Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Den socialdemokratiska gruppen har under bordläggningstiden diskuterat de punkter som vi ansåg vara problematiska i lagförslaget. Dels att lagförslaget inte har beretts med en barnkonsekvensanalys, trots att man är väl medveten om alkoholens negativa påverkan på barnen och dess omgivning Vi anser att servering av alkoholdrycker inte hör ihop med familjeevenemang som till...

Jessy Eckerman / Anförande / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Jag har lagt ett förslag till kläm som ligger på ledamöternas bord som jag skulle vilja ta upp till behandling.

Jessy Eckerman / Anförande / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Bästa lagting. Det finns partier i Ålands lagting som har som sitt största och viktigaste syfte att enbart driva näringspolitiska frågor i sina anföranden och i sin politik. Därför väljer jag igen att för Socialdemokraternas del lyfta upp de socialpolitiska aspekterna och med det menar vi inte att vi är negativa till allting i...

Jessy Eckerman / Anförande / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamoten Lindholm. Min fråga är om ledamoten Lindholm skulle kunna utveckla lite tanken varför det är så bråttom att få igenom det här lagförslaget? Man kan konstatera efter att ha läst utskottets betänkande att utskottet själva också gärna hade sett lite vidare utredningar och få försäkran om att alkoholens skadeverkningar inte drabbar...

Jessy Eckerman / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Att man väljer istället för att göra en grundlig analys, en barnkonsekvensanalys och sådant i ett förebyggande syfte så då kommer ju högst antagligen både kostnaderna och problemen att skjutas tre år fram i tiden. Ökad tillgänglighet av starka alkoholdrycker i samhället så ger också ökade konsekvenser för många andra instanser runt omkring, som till...

Jessy Eckerman / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack ledamot Söderlund. Det ju så att under normala förhållanden så fungerar det på ett visst sätt, men man har också under den här tiden av isolering sett väldigt mycket ökad psykisk ohälsa och ensamhet. Det är alldeles för många flera som har tagit till flaskan och annat för att döva sin ångest och sitt...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Ja, som sagt, det finns mycket som jag tycker att man borde ha gått igenom och rett ut. Tyvärr så har ju inte Socialdemokraterna en egen plats i det här utskottet så vi har inte kunnat vara med och påverka behandlingen mera än härifrån talarstolen. Men det är, som sagt, det enda sättet som jag...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack, talman! Landskapet Åland kräver en behörighet som hälsovårdare eller barnmorska för sina tjänster inom landskapet Åland, men man betalar inte lön motsvarande den spetskompetensen som hälsovårdare eller barnmorska innebär. En specialutbildad hälsovårdare eller barnmorska får en motsvarande lön som en nyutbildad sjuksköterska. Men det är också så att de legitimerade yrkesutbildade personer utan den...

Jessy Eckerman / Fråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack för svaret! Det här är en viktig aspekt att man pratar om det för det här är gratis, preventiva och förebyggande åtgärder som och har ÅHS erbjuder till alla medborgare, barn, skolhälsovård under barnens första fem år i livet och de sätter också rutiner och goda vanor för välmående och hälsa för barn och...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack. Arbetare som hälsovårdare är en specialkompetens lika som att vara barnmorska, det är inte så att vilken sjukvårdsutbildad person som helst besitter den här kompetensen vad är landskapsregerings, som är förman för ÅHS, linje för det här? Är det så att man medvetet prioriterar bort hälsovården från Ålands hälso- och sjukvård, det är en...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamoten Holmström för ett balanserat och välformulerat anförande. Ledamoten Holmström och Hållbart Initiativ tar ganska tydligt avstånd i flera av de här punkterna som oppositionspartierna Socialdemokraterna och Liberalerna har lämnat i sitt spörsmål och i sitt misstroende. Har man också utanför lagtingsdebatten och plenisalen diskuterat de här frågorna med regeringspartierna? Har man...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag är inte avundsjuk på Hållbart Initiativ som sitter i en regering under de här förutsättningarna, men jag hoppas att ni fortsätter att hålla fanan högt. Jag talar för alla oss som nyinvalda i lagtinget och som också har blivit beskyllda för att skriva under misstroende på grund av någon annans gammalt groll - vilket...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Man ska rikta sitt svar till anförandet. Jag vill ställa en fråga; vad menade ledamoten Silander med det som det tidigare replikskiftet handlade om? Jag uppfattade också, kanske lite felaktigt, om gamla groll, anklagelser och sådant. Du får gärna förtydliga så att jag kan ställa en fråga igen.

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack så mycket för det ledamot Silander. Det är nog viktigt att man förtydligar att det finns olika intentioner på olika ledamöter och varför man är här och vad man vill arbeta för. Det är väldigt kränkande och ledsamt att man blir påskriven sådana saker. Jag tackar också för att du tog upp det här...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Tack lantrådet för informationen om vaccinationslistan. Det verkar finnas en liten diskrepans ändå i den här vaccinationsordningen, utgående från vilka direktiv som kommer från Finland i riskgrupp 1, 2, 3 och så vidare och sedan där med Ålands lista. Det är folk som ändå verkar ha gått före i den här kön redan,...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack för svaret. Det är så att de flesta ålänningar har överhuvudtaget ingenting emot att det finns en prioriteringslista där man prioriterar samhällsviktiga funktioner. Utan kritiken från ålänningar ute i samhället är det att till exempel ministrar sätter sig själv före listan. Det är det som är där skon klämmer. Jag hoppas att lantrådet tar...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för ett jättebra och nyanserat anförande. Jag skriver under precis på vartenda ord ledamoten Fellman säger. Det är också det som diskussionerna har varit ute i samhället, vem är det som räknas som en ålänning? Om man är född på fastlandet och bor på Åland, är man en mindre värd...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag är helt enig med en ledamot Fellman om att det är den vägen vi måste gå. För att de knutarna som finns att reda upp i Ålands självstyrelse finns också efter pandemin. Samtidigt som landskapsregeringen med fog säger att det pågår en pandemi just nu så verkar man inte heller till hundra procent jobba...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Tack, ledamoten Eriksson. Den 10 februari 2021 kan man läsa och lyssna på debatten från Finlands riksdag, där statsminister Sanna Marin berättar att år 2022 är det 100 år sedan Åland fick sin självstyrelse. I samband med hundraårsjubileet, som startar redan i juni i år, lyfts Ålands självstyrelse fram som ett internationellt och...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Man kan också läsa att stadsförvaltningen och regeringen i Finland har tidigare meddelat att man planerar att implementera en Ålandsstrategi under året för att kartlägga och täppa till de kunskapsluckor som finns om Ålands självstyrelse. Inte här heller hittar jag någonting som skulle göra att man skulle ha någonting emot självstyrelsens utveckling av Åland. Utan...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Jag skulle vilja ge beröm över det här jobbet som ni gör i Nordiska rådet speciellt med tanke på utfasandet av fossila bränslen. Man ser att Norden är en enhet på ett sätt, men vi har ju också ett land, Norge, som är väldigt starka på det här området. Det...

Jessy Eckerman / Replik / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Ja, tack för det. Det låter väldigt spännande och väldigt intressant. Jag skulle faktiskt gärna läsa lite mer om det där eller om du har tid att berätta någon gång. Jag funderar på att Åland är också väldigt speciellt positionerat som ligger här i mitten i Ålands hav och Östersjön. Vi drabbas ju väldigt mycket av...

Jessy Eckerman / Replik / Föredras / 2021-03-29

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Jag och Socialdemokraterna, vi anser att det här är en bra motion och en viktig fråga. Vi anser också att det är synd att man från regeringen inte godkänner motionen. Om det inte läge nu, när det är läge att konkret värna om vår åländska natur? Det ter sig lite från regeringspartiernas sida...

Jessy Eckerman / Anförande / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Ledamot Holmström, jag står ju oftast på samma linje som Hållbart initiativ men jag har ett litet problem med er förda politik i talarstolen. Det är väldigt mycket blomsterspråk och det är väldigt mycket prat. Idag har ledamoten Söderlund aviserat att det finns en omröstning som kommer att hållas i den här frågan...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! När jag är lite besviken, jag blir lite fundersam, för att det är mycket prat och väldigt lite verkstad. Jag kommer att ta upp mera i mitt anförande som jag håller efter replikskiftet. Det är lite konstigt att det finns ett konkret förslag på någonting, och man väljer då att inte ta ställning....

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Tack minister Röblom för ditt svar. Det är så fortfarande att när vi står här i lagtinget och det kommer motioner och sådant man stöder, så kanske man kan visa det också för väljarna att man helhjärtat går in och stöder sådana här saker, oavsett om de kommer från oppositionen eller någon annan....

Jessy Eckerman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack. Jag får väl äta upp min midsommarkrans på midsommarafton om jag har fel men jag vill gärna se de konkreta resultaten. Hoppas jag verkligen att minister Röblom och landskapsregeringen kommer och presenterar det för lagtinget. För annars kanske det är ni som får äta upp era kransar till midsommar.

Jessy Eckerman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, ledamot Påvals och talman. Jag tycker att den här diskussionen och det här anförandet tangerar lite det vi talade om tidigare om insyn demokrati och tillit och sådant som hade att göra med offentlighetslagstiftningen. Det är inte lätt för oss i oppositionen att förstå när det kommer dubbla budskap från regeringens ministrar i frågan...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Ja speciellt när det är så dubbla budskap också i den här frågan. Man säger en sak i talarstolen och röstar förmodligen någonting helt annat. Så det är väldigt svårt för oss och för medborgarna vad det nu är som kommer att gälla i framtiden. Jag tror inte att någon av oss egentligen är...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Talman! Åland behöver utbildat folk. Det är kunnande och kompetenta medborgare som är Ålands naturresurser och vad vi behöver för att vi ska kunna göra oss relevanta inom tjänstesektorn, digitalisering, IT, vården och så vidare. Det är därför som Ålands del, alltså nyckeln till tillväxt, finns just där. Att ge våra åländska medborgare minst samma...

Jessy Eckerman / Fråga / Föredras / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Talman! Jag saknar en långsiktig ekonomisk och samhällsanalys från landskapsregeringen, någon slags utbildningsreform på Åland. Varje investerade euro i utbildning ger så mycket mera tillbaka till samhället. Nu fråntas de åländska barnen och ungdomarna samma möjligheter till en utökad läroplikt som i riket. Man kan inte ge svar på vilka inbesparingar och utvecklingsprojekt som blir...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Talman! Vad vi behöver göra nu är att investera i utbildning och i människorna. Om vi inte gör det här investeringarna så kommer det i längden att slå hårt mot vårt välstånd och människors möjligheter att få jobb. En god välfärd bygger inte på att man ska ha en tjock plånbok eller skillnad på var...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-03-22

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Bästa lagting. Nu krävs det nya tag och satsningar på hela Åland. Vi behöver verkligen ställa om och bli ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Många av våra näringsidkare har gått på knäna och arbetslösheten på Åland inom vår annars samhällsbärande turism och servicesektor har varit mycket osäker. Inom Ålands lagting finns det...

Jessy Eckerman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack talman! När den här nya alkohollagstiftningen kom i riket så fanns det farhågor om att de näringspolitiska fördelarna skulle vara väldigt små mot vad kostnaderna för ökad alkoholkonsumtion och dess negativa konsekvenser skulle bli i samhället på sikt. Vi har på Åland inte behörighet att lagstifta om allt det här, men jag undrar om...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Det finns massor med forskning som visar att det bästa sättet att skydda till exempel barn och ungdomar från alkoholrelaterade bekymmer som omhändertagning, sociala problem, fattigdom och så vidare är faktiskt att reglera tillgången av alkohol hos vuxna. Jag känner att de här remissvaren som jag tog del av från tidigare uppmärksammar också det här....

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! I de här remissvaren som finns tidigare att tillgå för det här lagförslaget så har man också hört till exempel Valvira, Statens ämbetsverk på Åland, Säkerhets- och kemikalieverket, Barnombudsmannen och Jämställdhetsombudsmannen och alla ställde sig lite negativ till den här reformen i Finland. Det bedömdes alltså då att ändringarna i stället för att man...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack! Liksom Centerns ledamot Jörgen Pettersson och Liberalerna så håller jag med om att man skulle kunna ha gjort det här i lite omvänd ordning. För att de mer omfattande kostnaderna och skadeverkningarna på samhället kommer antagligen att bli mycket större än vad de här näringspolitiska skulle vara. En fråga om alkohol och alkoholvanor borde...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Det skulle vara intressant om ledamot Valve skulle vilja utveckla lite på vilket vis den här lagen skulle främja sysselsättningen inom restaurangbranschen. Lika som ledamoten Ingrid Zetterman i tidigare replik sade och som är anknutet till ditt anförande, det är en hög arbetslöshet bland personer som är yrkesverksamma inom restaurangbranschen. De behöver ges...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack! Kan jag tolka ministerns svar som att man också kommer att se till att det kommer att finnas utökade resurser till exempel för polisen och sådant? Att ta hand om det eventuella buset på staden, eller hur har man tänkt göra med det?

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag tyckte inte att jag fick riktigt svar på min fråga, men att jag hoppas att minister Holmberg-Jansson, som också har en lång och gedigen erfarenhet av restaurangbranschen, vet att ju mer starksprit det finns och ju mer det flödar i slutet av kvällen desto mera oordning blir det vid stängning och också...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Nej, jag menar inte att föreningarna anordnar fyllefester, men jag har jobbat inom turistbranschen där de har sina boenden på kvällarna. Det är inte alltid som ledarna, föräldrarna och de som vaktar kommer på frukost på morgonen för att de har kalasat hela natten. Jag tycker att det är ganska skrämmande. Jag själv...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Det är just det jag önskar att social- och miljöutskottet skulle titta på, den här statistiken. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Angående frågan om hur man berusar sig i dagens läge så har det funnits en trend de senaste åren att fylleri ute på stan barn ungdomar inte är det som gäller, utan...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten Holmström lyfter i sitt anförande barnen i familjer där det förekommer alkoholmissbruk. Jag undrar om man från Hållbart Initiativ ser att det här är en hållbar lagstiftning utifrån deras perspektiv?

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack! Det är till exempel idrottsevenemang, läktare och sådant där det förekommer barn som kommer att bli en tidigare fredad zon, där också föräldrarna kan supa sig redlösa om de har lust till det. Sedan tänkte jag den här statistiken i Finland, om hur man redovisar konsumtionen. Det har också visat sig bland gränsbevakningen och...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, ledamoten Pettersson. Jag delar helt fullt din uppfattning också i den här frågan. Att det är någonting som man själv ska kunna få ta en ställning till utan att behöva bli till exempel anklagad för att vara något slags förbudsparti. För den har så många andra nyanser. Jag läste under tiden du höll anförandet...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Man kan också utveckla det här resonemanget om liberalisering och inte liberalisering till att i brottsofferstatistiken, när det gäller våld i nära relationer och andra fylleslagsmål och sådant, så brukar man inte heller notis föra barnen som blir utsatta för det här som något slags brottsoffer. Det är en ganska skrämmande stor bild...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Om man ska skynda eller inte skynda. Man har sett från finska remissvar och när man har behandlat deras alkohollagstiftning att det visar sig att man trodde att de här sysselsättande förändringarna och de näringspolitiska fördelarna var mindre än de socialpolitiska nackdelarna. Jag tycker att man behöver titta på det här grundligt ur ett...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Det tror jag nog att varenda person runt om i hela världen tycker att det är den högsta önskan man har just nu. Vi måste ändå tänka på att använder man sig av att få fart på ekonomin genom att ha som en av åtgärderna att öka tillgången på alkohol så skjuter man faktiskt också...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Temporära förändringar av studiestödet LF 16/2020-2021

Tack, talman! Socialdemokraterna tycker att alla satsningar på studerande, fortbildning, förkovran och sådant är mycket bra insatser. Det är bra att man höjer studiestödet och ser över det, men samtidigt så lämnade vi in en budgetmotion i ärendet angående vuxenstudiestödet. Det skulle vara intressant att veta lite om det finns några konkreta förslag och...

Jessy Eckerman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Temporära förändringar av studiestödet LF 16/2020-2021

Talman! Det är en av våra frågor som Socialdemokraterna gillar att prata om. Det skulle vara bra nu efter lagtingsuppehållet att man kanske skulle kunna få en uppdatering över hur det ligger till i de här frågorna. Så att man gemensamt i lagtinget skulle kunna jobba framåt för att det faktiskt ska bli också gynnsamt...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15