Sagt i salen

1 - 35 av totalt 35 tal

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Herr talman! Jag kunde säga ja och amen till ledamot Måtars anförande. Det innehöll i stort sett alla de saker som jag eventuellt tänker ta upp i ett kommande anförande, men jag kanske inte ens behöver hålla det nu. Den analys som ledamot Måtar har gjort om den borgerliga skattehöjande regeringen, så den delar jag....

Jörgen Strand / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Herr talman! Går man ytterligare tillbaka och tittar på bokslutet 2020, alltså det senaste bokslutet, och tittar på hur mycket pengar som har gått till verksamheter så är det 203 miljoner. Så från det senaste bokslutet till nuvarande budget så ökar man verksamhetskostnaderna med 18 miljoner. Det är en kostnadsutveckling som är helt orimlig och...

Jörgen Strand / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Herr talman! Vännen och lagtingsledamoten Silander frågade om vi inte hade tänkt oss att vi skulle kunna sänka den här för att ha en avvikande skatt på Åland. Det är en intressant fråga. Frågan är inte ny, jag har varit med i jättemånga diskussioner angående denna fråga. Man landar ofta i att behörigheten är ett...

Jörgen Strand / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Visst kan man fundera hur man ska fördela. Jag varit med här, det är 22 år sedan jag kom in och då var den kommunala delen mycket större än den statliga och det gick mera pengar till kommunerna. Men just på grund av den här osäkerheten i finansieringsinstrument för kommunerna så har man valt att...

Jörgen Strand / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Förlängning av temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut LF 6/2020-2021

Herr talman! Även jag vill ge mitt understöd till ledamot John Holmbergs kläm. Jag kommer - bara för att prata lite om framtiden - så jag kommer att vara konsekvent. Precis som ledamoten Anders Eriksson sade så om det kommer sparförslag så kommer jag att stöda dem. Vi kan inte bara fortsätta hålla på att...

Jörgen Strand / Anförande / Andra behandling / 2021-01-27

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Herr talman! Jag tycker också att det var ett sympatiskt anförande med en god ton. Jag köper mycket av det som Nordlund sade, men inte alla delar. Jag tror att idag när vi har ett ekonomiskt underskott på cirka 45 miljoner, om vi räknar landskapet och kommunerna, så kommer dialogen mellan landskapet och kommunerna att...

Jörgen Strand / Replik / Andra behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Herr talman! Jag tänker nämna några vägar för att komma framåt. De utredningar som ska göras av kommunerna och som tar flera år, där måste vi göra det mycket enklare. Om det finns två kommuner som vill gå ihop så är det egentligen bara att slå ihop balansräkningarna, bestämma namn och sätta igång och jobba....

Jörgen Strand / Replik / Andra behandling / 2021-01-25

Förlängning av temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut LF 6/2020-2021

Fru talman! Det blir lite upprepning av det som ledamot Holmberg pratade om. I betänkandet har jag föreslagit, tvärtemot utskottsmajoriteten, att stödet om 100 000 ska gälla ett år istället för två. Min utgångspunkt, fru talman, har varit att alla verksamheter måste genomlysas utgående från de rekordstora underskott som det offentliga Åland uppvisar. Underskott som till...

Jörgen Strand / Anförande / Första behandling / 2021-01-25

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag brukar höra till de politiker som inte brukar berömma och kanske snacka så mycket i onödan, utan ta upp sakfrågor. Men den här gången vill jag faktiskt göra ett undantag och belysa den konstruktivitet och den vilja till politisk samling som ordförande har haft i utskottsarbetet. Jag hoppas att det här ska fortsätta,...

Jörgen Strand / Replik / Enda behandling / 2020-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag har viss erfarenhet från det här huset och också från andra sidan. Det är 21 år sedan jag blev invald första gången och jag har suttit i olika utskott och olika andra sammanhang. Jag vill påstå att jag har aldrig under de åren varit med om att man har försökt hitta sådan konstruktivitet...

Jörgen Strand / Replik / Enda behandling / 2020-12-16

Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget LF 7/2020-2021

Herr talman! Det var ett av de bättre anföranden vi hört ledamot Holmberg framföra i det här. Jag delar till fullo Holmbergs tankar i den här frågan och kommer också att stöda den i den fortsatta behandlingen i lagtinget. Så jag ser fram emot att vi i utskottet ska kunna titta på hur man kan...

Jörgen Strand / Replik / Remissdebatt / 2020-12-02

Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget LF 7/2020-2021

Herr talman! Jag har en gång i tiden varit med och infört ett femprocentigt avdrag, ett allmänt avdrag som jag tycker att i grunden var lite bättre än det som infördes under den senaste perioden. Men det viktiga för mig är att man skulle våga ladda, föra den här arbetslinjen och inte hålla på...

Jörgen Strand / Replik / Remissdebatt / 2020-12-02

Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget LF 7/2020-2021

Talman! När det gäller forskningen kring vad avdragen har givit för effekt så har ledamoten Gunell fel. Arbetskraftsavdragen, de fem olika som infördes under den moderata regeringen, så har givit sådan effekt att man har skapat flera hundra tusen arbeten. Däremot visade forskningsinstitutet att arbetsgivaravgifterna, när man drog ner på dem för restauranganställda så gav...

Jörgen Strand / Replik / Remissdebatt / 2020-12-02

Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget LF 7/2020-2021

Fru talman! Man kan ju då fråga sig; varför har Sverige lyckas i sin tillväxtpolitik? Jo, för att både moderata och socialdemokratiska regeringar har vågat driva arbetslinjen. Sedan fanns det sådana som ifrågasatte att man skulle ha det här avdraget på Åland. Men jag ser det inte som bara en inspiration för den som jobbar...

Jörgen Strand / Replik / Remissdebatt / 2020-12-02

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Fru talman! Naturligtvis kan jag inte säga exakt att det ska vara 53 eller 54. Men tittar man i förvaltningsplanen så ser man hur många häckande par det finns idag. Pratar man med forskarna så är man ganska överens. Vi är också ganska överens här i salen om att det idag är för många, men...

Jörgen Strand / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-07

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Fru talman! Jag sträckte upp handen av gammal vana när jag begärde ordet och glömde att trycka, så därav fick jag komma sist på listan. Det mesta har väl sagts här men jag tänkte ändå göra mina personliga reflektioner. Över 3 200 ålänningar har skrivit på medborgarinitiativet om ändringar i jaktlagen. Just fokus på ändring...

Jörgen Strand / Anförande / Remissdebatt / 2020-09-07

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Jag sitter i utskottet och har möjlighet att framföra mina åsikter där. Jag förutsätter att vi ska hitta lösningar utifrån konstruktiva förslag och att inte den här betongpolitiken ska råda, som kanske rådde förra perioden.

Jörgen Strand / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Jag tycker inte att det är någon direkt panik med det här. Tittar man på kommunernas totala kassa så har man vid årsskiftet 30 miljoner euro i kassan. Det kan finnas enskilda kommuner, det var därför jag tog upp det här med att man borde analysera hur akut det är för vissa enskilda kommuner....

Jörgen Strand / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Mitt huvudspår att man ska ersätta skadan så långt det går. Då borde man ju naturligtvis titta på hur skatteunderlaget ser ut i kommunerna, det har jag gjort. Jag plockade fram igår, under finans- och näringsutskottet, på en liten stund en modell där man stoppar in skatteunderlaget från kommunerna. Det vill säga vad är...

Jörgen Strand / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Jag nämnde att om inte insikten om det ekonomiska läget bland oss här i salen, bland landskapsregeringen , bland kommunpolitiker och andra blir bättre så kommer det att leda till skattehöjningar i kommunerna på minst 3-4 procent och införande av landskapsskatt. Detta trots att landskapet tagit över från kommunerna gymnasiet och ÅHS redan, så...

Jörgen Strand / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Jag har prövat på det så jag vet vad det går ut på. Det är inte alltid helt lätt.

Jörgen Strand / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Fru talman! Jag hade tänkt ha mitt anförande före utskottet börjat sitt jobb, men man tjuvstartade igår så till vissa delar har jag plockat bort saker. Min åsikt, när det gäller de kommunala frågorna i budgeten som är framtagen på grund av coronakrisen, är att man borde fokusera på att ersätta skadorna av pandemin och...

Jörgen Strand / Anförande / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Inte har jag analyserat den frågan desto mer. Utan nog tycker jag att vi får en rätt hyfsad utdelning i landskapsregeringen av våra synpunkter. Inte minst när det gäller näringspolitiken så tycker jag ledamot Karlström har hanterar den här krisen på ett bra sätt. Jag har också jämfört med övriga Europa, om man söker...

Jörgen Strand / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Var ligger logiken i att Lumparland får 31 euro/individ när det gäller förebyggande utkomststöd och Vårdö får 65 euro/individ? Var ligger logiken i att Geta, som har det sämst ställt ekonomiskt på Åland, får 138 euro/individ och andra får över 200 euro/individ?

Jörgen Strand / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Då har finansministern räknat fel. Då måste han titta på vilket underlag jag använde i mitt resonemang.

Jörgen Strand / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Att man ska skilja på landskapsandelsutdelning genom landskapsandelssystemet och den här Covid-19 krisen håller jag helt med om. Jag tar det åt mig som medlem i finans- och näringsutskottet. Jag kommer senare att redogöra i mitt anförande för korttids konsekvenser av den här budgeten och hur utdelningen blir regionalt i förhållande till det som...

Jörgen Strand / Replik / Remissdebatt / 2020-05-11

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Landskapsregeringen har i sitt regeringsprogram att man ska se över landskapsandelssystem och det tycker jag är rätt tillfälle att göra det. Att verkligen gå till grunden och säkerställa de här regionala behoven som finns. Men nu ska fokus helt vara på coronakrisen och ingenting annat, det är min övertygelse.

Jörgen Strand / Replik / Remissdebatt / 2020-05-11

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Herr talman! Vi kan säkert höra 50 personer i utskottet och problematisera olika saker och vi kommer ändå inte att få ett exakt svar. Jag ägnade nästan hela gårdagskvällen att kontakta olika jurister som jag känner och bad dem titta på det här, särskilt diskrimineringsgrunden. Det var ingen som hittade varken i grundlag eller i...

Jörgen Strand / Replik / Remissdebatt / 2020-03-26

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Herr talman! Jag har gått längre än det som står i lagen, jag försökte beskriva det i min första replik. Vi har tittat på de här diskrimineringsgrunderna och det finns ingenting som tyder på att det skulle vara diskriminering. Vill man problematisera olika saker och höra fast 20 personer är det fullt möjligt, men kommer...

Jörgen Strand / Replik / Remissdebatt / 2020-03-26

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Utskottsordförande säger här, kanske i sin eufori, att vi är eniga i utskottet. Det är vi, men vi är inte eniga att säga ja och amen till en tunnel. Enigheten består i att vi ska säga att landskapsregeringen ska initiera en utredning om en tunnel, med intentionen att det ska ge livsinbesparingar. Ytterligare säger vi...

Jörgen Strand / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Absolut, vi är överens om skrivningen, men i ditt anförande var det kanske lite mycket eufori. Det som hjärtat innehåller så talar mun, eller vad man brukar säga. Min målsättning med det här har hela tiden varit, och en förutsättning för att jag ska säga ja till det här, att driftskostnaden eller årskostnaden på en...

Jörgen Strand / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Ledamot Gunell pratade om att man ska hålla sin linje när det gäller skärgårdstrafiken och de satsningar som man eventuellt ska göra där. Ledamot Gunell och jag satt båda i Ålands landskapsregering och drev hårt på en tunnel när det handlade om Bråttöprojektet. Det fanns en stor enighet i landskapsregeringen, mellan partierna och...

Jörgen Strand / Anförande / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Det finns olika vägar att gå. Första gången kom jag in år 1999 och jag har varit med och skrivit många vackra skrivningar, både program och betänkanden. Det är enkelt att skriva att vi ska göra strukturella förändringar eller vi ska effektivisera, men sedan när man ska sätta ner något konkret då brukar alla försvinna....

Jörgen Strand / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Junta bort kanske inte var det bästa ordvalet. Det var min förra kollega, bortgångna Lasse Wiklöf, som ofta pratade om det här talesättet. Jag får be om ursäkt om jag på något sätt förminskade problemet. Men de facto så har man använt pengarna som man skulle sätta i en fond för att använda i...

Jörgen Strand / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Mina siffror är tagna från den budget som ledamot Gunell har varit med och tagit. Det är inget som jag själv har hittat på. De andra är från boksluten, 174 miljoner euro fanns det juni 2008. Det har jag kollat upp, dels i bokslutet men också personligen med den här förvaltningen. Så det är ingenting...

Jörgen Strand / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-11