloka ord där förstås. När man gör en budget så tittar man ju förstås på tidigare års uppgifter, allt från tidigare års budgetar till årsredovisningar. Men nu ska vi komma ihåg att årsredovisningen 2020 var väldigt speciell på grund av Covid-19 och det gör att den som...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, herr talman! Tack för svaret ledamot Holmberg. Så är det absolut. Det som jag tror att är jätteviktigt när man tittar på trender och tittar på hur kostnader och intäkter för den delen utvecklar sig är att göra den här analysen. Vi vet att ett år är inte likt ett annat av olika orsaker....

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Det man skulle ha gjort var väl ungefär det som oppositionen säger att den nu sittande regering ska göra. Det är helt enkelt att vara med i processen, lära sig systemet hur det fungerar och hur man kan påverka för att våra företag ska uppleva en så osynlig skattegräns som möjligt.

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, fru talman! Ja, vi hade på finansavdelningen en väldigt kompetent och insatt jurist som då valde att begära tjänstledigt för ett annat uppdrag. Vi har en skattejurist idag på finansavdelningen som dedikerat jobbar med skattegränsen. Vi har fyllt upp den luckan.

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Pettersson. Det politiska trycket eller trycket överlag från Åland har varit stort både i form av de här arbetsgrupperna där Åland har varit representerat mot tullverket, mot skattestyrelsen och mot finansministeriet men också politiskt vid de ministerträffar som vi har haft. Vi jobbar, som jag nämnde här i mitt...

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack för de kloka orden. Det är ju ett gammalt problem. Vi som varit med ett tag minns ju när skattegränsen dök upp och det böket som var med den en gång i tiden. Någon, jag kommer ihåg vem, skulle lösa problematiken på en kafferast. Ni har säkert hört och läst det nu också och...

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Vad gäller statistiken så måste jag passa, det kan jag inte svara på här och nu. Förståelsen för det merarbete som finns har ökat, det är jag övertygad om. Jag tror att den här förståelsen kanske inte fanns i de tidigare samtalen. Vi behöver bara backa ett antal månader. Den 1 september kom och företagen...

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, fru talman! Ett stort tack till utskottet och utskottets ordförande Pettersson för en saklig och positiv behandling av årsredovisningen. Lite runt att utveckla årsredovisningen. Det är någonting som vi alla vill och någonting som vi strävar mot. Fastighetsverket är en liten del på vägen, att man får in det som ett konsoliderat bokslut. Målet...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Holmberg. Ett par saker, det ena är den gemensamma arbetsgruppen. Det togs initiativ före den 1 september om arbetsgruppen. Jag tror också att tidigare finansminister kan berätta vad som gjordes under den perioden. Det som förvånar mig nu och det som förvånade mig tidigare, när mandatperioden började så ställde ledamoten...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Holmberg för ett - låt mig kalla det - icke svar. Det var ett av de mest icke svar som jag fått på evigheter. Jag kan bara hålla med om vad ledamot Eriksson sade för en stund sedan som vi kanske alla kommer ihåg. Alla dagar är man inte på...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Zetterman. Jag tycker att det där är kloka ord. Vi försöker hitta lösningar i våra träffar genom att jobba i arbetsgrupperna med våra kontakter både i tullen och med finansministern. Se utanför boxen, om vi använder ett slitet uttryck. Kan man backa någonting? Kan man tänka på ett annat sätt...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Zetterman. Vi är helt överens där. Det som man funderar på nu och försöker klura ut är vad som beror på EU-kodex, vad som kommer från EU och vad som beror på den nationella implementeringen. Var kan vi, om vi vill, ändra på någonting? Är det nationellt eller är...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Fru talman! Ärade lagting och åhörare. Ledamot Holmberg m.fl. har i form av ett spörsmål frågat genom vilka åtgärder och enligt vilken tidsplan landskapsregeringen på såväl kort som lång sikt kommer att säkerställa att gränshandelsproblematiken inte förutsätter Åland i en ogynnsam konkurrenssituation. Frågan är berättigad, vi vet att det finns många företag på Åland som...

Roger Höglund / Anförande / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, fru talman! Det där håller jag inte med om. Vi kan konstatera att det här problemet dök upp år 2018. Ska man vara ärlig så var det nog känt redan 2016, 2017 men 2018 så tog man det på allvar och man jobbade i tjänstemannagrupperna. Det har man gjort också under 2020-2021. Man...

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, fru talman! Jag vet att man i de här arbetsgrupperna har haft möten speciellt med tullen ett antal år och man har ju pekat på den här bilden. Men man har ju inte vetat exakt hur problembilden ser ut eftersom man inte har sett det här systemet. Systemet var ju i kraft den 1...

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, fru talman! Ända sedan skattegränsen uppstod runt Åland så har den kostat pengar. Det har funnits ett antal olika system under årens lopp och alla har kostat pengar i någon form. Det som har hänt nu är att det kostar mera pengar, det kostar pengar dels i tid och det kostar pengar som man...

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Påvals. Det här är berättigade frågor. Jag kan tänka mig att man gör en ÅSUB-rapport över skattegränsens betydelse för att helt enkelt kunna svara på den fråga som säkert har kommit och kommer att komma. Lönar det sig med skattgränsen och taxfree? Det gör det ju garanterat. Men man vill...

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Det är närmast strategigruppen som också tittar på de här autonoma områdena i EU och vi försöker nå någon benchmarking mot hur det fungerar här hos oss. Vi är inte klara med det arbetet ännu. Vi har märkt att de system som finns ute i de självstyrande områdena i Europa är så pass annorlunda och...

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Vad gäller förståelsen för det enorma merarbetet som skattegränsen nu innebär efter den 1 september så har den förstås ökat rejält eftersom vi har försett både myndigheter och våra politiska motsvarigheter med material. När tullens generaldirektör var hit till ort och ställe så bjöd vi också in två företag för att visa hur krångligt det...

Roger Höglund / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, fru talman! Det är sant att på tjänstemannanivå har man ett antal grupper och för diskussioner där. På ministernivå så har vi skapat ett antal kontakter som vi jobbar vidare med.

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2021-10-04

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Zetterman. Det var intressanta ord. Lite runt skattegränsen här. Jag vill egentligen bara bekräfta att det här är en tudelad fråga; det kortsiktiga perspektivet och det långsiktiga perspektivet. Vad gäller det kortsiktiga så där har vi fulla diskussioner just nu; allt från finansministeriet, tullen, skattestyrelsen och politiska kontakter och så...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2021-10-04

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, fru talman! Ett stort tack till utskottet och utskottets ordförande Pettersson för en bra behandling av tilläggsbudget 3. Jag tycker att det resonemanget som förs runt det här begagnade tonnaget är intressant. Man kan också konstatera den här positiva miljöpåverkan som det har inom skärgårdstrafiken. Man lyfter Ålarm, man lyfte språkfråga på ett bra sätt...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Nu behövs politisk handlingskraft gällande skattegränsproblematiken SF 8/2020-2021

Tack, talman! Tack till ledamot John Holmberg för frågan. Det här är en fråga som berör många. Det är inte bara så att många har läst om detta i media, utan många har också i praktiken sett problemen som händer nu den 1 september. Jag ska i mitt svar här dela upp det i två delar;...

Roger Höglund / Svar / Föredras / 2021-09-27

Nu behövs politisk handlingskraft gällande skattegränsproblematiken SF 8/2020-2021

Tack, fru talman! Tack för frågan John Holmberg. Jag tycker att skattegränsfrågan förstås är oerhört viktig. Jag tycker att jag i mitt inledande svar beskrev vad som har gjorts från regeringen och från tjänstemannahåll. Vi hörde att det har gjorts väldigt mycket. Man har haft de här arbetsgrupperna, man har jobbat intensivt och man har...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2021-09-27

Nu behövs politisk handlingskraft gällande skattegränsproblematiken SF 8/2020-2021

Tack, fru talman! Tack för följdfrågan ledamot Holmberg. Vem äger frågan? När det gäller skattegränser och skatter så är det finansavdelningen med finansministern. Den saken är helt glasklar. Sedan tycker att det är en utmärkt lösning att ha den här strategigruppen som omspänner flera avdelningar; näringsavdelningen och regeringskansliet. Man får en bredd och man får...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2021-09-27

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Eckerman. Jag tycker att det här förslaget till ändring är jättebra för det ger möjligheter, vilket har konstaterats här på många håll. Jag kan ge ett par exempel på det jag har sett. Det ena är från min hemkommun. Kommun har ägt bostäder som varit belånade med landskapslån och lånen...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Jag förmodar att hyresnivåerna har ändrat marginellt eftersom det är ju en marknad som reglerar det förstås. Det som jag också har sett är de här samägda fastighetsbolagen där det offentliga har ägt en del, en annan del kanske är ägd av banker, privata företag eller privatpersoner. Ofta när det är flera ägare, så är...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2021-09-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Det har satsats en hel del nu på stimulansåtgärder. Det vi har i gång för tillfället, som näringsministern kanske vid behov kan berätta lite mer om, det är en typ av stöd till arbetssökanden. De som är utan arbete enligt vissa kriterier och får ett arbete så där kan helt enkelt företagen...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20