Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Arbetsavtalslagen gäller också på Åland SF 14/2021-2022

Tack, talman! Kanske frågan i dagsläget inte är lika brinnande het som när jag skrev den för flera veckor sedan, men det blir ändå trevligt att kunna diskutera frågan på ett allmänt plan, så jag ser fram emot den här diskussionen. Med hänvisning till 38 § paragrafen 1 mom. i lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem...

Jessy Eckerman / Fråga / Föredras / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Syftet med att man ändrar i postlagen är att säkerställa att posttjänster av god kvalitet och särskilt samhällsomfattande tjänster finns att tillgå på likvärdiga villkor på hela Åland. Det här borde vara den viktigaste frågan när man diskuterar lagförslaget. Landskapsregeringen konstaterar och utskottet är också välmedvetna om att vi ställts inför det faktum...

Jessy Eckerman / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Arbetsavtalslagen gäller också på Åland SF 14/2021-2022

Jo, det är ju så att vi diskuterar lite nu på ett allmänt plan, men när jag skrev den här frågan så fanns det ju ett aktuellt fall i medier som hade blossat upp ganska stort. Det gällde ett av landskapet upphandlade leverantörer som försökte hitta på ett eget så kallat gult avtal. Detta ställde...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-09

Arbetsavtalslagen gäller också på Åland SF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack ministern för svaret. Jag skulle vilja tacka för att landskapsregeringen agerade på ett sätt som vi hade förväntat oss, för man kan ju faktiskt inte förbigå de lagar och överenskommelser som finns på arbetsmarknaden. Det finns ju, som sagt var, en lagstiftning som är förhindrande. Sedan har det varit lite olika tal...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Hambrudd. Jag vill fråga om ministerns syn på den subjektiva rättigheten till barnomsorg. För oss socialdemokrater är det en väldigt viktig fråga, att den bibehålls, att den finns kvar och att det är en möjlighet både för att säkra barns ekonomiska ställning och få rätt stöd och integration och så vidare....

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Det låter mycket bra. Jag hoppas att ministern också strider för den här frågan, att det blir så igen. Min andra fråga. Man talar om att föräldrar med barn och adoptivbarn ska kunna få stanna hemma. Jag undrar om den frågan också nu gäller i en bonusfamiljen. Kan en bonusföräldrar stanna hemma med sitt icke...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten Mattsson. Det var ett riktigt bra anförande. Det som gläder mig mest är att Centerns lagtingsgrupp lovordar en socialdemokratiskt ledd regeringsreform som det här handlar om. Det återspeglar faktiskt våra värderingar om hur ett samhälle ska se ut och även jämställdhet och progressivitet i hur man sköter om barn och att...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Det är fint. Jag ser också fram emot behandlingen i utskottet och därför tycker jag att det var värdefullt att vi lyssnar igenom den här remissdebatten före. Jag hoppas att vi också hinner göra någonting med den här läroreformen i utskottet i framtiden. Det hör liksom lite ihop med hela det här paketet. Det skulle...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Den här lagstiftningen är ju faktiskt inte till för att kommuner ska få mera pengar, den är till för att föräldraledigheten ska delas lika mellan båda föräldrarna, vilket också antagligen kommer att ge mera skatteinkomster till kommunerna, flera personer i arbete och mer flexibilitet på det viset. Jag tror att det här kanske kan bli...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Det är ju kanske inte Socialdemokraterna på Åland som ska stå till svars för att den här lagstiftningen kommer så här sent när den har pågått och behandlats i riket under en ganska lång tid. Så den kritiken och uteblivandet av kostnadsberäkningen så tror jag nog att ledamoten Holmberg får rikta till regeringsblocket.

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Bergbo. Jag vill först tacka för ett jättefint anförande. Ledamoten pratade i fina ord om barns rättigheter och att samhället behöver se till att den här reformen är till för barnens bästa. Men då undrar jag; Hållbart Initiativ är en del i regeringens tur, hur lät man en sådan här viktig...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Det brukar ju vara så i utskottet att ledamot Bergbo och undertecknad är de som brukar peta och pilla lite på de här sakerna, att det ska göras ordentligt med barnkonsekvensanalyser och så vidare. Det var inte personlig kritik mot dig. Jag undrar bara hur det hade lyckats slinka igenom när det ändå är en...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna? SF 10/2021-2022

Talman! Minister Holmberg Jansson, könsbalansen i det tillsatta patientrådet vid ÅHS lever inte upp till jämställdhetslagen eftersom en av sex ledamöter är män. Patientrådets sammansättning är inte heller representativ för det åländska samhället gällande ålder och etnicitet. Man uppfyller inte heller FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning och representation, artikel 29. Med hänvisning till...

Jessy Eckerman / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Syftet med hela det här är en balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet. Direktivet är en del av ett åtgärdspaket från Europeiska kommissionen och lagstiftning från riket. Jag tycker att det är bra att äntligen en bra socialdemokratiskt ledd...

Jessy Eckerman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-02

Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna? SF 10/2021-2022

Ledningsgruppen inom ÅHS har torsdagen den 22 mars 2022 sammanträtt för att besluta om att utnämna medlemmarna som ska ingå i rådet. ÅHS styrelse, som ligger under minister Holmberg-Jansson, har satt ut olika kriterier: Urvalet ska spegla samhället i stort; olika kön, ålder och etnicitet. Trots detta består rådet av fem kvinnor och en man,...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna? SF 10/2021-2022

Ett annat av styrelsen uppsatta kriterierna för patientrådet var att medlemmarna ska representera patientgrupper som är särskilt utsatta eller möter särskilda utmaningar. Det verkar som rekryteringsprocessen inte heller följer FN:s konventionen 29 § om att personer med funktionsnedsättningar ska få företräda sig själva och vara delaktiga i det demokratiska arbetet. Vad jag fått höra...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Minister. Åland och ålänningarna har öppnat upp sina hem och sina hjärtan för att hjälpa de ukrainare som på privat väg kommit till Åland för att få skydd. Många goda människor i landskapet har berett plats i sina hem och försökt göra det bästa för att flyktingarna skall ha det så bra som möjligt...

Jessy Eckerman / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack! Min andra fråga handlar om landskapsregeringens roll och om man har en plan som en part i flyktingarnas hälso- och sjukvård. De personer som har kommit hit har krigstrauman kanske fysiska skador och människor har också andra sjukdomar som man lever och tampas med. Nu undrar jag hur man i landskapsregeringens roll säkrat...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack! Det är ju så att flyktingarna har rättigheter och att få byråkratin på plats med bostäder, barnomsorg, skola och tolkar och allt det här förstår jag att är ganska resurskrävande. Jag tänkte fråga, landskapsregeringens tidigare rutin med att man delade ut pengar till kommunerna under covidpandemin så hade man ju den förhållningen att man...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Hur ser ledamoten i Egeland på kärnkraftens förträfflighet gällande det säkerhetspolitiska läget som pågår i världen just nu och runt om oss? Framtiden blir nog rätt tuff i det läget som man får för sig att till exempel börja punktbomba kärnkraftverk runt omkring oss för att göra så mycket skada som möjligt på...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Jo, jag stöder firandet alla gånger. Men under debattens gång så har jag funderat lite på just de ekonomiska konsekvenserna för offentlig sektor och för privat sektor. Jag vet inte om jag lyssnade lite slarvigt, menar ledamot Eriksson att det ska vara en betald eller en obetald ledig dag för arbetstagaren oavsett om det är...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! De säkerhetspolitiska frågorna som ledamot av Holmström började sitt anförande med, så en gigantiskt havsbaserad vindkraftspark i Östersjön är ett mycket uppseendeväckande mål. Precis på samma sätt som om man tänker sig att kärnkraftverk också är uppseendeväckande och väldigt lätta mål om man vill slå ut ett lands energiförsörjning och göra väldigt mycket...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Ja, det är inte en svart eller vit fråga, om det här är någonting som är uttalat bara positivt eller negativt. Vi måste tänka på vad det finns för läge ute i världen just nu. Sedan finns det också en problematik med utländska investerare och deras intressen, t.ex. Ryssland, Kina och andra odemokratiska länder och...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Man kan ju bara se på framfarten av kriget i Ukraina just nu när man kryper omkring i det radioaktiva området eller vid det redan, på grund av en olycka, nedlagda kärnkraftverket i Ukraina. Det är ju inte bara militära hot, bomber och sprängningar och sådant som är ett stort problem, utan det...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, fru talman! Menar man att psykisk ohälsa i skolan är så starkt sammankopplat med mobiltelefoner att man från lagtingets sida måste börja gå in och styra i den kommunala verksamheten? Man har ju under många år bland annat diskuterat och debatterat frågan om mobilfrihet i skolor på olika sätt, bland annat i Mariehamn. Man...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Såvitt jag vet så finns det ju nog i de flesta skolor redan överenskommelser till exempel om att man inte sitter och använder telefonen under tiden man har lektioner och sådant. Det funkar ganska bra och lärarna tar tag i det här problemet. Om det förekommer saker på rasterna så får vi, åtminstone i Mariehamn,...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Som ledamoten sade så är det bra om man identifierar problemen, för allt med mobiltelefoner och skärmar i skolan är ju verkligen inte problem. Det ger många barn möjligheter att hänga med i studierna på ett bättre sätt. Det ger många barn möjligheten att hålla koll på kalendrar, uppgifter och...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Man kan tänka på aktiva raster och fritidsaktiviteter. Jag tror kanske att en av de sakerna som fick mig att börja omvärdera är att nu kan man sätta upp roliga aktivitetsbanor och gå runt och hitta saker i skogen och barnen har mobilen som ett hjälpmedel på gymnastiken, vilket gör att barn på ett annat...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Tack för förtydligandet. Det är ju en intressant tanke, för jag tror inte att många är jätte sugna på att ta en obetald ledig dag enligt hur det ser ut i det ekonomiska samhället just nu. Jag vill också bara tillägga att vi från lagtingsoppositionen har ju faktiskt lämnat in väldigt många motioner hittills som...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Lindholm för presentationen. Jag har en fundering om hur man i utskottet har resonerat när man bara har hört två sakkunniga, minister Annette Holmberg-Jansson och specialsakkunnig Rönnlund. Borde man inte ha vidgat sitt hörande lite mera? Hur tänkte man?

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Ja, jag kommer ju från den professionen att jag har jobbat nästan hela sitt yrkesverksamma liv med ungdomar på ungdomsenheten i Mariehamn. Det var ju många ungdomar från andra kommuner på den tiden som gärna hade velat vara med i vår fina verksamhet. Men det gick inte för det var olika kommuner och olika kommuner...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Jo, det är jag helt enig om. Jag funderar också på barn som bor i olika kommuner och har två olika hem men ändå är skrivna i en kommunen. Dessa barn blir ju ofta den andra veckan uteslutna från en verksamhet för att de inte är skrivna i den kommunen även fast de tillbringar halva...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack ledamot Lindholm. Jag förstår att det var svårt för utskottet att hitta på mera saker att fråga om. Men det som också är lite märkligt med det här ärendet är att man har ett program och sedan har man åtgärderna efteråt. De som är sakkunniga är duktiga på är att se vad vi ska...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Valve. Jo, det skulle vara bra om också hela lagtinget skulle höra till exempel erfarenhetsexperter. Jag tänker tillbaka på det viktiga som ledamoten Jörgen Pettersson sade här tidigare, att man använder fel språkbruk. Man talar om missbrukare i stället för att det är personer som är sjuka i en beroendesjukdom. Jag...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Det är viktigt att man har en bred kunskap om varför det blir på ett visst sätt i samhället och vad det är som man kan göra för att förebygga och eliminera att folk hamnar i en beroendesjukdom och allt som har med det att göra. Jag har personlig erfarenhet av många som är sjuka...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Det övergripande målet i Ålands ANDTS-program är att förebygga och begränsa de negativa fysiska, psykiska och sociala effekterna och de substanser som orsakar beroendesjukdomar och hindrar människor från att leva ett hälsosamt, tryggt och meningsfullt liv i vårt samhälle. Programmet präglas av en avsikt att stärka de skyddsfaktorer man identifierar, och på ett...

Jessy Eckerman / Anförande / Enda behandling / 2022-04-06

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, fru talman! Ja, ministern det är ju så att energifrågor, prisbilder, bränslekostnader och allt sådant är viktiga frågor. Men den största krisen som pågår globalt är ju klimatkrisen. Man kan konstatera att det skulle vara ansvarsfullt att Åland behöver se på en helhetsbild nu för hur vi ska föra den här omställningen på Åland...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Ja, då ser vi det på två helt olika sätt ministern och jag. Det är viktigt att ålänningarna, trots att posten då ska komma ännu mera sällan än tidigare, får sådana här viktiga kallelsen och sådant via brev. Att man ser till att de kommer i tid och att folk inte missar sina tider på...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting. EU antog den 20 juni 2019 ett direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor inom Europeiska unionen. Syftet är att bland annat förbättra arbetsvillkoren genom att främja och förbättra anställningsvillkoren och anpassningen på arbetsmarknaden. Samhället förändras ständigt och oförutsedda och förutsedda händelser påverkar livet i olika skeden. I och med att samhället...

Jessy Eckerman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Jag undrar om brevförsändelser, alltså inte handskrivna brev medborgare emellan, utan t.ex. kallelser till läkartider, tandläkartider, labbtider och så vidare från Ålands hälso- och sjukvård till exempel. Kommer man nu att samtidigt se till att adressregistren och allting fungerar på ett tillfredsställande sätt? För det kommer att bli ytterligare en fördröjning vid kallelser....

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

En fråga som jag vet att var aktuell när ni tillträdde i den här mandatperioden var ett önskemål från åländsk sida och också från flera andra länder att man ska ha en gemensam strategi för återvinning av plastflaskor och aluminiumburkar. Jag vill passa på att ställa frågan; hur långt har man kommit i det arbetet...

Jessy Eckerman / Replik / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. När jag tryckte på replikknappen så kom du fram till det som jag tänkte fråga om. Men jag tänkte fråga om klimat- och miljöarbetet. I varje parlament och varje beslutande organ i Norden har ju fokus kanske skiftat från att man har varit väldigt noga med att prata miljö- och...

Jessy Eckerman / Replik / Föredras / 2022-03-25

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Min fråga till ledamot Holmström är: Varför valde Hållbart Initiativ att inte föra reservationen till omröstning i lagtinget om man är seriös med sin reservation?

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Det stämmer att vi har ingen egen representation i utskottet. Därför blev vi lite fundersamma när Hållbart Initiativ har en reservation som inte går att rösta om här i lagtinget. Men min kollega Nina Fellman kommer att redogöra för Socialdemokraternas syn vid ett senare anförande.

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Det kan man ju tacka kanske just sociala medier för och att vi lever i ett samhälle där man upplyser lite mera nu. Det är väldigt få människor som har sett filmer på hästar som har skenat ut genom väggar och avlidit för att de har skadat sig eller hundar som häschar i tre timmar...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Tack, talman! Lagtinget tog den 25 maj 2020 en ny diskrimineringslag genom vilken rikets diskrimineringslag skulle göras tillämplig på Åland med behövliga avvikelser. Som medlem i lag- och kulturutskottet så vill jag hålla ett anförande. Lag- och kulturutskottets ordförande Rainer Juslin genomgick på ett förtjänstfullt sätt hur ärendets natur har varit och hur det har gått...

Jessy Eckerman / Anförande / Första behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack för ditt anförande, ledamoten Påvals. Det är ju en viktig princip tycker jag, att man unisont från lagstiftare, från myndigheter och från sådana som reder upp bränder och skador på sjukhuset och folk som har djur som blir väldigt traumatiserade under längre perioder, att alla på ett unisont sätt går ut och säger att...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Valve. Jag skulle vilja anmärka lite på det här begreppet minderåriga glopar som struntar i reglerna, jag tycker att det var inte riktigt värdigt det här lagtinget. Det är inte de här minderåriga personerna som har köpt de här fyrverkerierna, utan som ledamoten senare också sade så är det föräldrar eller...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Men det är väl just det här okynnes skjutande dagen innan och veckan efter. Du hittar en smällare i påsen som du glömde att smälla och du bara måste smälla av den senare. Det är ju det som är problemet på Åland. Det är väldigt, väldigt svårt att komma åt, både gällande lagstiftning och att...

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman. Tack ledamoten Mattsson för ett bra anförande. Jag funderar lite på hur man har resonerat inom Centerns lagtingsgrupp? De här åtgärderna nu som man föreslår i utskottets betänkande och som ni stöder, så det är ju så att många familjer börjar skjuta jätte tidigt på kvällen för att barnen ska se det här....

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2022-03-14