Sagt i salen

101 - 150 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag kommer mycket bra ihåg det arbetet och den rapport som gjordes. Jag tyckte att det i mångt och mycket var en ögonöppnare. Det fanns ju en mängd exempel på dyra kostnader för den kommunala sektorn. Man visade på möjligheter, gör man något här så kan man spara in pengar för det offentliga Åland. Jag...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det är ju så att allt börjar med en typ av utredning. Tycker man att det finns mycket utredningar i budgetförslaget, kanske inte bara i det här utan i princip varje budgetförslag som lämnas, så det är ju så det fungerar. Allt börjar med en utredning, en förstudie. Sen vad gäller just den här rapporten...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det är lite intressant när man får en riktigt samvetsfråga från sin partikollega. Jag är mycket nöjd och stolt över budgetförslaget för 2023. Jag är inte helt glad över att underskottet är nära 19 miljoner, naturligtvis inte. Men under rådande omständigheter, med tanke på vår likviditet etcetera och stoltheten över att kan hjälpa människor via...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-14

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till ledamot Zetterman. Jag fick ett par frågor som jag ska besvara. Den ena var översynen av de politiska grupperna, och projektdirektivet ska en slutrapport ges inför budget 2003, så där har vi tidsramen. Sedan när kommunerna får besked om en eventuell förändring av landskapsandelarna, en höjning, så det kommer om...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-21

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Nästa steg vad gäller landskap och kommunerna, om vi pratar om landskapsandelar eller om vi pratar om kompensationer, så det sker ju nu på fredag i form av samråd som hålls. Det är nästa steg.

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-21

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till ledamot Toivonen. Ledamoten sade att landskapsandelssystemet, den här ökningen kunde fördelas över hela systemet. Det är ju både KST, grundskola, äldreomsorg och skattekompletteringen. Har ledamot Toivonen räknat på hur den här fördelningen skulle se ut som man lägger över hela systemet och hur den ska skilt sig från den här...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-21

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Som jag sagt tidigare så orsaken till att vi riktar in oss på äldreomsorgen är att vi såg behovet där. Beräkningen gjordes på det området. Jämfört med till exempel KST, om man skulle sätta in motsvarande pengar där, så visst skiljer det sig mellan kommunerna. Tar vi till exempel Mariehamn så skiljer det väldigt marginellt där,...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-21

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till ledamot Holmberg. För oss allihop så är det för korta puckar, som man inom idrotten brukar kalla det för. Så är det och det är alltid tid som saknas. Man försöker göra det bästa man kan. Jag håller med om att lagtingsåret har sina utmaningar som det ser ut nu....

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Toivonen. Jag tänker inte prata någonting om placering och den biten utan mera om organisationen, för det är alltid viktigt att man har den bästa organisationen. Vi vet ju att sedan länge så har pensionsfonden varit underbemannad ordentligt. Här håller vi på att titta på lagstiftningen och göra hela...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Holmberg. Bara till kännedom så finns det ett lagstiftnings-PM inlämnat till lagberedningen om en uppdatering av lagen om pensionsfonden. Sen vet jag att lagberedningen är under hård press och man måste prioritera så det kommer att ta ett tag. Men bollen är i rullning mot en modernisering som vi...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Jag återkommer i den frågan sedan när vi har kommit vidare i den här lagstiftningsprocessen.

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Självklart finns det alltid förbättringar att göra, men nu var jag väl lite nyfiken på förbättringsförslag från ledamot Gunell för att kunna ta med mig helt enkelt.

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Åland behöver styra över fastighetsskattefrågan SF 29/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till ledamot Holmberg för den högaktuella frågan, den har varit på tapeten ett bra tag, diskuterats under en längre tid och fick då ett bakslag då regeringspropositionen drogs tillbaka eller aldrig gick vidare. Jag kommer här att ge en för mig ganska ovanligt lång redogörelse. Jag hade obegränsat med tid men ska...

Roger Höglund / Svar / Föredras / 2022-09-21

Åland behöver styra över fastighetsskattefrågan SF 29/2021-2022

Det är ju komplexa frågor och vi märkte det när vi fick möjligheten att ge utlåtande på propositionen från riket. Där tryckte vi speciellt då på vårt speciella läge, vårt isolerade läge. Vi kan inte jämföra oss med närregionen alla gånger på grund av att prisnivåerna på Åland kan vara betydligt lägre än i Åbolands...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till ledamoten. Från att ha diskuterat placeringar så kommer vi in på koncern och det tycker jag att är intressant. Det här koncerntänket i sig tycker jag att är bra och vi borde ha det ännu mera. Vi har väl påbörjat det hela genom att införa fastighetsverket i landskapets årsredovisning...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Åland behöver styra över fastighetsskattefrågan SF 29/2021-2022

Tack för följdfrågorna. Om jag först tar naturskyddsområdena. Jag håller med om att vi ska göra de här områdena attraktiva för vi ligger långt ifrån 10 procenten. Jag tar inte ställning till det paket som ledamot föreslår här, men det jag kan ta ställning till är fastighetsskattefrågan och det är inget som ska behöva startas...

Roger Höglund / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-21

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022 LF 26/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till utskottsordförande Pettersson. Vi diskuterar lagen nu, men det är lätt att komma in på själva tilläggsbudgeten här. Jag kan bara bekräfta att vi har sett på demografin och vi har tagit emot synpunkter från den politiska gruppen speciellt. Då har vi sett att det är inom äldreomsorgen som man i...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022 LF 26/2021-2022

Tack, fru talman! Den politiska gruppen har haft ett antal möten och bland annat tittat på den temporära laddningen och det utfallet ser vi här, fast det är förstås regeringen som sist och slutligen bestämmer var man eventuellt riktar in mera medel. Sedan kommer översynen att fortsätta i den politiska arbetsgruppen och stämmas av med...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022 LF 26/2021-2022

Tack, fru talman! Tack till ledamot Fellman. Det är klart att man kan fördela en laddning i landskapsandelssystemet på en mängd olika sätt. En möjlig fördelning är ju till KST då. KST är ett kommunförbund som finansieras via kommunerna och den finansieringsmodell som man har där. Sedan får de landskapsandel från landskapet. Jag tittade på...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022 LF 26/2021-2022

Jag drar mig till minnes en artikel för inte så jättelänge sedan där ledningen i KST berättade att de kommer att göra 1 miljon i överskott för innevarande år. Jag ser kanske inte att man har uttryckt det behovet för 2023, däremot har man uttryckt det behovet från äldreomsorgen.

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022 LF 26/2021-2022

Tack, fru talman! Tack ledamot Zetterman. Jag skulle inte säga att det var en omfattande kritik. Jag vet att man från det kommunala fältet, från olika kommuner, har synpunkter på laddningen. Det är klart att man försöker titta på vilken typ av laddning i systemet som är bäst för sin egen kommun. Det är så...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022 LF 26/2021-2022

Jo, jag tror att jag har svarat ungefär lika många gånger som frågan har ställts. Det är ju så att det är ju äldreomsorgen som man har sett här, det är ju där som man har påpekat de brister som finns, både vad gäller att man har tomma lokaler, inte personal etcetera. Det har varit...

Roger Höglund / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack för svaret. Så är det absolut och det är lagtinget som förstås har makten här. Min tanke var att peka på den möjligheten som finns i lagen och i den här andra paragrafen.

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ledamot Holmberg. Angående solcellsstödet, det har sagts vid flera tillfällen, jag upprepar det på nytt, att landskapsregeringen tar det fulla ansvaret för stödet och beviljande av stödansökningar. Ingen skugga ska falla på våra tjänstemän, bara för att upprepa det än en gång.

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Silander. Jag har en fråga om jobbskatteavdraget, arbetsavdraget eller vad man kallar det. Det är ju intressant. Det har ju testats på i olika skepnader. Men jag funderar, i grunden är det ju en skattesänkning som det handlar om då förstås, ett avdrag. Ser ni någon skillnad mellan det här...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack utskottsordförande Pettersson. Lite runt det här betänkandet när det gäller lån och säkerhet för energi. Det här bygger förstås på landskapslagen om lån och landskapsgarantier etcetera. Man kan läsa i andra paragrafen, denna lag tillämpas inte, tredje punkten: "Om lagtinget då landskapsregeringen bemyndigas att bevilja landskapsgaranti l uppställer villkor för garantin...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Holmberg för ett anförande som innehöll bra grejer, absolut, kanske inte allt men det mesta. Just runt el och energin så där jobbas det hårt. Förra veckan gick direktiv till avdelningar och myndigheter om inbesparingar. Fastighetsverket har under en längre tid jobbat med sina hyresgäster för att helt enkelt uppmärksamgöra...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jag är en stor vän av omfördelning och tycker att det är alltid där som man ska börja. Vad kan vi omfördela för att finansiera nya typer av kostnader? Ibland lyckas det, ibland lyckas det inte. Vad gäller dessa 20 000 som dök upp i ett ganska sent skede så hittar man inte pengarna snabbt...

Roger Höglund / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Fellman. En kort kommentar till solcellsstöden. Det är en omfördelning som sker i tilläggsbudget nummer 3, så det är nya pengar på det viset. Det som jag lite tänkte ta upp här är pengarna till kommunerna, alltså landskapsandelssystem och de här dryga 2 miljoner i laddning. Jag tyckte att jag...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Det är ju så att olika laddningar i olika delar av systemet slår på olika sätt. Laddar man det på ett annat sätt så kommer vissa kommuner att vara missnöjda förstås, så är det. Det gäller att hitta mixen och det gäller att hitta motivet till varför man laddar som man laddar. Och här var...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Det är ju så att vi, den första frågan när det kommer ett äskande med mer anslag så är ryms det inom budget, finns det möjlighet till omfördelning, måste det vara nu? Det finns en viss automatik i att alla poster, om det är till en budget eller tilläggsbudget, ifrågasätts. Jag tycker att...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Det hoppas vi verkligen. När jag presenterade årsredovisningen här för inte så länge sedan var jag otroligt transparent och visade det som avviker, det som är extraordinära kostnader eller extraordinära intäkter, för att visa vad landskapets resultat hade varit om man eliminerar de här extraordinära posterna. Så på det viset tycker jag att vi alltid...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Eriksson. Några saker som jag reagerade på i anförandet. Det ena är att det finns ett antal äskanden som är av naturen mindre. 20 000 är inte lite pengar och inte 25 000 heller, men i sammanhanget kan det upplevas som småpengar. Då är den ständiga frågan om dessa pengar...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamot Holmberg. Vi har haft tre speciella år här, 2020, 2021 och 2022, och kommer säkert ha det fortsättningsvis. Jag måste säga att nog tycker jag att vi har klarat av ekonomin. Vi har en kassa som inte har försämrats. Vi har gjort investeringar av olika slag. Vi har ett...

Roger Höglund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Här håller vi för närvarande på att formulera ett inriktningsbeslut. Vi har i våra dagliga samtal med vår avdelning och våra myndigheter påpekat att det inte är de andra som ska spara el, utan det här gäller i lika hög grad oss själva.

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Vi har en kontinuerlig och i princip daglig diskussion med vårt bolag Kraftnät Åland. Vi har också i princip dagliga diskussioner med våra elbolag, helt enkelt för att diskutera vad risken är för att vi kan drabbas av en nedstängning under någon period. Från branschen tror man inte att det här ska...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Jag tycker att ledamot Holmberg för ett klokt resonemang här som jag håller med om. Ursprungligen så diskuterade vi hur vi kan ställa upp med de garantier som vi vet att behövs. Det finska stödpaketet dök upp ganska hastigt. Vi noterade då att vi inte vet detaljerna. Vi hörde också talas om...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Herr talman! Bästa lagting och åhörare. Kriserna i vår värld avlöser varandra och just nu står vi inför en av de större kriserna någonsin vad gäller vår energi. Vår uppgift här är att göra allt för att energiförsörjningen, elförsörjningen ska fungera speciellt inkommande vinter. Innan jag återvänder till elkrisen, låt mig berätta om några moment...

Roger Höglund / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Det har vi. Det är ju så som ledamot Holmberg sade själv att blir det 15 procents ränta på att få ett lån eller någon typ av garanti så handlar det om mångmiljonbelopp som då ska betalas av våra konsumenter. Det är inte optimalt. Det är därför som vi helt enkelt har lämnat alla möjligheter...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för frågan ledamot Salmén. Vi har diskuterat. Vi vet också att det här är det som man helt enkelt från avdelningen har för fört fram. Man har de här pengarna som inte kommer att behövas och man har hittat en nödvändig omfördelning. Sen kanske näringsminister Fredrik Karlström i något skede via...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Det som fick finansministern att skruva på kranen, då måste vi egentligen gå tillbaka till 2019, för där drogs det bort mellan 3 och 4 miljoner från landskapsandelssystemet. Det har varit en diskussion sedan dess, alltifrån ett återställande till en del av ett visst återställande. Jag drar mig till minnes finans- och näringsutskottets betänkande som...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jag vet att mina ministerkollegor som sitter på det här området diskuterar hur man kan hjälpa för att helt enkelt få anställda att göra yrket mer attraktivt. Man kanske kan ha olika nivåer på yrkesutförandet för att locka personal. Men kommunerna kan ju själva hjälpa till, kommunernas anställda, och göra yrket mer attraktivt. Man kan...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Det är precis som ledamot Fellman sade, när landskapet tilldelar landskapsandelar till kommuner så är de pengarna hyfsat fria att använda. Det är klart att de måste användas till lagstadgat, men man kan göra egna prioriteringar inom kommunerna. Vi har ju noterat här under senare tid, och kanske till och med längre...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Det är ju så att när man fyller på landskapsandelssystemet, man laddar med mera pengar, då går ju lejonparten till de största kommunerna. Det är ju den matematik som finns där. Man kan inte öka laddningen i systemet och rikta in det till bara vissa kommuner, utan de fördelas idag enligt en...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jo, tack för en riktigt bra fråga, ledamot Sjögren. Gällande ekonomin så kan vi ju konstatera att tack vare puckeln så har vi haft extra tillkommande skattemedel. Vi håller på att titta på budgeten för 2023. Jag tror att vi kommer att märka av det läge som vi ser i samhället nu när det...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! När det gäller samarbete över blockgränserna så det som jag tog initiativ till med den här parlamentariska kommittén som tittar på det finanspolitiska ramverket och nådde enighet där förutom PAF-frågan som kanske ligger lite utanför, så tycker jag väl att kanske är bland det största och viktigaste som har gjorts här för...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Så är det. Det här landskapsandelssystemet har varit igång i sin senaste skepnad en ganska kort tid, och den sista av ingredienserna kom in den 1 januari 2021. Man har sagt, egentligen kanske ända sedan systemet ändrades, att det ska vara en revidering. Inget system, mig veterligen, har varit perfekt från början. Denna revidering låter...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för tilläggsfrågan ledamot Eriksson. Jag håller med om att nu har det varit några år med temporära pengar i mångt och mycket, inte bara vad gäller landskapsandelar utan de tider som har rått så har bidragit till det förstås. Nog är ju min tanke att om vi går in för en...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! När det gäller den första frågan gäller de här bolagen - det kan vara ett, två eller flera - bör de då gå till banken och begära ett sedvanligt lån med sedvanlig ränta? Fråga nummer två. Räcker det till? Får de lån? Jag vet inte. Det här är ett sätt att säkerställa...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Dessa 15 miljoner som vi pratar om, så vi vet inte om det är ett, två eller flera bolag, utan det är vad de eventuellt kommer att anhålla om och kanske redan har anhållit, om jag har läst media rätt. Men för mig så är det här ett sätt att trygga att...

Roger Höglund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12