Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag tänker ta en lite replik gällande digitaliseringen. Jag förvånas lite över hur otroligt mycket motstånd det är från både Socialdemokraterna och Liberalerna att man ska ha anställda i förvaltningen med digital kompetens. Senaste mandatperiod investerades enorma summor i att köpa konsulttimmar från svenska dataföretag, uppemot 440 000 euro per år för två...

Fredrik Karlström / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Det är faktiskt så att man kan göra flera saker samtidigt också, i flera olika nivåer samtidigt. Tittar vi exempelvis på vad vi har gjort det senaste året med jaktförvaltning, skogsportal och med många andra mindre system så har de blivit betydligt mycket mer effektiva. De är till och med på plats till skillnad...

Fredrik Karlström / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Det är rallarsvingar som kommer från höger och vänster här från Ålands Framtid. Jag tänker hålla mig till de näringspolitiska skrivningarna i regeringsprogrammet. Kan vänligen ledamot Eriksson konkretisera någonting som inte har förverkligats för näringslivsskrivningar i programmet, tack? Sen kan jag också säga att det har väl aldrig någonsin satsas så mycket på...

Fredrik Karlström / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Heltäckande näringslivsprogram är någon sorts strategi nerskriven av politiker hur näringslivet eventuellt ska bedrivas och i vilken riktning de ska gå och det tycker ledamoten Eriksson att ska göras. Jag kan tycka att en kontinuerlig dialog där man anpassar verkligheten efter verkligheten är klokare och bättre. Ett strategiskt sätt som vi har jobbat på och...

Fredrik Karlström / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Det finns säkert anledning för finans- och näringsutskottet att diskutera de här frågorna också med tjänstemännen i fråga. Beslutet eller förslaget som ligger till grund för detta så är de pengar som blev över från stödet som gick till mjölkproducenter och producenter som utfodrar kalvar med amma. Det är som ledamoten sade 96...

Fredrik Karlström / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Herr talman! Man ska också komma ihåg att det här är ett utökat stöd. Det finns också stöd på 27 euro per hektar för husdjursförhöjning som precis i dagarna har betalas ut. Det kommer också ett stöd på 55 euro per hektar som går generellt till alla producenter. Till det har vi också likviditetslånet som...

Fredrik Karlström / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Jag ska inte behöva avbryta med att säga att det här inte hör till ärendet, för det hör inte till ärendet. Men man kan vila andra dagar än söndagar också. Arbetstiden är vad arbetstiden är. Man kan ha en annan vilodag än en söndag, det är också möjligt i det stressade samhället som vi...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Jag kommer att ta det under min mandatperiod. Absolut, det kommer att ske. Jag gissar till och med att det kanske blir på den här sidan av året, annars i början av nästa. Vi har lite hemläxa kvar att göra här, vässa argumentationen och göra dokumentationen. Vi ska också informera lagtinget och ålänningarna om...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Jag kan inte säga exakt vecka, datum eller månad. Strategin är att den ska igång. Kommissionen vet vad vi gör här och de följer varenda litet drag som vi tar. Vi från avdelningens och enhetens sida känner att det bästa vi kan göra är att förankra det beslutet, informera om hur vi har arbetat...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Tack för möjligheten att få presentera den här lagen. Äntligen är det dags för en uppdaterad lagstiftning gällande jakten på Åland. Förslaget som legat på lagtingets bord sedan före sommaren är inte en totalrevision av lagen utan ett antal ändringar för att modernisera lagen samt att uppnå en bättre överensstämmelse med rådande förhållanden. Jag vill...

Fredrik Karlström / Anförande / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Jag tänker svara på några frågor som kom upp och sammanfatta lite. Jag tycker att det känns som att lagtinget är hyfsat överens om att förslagen är bra. Det ser ut som att det kommer att gå ganska "geschwint" genom utskottet. Men några saker. Vitsvanshjorten kom upp. Det är precis som ledamot Strand...

Fredrik Karlström / Anförande / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Till det första så är det nog ändå en skillnad på att vara markägare eller bärplockare, oavsett om det är långfredag eller inte. Är man markägare så anser jag att man har en lite större rätt till den marken än vad bärplockaren har som använder den möjligheten att få plocka bär på annans mark....

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Gällande vårfågeljakten så det står i regeringsprogrammet om den och då var det ju fortfarande öppet. Vi hade ju en förhoppning om att kommissionen eller domstolen inte skulle förbjuda oss att fortsätta. Nu blev domslutet så, vi kan inte ha vårfågeljakt. Jag håller med ledamoten Måtar här som sade att inom en överskådlig framtid...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Trafiksubvention till fiskodlingsnäringen SF 23/2021-2022

Tack, talman! Den här frågan, ledamoten Gunells fråga, innehåller egentligen två delar. I hur hög grad bedömer landskapsregeringen att man idag indirekt subventionerar fiskodlingsnäringen genom landskapsfinansierade transporter och är i så fall detta förenligt med EU:s statsstödsregler? Som svar på den första delen blir landskapsregeringens upplysning denna: Landskapsregeringen bedriver och finansierar många olika verksamheter, som...

Fredrik Karlström / Svar / Föredras / 2022-08-31

Trafiksubvention till fiskodlingsnäringen SF 23/2021-2022

Till det sista, skärgårdstrafiken är ett trafiksystem som är uppbyggt under många generationer och under många decennier. Den ger förutsättningar för ett liv och leverne och för en verksamhet och en affärsverksamhet i skärgården. Tar vi den specifika tvärgående linjen så är ju den, som ledamoten också vet, byggd som ett H. Den är själva...

Fredrik Karlström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-08-31

Trafiksubvention till fiskodlingsnäringen SF 23/2021-2022

Tack, talman! För mig personligen så är fiskeri och fiskodlingsnäringen i skärgården en viktig bransch. Vi vet att den sysselsätter cirka 60 personer på Föglö. På Brändö är det väl inte riktigt lika många, kanske indirekt. Det är en viktig bransch som också ger skatteintäkter till landskapet. Vi vet också att näringsverksamheten i skärgården är...

Fredrik Karlström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-08-31

När har vi vårjakt igen? SF 16/2021-2022

Tack, talman! Tack också ledamot Holmberg för att vi kunde ta den här frågan idag och inte när den var upp förra gången och att vi kom så bra överens om det. Men först lite bakgrund: Den här frågan är ingen nyhet. På den här frågan har det under de senaste decennierna lagts ner väldigt...

Fredrik Karlström / Svar / Föredras / 2022-05-20

När har vi vårjakt igen? SF 16/2021-2022

Tack, talman! Om vi börjar från slutet, det sker kontinuerligt diskussioner och informationsutbyten mellan förvaltningen och kommissionen gällande dessa frågor. Som ledamot Holmberg också vet så jobbas det nu, och har gjort de senaste åren, med alla möjliga andra tänkbara åtgärder som man kan vidta gällande örnens utbredning på Åland. Resultat av det arbetet som...

Fredrik Karlström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-20

När har vi vårjakt igen? SF 16/2021-2022

Tack, talman. Ja, arbetet med den internationella förvaltningsplanen har pågått under en längre tid, det kommer att presenteras under hösten. Planen färdigställs i slutet av det här året och ska identifiera de viktigaste hotfaktorerna och lägga grunden för det framtida bevarandearbetet i syfte att vända denna negativa populationsutvecklingen. Parallellt, vilket jag kanske nämnde i mitt...

Fredrik Karlström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-20

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Nej, det kommer inte att tas från skärgårdsbutikerna. Det allmänna näringslivsfrämjande momentet är tillräckligt stort så att det räcker att inkludera dessa butiker på landsbygden också. Det är ingen som får mindre utan det utökas med lite till inom ramen.

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det är ett arbete som pågår kontinuerligt och har alltid gjort egentligen inom lantbrukssektorn. Framförallt i den kommande CAP Strategic Plan så är det grundläggande att just de frågorna beaktas i det fortsatta arbetet. Det är klart att just nu är det en akut kris. Vi måste vidta de åtgärder vi har och...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Jag understöder det. Det är akut nu. De pengarna som finns i den här tilläggsbudgeten skulle behövas kanaliseras ut. Det kan göras väldigt fort från näringsavdelningens sida bara klubban faller i den här salen. Nu är bollen hos er.

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Absolut, givetvis får utskottet all den information de önskar. Jag håller helt med, det är en intressant information. Det är klart att under årens lopp så har det givits ut garantier på många olika sätt. Så det finns väl absolut ett skäl att titta på det i utskottet och så vidare.

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag kombinerar ihop båda dessa anförandena; presentationen av landskapsgaranti för likviditetslån och de moment som ligger under näringsavdelningens budget. Talman! Vi lever i exceptionella tider. Från att näringsavdelningen och landskapsregeringen har arbetat med att hantera alla utmaningar som en pandemi förorsakat i över två år har vi sedan den 24 februari fått skifta fokus...

Fredrik Karlström / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det är kort att svara på alla dessa frågor under en minuts replik. Men kortfattat kan jag säga att efter de snart sex veckor som nya digitaliseringschefen varit på plats så börjar mycket utkristallisera sig vad som behöver göras både snabbt, konkret och direkt och samtidigt i förhållande till vad som behöver göras...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Det här har faktiskt ledamot Zetterman och undertecknad pratat om flera gånger. Jag tycker att idén är väldigt bra och jag tror att det är någonting absolut att bygga vidare på. Men för att komma dit så behöver vi också ha grunden säkrad i hur man ska göra. Hur ska man kommunicera, mellan...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det är en jättebra fråga. Det är ju helt självklart så att lösningen på det här problemet det är inte politiskt. Det är handeln och marknaden som ska lösa det på sikt. Just nu så är det här ett sätt att likställa de åländska producenterna med sina kollegor på andra sidan Skiftet. Vi...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Ska jag vara ärlig så tror jag ju inte att Åland eller den åländska livsmedelsproduktionen kommer att stoppa klimathotet i världen. Vi är en liten del i ett stort spel, vi ska ta vårt ansvar och vi ska göra vad vi kan. Jag vill hävda och jag tycker att de åländska jordbrukarna, lantbruket och...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Ja, det får stå för ledamot Jessy Eckerman att vi pytsar ut pengar och har en låg klimatambition. Jag delar inte den åsikten. När vi ser på det åländska lantbruket så gör man väldigt mycket gott. Man skapar fantastiska produkter på ett hållbart sätt. Man såg också nu i den senaste undersökningen att Åland är...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Exakt antal, det har jag inte med mig nu. Det handlar om ungefär 75 000 euro. Vi vet att av dessa 475 000 så är 400 000 riktat mot mjölkproduktionen och sedan då 100 euro per kalv som blir 75 000. Vi kan räkna ut ganska fort hur många kalvar det är förstås....

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Som jag sade när jag inledde mitt anförande så har de här diskussionerna skett i nära samarbete och dialog både från tjänstemannasidan till producentorganisationer och producenter där ute. Det här är likt den aktionsgruppsdiskussionen som vi hade under pandemin. Det är ingenting som näringsavdelningen har hittat på, utan det är någonting som har gjorts...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Till det första så håller jag med. Matpriserna behöver tyvärr bli dyrare. Det behöver bli en större del till producenten i förhållande till hela värdekedjan. Till det andra, det är klart att ju snabbare tilläggsbudgeten klubbas så desto bättre. Men jag tror ändå att det viktiga är att man vet att det är på gång eller...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Det är bra frågor. Jag tror faktiskt att svaret på alla dessa frågor är alltihop och samtidigt och hela vägen från golvet till toppen och från lagstiftning till organisation. Processerna som i dag är ganska analoga, de ska inte digitaliseras. Jag såg häromdagen på ett ärendes hantering. Från det att en ansökan kommer...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Talman! Det var precis det jag försökte säga i anförandet. Jag tycker att både betänkandet och meddelandet strävar till att det här handlar inte om ett system, ett program eller ett nytt inköp som kommer att effektivisera någonting. Det handlar liksom om grunden; titta på e-arkiv, befolkningsregister och lagstiftning som måste hänga ihop hela...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Landskapsregeringen överlämnar härmed ett meddelandet till lagtinget som handlar om den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering. Det är något som efterfrågats av lagtinget under en längre tid och som regeringen och jag själv också utlovat flera gånger. Totalt handlar det om cirka 100 sidor om vad som gjorts, var vi är och vad som...

Fredrik Karlström / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Till det första gällande e-arkiv så är det ett område som är brett och stort. Det är inte ens löst i våra grannländer, utan man jobbar på att hitta optimeringar för att skapa ett arkiv som fungerar. När det gäller e-arkiv så är min personliga åsikt att det börjar nog redan vid processen med ärendehantering....

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Det är precis det vi har, vi har stora, svåra frågor framför oss. Det här är inget glassigt arbete som kommer att göra stora förändringar på några månaders sikt, utan det är ett långsiktigt arbete. Jag brukar ibland säga att det bästa tillfället att plantera ett träd var för 20 år sedan och näst bästa...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Det här är ett område som är prioriterat och högt prioriterat hos landskapsregeringen och också hos mig personligen. Det här är ett arbete som måste utföras och måste prioriteras. Det är också någonting som förvaltningen gärna vill och ser att är livsnödvändigt för förvaltningen. Hittills har jag sagt att jag tror inte att...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Det är helt rätt, herr talman, det kommer inte att gå att göra allting på en och samma gång. Det är ett gediget område och det finns inte ens personella resurser för att sätta i gång precis allt samtidigt. Däremot så måste vi börja någonstans. De arbetsgrupper som nämndes, så de är redan tilltänkt vilka...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Talman! Jag tror inte att jag ska gå in i det arbetet som behöver göras gällande e-arkiv. Det som är viktigt i det här meddelandet är att det är ett prioriterat område. Informationshanteringslagstiftningen och de arbetsgrupper som ska tillsättas så är arkivfrågan en av de kanske också högst prioriterade, för den hänger ihop med allt....

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Det är precis så, man kan tro att det är en enkel fråga. Men frågan om e-arkiv är inte riktigt enkel och den är heller inte enkel varken öster eller väster om oss. Man gör på lite olika sätt i Sverige och man har en annan modell i Finland. Men det är på...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Jag delar ledamot Zettermans tankar kring utbildningen, både hos förvaltningen som behöver kontinuerlig utbildning i enkla frågor när det gäller digitalisering och IT-system som gör att man blir effektivare, men också för medborgaren och kanske framförallt för våra äldre därute. Det äldre kan lätt bli i ett digitalt utanförskap. Vi har sett exempel...

Fredrik Karlström / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Det är precis så, utbildning är jätteviktigt. Jag är kanske inte i första hand orolig för de ungdomar som växer upp idag, att de inte kommer att förstå vikten och lära sig per automatik och kanske ganska mycket också hur man kan använda sig av den här tekniken. Jag kanske snarare ser att...

Fredrik Karlström / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Eriksson svarade faktiskt själv på sin fråga över hur vi kan säkerställa självstyrelsen och svenska språket i de finska systemen för framtiden. Det är just den digitala kompetensen som behöver ökas generellt i landskapet, men också i förvaltningen. Nästa visionstanke om det går åt skogen är ju att Åland kan vara den...

Fredrik Karlström / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Hur det är med de kommande uppdateringarna de kommande fem-tio åren kan givetvis ingen svara på. Däremot så är det betydligt större möjligheter och chanser att det fortsättningsvis kommer att finnas på svenska om Åland är med, och också har gjort överenskommelseförordningar och samarbetar med Finland att hålla det svenska språket på de tjänster som...

Fredrik Karlström / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Landskapsregeringen gör intrång på den privata marknaden SF 4/2021-2022

Tack, talman! Frågan handlar om fastighetsaffärerna och om det är någon sorts socialisering av näringspolitiken och stannar vi kvar vi de affärer som har gjorts så finns det orsaker till varför bolaget har valt att gå in i dessa affärer. Tar vi den första fastighetsaffären som är den kanske största, den lokalen som vi benämner...

Fredrik Karlström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-03-09

Landskapsregeringen gör intrång på den privata marknaden SF 4/2021-2022

Tack, talman! Det korrekta och formella svaret på ledamot Holmbergs fråga, alltså varför har landskapsregeringen inte informerat lagtinget om den nya fastighetsstrategin som allvarligt riskerar rubba konkurrensbalansen på den privata marknaden enligt ledamot Holmberg, är att landskapsregeringen inte har antagit någon ny fastighetsstrategi. Det finns alltså sålunda ingen ny strategi att förankra eller informera lagtinget...

Fredrik Karlström / Svar / Föredras / 2022-03-09

Landskapsregeringen gör intrång på den privata marknaden SF 4/2021-2022

Tack, talman! För det första, bara det att landskapsregeringen äger aktier i ett fastighetsbolag betyder inte att bankerna lånar ut pengar på ett annat sätt än vad man gör till vilken företagare som helst. Det här är ett bolag som vilket företag på Åland som helst som har de kraven på sig att med sitt...

Fredrik Karlström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-03-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Talman! Nej, det finns ingen skillnad på människor när det kommer till servicen på AMS. Alla människor är lika mycket värda och har samma samma roll i systemet. Det som man kan beakta, med tanke på de siffror som ledamoten tog upp, är att antalet personer per handläggare är betydligt färre på Åland än vad...

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack, talman! Det var ett av de bästa anföranden som jag hört på länge från ledamot Holmberg. Jag ska vidarebefordra det berömmet till de berörda tjänstemän som har gjort ett fantastiskt jobb, i den lagberedning som vi har i det här arbetet.

Fredrik Karlström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-09